28.7.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 202/45


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2016/1236

z dne 27. julija 2016

o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU o nadzornih ukrepih za zdravje živali v zvezi z afriško prašičjo kugo v nekaterih državah članicah glede vnosov za Estonijo, Latvijo, Litvo in Poljsko

(notificirano pod dokumentarno številko C(2016) 4983)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 89/662/EGS z dne 11. decembra 1989 o veterinarskih pregledih v trgovini znotraj Skupnosti glede na vzpostavitev notranjega trga (1) in zlasti člena 9(4) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/425/EGS z dne 26. junija 1990 o veterinarskih in zootehničnih pregledih, ki se zaradi vzpostavitve notranjega trga izvajajo v trgovini znotraj Skupnosti z nekaterimi živimi živalmi in proizvodi (2) ter zlasti člena 10(4) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2002/99/ES z dne 16. decembra 2002 o predpisih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo proizvodnjo, predelavo, distribucijo in uvoz proizvodov živalskega izvora, namenjenih prehrani ljudi (3) in zlasti člena 4(3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbeni sklep Komisije 2014/709/EU (4) določa nadzorne ukrepe za zdravje živali v zvezi z afriško prašičjo kugo v nekaterih državah članicah. V delih I, II, III in IV Priloge k navedenemu izvedbenemu sklepu so razmejena in navedena nekatera območja navedenih držav članic, ki se razlikujejo glede na stopnjo tveganja na podlagi epidemioloških razmer. Navedeni seznam vključuje nekatera območja v Estoniji, Latviji, Litvi in na Poljskem.

(2)

Junija in julija 2016 so se pojavili dodatni primeri afriške prašičje kuge pri populacijah divjih prašičev na območjih okrožij Jekabpils, Baldone in Riga v Latviji, dodatni primeri te bolezni pri populacijah divjih prašičev na območjih okrožij Pärnu in Harju ter v okrožju Rapla v Estoniji ter en primer te bolezni pri populacijah divjih prašičev na območju vasi Czyże na Poljskem. Ta območja so navedena v delu I Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU in so v neposredni bližini območij iz dela II navedene priloge. Zato bi bilo treba nekatera območja v Estoniji, Latviji in na Poljskem, navedena v delu I, zdaj navesti v delu II, nekatera nova območja v Latviji pa v delu I Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU.

(3)

Junija in julija 2016 so se pojavili dodatni izbruhi afriške prašičje kuge pri domačih prašičih v okrožjih Jõgeva in Lääne-Viru v Estoniji. Nekatera območja v Estoniji, ki so trenutno navedena v delu II, bi bilo zdaj treba navesti v delu III Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU.

(4)

Junija in julija 2016 so se pojavili dodatni izbruhi afriške prašičje kuge pri domačih prašičih na območju mest Elektrėnai, Anykščiai in Kruonis v Litvi. Navedena območja so trenutno navedena v delu II Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU. Zato bi bilo treba nekatera območja v Litvi, navedena v delu II, navesti v delu III navedene priloge.

(5)

Junija in julija 2016 so se pojavili dodatni izbruhi afriške prašičje kuge pri domačih prašičih na območju mesta Hajnówka na Poljskem. To območje je trenutno navedeno v delu II Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU. Zato bi bilo treba v primeru Poljske obstoječi seznam iz dela I Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU razširiti na območja proti jugu, nekatera območja iz delov I in II pa bi bilo treba navesti v delu III navedene priloge.

(6)

Pri oceni tveganja za zdravje živali zaradi afriške prašičje kuge, ki ga za navedeno bolezen pomeni razvoj trenutnih razmer v Estoniji, Latviji, Litvi in na Poljskem, bi bilo treba upoštevati razvoj trenutnih epidemioloških razmer v zvezi z navedeno boleznijo pri okuženih populacijah divjih prašičev v Uniji. Da bi lahko osredotočili nadzorne ukrepe za zdravje živali in preprečili nadaljnje širjenje afriške prašičje kuge ter preprečili morebitne nepotrebne motnje za trgovino v Uniji in se izognili neupravičenim omejitvam trgovine v tretjih državah, bi bilo treba seznam Unije območij, za katera veljajo nadzorni ukrepi za zdravje živali, iz Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU spremeniti, da se bodo upoštevale spremembe trenutnih epidemioloških razmer v zvezi z navedeno boleznijo v Estoniji, Latviji, Litvi in na Poljskem.

(7)

Prilogo k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(8)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Priloga k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU se nadomesti z besedilom iz Priloge k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 27. julija 2016

Za Komisijo

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  UL L 395, 30.12.1989, str. 13.

(2)  UL L 224, 18.8.1990, str. 29.

(3)  UL L 18, 23.1.2003, str. 11.

(4)  Izvedbeni sklep Komisije 2014/709/EU z dne 9. oktobra 2014 o nadzornih ukrepih za zdravje živali v zvezi z afriško prašičjo kugo v nekaterih državah članicah in razveljavitvi Izvedbenega sklepa 2014/178/EU (UL L 295, 11.10.2014, str. 63).


PRILOGA

„PRILOGA

DEL I

1.   Latvija

Naslednja območja v Latviji:

v občini Bauska, krajevne skupnosti Īslīce, Gailīši, Brunava in Ceraukste,

v občini Dobele, krajevne skupnosti Jaunbērze, Dobele in Bērze,

v občini Jelgava, krajevne skupnosti Kalnciems, Līvbērze, Glūda, Svēte, Platone, Vircava, Jaunsvirlauka, Zaļenieki, Vilce, Lielplatone, Eleja in Sesava,

v občini Tukums, krajevni skupnosti Slampe in Džūkste,

občina Engure,

občina Rundāle,

občina Stopiņi,

mestna občina Jelgava,

mestna občina Jūrmala,

mesto Bauska.

2.   Litva

Naslednja območja v Litvi:

v okraju Jurbarkas, enote (seniūnija) Raudonė, Veliuona, Seredžius in Juodaičiai,

v okraju Pakruojis, enote (seniūnija) Klovainiai, Rozalimas in Pakruojis,

v okraju Panevežys, del enote (seniūnija) Krekenava zahodno od reke Nevėžis,

v okraju Raseiniai, enote (seniūnija) Ariogala, Ariogala miestas, Betygala, Pagojukai in Šiluva,

v okraju Šakiai, enote (seniūnija) Plokščiai, Kriūkai, Lekėčiai, Lukšiai, Griškabūdis, Barzdai, Žvirgždaičiai, Sintautai, Kudirkos Naumiestis, Slavikai, Šakiai,

okraj Pasvalys,

okraj Vilkaviškis,

okraj Radviliškis,

občina Kalvarija,

občina Kazlų Rūda,

občina Marijampolė.

3.   Poljska

Naslednja območja na Poljskem:

v podlaškem vojvodstvu:

občine Augustów z mestom Augustów, Nowinka, Płaska, Sztabin in Bargłów Kościelny v augustowskem okrožju,

občine Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Łapy, Poświętne, Zawady in Dobrzyniewo Duże v białostockem okrožju,

deli občin Kleszczele in Czeremcha zahodno od ceste št. 66, v hajnowskem okrožju,

občine Kobylin-Borzymy, Kulesze Kościelne, Sokoły, Wysokie Mazowieckie z mesti Wysokie Mazowieckie, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo in Ciechanowiec v wysokomazowieckem okrožju,

sejneńsko okrožje,

občine Rutka-Tartak, Szypliszki, Suwałki, Raczki v suwalskem okrožju,

občina Rutki v zambrowskem okrožju,

občini Suchowola in Korycin v sokólskem okrožju,

občine Brańsk z mestom Brańsk, Boćki, Rudka, Wyszki, del občine Bielsk Podlaski zahodno od linije, ki poteka ob cesti št. 19 (ki poteka od mesta Bielsk Podlaski proti severu) in naprej ob vzhodni meji mesta Bielsk Podlaski ter cesti št. 66 (ki poteka od mesta Bielsk Podlaski proti jugu), mesto Bielsk Podlaski, del občine Orla zahodno od ceste št. 66, v bielskem okrožju, okrožje mesta Białystok,

okrožje mesta Suwałki,

moniecko okrožje,

siemiatycko okrožje.

DEL II

1.   Estonija

Naslednja območja v Estoniji:

mestna občina Kallaste,

mestna občina Rakvere,

mestna občina Tartu,

mestna občina Viljandi,

okrožje Harjumaa (razen dela občine Kuusalu južno od ceste št. 1 (E20), občine Aegviidu in občine Anija),

okrožje Ida-Virumaa,

okrožje Läänemaa,

okrožje Pärnumaa,

okrožje Põlvamaa,

okrožje Raplamaa,

del občine Kuusalu severno od ceste št. 1 (E20),

del občine Pärsti zahodno od ceste 24126,

del občine Suure-Jaani zahodno od ceste 49,

del občine Tamsalu severovzhodno od železniške proge Talin–Tartu,

del občine Tartu vzhodno od železniške proge Talin–Tartu,

del občine Viiratsi zahodno od črte, ki poteka ob zahodnem delu ceste 92 do križišča s cesto 155 in nato ob cesti 155 do križišča s cesto 24156, nato ob cesti 24156, dokler ne prečka reke Verilaske, ter nato ob reki Varilaske do južne meje občine,

občina Abja,

občina Alatskivi,

občina Avanduse,

občina Haaslava,

občina Haljala,

občina Halliste,

občina Kambja,

občina Karksi,

občina Koonga,

občina Kõpu,

občina Laekvere,

občina Luunja,

občina Mäksa,

občina Märjamaa,

občina Meeksi,

občina Peipsiääre,

občina Piirissaare,

občina Rägavere,

občina Rakvere,

občina Saksi,

občina Sõmeru,

občina Vara,

občina Vihula,

občina Võnnu.

2.   Latvija

Naslednja območja v Latviji:

v občini Bauska, krajevne skupnosti Mežotne, Code, Dāviņi in Vecsaule,

v občini Jelgava, krajevna skupnost Valgunde,

v občini Limbaži, krajevne skupnosti Skulte, Vidriži, Limbaži in Umurga,

v občini Salacgrīva, krajevna skupnost Liepupe,

občina Ādaži,

občina Aizkraukle, občina Aknīste,

občina Alūksne,

občina Amata,

občina Ape,

občina Babīte,

občina Baldone,

občina Baltinava,

občina Balvi,

občina Carnikava,

občina Cēsis,

občina Cesvaine,

občina Ērgļi,

občina Garkalne,

občina Gulbene,

občina Iecava,

občina Ikšķile,

občina Ilūkste,

občina Inčukalns, občina Jaunjelgava,

občina Jaunpiebalga,

občina Jēkabpils,

občina Ķegums,

občina Ķekava,

občina Kocēni,

občina Koknese,

občina Krimulda,

občina Krustpils,

občina Lielvārde,

občina Līgatne, občina Līvāni,

občina Lubāna,

občina Madona,

občina Mālpils,

občina Mārupe,

občina Nereta,

občina Ogre,

občina Olaine,

občina Ozolnieki,

občina Pārgauja,

občina Pļaviņas,

občina Priekuļi,

občina Rauna,

občina Ropaži,

občina Rugāji,

občina Sala,

občina Salaspils,

občina Saulkrasti,

občina Sēja,

občina Sigulda,

občina Skrīveri,

občina Smiltene,

občina Varakļāni,

občina Vecpiebalga,

občina Vecumnieki,

občina Viesīte,

občina Viļaka,

mesto Limbaži,

mestna občina Jēkabpils,

mestna občina Valmiera.

3.   Litva

Naslednja območja v Litvi:

v okraju Anykščiai, enoti (seniūnija) Kavarskas, Kurkliai in del okraja Anykščiai jugozahodno od cest št. 121 in št. 119,

v okraju Jonava, enote (seniūnija) Šilai, Bukonys in v enoti Žeimiai vasi Biliuškiai, Drobiškiai, Normainiai II, Normainėliai, Juškonys, Pauliukai, Mitėniškiai, Zofijauka, Naujokai,

v okraju Kaunas, enote (seniūnija) Akademija, Alšėnai, Babtai, Batniava, Čekiškė, Domeikava, Ežerėlis, Garliava, Garliavos apylinke, Kačerginė, Kulautuva, Linksmakalnis, Raudondvaris, Ringaudai, Rokai, Samylai, Taurakiemis, Užliedžiai, Vilkija, Vilkijos apylinke in Zapyškis,

v okraju Kėdainiai, enote (seniūnija) Josvainiai, Pernarava, Krakes, Dotnuva, Gudžiūnai, Surviliškis, Vilainiai, Truskava, Šėta, Kėdainių miesto,

v okraju Panevėžys, enote (seniūnija) Karsakiškis, Naujamiestis, Paįstrys, Panevėžys, Ramygala, Smilgiai, Upytė, Vadokliai,Velžys in del enote (seniūnija) Krekenava vzhodno od reke Nevėžis,

v okraju Prienai, enote (seniūnija) Veiveriai, Šilavotas, Naujoji Ūta, Balbieriškis, Ašminta, Išlaužas, Pakuonis,

v okraju Šalčininkai, enote (seniūnija) Jašiūnai, Turgeliai, Akmenynė, Šalčininkai, Gerviškės, Butrimonys, Eišiškės, Poškonys, Dieveniškės,

v okraju Varėna, enote (seniūnija) Kaniava, Marcinkonys, Merkinė,

v okraju Vilnius, enote (seniūnija) Maišiagala, Zujūnai, Avižieniai, Riešė, Paberžė, Nemenčinė, Nemenčinė – miestas, Sužionys, Buivydžiai, Bezdonys, Lavoriškės, Mickūnai, Šatrininkai, Kalveliai, Nemėžis, Rudamina, Rūkainiai, Medininkai, Marijampolis, Pagiriai, Kuodiškiai,

mestna občina Alytus,

v okraju Utena, enote (seniūnija) Sudeikiai, Utena, Utena – miestas, Kuktiškės, Daugailiai, Tauragnai, Saldutiškis,

v mestni občini Alytus, enote (seniūnija) Pivašiūnai, Punia, Daugai, Alovė, Nemunaitis, Raitininkai, Miroslavas, Krokialaukis, Simnas, Alytus,

mestna občina Kaunas,

mestna občina Panevėžys,

mestna občina Prienai,

mestna občina Vilnius,

okraj Biržai,

okraj Druskininkai,

okraj Ignalina,

okraj Lazdijai,

okraj Molėtai,

okraj Rokiškis,

okraj Širvintos,

okraj Švenčionys,

okraj Ukmergė,

okraj Zarasai,

občina Birštonas,

občina Visaginas.

4.   Poljska

Naslednja območja na Poljskem:

v podlaškem vojvodstvu:

občine Czarna Białostocka, Gródek, Michałowo, Supraśl, Wasilków in Zabłudów v białostockem okrožju,

občine Dąbrowa Białostocka, Janów, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka in Szudziałowo v sokólskem okrožju,

občina Lipsk v augustowskem okrožju,

občina Dubicze Cerkiewne, deli občin Kleszczele in Czeremcha vzhodno od ceste št. 66, v hajnowskem okrožju,

del občine Bielsk Podlaski vzhodno od linije, ki poteka ob cesti št. 19 (ki poteka od mesta Bielsk Podlaski proti severu) in naprej ob vzhodni meji mesta Bielsk Podlaski ter cesti št. 66 (ki poteka od mesta Bielsk Podlaski proti jugu), del občine Orla vzhodno od ceste št. 66, v bielskem okrožju.

DEL III

1.   Estonija

Naslednja območja v Estoniji:

mestna občina Elva,

mestna občina Võhma,

okrožje Jõgevamaa,

okrožje Järvamaa,

okrožje Valgamaa,

okrožje Võrumaa,

del občine Kuusalu južno od ceste št. 1 (E20),

del občine Pärsti vzhodno od ceste 24126,

del občine Suure-Jaani vzhodno od ceste 49,

del občine Tamsalu jugozahodno od železniške proge Talin–Tartu,

del občine Tartu zahodno od železniške proge Talin–Tartu,

del občine Viiratsi vzhodno od črte, ki poteka ob zahodnem delu ceste 92 do križišča s cesto 155 in nato ob cesti 155 do križišča s cesto 24156, nato ob cesti 24156, dokler ne prečka reke Verilaske, ter nato ob reki Verilaske do južne meje občine,

občina Aegviidu,

občina Anija,

občina Kadrina,

občina Kolga-Jaani,

občina Konguta,

občina Kõo,

občina Laeva,

občina Nõo,

občina Paistu,

občina Puhja,

občina Rakke,

občina Rannu,

občina Rõngu,

občina Saarepeedi,

občina Tapa,

občina Tähtvere,

občina Tarvastu,

občina Ülenurme,

občina Väike-Maarja.

2.   Latvija

Naslednja območja v Latviji:

v občini Limbaži, krajevne skupnosti Viļķene, Pāle in Katvari,

v občini Salacgrīva, krajevni skupnosti Ainaži in Salacgrīva,

občina Aglona,

občina Aloja,

občina Beverīna,

občina Burtnieki,

občina Cibla,

občina Dagda,

občina Daugavpils,

občina Kārsava,

občina Krāslava,

občina Ludza,

občina Mazsalaca,

občina Naukšēni,

občina Preiļi,

občina Rēzekne,

občina Riebiņi,

občina Rūjiena,

občina Strenči,

občina Valka,

občina Vārkava,

občina Viļāni,

občina Zilupe,

mestna občina Daugavpils,

mestna občina Rēzekne,

mesto Ainaži,

mesto Salacgrīva.

3.   Litva

Naslednja območja v Litvi:

v okraju Anykščiai, enote (seniūnija) Debeikiai, Skiemonys, Viešintos, Andrioniškis, Svėdasai, Troškūnai, Traupis in del enote (seniūnija) Anykščiai severovzhodno od cest št. 121 in št. 119,

v okraju Alytus, enota (seniūnija) Butrimonys,

v okraju Jonava, enote (seniūnija) Upninkai, Rukla, Dumsiai, Užusaliai, Kulva in v enoti (seniūnija) Žeimiai vasi Akliai, Akmeniai, Barsukinė, Blauzdžiai, Gireliai, Jagėlava, Juljanava, Kuigaliai, Liepkalniai, Martyniškiai, Milašiškiai, Mimaliai, Naujasodis, Normainiai I, Paduobiai, Palankesiai, Pamelnytėlė, Pėdžiai, Skrynės, Svalkeniai, Terespolis, Varpėnai, Žeimių gst., Žieveliškiai in Žeimiai miestelis,

okraj Kaišiadorys,

v okraju Kaunas, enote (seniūnija) Vandžiogala, Lapės, Karmėlava in Neveronys,

v okraju Kėdainiai, enota (seniūnija) Pelėdnagiai,

v okraju Prienai, enoti (seniūnija) Jieznas, Stakliškės,

v okraju Panevėžys, enoti (seniūnija) Miežiškiai in Raguva,

v okraju Šalčininkai, enote (seniūnija) Baltoji Vokė, Pabarė, Dainava, Kalesninkai,

v okraju Varėna, enote (seniūnija) Valkininkai, Jakėnai, Matuizos, Varėna, Vydeniai,

v okraju Vilnius, deli enot (seniūnija) Sudervė in Dūkštos jugozahodno od ceste št. 171,

v okraju Utena, enote (seniūnija) Užpaliai, Vyžuonos, Leliūnai,

občina Elektrėnai,

mestna občina Jonava,

mestna občina Kaišiadorys,

okraj Kupiškis,

okraj Trakai.

4.   Poljska

Naslednja območja na Poljskem:

občine Czyże, Białowieża, Hajnówka z mestom Hajnówka, Narew, Narewka v hajnowskem okrožju.

DEL IV

Italija

Naslednja območja v Italiji:

vsa območja Sardinije.“