2.4.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 87/35


Popravek Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/2446 z dne 28. julija 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podrobnih pravilih v zvezi z nekaterimi določbami carinskega zakonika Unije

( Uradni list Evropske unije L 343 z dne 29. decembra 2015 )

Stran 109, kazalo, „PRILOGA 22-13 Izjava na računu“ se črta.

Stran 514, Priloga 22-13 se črta.