17.1.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 12/62


Popravek Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/2268 z dne 26. septembra 2017 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 428/2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo

( Uradni list Evropske unije L 334 z dne 15. decembra 2017 )

Stran 49, prva vrstica:

besedilo:

„0B001

b.

(nadaljevanje)“

se glasi:

„1C005

b.

(nadaljevanje)“.

Stran 56, prva vrstica:

besedilo:

„0B001

a. 2. a.

(nadaljevanje)“

se glasi:

„1C111

a. 2. a.

(nadaljevanje)“.

Stran 57, prva vrstica:

besedilo:

„0B001

a. 4.

(nadaljevanje)“

se glasi:

„1C111

a. 4.

(nadaljevanje)“.

Stran 58, prva vrstica:

besedilo:

„0B001

c.

(nadaljevanje)“

se glasi:

„1C111

c.

(nadaljevanje)“.

Stran 79, prva vrstica:

besedilo:

„0B001

d.

(nadaljevanje)“

se glasi:

„2B002

d.

(nadaljevanje)“.