25.9.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 281/9


Popravek Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 669/2014 z dne 18. junija 2014 o izdaji dovoljenja za kalcijev D-pantotenat in D-pantenol kot krmna dodatka za vse živalske vrste

( Uradni list Evropske unije L 179 z dne 19. junija 2014 )

Stran 64, Priloga, zadnji stolpec „Datum poteka veljavnosti dovoljenja“:

besedilo:

„19. junij 2024“

se glasi:

„9. julij 2024“

.