16.11.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 288/9


SKLEP SVETA (EU) 2018/1731

z dne 12. novembra 2018

o imenovanju dveh članov in dveh nadomestnih članov Odbora regij na predlog Kraljevine Danske

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 305 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga danske vlade,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 26. januarja 2015, 5. februarja 2015 in 23. junija 2015 sprejel sklepe (EU) 2015/116 (1), (EU) 2015/190 (2) in (EU) 2015/994 (3) o imenovanju članov in nadomestnih članov Odbora regij za obdobje od 26. januarja 2015 do 25. januarja 2020. Erik NIELSEN je 5. aprila 2016 s Sklepom Sveta (EU) 2016/552 (4) kot član zamenjal Thomasa KASTRUPA-LARSENA. Kirstine BILLE je 7. marca 2017 s Sklepom Sveta (EU) 2017/426 (5) kot članica zamenjala Erika NIELSENA, Kirsten JENSEN pa je bila ponovno imenovana za članico.

(2)

Zaradi konca mandatov Kirstine BILLE in Jensa Christiana GJESINGA sta se sprostili dve mesti članov Odbora regij.

(3)

Zaradi konca mandatov Johna SCHMIDTA ANDERSENA in Kirsten JENSEN sta se sprostili dve mesti nadomestnih članov Odbora regij –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Za preostanek mandata, tj. do 25. januarja 2020, se v Odbor regij imenujejo:

(a)

za člane:

Jens Christian GJESING, Councillor Haderslev,

Kirstine BILLE, 2. Deputy Mayor Syddjurs,

(b)

za nadomestne člane:

Kirsten JENSEN, Mayor Hillerød,

Karsten SØNDERGAARD NIELSEN, Mayor Egedal.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 12. novembra 2018

Za Svet

Predsednik

G. BLÜMEL


(1)  Sklep Sveta (EU) 2015/116 z dne 26. januarja 2015 o imenovanju članov in nadomestnih članov Odbora regij za obdobje od 26. januarja 2015 do 25. januarja 2020 (UL L 20, 27.1.2015, str. 42).

(2)  Sklep Sveta (EU) 2015/190 z dne 5. februarja 2015 o imenovanju članov in nadomestnih članov Odbora regij za obdobje od 26. januarja 2015 do 25. januarja 2020 (UL L 31, 7.2.2015, str. 25).

(3)  Sklep Sveta (EU) 2015/994 z dne 23. junija 2015 o imenovanju članov in nadomestnih članov Odbora regij za obdobje od 26. januarja 2015 do 25. januarja 2020 (UL L 159, 25.6.2015, str. 70).

(4)  Sklep Sveta (EU) 2016/552 z dne 5. aprila 2016 o imenovanju člana Odbora regij na predlog Kraljevine Danske (UL L 95, 9.4.2016, str. 12).

(5)  Sklep Sveta (EU) 2017/426 z dne 7. marca 2017 o imenovanju članice in nadomestne članice Odbora regij na predlog Kraljevine Danske (UL L 64, 10.3.2017, str. 108).