17.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 454/49


Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za raziskave za proračunsko leto 2014 – Sprememba proračuna št. 1

(2014/C 454/14)

PRIHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2014

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

PRISPEVEK IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE IZVAJALSKI AGENCIJI ZA RAZISKAVE (REA)

52 162 600

– 767 568

51 395 032

 

Naslov 2 – Skupaj

52 162 600

– 767 568

51 395 032

3

RAZPOLOŽLJIVI PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA

3 0

RAZPOLOŽLJIVI PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA

 

 

Naslov 3 – Skupaj

 

4

PRIHODKI OD DRUGIH INSTITUCIJ ALI ORGANOV EVROPSKE UNIJE

4 0

PRIHODKI IZ NUDENJA STORITEV IN PREJEMA PLAČIL, POVEZANIH Z DAJANJEM V NAJEM DRUGIM INSTITUCIJAM ALI ORGANOM EVROPSKE UNIJE

 

 

Naslov 4 – Skupaj

 

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

141 168

141 168

 

Naslov 9 – Skupaj

141 168

141 168

 

SKUPAJ

52 162 600

– 626 400

51 536 200

ODHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2014

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE

31 708 000

1 179 100

32 887 100

1 2

POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO

1 836 350

– 150 300

1 686 050

 

Naslov 1 – Skupaj

33 544 350

1 028 800

34 573 150

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 1

IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI

5 611 000

– 307 380

5 303 620

2 2

IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO

2 754 850

24 890

2 779 740

2 3

PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA

320 350

–75 190

245 160

 

Naslov 2 – Skupaj

8 686 200

– 357 680

8 328 520

3

IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU

3 1

IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA

2 061 450

– 188 845

1 872 605

3 2

IZDATKI V ZVEZI S SKUPNIMI PODPORNIMI STORITVAMI

7 870 600

–1 108 675

6 761 925

 

Naslov 3 – Skupaj

9 932 050

–1 297 520

8 634 530

 

SKUPAJ

52 162 600

– 626 400

51 536 200