6.3.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 63/46


IZVEDBENI SKLEP SVETA (SZVP) 2018/332

z dne 5. marca 2018

o izvajanju Sklepa 2013/798/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Srednjeafriški republiki

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 31(2) Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2013/798/SZVP z dne 23. decembra 2013 o omejevalnih ukrepih proti Srednjeafriški republiki (1) in zlasti člena 2c Sklepa,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 23. decembra 2013 sprejel Sklep 2013/798/SZVP.

(2)

Odbor Varnostnega sveta Združenih narodov, ustanovljen na podlagi Resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov 2127 (2013), je 16. februarja 2018 posodobil podatke o eni osebi, za katero veljajo omejevalni ukrepi.

(3)

Prilogo k Sklepu 2013/798/SZVP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Priloga k Sklepu 2013/798/SZVP se spremeni, kot je določeno v Prilogi k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 5. marca 2018

Za Svet

Predsednik

N. DIMOV


(1)  UL L 352, 24.12.2013, str. 51.


PRILOGA

V Prilogi k Sklepu 2013/798/SZVP se pod naslovom „A. Osebe“ vnos v zvezi s spodaj navedeno osebo nadomesti z naslednjim vnosom:

„1.

François Yangouvonda BOZIZÉ (alias: a) Bozize Yangouvonda); b) Samuel Peter Mudde (rojen 16. decembra 1948, v Izu, Južni Sudan))

Naziv: (a) nekdanji vodja države Srednjeafriške republike; (b) profesor

Datum rojstva: (a) 14. oktober 1946; (b) 16. december 1948

Kraj rojstva: (a) Mouila, Gabon; (b) Izo, Južni Sudan

Državljanstvo: (a) Srednjeafriška republika; (b) Južni Sudan

Št. potnega lista: D00002264, izdan 11. junija 2013 (izdal minister za zunanje zadeve, v Jubi, Južni Sudan. Potekel 11. junija 2017. Diplomatski potni list, izdan na ime Samuel Peter Mudde)

Nacionalna matična št.: M4800002143743 (osebna številka na potnem listu)

Naslov: Uganda.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 9. maj 2014.

Drugi podatki: Ime matere je Martine Kofio. Spletna povezava do posebnega obvestila Interpola in Varnostnega sveta ZN: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5802796.

Informacije iz povzetka razlogov za uvrstitev na seznam, ki ga je pripravil Odbor za sankcije:

François Bozizé je bil uvrščen na seznam 9. maja 2014 na podlagi odstavka 36 Resolucije 2134 (2014) zaradi ‚sodelovanja pri dejanjih, ki ogrožajo mir, stabilnost ali varnost Srednjeafriške republike, ali zagotavljanja podpore tem dejanjem‘.

Dodatne informacije

Bozizé je skupaj s svojimi podporniki spodbujal k napadu na Bangui 5. decembra 2013. Vse od takrat poskuša izvajati operacije za destabilizacijo in na ta način ohranjati napetost v glavnem mestu Srednjeafriške republike. Preden je 24. marca 2013 pobegnil iz Srednjeafriške republike, naj bi tam ustanovil uporniško skupino ‚anti-balaka‘. V sporočilu je svojo milico pozval, naj se nasilno zoperstavi sedanjemu režimu in islamistom. Zagotavljal naj bi tudi finančno in materialno podporo pripadnikom milice, ki si prizadevajo za destabilizacijo trenutne tranzicije in Bozizéjev ponovni prevzem oblasti. Večina pripadnikov skupine ‚anti-balaka‘ prihaja iz srednjeafriških oboroženih sil, ki so se po državnem udaru razkropile po podeželju in jih je Bozizé nato reorganiziral. Bozizé in njegovi podporniki nadzorujejo več kot polovico enot ‚anti-balaka‘.

Sile, zveste Bozizéju, so bile oborožene z jurišnimi puškami, minometi in raketometalci ter so vse pogosteje vpletene v povračilne napade na muslimansko prebivalstvo v Srednjeafriški republiki. Razmere v Srednjeafriški republiki so se po napadu, ki so ga 5. decembra 2013 v Banguiju izvedle sile ‚anti-balaka‘ in v katerem je umrlo več kot 700 ljudi, drastično poslabšale.“