12.4.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 109/9


IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) št. 371/2014

z dne 10. aprila 2014

o izvajanju člena 12(1) Uredbe (EU) št. 359/2011 o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam, subjektom in organom zaradi razmer v Iranu

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 359/2011 z dne 12. aprila 2011 o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam, subjektom in organom zaradi razmer v Iranu (1) in zlasti člena 12(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 12. aprila 2011 sprejel Uredbo (EU) št. 359/2011.

(2)

Svet je na podlagi pregleda Sklepa Sveta 2011/235/SZVP (2) sklenil, da bi bilo treba omejevalne ukrepe podaljšati do 13. aprila 2015.

(3)

Poleg tega bi bilo treba v skladu s Sklepom Sveta 2014/205/SZVP (3) posodobiti vnose, ki zadevajo nekatere osebe iz Priloge I k Uredbi (EU) št. 359/2011.

(4)

Prilogo I k Uredbi (EU) št. 359/2011 bi bilo treba zato ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (EU) št. 359/2011 se spremeni, kot je navedeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. aprila 2014

Za Svet

Predsednik

D. KOURKOULAS


(1)  UL L 100, 14.4.2011, str. 1.

(2)  Sklep Sveta 2011/235/SZVP z dne 12. aprila 2011 o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam in subjektom zaradi razmer v Iranu (UL L 100, 14.4.2011, str. 51).

(3)  Sklep Sveta 2014/205/SZVP z dne 10. aprila 2014 o spremembi Sklepa 2011/235/SZVP o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam in subjektom zaradi razmer v Iranu (glej stran 25 tega Uradnega lista).


PRILOGA

Vnosi za osebe, ki so navedene v nadaljevanju, nadomestijo vnose za te osebe iz Priloge I k Uredbi (EU) št. 359/2011:

Fizične osebe

 

Ime

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

1.

RAJABZADEH Azizollah

 

Vodja Teheranske organizacije za blažitev posledic nesreč (TMDO). Nekdanji vodja teheranske policije (do januarja 2010).

Azizollah Rajabzadeh je kot poveljnik sil pregona na območju širšega Teherana najvišji uradnik, obtožen za zlorabe v centru za pridržanje Kahrizak.

 

2.

DORRI- NADJAFABADI Ghorban-Ali

Kraj rojstva: Najafabad (Iran) – Datum rojstva: 1945

Član Sveta za primernost in tudi predstavnik vrhovnega vodje v („osrednji“) provinci Markazi. Nekdanji iranski generalni tožilec do septembra 2009 (nekdanji minister za obveščevalne dejavnosti v času predsedovanja Katamija).

Kot iranski generalni tožilec je po prvih protestih po volitvah odredil in nadziral uprizorjena sojenja, v okviru katerih se niso spoštovale pravice obtožencev, niti ti niso smeli imeti odvetnika. Odgovoren je tudi za zlorabe v centru za pridržanje Kahrizak.

 

3.

MORTAZAVI Said

Kraj rojstva: Meybod, Yazd (Iran) – Datum rojstva: 1967

Nekdanji vodja iranske službe za boj proti tihotapljenju, nekdanji teheranski generalni tožilec do avgusta 2009.

Kot teheranski generalni tožilec je izdal splošno odredbo, ki so jo uporabili za zadržanje več sto aktivistov, novinarjev in študentov. Avgusta 2010 je bil razrešen s položaja po preiskavi, ki jo je sprožilo iransko sodstvo v zvezi z njegovo vlogo pri smrti treh moških, pridržanih po volitvah na njegov ukaz.

 

4.

ZARGAR Ahmad

 

Vodja „Organizacije za ohranjanje moralnosti“. Nekdanji sodnik v podružnici 36 prizivnega sodišča v Teheranu.

Potrdil je dolgoročne zaporne obsodbe in smrtne obsodbe zoper protestnike.

 

5.

ABBASZADEH – MESHKINI, Mahmoud

 

Guverner province Ilam. Nekdanji politični direktor na Ministrstvu za notranje zadeve.

Kot vodja Odbora iz člena 10 Zakona o dejavnostih političnih strank in skupin je bil pristojen za izdajo dovoljenj za demonstracije in druge javne prireditve ter za registracijo političnih strank.

Leta 2010 je začasno ustavil dejavnosti dveh reformističnih političnih strank, povezanih z Mousavijem – Islamske iranske fronte za sodelovanje in Islamske organizacije revolucionarnih mudžahedinov.

Od leta 2009 dosledno in vztrajno prepoveduje vse nevladne shode in ne priznava ustavne pravice do protestov, kar je vodilo v številne aretacije miroljubnih protestnikov, v nasprotju s pravico do svobode združevanja.

Leta 2009 poleg tega opoziciji ni dal dovoljenja za organizacijo žalne slovesnosti v spomin žrtvam protestov zaradi predsedniških volitev.

10.10.2011

6.

FIRUZABADI Maj-Gen Dr. Seyyed Hasan (tudi: FIRUZABADI Maj-Gen Dr. Seyed Hassan; FIROUZABADI Maj-Gen Dr. Seyyed Hasan; FIROUZABADI Maj-Gen Dr. Seyed Hassan)

Kraj rojstva: Mashad

Datum rojstva: 3.2.1951

Kot načelnik štaba iranskih oboroženih sil je vrhovni vojaški poveljnik, odgovoren za vodenje vseh vojaških oddelkov in policij, vključno z Islamsko revolucionarno gardo (IRGC) in policijo. Sile pod njegovim uradnim poveljstvom so izvajale brutalno represijo nad miroljubnimi protestniki in izvedle množično pridržanje.

Tudi član Vrhovnega sveta za nacionalno varnost (SNSC) in Sveta za primernost.

10.10.2011

7.

JOKAR Mohammad Saleh

 

Od leta 2011 parlamentarni namestnik za provinco Yazd. Nekdanji poveljnik študentskih enot milice Basij.

V funkciji poveljnika študentskih enot milice Basij je dejavno sodeloval pri zatiranju protestov v šolah in na univerzah ter pri izvensodnih pridržanjih aktivistov in novinarjev.

10.10.2011

8.

SALARKIA Mahmoud

Direktor teheranskega nogometnega kluba „Persepolis“

Vodja Komisije za gorivo in promet v mestu Teheran. Namestnik generalnega tožilca v Teheranu za zaporniške zadeve v času zatiranja protestov leta 2009.

Kot namestnik generalnega tožilca v Teheranu za zaporniške zadeve je bil neposredno odgovoren za številne naloge, izdane za prijetje nedolžnih, miroljubnih protestnikov in aktivistov. Iz mnogih poročil zagovornikov človekovih pravic je razvidno, da domala vse, ki so prijeti na njegov ukaz, zadržujejo na skrivni lokaciji, kjer nimajo dostopa do odvetnika ali svoje družine, in brez vsakršne obtožbe, različno dolgo in pogosto v razmerah, enakih prisilnemu izginotju. Njihove družine pogosto niso obveščene o prijetju.

10.10.2011

9.

SOURI Hojatollah

 

Parlamentarni namestnik za provinco Lorestan. Član Parlamentarne komisije za zunanjo in varnostno politiko. Nekdanji vodja zapora Evin.

Kot vodja zapora Evin leta 2009 je bil odgovoren za hude kršitve človekovih pravic, ki so se dogajale v tem zaporu pod njegovim vodstvom, kot so pretepanja ter duševne in spolne zlorabe. Sodeč po doslednih informacijah iz različnih virov, je mučenje običajna praksa v evinskem zaporu. Na oddelku 209 so priprti številni aktivisti, ki so sodelovali pri miroljubnih protivladnih dejavnostih.

10.10.2011

10.

TALA Hossein (tudi: TALA Hosseyn)

 

Namestnik generalnega guvernerja („Farmandar“) province Teheran do septembra 2010, odgovoren zlasti za poseg policijskih sil in s tem nasilje nad demonstranti.

Decembra 2010 je prejel nagrado zaradi svoje vloge pri zatiranju povolilnih protestov.

10.10.2011

11.

TAMADDON Morteza (tudi: TAMADON Morteza)

Kraj rojstva: Shahr Kord-Isfahan

Datum rojstva: 1959

Nekdanji generalni guverner province Teheran in vodja Sveta province Teheran za javno varnost, član IRGC.

V funkciji guvernerja in vodje Sveta province Teheran za javno varnost je bil splošno odgovoren za vse represivne dejavnosti, tudi za zatiranje političnih protestov junija 2009. Znan je po osebni vpletenosti v nadlegovanje opozicijskih voditeljev Karroubija in Moussavija.

10.10.2011

12.

BAKHTIARI Seyyed Morteza

Kraj rojstva: Mashad (Iran)

Datum rojstva: 1952

Nekdanji minister za pravosodje (2009–2013), nekdanji generalni guverner Isfahana in vodja Organizacije državnih zaporov (do junija 2004).

Kot minister za pravosodje je imel ključno vlogo pri grožnjah in nadlegovanju iranske diaspore z napovedjo ustanovitve posebnega sodišča, pristojnega predvsem za Irance, ki živijo zunaj države. Na podlagi prizadevanj teheranskega tožilca bosta dve izpostavi sodišča prve stopnje in pritožbenega sodišča ter več izpostav nižjih sodišč v prihodnje pristojni za obravnavo zadev v zvezi z izseljenci.

10.10.2011

13.

HOSSEINI Dr. Mohammad (tudi: HOSSEYNI, Dr. Seyyed Mohammad; Seyed, Sayyed in Sayyid)

Kraj rojstva: Rafsanjan, Kerman

Datum rojstva: 1961

Nekdanji minister za kulturo in islamsko vodstvo (2009–2013).

Kot nekdanji član IRGC je sodeloval pri represiji nad novinarji.

10.10.2011

14.

MOSLEHI Heydar (tudi: MOSLEHI Heidar; MOSLEHI Haidar)

Kraj rojstva: Isfahan (Iran)

Datum rojstva: 1956

Nekdanji minister za obveščevalno dejavnost (2009–2013).

Pod njegovim vodstvom je ministrstvo za obveščevalno dejavnost nadaljevalo prakso vsesplošnih samovoljnih pridržanj ter pregona protestnikov in oporečnikov. Ministrstvo za obveščevalno dejavnost v evinskem zaporu še vedno nadzoruje oddelek 209, kjer so zaradi miroljubnih opozicijskih dejavnosti, uperjenih proti sedanji vladi, pridržani številni aktivisti. Zasliševalci z Ministrstva za obveščevalno dejavnost zapornike na oddelku 209 pretepajo ter jih duševno in spolno zlorabljajo. Moslehi je kot nekdanji minister za obveščevalno dejavnost odgovoren za zlorabe v času njegovega mandata.

10.10.2011

15.

TAGHIPOUR Reza

Kraj rojstva: Maragheh (Iran)

Datum rojstva: 1957

Član teheranskega mestnega sveta. Nekdanji minister za informiranje in komunikacije (2009–2012).

Kot minister za informiranje je bil eden od vodilnih uradnikov, pristojnih za cenzuro ter nadzor nad spletnimi dejavnostmi in vsemi vrstami komunikacij (zlasti prenosnih telefonov). Zasliševalci pri zasliševanju političnih pripornikov uporabljajo njihove osebne podatke, pošto in komunikacije. Od zadnjih predsedniških volitev in med uličnimi demonstracijami so bile večkrat prekinjene mobilne zveze in izključena možnost pošiljanja kratkih sporočil, satelitski TV kanali so bili moteni, internet ponekod izključen ali vsaj upočasnjen.

23.3.2012

16.

EMADI, Hamid Reza (tudi: Hamidreza Emadi)

Datum rojstva: pribl. 1973

Kraj rojstva: Hamedan

Kraj stalnega prebivališča: Teheran

Delovno mesto: sedež Press TV, Teheran

Vodja osrednje redakcije Press TV. Nekdanji glavni producent Press TV.

Odgovoren je za produkcijo in predvajanje izsiljenih priznanj zapornikov, tudi novinarjev, političnih aktivistov, pripadnikov kurdske in arabske manjšine, ter kršenje mednarodno priznanih pravic do poštenega sojenja in dolžnega pravnega postopanja. Neodvisni regulator za radiodifuzijo OFCOM je Press TV v Združenem kraljestvu naložil globo v višini 100 000 GBP zaradi predvajanja izsiljenega priznanja iransko-kanadskega novinarja in filmskega ustvarjalca Maziarja Baharija leta 2011, ki so ga posneli v zaporu, medtem ko so Bahariju grozili. Nevladne organizacije so poročale o še več primerih izsiljenih priznanj, ki jih je prenašala Press TV. Emadi se torej povezuje s kršenjem pravice do dolžnega pravnega postopanja in poštenega sojenja.

12.3.2013