31.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 25/36


Popravek Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/1969 z dne 12. septembra 2016 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 428/2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo

( Uradni list Evropske unije L 307 z dne 15. novembra 2016 )

Stran 119, Priloga I, točka 3A001.g besedila, s katerim se nadomesti Priloga I k Uredbi Sveta (ES) št. 428/2009:

besedilo:

„1.

najvišja stopnja dviga dohodnega toka (di/dt) je višja od 30 000 A/ms in napetost v izključenem stanju je večja od 1 100 V, ali

2.

najvišja stopnja dviga dohodnega toka (di/dt) je višja od 2 000 A/ms in ima vse naslednje značilnosti:“

se glasi:

„1.

najvišja stopnja dviga dohodnega toka (di/dt) je višja od 30 000 A/μs in napetost v izključenem stanju je večja od 1 100 V, ali

2.

najvišja stopnja dviga dohodnega toka (di/dt) je višja od 2 000 A/μs in ima vse naslednje značilnosti:“.

Stran 163, Priloga I, točka 6A003.a.3 besedila, s katerim se nadomesti Priloga I k Uredbi Sveta (ES) št. 428/2009:

besedilo:

„a.

mehanske črtne kamere, katerih hitrost zapisa presega 10 mm/ms;“

se glasi:

„a.

mehanske črtne kamere, katerih hitrost zapisa presega 10 mm/μs;“.