10.10.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 294/60


Popravek Izvedbene uredbe Sveta (EU) št. 1042/2013 z dne 7. oktobra 2013 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 282/2011 glede kraja opravljanja storitev

( Uradni list Evropske unije L 284 z dne 26. oktobra 2013 )

Stran 8, člen 2, točke (a), (b) in (c):

besedilo:

„(a)

pri določanju kraja opravljanja plačljivih storitev, ki so bile izvedene pred 1. januarjem 2015, se upošteva kraj sedeža izvajalca, kot je določeno v členu 45 Direktive 2006/112/ES, ne glede na to, kdaj je opravljanje ali neprekinjeno opravljanje teh storitev zaključeno;

(b)

pri določanju kraja opravljanja plačljivih storitev, ki so bile izvedene 1. januarja 2015 ali po tem datumu, se upošteva kraj sedeža izvajalca ali njegov stalni naslov ali naslov običajnega prebivališča, ne glede na začetek opravljanja ali neprekinjenega opravljanja teh storitev;

(c)

če je bila plačljiva storitev izvedena pred 1. januarjem 2015 v državi članici, kjer ima izvajalec sedež, po tem datumu ni mogoče zaračunati nobenega davka za isto plačljivo storitev v državi članici prejemnika.“

se glasi:

„(a)

kraj dobave za vsak obdavčljivi dogodek, ki nastane pred 1. januarjem 2015, je kraj, kjer ima izvajalec sedež, kakor je določeno v členu 45 Direktive 2006/112/ES, ne glede na to, kdaj je opravljanje ali nepretrgano opravljanje teh storitev zaključeno;

(b)

kraj dobave za vsak obdavčljivi dogodek, ki nastane 1. januarja 2015 ali po tem datumu, je kraj, kjer ima prejemnik sedež, stalni naslov ali običajno prebivališče, ne glede na to, kdaj se opravljanje ali nepretrgano opravljanje teh storitev začne;

(c)

če je obdavčljivi dogodek nastal pred 1. januarjem 2015 v državi članici, kjer ima izvajalec sedež, v zvezi z istim obdavčljivim dogodkom v državi članici prejemnika 1. januarja 2015 ali po tem datumu ne nastane nobena obveznost obračuna davka.“