12.8.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 217/81


Popravek Izvedbene uredbe Sveta (EU) 2016/466 z dne 31. marca 2016 o izvajanju člena 21(2) Uredbe (EU) 2016/44 o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Libiji

( Uradni list Evropske unije L 85 z dne 1. aprila 2016 )

Strani 4 in 5, Priloga (glede Priloge III k Uredbi (EU) 2016/44), številke „16.“, „17.“ in „18.“ pred imeni oseb se glasijo „21.“, „22.“ in „23.“.