21.12.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 342/85


Popravek Uredbe (EU) 2017/746 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2017 o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih ter razveljavitvi Direktive 98/79/ES in Sklepa Komisije 2010/227/EU

( Uradni list Evropske unije L 117 z dne 5. maja 2017 )

Stran 256, člen 110, odstavek 5:

besedilo:

„5.   Z odstopanjem od Direktive 98/79/EC se lahko pripomočki, ki so skladni s to uredbo, dajo na trg pred 26. majem 2022.“

se glasi:

„5.   Z odstopanjem od Direktive 98/79/ES se lahko pripomočki, ki so skladni s to uredbo, dajo na trg pred 26. majem 2022.“

Stran 256, člen 112, prvi odstavek, točka (a):

besedilo:

„(a)

člena 11, točke (c) člena 12(1) ter člena 12(2) in (3) Direktive 98/79/EC in obveznosti v zvezi z vigilanco in študijami učinkovitosti, ki […]“

se glasi:

„(a)

člena 11, točke (c) člena 12(1) ter člena 12(2) in (3) Direktive 98/79/ES in obveznosti v zvezi z vigilanco in študijami učinkovitosti, ki […]“.