14.12.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 317/57


Popravek Smernice Evropske centralne banke (EU) 2018/1626 z dne 3. avgusta 2018 o spremembi Smernice ECB/2012/27 o transevropskem sistemu bruto poravnave v realnem času (TARGET2) (ECB/2018/20)

( Uradni list Evropske unije L 280 z dne 9. novembra 2018 )

Stran 63, Priloga II, točka 5(b)(ii):

besedilo:

„(ii)

doda se naslednja točka (1)(d)(iv):

‚(iii)

podsistemu kot imetniku povezanega PM računa se zaračunajo naslednja nadomestila za storitev TIPS v zvezi s povezanimi namenskimi denarnimi računi za TIPS:“

se glasi:

„(ii)

doda se naslednja točka (1)(d)(iv):

‚(iv)

podsistemu kot imetniku povezanega PM računa se zaračunajo naslednja nadomestila za storitev TIPS v zvezi s povezanimi namenskimi denarnimi računi za TIPS:“.