28.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 198/42


Popravek Uredbe (EU) 2017/1128 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o čezmejni prenosljivosti storitev spletnih vsebin na notranjem trgu

( Uradni list Evropske unije L 168 z dne 30. junija 2017 )

Stran 11, člen 9(2):

besedilo:

„… do 21. maja 2018 …“

se glasi:

„… do 2. junija 2018 …“;

stran 11, člen 10:

besedilo:

„… do 21. marca 2021 …“

se glasi:

„… do 2. aprila 2021 …“;

stran 11, člen 11(2):

besedilo:

„Uporablja se od 20. marca 2018.“

se glasi:

„Uporablja se od 1. aprila 2018.“.