17.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 454/1


Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2014 – Sprememba proračuna št. 2

(2014/C 454/01)

PRIHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2014

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE, PRISPEVKI EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA) IN PRISPEVKI NOVIH DRŽAV ČLANIC

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE IN PRISPEVEK EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA)

41 682 444

88 453

41 770 897

 

Naslov 1 – Skupaj

41 682 444

88 453

41 770 897

2

RAZNI PRIHODKI

2 0

PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN

p.m.

 

p.m.

2 1

PRIHODKI OD DAJANJA V NAJEM POHIŠTVA IN OPREME

p.m.

 

p.m.

2 2

PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV – NAMENSKI PREJEMKI (1)

1 072 174

 

1 072 174

2 3

POVRAČILA RAZNIH STROŠKOV

p.m.

 

p.m.

2 4

DARILA IN ZAPUŠČINE

p.m.

 

p.m.

2 5

RAZLIČNI PRIHODKI

 

 

Naslov 2 – Skupaj

1 072 174

 

1 072 174

 

SKUPAJ

42 754 618

88 453

42 843 071

ODHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2014

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE (2)

21 811 444

 

21 811 444

1 2

IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM

220 000

 

220 000

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA (3)

881 200

 

881 200

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA (4)

802 000

 

802 000

1 6

SOCIALNO VARSTVO

5 000

 

5 000

 

Naslov 1 – Skupaj

23 719 644

 

23 719 644

2

ADMINISTRATIVNI IZDATKI

2 1

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

3 215 000

 

3 215 000

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

270 000

 

270 000

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI STROŠKI (5)

505 400

 

505 400

2 4

STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

12 000

 

12 000

2 5

UPRAVLJANJE EVROPSKE AGENCIJE ZA OKOLJE

230 000

 

230 000

2 6

OKOLJSKO UPRAVLJANJE AGENCIJE

10 000

 

10 000

 

Naslov 2 – Skupaj

4 242 400

 

4 242 400

3

STROŠKI POSLOVANJA

3 3

VIRI (6)

13 215 000

88 453

13 303 453

3 4

STRATEŠKI UKREPI (7)

1 577 574

 

1 577 574

3 5

STRATEŠKI UKREPI

 

 

 

 

Naslov 3 – Skupaj

14 792 574

88 453

14 881 027

 

SKUPAJ

42 754 618

88 453

42 843 071


(1)  2014:

IPA2014: 500 000,

InSEIS: 572 174.

(2)  2014: InSEIS: 98 000.

(3)  2014:

InSEIS: 19 200,

IPA2014: 12 000.

(4)  2014: IPA2014: 2 000.

(5)  2014: IPA2014: 5 400.

(6)  2014:

InSEIS: 102 000,

IPA2014: 216 000.

(7)  2014:

InSEIS: 352 974,

IPA 2014: 264 600.