15.7.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 187/91


Popravek Uredbe Komisije (EU) št. 548/2014 z dne 21. maja 2014 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede majhnih, srednjih in velikih transformatorjev

( Uradni list Evropske unije L 152 z dne 22. maja 2014 )

Stran 11, Priloga I, točka 2, tabela I.8:

besedilo:

„Tabela I.8: minimalni indeks konične učinkovitosti za suhe velike transformatorje potopljene v tekočino“

se glasi:

„Tabela I.8: minimalni indeks konične učinkovitosti za suhe velike transformatorje“.