28.10.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 293/46


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2016/1900

z dne 26. oktobra 2016

o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU o nadzornih ukrepih za zdravje živali v zvezi z afriško prašičjo kugo v nekaterih državah članicah glede vnosov za Estonijo, Latvijo in Poljsko

(notificirano pod dokumentarno številko C(2016) 6793)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 89/662/EGS z dne 11. decembra 1989 o veterinarskih pregledih v trgovini znotraj Skupnosti glede na vzpostavitev notranjega trga (1) in zlasti člena 9(4) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/425/EGS z dne 26. junija 1990 o veterinarskih in zootehničnih pregledih, ki se zaradi vzpostavitve notranjega trga izvajajo v trgovini znotraj Skupnosti z nekaterimi živimi živalmi in proizvodi (2), in zlasti člena 10(4) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2002/99/ES z dne 16. decembra 2002 o predpisih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo proizvodnjo, predelavo, distribucijo in uvoz proizvodov živalskega izvora, namenjenih prehrani ljudi (3), in zlasti člena 4(3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbeni sklep Komisije 2014/709/EU (4) določa nadzorne ukrepe za zdravje živali v zvezi z afriško prašičjo kugo v nekaterih državah članicah. V delih I, II, III in IV Priloge k navedenemu izvedbenemu sklepu so nekatera območja zadevnih držav članic razmejena in navedena po različni stopnji tveganja zaradi epidemioloških razmer. Navedeni seznam vključuje nekatera območja v Estoniji, Latviji in na Poljskem.

(2)

Avgusta 2016 je prišlo do enega izbruha afriške prašičje kuge pri domačih prašičih v Monickem okrožju na območju na Poljskem, ki je trenutno navedeno v delu I Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU. Septembra 2016 je na istem območju prav tako prišlo do enega izbruha afriške prašičje kuge pri divjih prašičih. Septembra 2016 je prišlo do nekaj izbruhov afriške prašičje kuge pri domačih prašičih v Łosickem in Siemiatyckem okrožju na območju na Poljskem, ki je trenutno navedeno v delu III Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU, v neposredni bližini območij iz delov I in II navedene priloge. Izbruh te bolezni na teh območjih skupaj z nedavno spremembo epidemioloških razmer pomeni povišanje ravni tveganja, ki ga je treba upoštevati. Zato bi bilo zdaj treba nekatera območja na Poljskem, navedena v delu I Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU, navesti v delu III navedene priloge.

(3)

Od oktobra 2015 ni bilo sporočenih nobenih izbruhov afriške prašičje kuge pri domačih prašičih na območjih v Estoniji, ki so navedena v delu III Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU, južno od ceste št. 92. Poleg tega se je na navedenih območjih izvajal nadzor ukrepov za biološko zaščito na podlagi nacionalnega programa za biološko zaščito, ki so namenjeni preprečevanju širjenja afriške prašičje kuge. Ta dejstva kažejo na izboljšanje epidemioloških razmer. Zato bi bilo zdaj treba navedena območja navedene države članice navesti v delu II namesto v delu III Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU.

(4)

Septembra 2016 je prišlo do enega izbruha afriške prašičje kuge pri domačih prašičih v občini Gulbene na območju v Latviji, ki je trenutno navedeno v delu II Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU. Ta izbruh skupaj z nedavno spremembo epidemioloških razmer pomeni povišanje ravni tveganja, ki ga je treba upoštevati. Zato bi bilo zdaj treba nekatera območja v Latviji navesti v delu III namesto v delu II navedene priloge.

(5)

Pri oceni tveganja za zdravje živali zaradi afriške prašičje kuge, ki ga za navedeno bolezen pomeni razvoj trenutnih razmer v Estoniji, Latviji in na Poljskem, bi bilo treba upoštevati razvoj trenutnih epidemioloških razmer v zvezi z navedeno boleznijo pri okuženih populacijah domačih in divjih prašičev v Uniji. Da bi lahko osredotočili nadzorne ukrepe za zdravje živali iz Izvedbenega sklepa 2014/709/EU in preprečili nadaljnje širjenje afriške prašičje kuge ter preprečili morebitne nepotrebne motnje za trgovino v Uniji in se izognili neupravičenim omejitvam trgovine v tretjih državah, bi bilo treba seznam Unije območij, za katera veljajo nadzorni ukrepi za zdravje živali, iz Priloge k navedenemu izvedbenemu sklepu spremeniti, da se bodo upoštevale spremembe trenutnih epidemioloških razmer v zvezi z navedeno boleznijo v Estoniji, Latviji in na Poljskem.

(6)

Prilogo k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(7)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Priloga k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU se nadomesti z besedilom iz Priloge k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 26. oktobra 2016

Za Komisijo

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  UL L 395, 30.12.1989, str. 13.

(2)  UL L 224, 18.8.1990, str. 29.

(3)  UL L 18, 23.1.2003, str. 11.

(4)  Izvedbeni sklep Komisije 2014/709/EU z dne 9. oktobra 2014 o nadzornih ukrepih za zdravje živali v zvezi z afriško prašičjo kugo v nekaterih državah članicah in razveljavitvi Izvedbenega sklepa 2014/178/EU (UL L 295, 11.10.2014, str. 63).


PRILOGA

Priloga k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA

DEL I

1.   Estonija

Naslednja območja v Estoniji:

okrožje Hiiumaa.

2.   Latvija

Naslednja območja v Latviji:

v občini Bauska krajevne skupnosti Īslīce, Gailīši, Brunava in Ceraukste,

v občini Dobele krajevne skupnosti Biksti, Zebrene, Annenieki, Naudīte, Penkule, Auri in Krimūnas, Dobele, Berze, del krajevne skupnosti Jaunbērze zahodno od ceste P98 ter mesto Dobele,

v občini Jelgava krajevne skupnosti Glūda, Svēte, Platone, Vircava, Jaunsvirlauka, Zaļenieki, Vilce, Lielplatone, Eleja in Sesava,

v občini Kandava krajevni skupnosti Vāne in Matkule,

v občini Talsi krajevne skupnosti Lube, Īve, Valdgale, Ģibuļi, Lībagi, Laidze, Ārlava, Abava ter mesta Sabile, Talsi, Stende in Valdemārpils,

občina Brocēni,

občina Dundaga,

občina Jaunpils,

občina Roja,

občina Rundāle,

občina Stopiņi,

občina Tērvete,

mesto Bauska,

mestna občina Jelgava,

mestna občina Jūrmala.

3.   Litva

Naslednja območja v Litvi:

v okraju Jurbarkas enote (seniūnija) Raudonė, Veliuona, Seredžius in Juodaičiai,

v okraju Pakruojis enote (seniūnija) Klovainiai, Rozalimas in Pakruojis,

v okraju Panevežys del enote (seniūnija) Krekenava zahodno od reke Nevėžis,

v okraju Raseiniai enote (seniūnija) Ariogala, Ariogala miestas, Betygala, Pagojukai in Šiluva,

v okraju Šakiai enote (seniūnija) Plokščiai, Kriūkai, Lekėčiai, Lukšiai, Griškabūdis, Barzdai, Žvirgždaičiai, Sintautai, Kudirkos Naumiestis, Slavikai, Šakiai,

okraj Pasvalys,

okraj Vilkaviškis,

okraj Radviliškis,

občina Kalvarija,

občina Kazlų Rūda,

občina Marijampolė.

4.   Poljska

Naslednja območja na Poljskem:

 

v Varminsko-Mazurskem vojvodstvu:

občini Kalinowo in Prostki v Ełckem okrožju,

občina Biała Piska v Piskem okrožju;

 

v Podlaškem vojvodstvu:

Augustowsko okrožje,

občine Brańsk z mestom Brańsk, Boćki, Rudka, Wyszki, del občine Bielsk Podlaski zahodno od črte, ki poteka ob cesti št. 19 (od mesta Bielsk Podlaski severno) in naprej ob vzhodni meji mesta Bielsk Podlaski ter cesti št. 66 (od mesta Bielsk Podlaski južno), mesto Bielsk Podlaski, del občine Orla zahodno od ceste št. 66 v Bielskem okrožju,

občine Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Łapy in Poświętne v Białostockem okrožju,

občine Drohiczyn, Dziadkowice, Grodzisk in Perlejewo v Siemiatyckem okrožju,

občine Rutka-Tartak, Szypliszki, Suwałki, Raczki v Suwalskem okrožju,

občini Grabowo in Stawiski v Kolneńskem okrožju,

Łomżyńsko okrožje,

okrožje mesta Białystok,

okrožje mesta Łomża,

okrožje mesta Suwałki,

Sejneńsko okrožje,

Wysokomazowiecko okrožje,

Zambrowsko okrožje;

 

v Mazovijskem vojvodstvu:

občine Ceranów, Jabłonna Lacka, Sterdyń in Repki v Sokołowskem okrožju,

občine Korczew, Przesmyki, Paprotnia, Suchożebry, Mordy, Siedlce in Zbuczyn v Siedleckem okrožju,

okrožje mesta Siedlce,

občine Rzekuń, Troszyn, Czerwin in Goworowo v Ostrołęckem okrožju,

občine Olszanka, Łosice in Platerów v Sokólskem Łosickem okrožju,

Ostrowsko okrožje;

 

v Lublinskem vojvodstvu:

občina Hanna v Włodawskem okrožju,

občina Miedzyrzec Podlaski z mestom Miedzyrzec Podlaski ter občine Drelów, Łomazy, Rossosz, Piszczac, Kodeń, Tuczna, Sławatycze, Wisznice in Sosnówka v Bialskem okrožju,

občini Kąkolewnica Wschodnia in Komarówka Podlaska v Radzyńskem okrožju.

DEL II

1.   Estonija

Naslednja območja v Estoniji:

mestna občina Elva,

mestna občina Võhma,

mestna občina Kuressaare,

mestna občina Rakvere,

mestna občina Tartu,

mestna občina Viljandi,

okrožje Harjumaa (razen dela občine Kuusalu južno od ceste št. 1 (E20), občine Aegviidu in občine Anija),

okrožje Ida-Virumaa,

okrožje Läänemaa,

okrožje Pärnumaa,

okrožje Põlvamaa,

okrožje Võrumaa,

okrožje Valgamaa,

okrožje Raplamaa,

občina Suure-Jaani,

del občine Tamsalu severovzhodno od železniške proge Talin–Tartu,

občina Tartu,

občina Abja,

občina Alatskivi,

občina Haaslava,

občina Haljala,

občina Tarvastu,

občina Nõo,

občina Ülenurme,

občina Tähtvere,

občina Rõngu,

občina Rannu,

občina Konguta,

občina Puhja,

občina Halliste,

občina Kambja,

občina Karksi,

občina Kihelkonna,

občina Kõpu,

občina Lääne-Saare,

občina Laekvere,

občina Leisi,

občina Luunja,

občina Mäksa,

občina Meeksi,

občina Muhu,

občina Mustjala,

občina Orissaare,

občina Peipsiääre,

občina Piirissaare,

občina Pöide,

občina Rägavere,

občina Rakvere,

občina Ruhnu,

občina Salme,

občina Sõmeru,

občina Torgu,

občina Vara,

občina Vihula,

občina Viljandi,

občina Vinni,

občina Viru-Nigula,

občina Võnnu.

2.   Latvija

Naslednja območja v Latviji:

v občini Balvi krajevne skupnosti Vīksna, Bērzkalne, Vectilža, Lazduleja, Briežuciems, Tilža, Bērzpils in Krišjāņi,

v občini Bauska krajevne skupnosti Mežotne, Code, Dāviņi in Vecsaule,

v občini Dobele del krajevne skupnosti Jaunbērze vzhodno od ceste P98,

v občini Gulbene krajevna skupnost Līgo,

v občini Jelgava krajevne skupnosti Kalnciems, Līvbērze in Valgunde,

v občini Kandava krajevne skupnosti Cēre, Kandava, Zemīte in Zante ter mesto Kandava,

v občini Limbaži krajevne skupnosti Skulte, Vidriži, Limbaži in Umurga,

v občini Rugāji krajevna skupnost Lazdukalns,

v občini Salacgrīva krajevna skupnost Liepupe,

v občini Talsi krajevne skupnosti Ķūļciems, Balgale, Vandzene, Lauciene, Virbi in Strazde,

občina Ādaži,

občina Aizkraukle,

občina Aknīste,

občina Alūksne,

občina Amata,

v občini Ape krajevne skupnosti Trapene, Gaujiena in Ape ter mesto Ape,

občina Babīte,

občina Baldone,

občina Baltinava,

občina Carnikava,

občina Cēsis,

občina Cesvaine,

občina Engure,

občina Ērgļi,

občina Garkalne,

občina Iecava,

občina Ikšķile,

občina Ilūkste,

občina Inčukalns,

občina Jaunjelgava,

občina Jēkabpils,

občina Ķegums,

občina Ķekava,

občina Kocēni,

občina Koknese,

občina Krimulda,

občina Krustpils,

občina Lielvārde,

občina Līgatne,

občina Līvāni,

občina Lubāna,

občina Madona,

občina Mālpils,

občina Mārupe,

občina Mērsrags,

občina Nereta,

občina Ogre,

občina Olaine,

občina Ozolnieki,

občina Pārgauja,

občina Pļaviņas,

občina Priekuļi,

v občini Rauna krajevna skupnost Rauna,

občina Ropaži,

občina Sala,

občina Salaspils,

občina Saulkrasti,

občina Sēja,

občina Sigulda,

občina Skrīveri,

v občini Smiltene krajevne skupnosti Branti, Blome, Smiltene, Bilska in Grundzāle ter mesto Smiltene,

občina Tukums,

občina Varakļāni,

občina Vecpiebalga,

občina Vecumnieki,

občina Viesīte,

občina Viļaka,

mesto Limbaži,

mestna občina Jēkabpils,

mestna občina Valmiera.

3.   Litva

Naslednja območja v Litvi:

v okraju Anykščiai enoti (seniūnija) Kavarskas, Kurkliai in del okraja Anykščiai jugozahodno od cest št. 121 in št. 119,

v okraju Jonava enote (seniūnija) Šilai, Bukonys in v enoti Žeimiai vasi Biliuškiai, Drobiškiai, Normainiai II, Normainėliai, Juškonys, Pauliukai, Mitėniškiai, Zofijauka, Naujokai,

v okraju Kaunas enote (seniūnija) Akademija, Alšėnai, Babtai, Batniava, Čekiškė, Domeikava, Ežerėlis, Garliava, Garliavos apylinke, Kačerginė, Kulautuva, Linksmakalnis, Raudondvaris, Ringaudai, Rokai, Samylai, Taurakiemis, Užliedžiai, Vilkija, Vilkijos apylinke in Zapyškis,

v okraju Kėdainiai enoti (seniūnija) Josvainiai in Pernarava,

v okraju Panevėžys enote (seniūnija) Karsakiškis, Naujamiestis, Paįstrys, Panevėžys, Ramygala, Smilgiai, Upytė, Vadokliai,Velžys in del enote (seniūnija) Krekenava vzhodno od reke Nevėžis,

v okraju Prienai enote (seniūnija) Veiveriai, Šilavotas, Naujoji Ūta, Balbieriškis, Ašminta, Išlaužas, Pakuonis,

v okraju Šalčininkai enote (seniūnija) Jašiūnai, Turgeliai, Akmenynė, Šalčininkai, Gerviškės, Butrimonys, Eišiškės, Poškonys, Dieveniškės,

v okraju Varėna enote (seniūnija) Kaniava, Marcinkonys, Merkinė,

v okraju Vilnius deli enot (seniūnija) Sudervė in Dūkštos severovzhodno od ceste št. 171, enote (seniūnija) Maišiagala, Zujūnai, Avižieniai, Riešė, Paberžė, Nemenčinė, Nemenčinė – miesto, Sužionys, Buivydžiai, Bezdonys, Lavoriškės, Mickūnai, Šatrininkai, Kalveliai, Nemėžis, Rudamina, Rūkainiai, Medininkai, Marijampolis, Pagiriai in Juodšiliai,

mestna občina Alytus,

v okraju Utena enote (seniūnija) Sudeikiai, Utena, Utena – miesto, Kuktiškės, Daugailiai, Tauragnai, Saldutiškis,

v mestni občini Alytus enote (seniūnija) Pivašiūnai, Punia, Daugai, Alovė, Nemunaitis, Raitininkai, Miroslavas, Krokialaukis, Simnas, Alytus,

mestna občina Kaunas,

mestna občina Panevėžys,

mestna občina Prienai,

mestna občina Vilnius,

okraj Biržai,

občina Druskininkai,

okraj Ignalina,

okraj Lazdijai,

okraj Molėtai,

okraj Rokiškis,

okraj Širvintos,

okraj Švenčionys,

okraj Ukmergė,

okraj Zarasai,

občina Birštonas,

občina Visaginas.

4.   Poljska

Naslednja območja na Poljskem:

v Podlaškem vojvodstvu:

občine Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Michałowo, Supraśl, Tykocin, Wasilków, Zabłudów in Zawady v Białostockem okrožju,

Sokólsko okrožje,

občina Dubicze Cerkiewne, deli občin Kleszczele in Czeremcha vzhodno od ceste št. 66 v Hajnowskem okrožju,

del občine Bielsk Podlaski vzhodno od črte, ki poteka ob cesti št. 19 (od mesta Bielsk Podlaski severno) in naprej ob vzhodni meji mesta Bielsk Podlaski ter cesti št. 66 (od mesta Bielsk Podlaski južno), del občine Orla vzhodno od ceste št. 66 v Bielskem okrožju.

DEL III

1.   Estonija

Naslednja območja v Estoniji:

okrožje Jõgevamaa,

okrožje Järvamaa,

del občine Kuusalu južno od ceste 1 (E20),

del občine Tamsalu jugozahodno od železniške proge Talin–Tartu,

občina Aegviidu,

občina Anija,

občina Kadrina,

občina Kolga-Jaani,

občina Kõo,

občina Laeva,

občina Laimjala,

občina Pihtla,

občina Rakke,

občina Tapa,

občina Väike-Maarja,

občina Valjala.

2.   Latvija

Naslednja območja v Latviji:

v občini Balvi krajevni skupnosti Kubuļi in Balvi ter mesto Balvi,

v občini Gulbene krajevne skupnosti Beļava, Galgauska, Jaungulbene, Dauksti, Stradi, Litene, Stāmeriena, Tirza, Druviena, Ranka, Lizuma in Lejasciema ter mesto Gulbene,

občina Jaunpiebalga,

v občini Rauna krajevna skupnost Drusti,

v občini Smiltene krajevne skupnosti Launkalne, Variņi in Palsmane,

v občini Ape, krajevna skupnost Vireši,

v občini Limbaži krajevne skupnosti Viļķene, Pāle in Katvari,

v občini Rugāji krajevna skupnost Rugāji,

v občini Salacgrīva krajevni skupnosti Ainaži in Salacgrīva,

občina Aglona,

občina Aloja,

občina Beverīna,

občina Burtnieki,

občina Cibla,

občina Dagda,

občina Daugavpils,

občina Kārsava,

občina Krāslava,

občina Ludza,

občina Mazsalaca,

občina Naukšēni,

občina Preiļi,

občina Rēzekne,

občina Riebiņi,

občina Rūjiena,

občina Strenči,

občina Valka,

občina Vārkava,

občina Viļāni,

občina Zilupe,

mesto Ainaži,

mesto Salacgrīva,

mestna občina Daugavpils,

mestna občina Rēzekne.

3.   Litva

Naslednja območja v Litvi:

v okraju Anykščiai enote (seniūnija) Debeikiai, Skiemonys, Viešintos, Andrioniškis, Svėdasai, Troškūnai, Traupis in del enote (seniūnija) Anykščiai severovzhodno od cest št. 121 in št. 119,

v okraju Alytus enota (seniūnija) Butrimonys,

v okraju Jonava enote (seniūnija) Upninkai, Rukla, Dumsiai, Užusaliai, Kulva in v enoti (seniūnija) Žeimiai vasi Akliai, Akmeniai, Barsukinė, Blauzdžiai, Gireliai, Jagėlava, Juljanava, Kuigaliai, Liepkalniai, Martyniškiai, Milašiškiai, Mimaliai, Naujasodis, Normainiai I, Paduobiai, Palankesiai, Pamelnytėlė, Pėdžiai, Skrynės, Svalkeniai, Terespolis, Varpėnai, Žeimių gst., Žieveliškiai in Žeimiai miestelis,

okraj Kaišiadorys,

v okraju Kaunas enote (seniūnija) Vandžiogala, Lapės, Karmėlava in Neveronys,

v okraju Kėdainiai, enote (seniūnija) Pelėdnagiai, Krakes, Dotnuva, Gudžiūnai, Surviliškis, Vilainiai, Truskava, Šėta, Kėdainių miesto,

v okraju Prienai enoti (seniūnija) Jieznas in Stakliškės,

v okraju Panevėžys enoti (seniūnija) Miežiškiai in Raguva,

v okraju Šalčininkai enote (seniūnija) Baltoji Vokė, Pabarė, Dainava in Kalesninkai,

v okraju Varėna enote (seniūnija) Valkininkai, Jakėnai, Matuizos, Varėna in Vydeniai,

v okraju Vilnius deli enot (seniūnija) Sudervė in Dūkštos jugozahodno od ceste št. 171,

v okraju Utena enote (seniūnija) Užpaliai, Vyžuonos in Leliūnai,

občina Elektrėnai,

mestna občina Jonava,

mestna občina Kaišiadorys,

okraj Kupiškis,

okraj Trakai.

4.   Poljska

Naslednja območja na Poljskem:

 

v Podlaškem vojvodstvu:

Grajewsko okrožje,

Moniecko okrožje,

občine Czyże, Białowieża, Hajnówka z mestom Hajnówka, Narew in Narewka ter deli občin Czeremcha in Kleszczele zahodno od ceste št. 66 v Hajnowskem okrožju,

občine Mielnik, Milejczyce, Nurzec-Stacja in Siemiatycze z mestom Siemiatycze v Siemiatyckem okrožju;

 

v Mazovijskem vojvodstvu:

občine Sarnaki, Stara Kornica in Huszlew v Łosickem okrožju;

 

v Lublinskem vojvodstvu:

občine Konstantynów, Janów Podlaski, Leśna Podlaska, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie in Terespol z mestom Terespol v Bialskem okrožju,

okrožje mesta Biała Podlaska.

DEL IV

Italija

Naslednja območja v Italiji:

vsa območja Sardinije.“