17.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 454/43


Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (Frontex) za proračunsko leto 2014 – Sprememba proračuna št. 2

(2014/C 454/12)

PRIHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2014

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

9

PRIHODKI

9 0

SUBVENCIJE IN PRISPEVKI

89 197 000

4 153 000

93 350 000

9 1

DRUGI PRIHODKI

p.m.

60 700

60 700

9 4

NAMENSKI PRIHODKI

4 534 377

 

4 534 377

 

Naslov 9 – Skupaj

93 731 377

4 213 700

97 945 077

 

SKUPAJ

93 731 377

4 213 700

97 945 077

ODHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2014

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

19 868 000

– 840 000

19 028 000

1 2

ZAPOSLOVANJE

150 000

 

150 000

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA ADMINISTRATIVNE NARAVE

300 000

 

300 000

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

65 000

–54 000

11 000

1 5

DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM

975 000

1 500

976 500

1 6

SOCIALNO VARSTVO

10 000

–3 500

6 500

1 7

STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

 

 

Naslov 1 – Skupaj

21 368 000

– 896 000

20 472 000

2

DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

5 140 000

–90 000

5 050 000

2 1

DATA-PROCESSING & TELEKOMUNIKACIJE

4 040 000

 

4 040 000

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

375 000

585 000

960 000

2 3

TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE

1 690 000

– 490 000

1 200 000

2 4

ODHODKI ZA POŠTNINO

40 000

10 000

50 000

2 5

NEOPERATIVNI SESTANKI

615 000

 

615 000

2 6

INFORMACIJE & PREGLEDNOST

675 000

 

675 000

 

Naslov 2 – Skupaj

12 575 000

15 000

12 590 000

3

OPERATIVNE DEJAVNOSTI

3 0

OPERACIJE

42 117 000

4 213 700

46 330 700

3 1

ANALIZA TVEGANJA, SITUACIJSKI CENTER IN EUROSUR

6 030 000

771 000

6 801 000

3 2

USPOSABLJANJE

4 050 000

 

4 050 000

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR

1 000 000

 

1 000 000

3 4

ZDRUŽENI VIRI

1 000 000

 

1 000 000

3 5

RAZNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI

457 000

110 000

567 000

3 6

PODPORNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI

600 000

 

600 000

 

Naslov 3 – Skupaj

55 254 000

5 094 700

60 348 700

4

NAMENSKI ODHODKI

4 1

ZUNANJI ODNOSI

4 534 377

 

4 534 377

 

Naslov 4 – Skupaj

4 534 377

 

4 534 377

 

SKUPAJ

93 731 377

4 213 700

97 945 077