29.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 287/90


Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije

( Uradni list Evropske unije L 269 z dne 10. oktobra 2013, str. 1 )

Stran 7, uvodna izjava (57), drugi stavek

besedilo:

"(…). Druge določbe bi bilo treba uporabljati od 1. junija 2016."

se glasi:

"(…). Druge določbe bi bilo treba uporabljati od 1. maja 2016.".

Stran 88, člen 288(2)

besedilo:

"2.   Razen členov iz odstavka 1 se členi uporabljajo od 1. junija 2016."

se glasi:

"2.   Členi, ki niso navedeni v odstavku 1, se uporabljajo od 1. maja 2016.".