8.4.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 92/109


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2015/558

z dne 1. aprila 2015

o spremembi Izvedbenega sklepa 2014/709/EU glede nadzornih ukrepov za zdravje živali v zvezi z afriško prašičjo kugo v nekaterih državah članicah

(notificirano pod dokumentarno številko C(2015) 2160)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 89/662/EGS z dne 11. decembra 1989 o veterinarskih pregledih v trgovini znotraj Skupnosti glede na vzpostavitev notranjega trga (1) in zlasti člena 9(4) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/425/EGS z dne 26. junija 1990 o veterinarskih in zootehničnih pregledih, ki se zaradi vzpostavitve notranjega trga izvajajo v trgovini znotraj Skupnosti z nekaterimi živimi živalmi in proizvodi (2), ter zlasti člena 10(4) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2002/99/ES z dne 16. decembra 2002 o predpisih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo proizvodnjo, predelavo, distribucijo in uvoz proizvodov živalskega izvora, namenjenih prehrani ljudi (3), in zlasti člena 4(3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbeni sklep Komisije 2014/709/EU (4) določa nadzorne ukrepe za zdravje živali v zvezi z afriško prašičjo kugo v nekaterih državah članicah. Priloga k navedenemu sklepu razmejuje in navaja nekatera območja navedenih držav članic, ki se razlikujejo glede na stopnjo tveganja na podlagi epidemioloških razmer. Navedeni seznam vključuje nekatera območja Estonije, Italije, Latvije, Litve in Poljske.

(2)

Člen 7 Izvedbenega sklepa 2014/709/EU, ki določa odstopanje od prepovedi odpreme pošiljk živalskih stranskih proizvodov iz prašičev z območij iz delov III in IV Priloge k navedenemu sklepu, bi bilo treba pregledati, da se omogoči varno odstranjevanje živalskih stranskih proizvodov prašičjega izvora, razen divjih prašičev, vključno z nepredelanimi trupi mrtvih živali, z gospodarstev, ki se nahajajo na območjih iz dela III Priloge, v skladu s tveganjem, ki ga predstavljajo ti živalski stranski proizvodi.

(3)

V obdobju od januarja do februarja 2015 je bil sporočen izbruh afriške prašičje kuge pri domačih prašičih na Poljskem, več primerov izbruha pri divjih prašičih pa je bilo sporočenih v Litvi in na Poljskem na omejenih območjih iz dela II Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU. Februarja in marca 2015 je bilo sporočenih nekaj primerov izbruha v Latviji na omejenih območjih iz dela I in dela III Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU.

(4)

Pri oceni tveganja, ki ga predstavlja zdravstveno stanje živali v Latviji, Litvi in na Poljskem, bi bilo treba upoštevati razvoj trenutnih epidemioloških razmer. Da bi lahko osredotočili nadzorne ukrepe za zdravje živali in preprečili širjenje afriške prašičje kuge ter preprečili morebitne nepotrebne motnje za trgovino v Uniji in se izognili neupravičenim omejitvam trgovanja v tretjih državah, bi bilo treba seznam Unije območij, za katera veljajo nadzorni ukrepi za zdravje živali, iz Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU spremeniti, da se upošteva trenutno zdravstveno stanje živali v zvezi z navedeno boleznijo v Latviji, Litvi in na Poljskem.

(5)

Izvedbeni sklep 2014/709/EU bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Izvedbeni sklep 2014/709/EU se spremeni:

1.

v členu 7 se uvodni stavek odstavka 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Z odstopanjem od prepovedi iz točke (d) člena 2 lahko zadevne države članice dovolijo odpremo živalskih stranskih proizvodov prašičjega izvora, razen divjih prašičev, vključno z nepredelanimi trupi mrtvih živali, z gospodarstev ali trupov iz klavnic, odobrenih v skladu z Uredbo (ES) št. 853/2004, ki se nahajajo na območjih iz dela III Priloge, v obrat za predelavo, sežiganje ali sosežiganje, kot je navedeno v členu 24(1)(a), (b) in (c) Uredbe (ES) 1069/2009, ki se nahaja zunaj območij iz dela III Priloge, če:“

;

2.

Priloga se nadomesti z besedilom iz Priloge k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 1. aprila 2015

Za Komisijo

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  UL L 395, 30.12.1989, str. 13.

(2)  UL L 224, 18.8.1990, str. 29.

(3)  UL L 18, 23.1.2003, str. 11.

(4)  Izvedbeni sklep Komisije 2014/709/EU z dne 9. oktobra 2014 o nadzornih ukrepih za zdravje živali v zvezi z afriško prašičjo kugo v nekaterih državah članicah in razveljavitvi Izvedbenega sklepa 2014/178/EU (UL L 295, 11.10.2014, str. 63).


PRILOGA

„PRILOGA

DEL I

1.   Estonija

Naslednja območja v Estoniji:

okrožje Põlvamaa,

občina Häädemeeste,

občina Kambja,

občina Kasepää,

občina Kolga-Jaani,

občina Konguta,

občina Kõo,

občina Kõpu,

občina Laekvere,

občina Lasva,

občina Meremäe,

občina Nõo,

občina Paikuse,

občina Pärsti,

občina Puhja,

občina Rägavere,

občina Rannu,

občina Rõngu,

občina Saarde,

občina Saare,

občina Saarepeedi,

občina Sõmeru,

občina Surju,

občina Suure-Jaani,

občina Tahkuranna,

občina Torma,

občina Vastseliina,

občina Viiratsi,

občina Vinni,

občina Viru-Nigula,

občina Võru,

mestna občina Võru,

mestna občina Kunda,

mestna občina Viljandi.

2.   Latvija

Naslednja območja v Latviji:

občina Aizkraukle,

v občini Alūksne, krajevne skupnosti Ilzene, Zeltiņi, Kalncempji, Anna, Maliena, Jaunanna, Mālupe in Liepna,

v občini Krimulda, krajevna skupnost Krimulda,

občina Amata,

v občini Ape, krajevna skupnost Vireši,

občina Baltinava,

občina Balvui

občina Cēsis,

občina Gulbene,

občina Ikšķile,

občina Inčukalns,

občina Jaunjelgava,

občina Jaunpiebalga,

občina Ķegums,

občina Lielvārde,

občina Līgatne,

občina Mālpils,

občina Nereta,

občina Ogre,

občina Priekule,

občina Rauna,

občina Ropaži,

občina Rugāji,

občina Sala,

občina Sēja,

občina Sigulda,

občina Skrīveri,

občina Smiltene,

občina Vecpiebalga,

občina Vecumnieki,

občina Viesīte,

občina Viļaka

3.   Litva

Naslednja območja v Litvi:

v okraju Kėdainiai, enote Josvainių seniūnija, Pernaravos seniūnija, Krakių seniūnija, Kėdainių miesto seniūnija, Dotnuvos seniūnija, Gudžiūnų seniūnija in Surviliškio seniūnija,

v okraju Panevežys, enote Krekenavos seniūnija, Upytės seniūnija, Velžio seniūnija, Miežiškių seniūnija, Karsakiškio seniūnija, Naujamiesčio seniūnija, Paįstrio seniūnija, Panevėžio seniūnija in Smilgių seniūnija,

v okraju Radviliškis, enoti Skėmių seniūnija in Sidabravo seniūnija,

v okraju Kaunas, enote Akademijos seniūnija, Alšėnų seniūnija, Babtų seniūnija, Batniavos seniūnija, Čekiškės seniūnija, Ežerėlio seniūnija, Garliavos seniūnija, Garliavos apylinkių seniūnija, Kačerginės seniūnija, Kulautuvos seniūnija, Linksmakalnio seniūnija, Raudondvario seniūnija, Ringaudų seniūnija, Rokų seniūnija, Taurakiemio seniūnija, Vilkijos seniūnija, Vilkijos apylinkių seniūnija in Zapyškio seniūnija,

v okraju Kaišiadorys, enote Kruonio seniūnija, Nemaitonių seniūnija, Žiežmarių seniūnija, Žiežmarių apylinkės seniūnija in del enote Rumšiškių seniūnija, ki se nahaja južno od ceste N. A1,

mestna občina Panevežys,

okraj Pasvalys,

okraj Prienai,

občina Birštonas,

občina Kalvarija,

občina Kazlu Ruda,

občina Marijampole.

4.   Poljska

Naslednja območja na Poljskem:

v podlaškem vojvodstvu:

okrožje mesta Suwałki,

okrožje mesta Białystok,

občine Rutka-Tartak, Szypliszki, Suwałki, Raczki v suwalskem okrožju,

občini Krasnopol in Puńsk v sejneńskem okrožju,

občina Augustów z mesti Augustów, Nowinka, Sztabin in Bargłów Kościelny v augustowskem okrožju,

moniecko okrožje,

občini Suchowola in Korycin v sokólskem okrožju,

občine Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Zabłudów, Łapy, Poświętne, Zawady in Dobrzyniewo Duże v białostockem okrožju,

bielsko okrožje,

hajnowsko okrožje,

občine Grodzisk, Dziadkowice in Milejczyce v siemiatyckem okrožju,

občina Rutki v zambrowskem okrožju,

občine Kobylin-Borzymy, Kulesze Kościelne, Sokoły, Wysokie Mazowieckie z mesti Wysokie Mazowieckie, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo in Ciechanowiec v wysokomazowieckem okrožju.

DEL II

1.   Estonija

Naslednja območja v Estoniji:

okrožje Ida-Virumaa,

okrožje Valgamaa,

občina Abja,

občina Halliste,

občina Karksi,

občina Paistu,

občina Tarvastu,

občina Antsla,

občina Mõniste,

občina Varstu,

občina Rõuge,

občina Sõmerpalu,

občina Haanja,

občina Misso,

občina Urvaste.

2.   Latvija

Naslednja območja v Latviji:

občina Aknīste,

v občini Alūksne, krajevne skupnosti Veclaicene, Jaunlaicene, Ziemeri, Alsviķi, Mārkalne, Jaunalūksne in Pededze,

v občini Ape, krajevne skupnosti Gaujiena, Trapene in Ape,

v občini Krimulda, krajevna skupnost Lēdurga,

občina Aloja,

občina Cesvaine,

občina Ērgļi,

občina Ilūkste,

mestna občina Jēkabpils,

občina Jēkabpils,

občina Kocēni,

občina Koknese,

občina Krustpils,

občina Līvāni,

občina Lubāna,

občina Limbaži,

občina Madona,

občina Mazsalaca,

občina Pārgauja,

občina Pļaviņas,

občina Salacgrīva,

občina Varakļāni,

mestna občina Valmiera.

3.   Litva

Naslednja območja v Litvi:

v okraju Anykščiai, enote Andrioniškis seniūnija, Anykščiai seniūnija, Debeikiai seniūnija, Kavarskas seniūnija, Kurkliai seniūnija, Skiemonys seniūnija, Traupis seniūnija, Troškūnai seniūnija, Viešintos seniūnija in del Svėdasai, ki se nahaja južno od ceste št. 118,

v okraju Kėdainiai, enote Pelėdnagių seniūnija, Vilainių seniūnija, Truskavos seniūnija in Šėtos seniūnija,

v okraju Kupiškis, enote Alizava seniūnija, Kupiškis seniūnija, Noriūnai seniūnija in Subačius seniūnija,

v okraju Panevėžys, enote Ramygalos seniūnija, Vadoklių seniūnija in Raguvos seniūnija,

v okraju Kaunas, enote Domeikavos seniūnija, Karmėlavos seniūnija, Kauno miesto seniūnija, Lapių seniūnija, Neveronių seniūnija, Samylų seniūnija, Užliedžių seniūnija in Vandžiogalos seniūnija,

v okraju Kaišiadorys, enote Kaišiadorių miesto seniūnija, Kaišiadorių apylinkės seniūnija, Palomenės seniūnija, Paparčių seniūnija, Pravieniškių seniūnija, Žąslių seniūnija in del enote Rumšiškių seniūnija, ki se nahaja severno od ceste N. A1,

okrožje Alytus,

mestna občina Vilnius,

okraj Biržai,

okraj Jonava,

okraj Šalcininkai,

okraj Širvintos,

okraj Trakai,

okraj Ukmerge,

okraj Vilnius,

občina Elektrenai.

4.   Poljska

Naslednja območja na Poljskem:

v podlaškem vojvodstvu:

občini Giby in Sejny z mestom Sejny v sejneńskem okrožju,

občini Lipsk in Płaska v augustowskem okrožju,

občine Dąbrowa Białostocka, Janów, Nowy Dwór in Sidra v sokólskem okrožju.

občine Czarna Białostocka, Supraśl in Wasilków v białostockem okrožju.

DEL III

1.   Latvija

Naslednja območja v Latviji:

občina Aglona,

občina Beverīna,

občina Burtnieki,

občina Cibla,

občina Dagda,

občina Daugavpils,

občina Kārsava,

občina Krāslava,

občina Ludza,

občina Naukšēni,

občina Preiļi,

občina Rēzekne,

občina Riebiņi,

občina Rūjiena,

občina Streņči,

občina Valka,

občina Vārkava,

občina Viļāni,

občina Zilupe,

mestna občina Daugavpils,

mestna občina Rēzekne.

2.   Litva

Naslednja območja v Litvi:

okraj Ignalina,

okraj Moletai,

okraj Rokiškis,

okraj Švencionys,

okraj Utena,

okraj Zarasai,

občina Visaginas,

v okraju Kupiškis, enoti Šimonių seniūnija in Skapiškio seniūnija,

v okraju Anykščiai del enote Svėdasų seniūnija, ki se nahaja severno od ceste št. 118.

3.   Poljska

Naslednja območja na Poljskem:

v podlaškem vojvodstvu:

občine Krynki, Kuźnica, Sokółka in Szudziałowo v sokólskem okrožju,

občini Gródek in Michałowo v białostockem okrožju.

DEL IV

Italija

Naslednja območja v Italiji:

vsa območja Sardinije.“