19.8.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 218/16


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2015/1405

z dne 18. avgusta 2015

o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU o nadzornih ukrepih za zdravje živali v zvezi z afriško prašičjo kugo v nekaterih državah članicah glede vnosov za Estonijo, Latvijo in Litvo

(notificirano pod dokumentarno številko C(2015) 5912)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 89/662/EGS z dne 11. decembra 1989 o veterinarskih pregledih v trgovini znotraj Skupnosti glede na vzpostavitev notranjega trga (1) in zlasti člena 9(4) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/425/EGS z dne 26. junija 1990 o veterinarskih in zootehničnih pregledih, ki se zaradi vzpostavitve notranjega trga izvajajo v trgovini znotraj Skupnosti z nekaterimi živimi živalmi in proizvodi (2) ter zlasti člena 10(4) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2002/99/ES z dne 16. decembra 2002 o predpisih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo proizvodnjo, predelavo, distribucijo in uvoz proizvodov živalskega izvora, namenjenih prehrani ljudi (3), in zlasti člena 4(3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbeni sklep Komisije 2014/709/EU (4) določa nadzorne ukrepe za zdravje živali v zvezi z afriško prašičjo kugo v nekaterih državah članicah. Priloga k navedenemu sklepu razmejuje in navaja nekatera območja navedenih držav članic, ki se razlikujejo glede na stopnjo tveganja na podlagi epidemioloških razmer. Navedeni seznam vključuje nekatera območja Estonije, Italije, Latvije, Litve in Poljske.

(2)

Avgusta 2015 je bilo sporočenih več izbruhov afriške prašičje kuge pri domačih prašičih v Estoniji znotraj območij iz Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU. Eden od teh izbruhov bolezni pri domačih prašičih se je pojavil na območju iz dela III (v bližini območij iz dela I) navedene priloge, en izbruh pa na območju iz dela II navedene priloge.

(3)

Avgusta 2015 sta bila sporočena dva izbruha afriške prašičje kuge pri domačih prašičih v Latviji znotraj območij iz Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU. Ta izbruha bolezni sta se pojavila na območjih iz dela II navedene priloge.

(4)

Avgusta 2015 je bilo sporočenih več izbruhov afriške prašičje kuge pri domačih prašičih v Litvi znotraj območij iz Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU. Šest od teh izbruhov bolezni se je pojavilo na območjih iz dela II navedene priloge.

(5)

Pri oceni tveganja, ki ga predstavlja zdravstveno stanje živali v zvezi z afriško prašičjo kugo v Estoniji, Latviji in Litvi, bi bilo treba upoštevati razvoj trenutnih epidemioloških razmer v Uniji v zvezi z navedeno boleznijo. Da bi lahko osredotočili nadzorne ukrepe za zdravje živali in preprečili nadaljnje širjenje afriške prašičje kuge ter preprečili morebitne nepotrebne motnje za trgovino v Uniji in se izognili neupravičenim omejitvam trgovine v tretjih državah, bi bilo treba seznam Unije območij, za katera veljajo nadzorni ukrepi za zdravje živali, iz Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU spremeniti, da se upošteva trenutno zdravstveno stanje živali v zvezi z navedeno boleznijo v navedenih državah članicah.

(6)

Izvedbeni sklep 2014/709/EU bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(7)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Priloga k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU se nadomesti z besedilom iz Priloge k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 18. avgusta 2015

Za Komisijo

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  UL L 395, 30.12.1989, str. 13.

(2)  UL L 224, 18.8.1990, str. 29.

(3)  UL L 18, 23.1.2003, str. 11.

(4)  Izvedbeni sklep Komisije 2014/709/EU z dne 9. oktobra 2014 o nadzornih ukrepih za zdravje živali v zvezi z afriško prašičjo kugo v nekaterih državah članicah in razveljavitvi Izvedbenega sklepa 2014/178/EU (UL L 295, 11.10.2014, str. 63).


PRILOGA

„PRILOGA

DEL I

1.   Estonija

Naslednja območja v Estoniji:

mestna občina Kallaste,

mestna občina Kunda,

mestna občina Mustvee,

mestna občina Pärnu,

mestna občina Rakvere,

mestna občina Tartu,

okrožje Harjumaa,

okrožje Läänemaa,

občina Alatskivi,

občina Are,

občina Audru,

občina Haaslava,

občina Halinga,

občina Haljala,

občina Kadrina,

občina Kambja,

občina Kasepää,

občina Koonga,

občina Laekvere,

občina Lavassaare,

občina Luunja,

občina Mäksa,

občina Meeksi,

občina Paikuse,

občina Pala,

del občine Palamuse vzhodno od železniške proge Talin–Tartu,

občina Peipsiääre,

občina Piirissaare,

občina Rägavere,

občina Rakvere,

občina Saare,

občina Sauga,

občina Sindi,

občina Sõmeru,

občina Surju,

del občine Tabivere vzhodno od železniške proge Talin–Tartu,

občina Tahkuranna,

občina Tapa,

del občine Tartu vzhodno od železniške proge Talin–Tartu,

občina Tootsi,

občina Tori,

občina Tõstamaa,

občina Vara,

občina Varbla,

občina Vihula,

občina Vinni,

občina Viru-Nigula,

občina Võnnu.

2.   Latvija

Naslednja območja v Latviji:

v občini Krimulda, krajevna skupnost Krimulda,

v občini Ogre, krajevne skupnosti Laubere, Suntaži, Ķeipene, Taurupe, Ogresgals in Mazozoli,

v občini Priekuļi, krajevni skupnosti Priekuļi in Veselava,

občina Amata,

občina Cēsis,

občina Ikšķile,

občina Inčukalns,

občina Jaunjelgava,

občina Ķegums,

občina Lielvārde,

občina Līgatne,

občina Mālpils,

občina Nereta,

občina Ropaži,

občina Sala,

občina Sēja,

občina Sigulda,

občina Vecumnieki,

občina Viesīte.

3.   Litva

Naslednja območja v Litvi:

v okraju Jurbarkas, enote (seniūnija) Raudonė, Veliuona, Seredžius in Juodaičiai,

v okraju Pakruojis, enote (seniūnija) Klovainiai, Rozalimas in Pakruojis,

v okraju Panevežys, enote (seniūnija) Krekenava, Upytė, Naujamiestis in Smilgiai,

v okraju Raseiniai, enote (seniūnija) Ariogala, Ariogala miestas, Betygala, Pagojukai in Šiluva,

v okraju Šakiai, enote (seniūnija) Plokščiai, Kriūkai, Lekėčiai, Lukšiai, Griškabūdis, Barzdai, Žvirgždaičiai, Sintautai, Kudirkos Naumiestis, Slavikai, Šakiai,

okraj Pasvalys,

okraj Vilkaviškis,

okraj Radviliškis,

občina Kalvarija,

občina Kazlų Rūda,

občina Marijampolė.

4.   Poljska

Naslednja območja na Poljskem:

v podlaškem vojvodstvu:

občina Augustów z mesti Augustów, Nowinka, Sztabin in Bargłów Kościelny v augustowskem okrožju,

občine Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Łapy, Poświętne, Zawady, Dobrzyniewo Duże in del občine Zabłudów (jugozahodni del občine, razmejen z linijo, ki jo ustvarja cesta št. 19 in podaljšuje cesta št. 685) v białostockem okrožju,

občine Czyże, Hajnówka z mesti Hajnówka, Dubicze Cerkiewne, Kleszczele in Czeremcha v hajnowskem okrožju,

občine Grodzisk, Dziadkowice in Milejczyce v siemiatyckem okrožju,

občine Kobylin-Borzymy, Kulesze Kościelne, Sokoły, Wysokie Mazowieckie z mesti Wysokie Mazowieckie, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo in Ciechanowiec v wysokomazowieckem okrožju,

občini Krasnopol in Puńsk v sejneńskem okrožju,

občine Rutka-Tartak, Szypliszki, Suwałki, Raczki v suwalskem okrožju,

občina Rutki v zambrowskem okrožju,

občini Suchowola in Korycin v sokólskem okrožju,

bielsko okrožje,

okrožje mesta Białystok,

okrožje mesta Suwałki,

moniecko okrožje.

DEL II

1.   Estonija

Naslednja območja v Estoniji:

mestna občina Vändra,

mestna občina Viljandi,

okrožje Ida-Virumaa,

okrožje Põlvamaa,

okrožje Raplamaa,

del občine Suure-Jaani zahodno od ceste 49,

del občine Tamsalu severovzhodno od železniške proge Tallinn–Tartu,

del občine Viiratsi zahodno od črte, ki poteka ob zahodnem delu ceste 92 do križišča s cesto 155 in nato ob cesti 155 do križišča s cesto 24156, nato ob cesti 24156, dokler ne prečka reke Verilaske, ter nato ob reki Varilaske do južne meje občine,

občina Abja,

občina Häädemeeste,

občina Halliste,

občina Karksi,

občina Kõpu,

občina Pärsti,

občina Saarde,

občina Vändra.

2.   Latvija

Naslednja območja v Latviji:

v občini Krimulda, krajevna skupnost Lēdurga,

v občini Limbaži, krajevne skupnosti Skulte, Vidriži, Limbaži in Umurga,

v občini Ogre, krajevne skupnosti Krape, Madliena in Menģele,

v občini Priekuļi, krajevni skupnosti Liepa in Mārsnēni,

v občini Salacgrīva, krajevna skupnost Liepupe,

občina Aizkraukle,

občina Aknīste,

občina Alūksne,

občina Ape,

občina Baltinava,

občina Balvi,

občina Cesvaine,

občina Ērgļi,

občina Gulbene,

občina Ilūkste,

občina Jaunpiebalga,

občina Jēkabpils,

občina Kocēni,

občina Koknese,

občina Krustpils,

občina Līvāni,

občina Lubāna,

občina Madona,

občina Pārgauja,

občina Pļaviņas,

občina Rauna,

občina Rugāji,

občina Skrīveri,

občina Smiltene,

občina Varakļāni,

občina Vecpiebalga,

v občini Viļaka, mestna občina Jēkabpils,

mestna občina Valmiera.

3.   Litva

Naslednja območja v Litvi:

v okraju Anykščiai, enote (seniūnija) Andrioniškis, Anykščiai, Debeikiai, Kavarskas, Kurkliai, Skiemonys, Traupis, Troškūnai, Viešintos in del Svėdasai, ki se nahaja južno od ceste št. 118,

v okraju Jonava, enote (seniūnija) Šilai, Bukonys in, v enoti Žeimiai, kaimas Biliuškiai, Drobiškiai, Normainiai II, Normainėliai, Juškonys, Pauliukai, Mitėniškiai, Zofijauka, Naujokai,

v okraju Kaišiadorys, enote (seniūnija) Kaišiadorių apylinkės, Kruonis, Nemaitonys, Paparčiai, Žąsliai, Žiežmariai, Žiežmarių apylinkės in del enote (seniūnija) Rumšiškes južno od ceste N. A1,

v okraju Kaunas, enote (seniūnija) Akademija, Alšėnai, Babtai, Batniava, Čekiškė, Domeikava, Ežerėlis, Garliava, Garliavos apylinke, Kačerginė, Kulautuva, Linksmakalnis, Raudondvaris, Ringaudai, Rokai, Samylai, Taurakiemis, Užliedžiai, Vilkija, Vilkijos apylinke and Zapyškis,

v okraju Kėdainiai, enote (seniūnija) Josvainiai, Pernarava, Krakes, Dotnuva, Gudžiūnai, Surviliškis, Vilainiai, Truskava, Šėta, Kėdainių miesto,

v okraju Kupiškis, enote (seniūnija) Alizava, Kupiškis, Noriūnai in Subačius,

v okraju Panevėžys, enote (seniūnija) Karsakiškis, Miežiškiai, Paįstrys, Panevėžys, Ramygala, Raguva, Vadokliai in Velžio,

v okraju Šalčininkai, enote (seniūnija) Jašiūnai, Turgeliai, Akmenynė, Šalčininkai, Gerviškės, Butrimonys, Eišiškės, Poškonys, Dieveniškės,

v okraju Varėna, enote (seniūnija) Kaniava, Marcinkonys, Merkinė,

mestna občina Alytus,

mestna občina Kaišiadorys,

mestna občina Kaunas,

mestna občina Panevėžys,

mestna občina Vilnius,

okraj Alytus,

okraj Biržai,

okraj Druskininkai,

okraj Lazdijai,

okraj Prienai,

okraj Širvintos,

okraj Ukmergė,

okraj Vilnius,

občina Birštonas,

občina Elektrenai.

4.   Poljska

Naslednja območja na Poljskem:

v podlaškem vojvodstvu:

občine Czarna Białostocka, Supraśl, Wasilków in del občine Zabłudów (jugozahodni del občine, razmejen z linijo, ki jo ustvarja cesta št. 19 in podaljšuje cesta št. 685) v białostockem okrožju,

občine Dąbrowa Białostocka, Janów, Nowy Dwór in Sidra v sokólskem okrožju,

občini Giby in Sejny z mestom Sejny v sejneńskem okrožju,

občini Lipsk in Płaska v augustowskem okrožju,

občine Narew, Narewka in Białowieża v hajnowskem okrožju.

DEL III

1.   Estonija

Naslednja območja v Estoniji:

mestna občina Elva,

mestna občina Jõgeva,

mestna občina Põltsamaa,

mestna občina Võhma,

okrožje Järvamaa,

okrožje Valgamaa,

okrožje Võrumaa,

del občine Palamuse zahodno od železniške proge Talin–Tartu,

del občine Suure-Jaani vzhodno od ceste 49,

del občine Tabivere zahodno od železniške proge Talin–Tartu,

del občine Tamsalu jugozahodno od železniške proge Tallinn–Tartu,

del občine Tartu zahodno od železniške proge Talin–Tartu,

del občine Viiratsi vzhodno od črte, ki poteka ob zahodnem delu ceste 92 do križišča s cesto 155 in nato ob cesti 155 do križišča s cesto 24156, nato ob cesti 24156, dokler ne prečka reke Verilaske, ter nato ob reki Varilaske do južne meje občine,

občina Jõgeva,

občina Kolga-Jaani,

občina Konguta,

občina Kõo,

občina Laeva,

občina Nõo,

občina Paistu,

občina Pajusi,

občina Põltsamaa,

občina Puhja,

občina Puurmani,

občina Rakke,

občina Rannu,

občina Rõngu,

občina Saarepeedi,

občina Tähtvere,

občina Tarvastu,

občina Torma,

občina Ülenurme,

občina Väike-Maarja.

2.   Latvija

Naslednja območja v Latviji:

v občini Limbaži, krajevne skupnosti Viļķene, Pāle in Katvari,

v občini Salacgrīva, krajevni skupnosti Ainaži in Salacgrīva,

občina Aglona,

občina Aloja,

občina Beverīna,

občina Burtnieki,

občina Cibla,

občina Dagda,

občina Daugavpils,

občina Kārsava,

občina Krāslava,

občina Ludza,

občina Mazsalaca,

občina Naukšēni,

občina Preiļi,

občina Rēzekne,

občina Riebiņi,

občina Rūjiena,

občina Strenči,

občina Valka,

občina Vārkava,

občina Viļāni,

občina Zilupe,

mestna občina Daugavpils,

mestna občina Rēzekne.

3.   Litva

Naslednja območja v Litvi:

v okraju Anykščiai del enote (seniūnija) Svėdasai, ki se nahaja severno od ceste št. 118,

v okraju Jonava, enote (seniūnija) Upninkai, Rukla, Dumsiai, Užusaliai, Kulva in, v enoti (seniūnija) Žeimiai, kaimas Akliai, Akmeniai, Barsukinė, Blauzdžiai, Gireliai, Jagėlava, Juljanava, Kuigaliai, Liepkalniai, Martyniškiai, Milašiškiai, Mimaliai, Naujasodis, Normainiai I, Paduobiai, Palankesiai, Pamelnytėlė, Pėdžiai, Skrynės, Svalkeniai, Terespolis, Varpėnai, Žeimių gst., Žieveliškiai and Žeimiai miestelis,

v okraju Kaišiadorys, enote (seniūnija) Palomenė, Pravieniškes in del enote (seniūnija) Rumšiškes severno od ceste N. A1,

v okraju Kaunas, enote (seniūnija) Vandžiogala, Lapes, Karmėlava in Neveronys,

v okraju Kėdainiai, enota (seniūnija) Pelėdnagiai,

v okraju Kupiškis, enotah (seniūnija) Šimonys in Skapiškis,

v okraju Šalčininkai, enote (seniūnija) Baltoji Vokė, Pabarė, Dainava, Kalesninkai,

v okraju Varėna, enote (seniūnija) Valkininkai, Jakėnai, Matuizos, Varėna, Vydeniai,

mestna občina Jonava,

okraj Ignalina,

okraj Moletai,

okraj Rokiškis,

okraj Švencionys,

okraj Trakai,

okraj Utena,

okraj Zarasai,

okraj Visaginas.

4.   Poljska

Naslednja območja na Poljskem:

v podlaškem vojvodstvu:

občini Gródek in Michałowo v białostockem okrožju,

občine Krynki, Kuźnica, Sokółka in Szudziałowo v sokólskem okrožju.

DEL IV

Italija

Naslednja območja v Italiji:

vsa območja Sardinije.“