17.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 12/86


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/80

z dne 16. januarja 2017

o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 329/2007 o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 329/2007 z dne 27. marca 2007 o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji (1) in zlasti člena 13(1)(d) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V Prilogi IV k Uredbi (ES) št. 329/2007 so na seznam uvrščene osebe, subjekti in organi, ki jih je določil Odbor za sankcije ali Varnostni svet Združenih narodov (VSZN), za njih pa velja zamrznitev sredstev in gospodarskih virov iz navedene uredbe.

(2)

Odbor Varnostnega sveta, ustanovljen v skladu z resolucijo 1718 (2006), je 17. decembra 2016 odločil, da pet plovil iz Priloge III k resoluciji 2270 (2016) v skladu z odstavkom 23 iste resolucije niso gospodarski viri, ki jih nadzoruje ali upravlja družba Ocean Maritime Management, in zato zanje ne velja zamrznitev sredstev, uvedena z odstavkom 8(d) resolucije 1718 (2006).

(3)

Prilogo IV k Uredbi (ES) št. 329/2007 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga IV k Uredbi (ES) št. 329/2007 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. januarja 2017

Za Komisijo

V imenu predsednika

Vršilec dolžnosti vodje Službe za instrumente zunanje politike


(1)  UL L 88, 29.3.2007, str. 1.


PRILOGA

V Prilogi IV k Uredbi (ES) št. 329/2007 se vnos pod naslovom „Pravne osebe, subjekti in organi“: „Ocean Maritime Management Company, Limited (OMM) (tudi OMM). Naslov: (a) Donghung Dong, Central District, PO Box 120, Pyongyang, DPRK; (b) Dongheung-dong Changgwang Street, Chung-Ku, PO Box 125, Pyongyang, DPRK. Drugi podatki: (a) Številka Mednarodne pomorske organizacije (IMO): 1790183; (b) Družba Ocean Maritime Management Company, Limited je imela ključno vlogo pri organizaciji pošiljke skritega orožja in sorodnega materiala s Kube v DLRK julija 2013. S tem je družba Ocean Maritime Management Company, Limited prispevala k dejavnostim, prepovedanim na podlagi resolucij, pri čemer je zlasti kršila embargo na orožje, uveden z Resolucijo 1718 (2006), kakor je bila spremenjena z Resolucijo 1874 (2009), prispevala pa je tudi k izogibanju ukrepom, uvedenim na podlagi teh resolucij; (c) družba Ocean Maritime Management Company, Limited je upravljavec ladij z naslednjimi številkami IMO: (a) Chol Ryong (Ryong Gun Bong) 8606173, (b) Chong Bong (Greenlight) (Blue Nouvelle) 8909575, (c) Chong Rim 2 8916293, (d) Dawnlight 9110236, (e) Ever Bright 88 (J Star) 8914934, (f) Gold Star 3 (benevolence 2) 8405402, (g) Hoe Ryong 9041552, (h) Hu Chang (O Un Chong Nyon) 8330815, (i) Hui Chon (Hwang Gum San 2) 8405270, (j) Ji Hye San (Hyok Sin 2) 8018900, (k) Kang Gye (Pi Ryu Gang) 8829593, (l) Mi Rim 8713471, (m) Mi Rim 2 9361407, (n) Rang (Po Thong Gang) 8829555, (o) Orion Star (Richocean) 9333589, (p) Ra Nam 2 8625545, (q) Ra Nam 3 9314650, (r) Ryo Myong 8987333, (s) Ryong Rim (Jon Jin 2) 8018912, (t) Se Pho (Rak Won 2) 8819017, (u) Songjin (Jang Ja San Chong Nyon Ho) 8133530, (v) South Hill 2 8412467, (w) South Hill 5 9138680, (x) Tan Chon (Ryon Gang 2) 7640378, (y) Thae Pyong San (Petrel 1) 9009085, (z) Tong Hung San (Chong Chon Gang) 7937317, (aa) Tong Hung 8661575. Datum uvrstitve na seznam: 28. 7. 2014“ nadomesti z naslednjim:

„Ocean Maritime Management Company, Limited (OMM) (tudi OMM). Naslov: (a) Donghung Dong, Central District, PO Box 120, Pyongyang, DPRK; (b) Dongheung-dong Changgwang Street, Chung-Ku, PO Box 125, Pyongyang, DPRK. Drugi podatki: (a) Številka Mednarodne pomorske organizacije (IMO): 1790183; (b) Družba Ocean Maritime Management Company, Limited je imela ključno vlogo pri organizaciji pošiljke skritega orožja in sorodnega materiala s Kube v DLRK julija 2013. S tem je družba Ocean Maritime Management Company, Limited prispevala k dejavnostim, prepovedanim na podlagi resolucij, pri čemer je zlasti kršila embargo na orožje, uveden z Resolucijo 1718 (2006), kakor je bila spremenjena z Resolucijo 1874 (2009), prispevala pa je tudi k izogibanju ukrepom, uvedenim na podlagi teh resolucij; (c) družba Ocean Maritime Management Company, Limited je upravljavec ladij z naslednjimi številkami IMO: (a) Chol Ryong (Ryong Gun Bong) 8606173, (b) Chong Bong (Greenlight) (Blue Nouvelle) 8909575, (c) Chong Rim 2 8916293, (d) Hoe Ryong 9041552, (e) Hu Chang (O Un Chong Nyon) 8330815, (f) Hui Chon (Hwang Gum San 2) 8405270, (g) Ji Hye San (Hyok Sin 2) 8018900, (h) Kang Gye (Pi Ryu Gang) 8829593, (i) Mi Rim 8713471, (j) Mi Rim 2 9361407, (k) Rang (Po Thong Gang) 8829555, (l) Ra Nam 2 8625545, (m) Ra Nam 3 9314650, (n) Ryo Myong 8987333, (o) Ryong Rim (Jon Jin 2) 8018912, (p) Se Pho (Rak Won 2) 8819017, (q) Songjin (Jang Ja San Chong Nyon Ho) 8133530, (r) South Hill 2 8412467, (s) Tan Chon (Ryon Gang 2) 7640378, (t) Thae Pyong San (Petrel 1) 9009085, (u) Tong Hung San (Chong Chon Gang) 7937317, (v) Tong Hung 8661575. Datum uvrstitve na seznam: 28. 7. 2014“.