10.4.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 101/5


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 323/2013

z dne 9. aprila 2013

o dodatku določenih količin, ki so bile leta 2012 zadržane v skladu s členom 4(2) Uredbe Sveta (ES) št. 847/96, ribolovnim kvotam za leto 2013

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 847/96 z dne 6. maja 1996 o uvedbi dodatnih pogojev za upravljanje celotnih dovoljenih ulovov (TAC) in kvot iz leta v leto (1) ter zlasti člena 4(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 4(2) Uredbe (ES) št. 847/96 lahko država članica pred 31. oktobrom leta uporabe dodeljene ribolovne kvote od Komisije zahteva, da zadrži največ 10 % te kvote za prenos v naslednje leto. Komisija mora dodati zadržano količino ustrezni kvoti.

(2)

Uredba Sveta (EU) št. 1225/2010 z dne 13. decembra 2010 o določitvi ribolovnih možnosti za plovila EU za staleže nekaterih vrst globokomorskih rib za leti 2011 in 2012 (2), Uredba Sveta (EU) št. 1256/2011 z dne 30. novembra 2011 o določitvi ribolovnih možnosti za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se za leto 2012 uporabljajo v Baltskem morju in spremembah Uredbe (EU) št. 1124/2010 (3), Uredba Sveta (EU) št. 5/2012 z dne 19. decembra 2011 o določitvi ribolovnih možnosti za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se za leto 2012 uporabljajo v Črnem morju (4), Uredba Sveta (EU) št. 43/2012 z dne 17. januarja 2012 o določitvi ribolovnih možnosti, ki so plovilom EU na voljo v letu 2012 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, za katere ne veljajo mednarodna pogajanja ali sporazumi (5), in Uredba Sveta (EU) št. 44/2012 z dne 17. januarja 2012 o določitvi ribolovnih možnosti, ki so na voljo v vodah EU in ki so plovilom EU na voljo v nekaterih vodah, ki niso del EU, za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, za katere veljajo mednarodna pogajanja ali sporazumi, za leto 2012 (6) določajo ribolovne kvote za nekatere staleže za leto 2012 in določajo, za katere staleže lahko veljajo ukrepi, določeni v Uredbi (ES) št. 847/96.

(3)

Uredba Sveta (EU) št. 1262/2012 z dne 20. decembra 2012 o določitvi ribolovnih možnosti za plovila EU za nekatere staleže globokomorskih rib za leti 2013 in 2014 (7), Uredba Sveta (EU) št. 1088/2012 z dne 20. novembra 2012 o določitvi ribolovnih možnosti za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se za leto 2013 uporabljajo v Baltskem morju (8), Uredba Sveta (EU) št. 1261/2012 z dne 20. decembra 2012 o določitvi ribolovnih možnosti za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se za leto 2013 uporabljajo v Črnem morju (9), Uredba Sveta (EU) št. 39/2013 z dne 21. januarja 2013 o določitvi ribolovnih možnosti, ki so plovilom EU na voljo v letu 2013 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, za katere ne veljajo mednarodna pogajanja ali sporazumi (10), in Uredba Sveta (EU) št. 40/2013 z dne 21. januarja 2013 o določitvi ribolovnih možnosti, ki so na voljo v vodah EU in ki so plovilom EU na voljo v nekaterih vodah zunaj EU, za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, za katere veljajo mednarodna pogajanja ali sporazumi, za leto 2013 (11) določajo ribolovne kvote za nekatere staleže za leto 2013.

(4)

Nekatere države članice so v skladu s členom 4(2) Uredbe (ES) št. 847/96 pred 31. oktobrom 2012 zahtevale, da se del njihovih kvot za leto 2012 zadrži in prenese v naslednje leto. V skladu z omejitvami, določenimi v navedeni uredbi, bi bilo zadržane količine treba dodati kvoti za leto 2013.

(5)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za ribištvo in ribogojstvo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ribolovne kvote za leto 2013, določene v uredbah (EU) št. 1262/2012, (EU) št. 1088/2012, (EU) št. 1261/2012, (EU) št. 39/2013 in (EU) št. 40/2013, se povečajo v skladu s Prilogo.

Člen 2

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 9. aprila 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 115, 9.5.1996, str. 3.

(2)  UL L 336, 21.12.2010, str. 1.

(3)  UL L 320, 3.12.2011, str. 3.

(4)  UL L 3, 6.1.2012, str. 1.

(5)  UL L 25, 27.1.2012, str. 1.

(6)  UL L 25, 27.1.2012, str. 55.

(7)  UL L 356, 22.12.2012, str. 22.

(8)  UL L 323, 22.11.2012, str. 2.

(9)  UL L 356, 22.12.2012, str. 19.

(10)  UL L 23, 25.1.2013, str. 1.

(11)  UL L 23, 25.1.2013, str. 54.


PRILOGA

Oznaka države

Oznaka staleža

Vrsta

Ime območja

Končna kvota leta 2012 (1)

(v tonah)

Ulov leta 2012

(v tonah)

Ulov pod posebnimi pogoji leta 2012

(v tonah)

Končna kvota

(%)

Prenesena količina

(v tonah)

BEL

ANF/07.

morska spaka

VII

1 688

1 374,2

141,7

89,80

168,8

BEL

ANF/2AC4-C

morska spaka

vode EU območij IIa in IV

358

132,6

 

37,04

35,8

BEL

ANF/8ABDE.

morska spaka

VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe

95

59,7

 

62,84

9,5

BEL

COD/07A.

trska

VIIa

28

22,9

 

81,79

2,8

BEL

COD/07D.

trska

VIId

71

39,8

 

56,06

7,1

BEL

COD/7XAD34

trska

VIIb, VIIc, VIIe–k, VIII, IX in X; vode EU območja CECAF 34.1.1

327

288,9

 

88,35

32,7

BEL

HAD/07A.

vahnja

VIIa

39

12,8

 

32,82

3,9

BEL

HAD/5BC6A.

vahnja

vode EU in mednarodne vode območij Vb in VIa

7

0

 

0

0,7

BEL

HAD/6B1214

vahnja

vode EU in mednarodne vode območij VIb, XII in XIV

8

0

 

0

0,8

BEL

HAD/7X7A34

vahnja

VIIb–k, VIII, IX in X; vode EU območja CECAF 34.1.1

243

235,4

 

96,87

7,6

BEL

HKE/2AC4-C

oslič

vode EU območij IIa in IV

32

27,1

 

84,69

3,2

BEL

HKE/571214

oslič

VI in VII; vode EU in mednarodne vode območja Vb; mednarodne vode območij XII in XIV

23

9,7

 

42,17

2,3

BEL

HKE/8ABDE.

oslič

VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe

10

2,6

 

26

1

BEL

LEZ/07.

krilati rombi

VII

659

600,9

 

91,18

58,1

BEL

LEZ/2AC4-C

krilati rombi

vode EU območij IIa in IV

9

0,2

 

2,2

0,9

BEL

LIN/04-C.

leng

vode EU območja IV

24

11,7

 

48,75

2,4

BEL

LIN/6X14.

leng

vode EU in mednarodne vode območij VI, VII, VIII, IX, X, XII in XIV

74

61,4

 

82,97

7,4

BEL

NEP/07.

škamp

VII

72

6,4

 

8,89

7,2

BEL

NEP/2AC4-C

škamp

vode EU območij IIa in IV

1 268

372,6

 

29,38

126,8

BEL

NEP/8ABDE.

škamp

VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe

6

1,4

 

23,33

0,6

BEL

PLE/07A.

morska plošča

VIIa

433

235,6

 

54,41

43,3

BEL

PLE/7DE.

morska plošča

VIId in VIIe

1 216

1 167,7

 

96,03

48,3

BEL

PLE/7HJK.

morska plošča

VIIh, VIIj in VIIk

2

1,4

 

70

0,2

BEL

SOL/07A.

morski list

VIIa

246

221,7

 

90,12

24,3

BEL

SOL/07D.

morski list

VIId

1 689

939,2

 

55,61

168,9

BEL

SOL/07E.

morski list

VIIe

40

37,4

 

93,5

2,6

BEL

SOL/24-C

morski list

vode EU območij II in IV

1 558

601,1

 

38,58

155,8

BEL

SOL/7FG.

morski list

VIIf in VIIg

867,9

839,7

 

96,75

28,2

BEL

SOL/7HJK.

morski list

VIIh, VIIj in VIIk

39

18,1

 

46,41

3,9

BEL

SOL/8AB.

morski list

VIIIa in VIIIb

386

385,2

 

99,79

0,8

BEL

SRX/07D.

raže

vode EU območja VIId

63

8,3

46,8

87,46

6,3

BEL

SRX/2AC4-C

raže

vode EU območij IIa in IV

208

28

156,9

88,89

20,8

BEL

SRX/67AKXD

raže

vode EU območij VIa, VIb, VIIa–c in VIIe–k

1 422

112

1 183,6

91,11

126,4

BEL

SRX/89-C.

raže

vode EU območij VII in IX

10

0,3

3,3

36

1

BEL

WHG/07A.

mol

VIIa

5

4,4

 

88

0,5

BEL

WHG/7X7A-C

mol

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj in VIIk

326

235,4

 

72,2

32,6

DEU

ANF/07.

morska spaka

VII

339

269,926

 

79,62

33,9

DEU

ANF/2AC4-C

morska spaka

vode EU območij IIa in IV

386

260,977

 

67,61

38,6

DEU

ANF/56-14

morska spaka

VI; vode EU in mednarodne vode območja Vb, mednarodne vode območij XII in XIV

154

142,055

 

92,24

11,945

DEU

ARU/1/2.

velika srebrenka

vode EU in mednarodne vode območij I in II

33

0

 

0

3,3

DEU

ARU/34-C

velika srebrenka

vode EU območij III in IV

22

0

 

0

2,2

DEU

ARU/567.

velika srebrenka.

vode EU in mednarodne vode območij V, VI in VII

1 036

537,699

 

51,9

103,6

DEU

BLI/03-

modri leng

vode EU in mednarodne vode območja III

2

0

 

0

0,2

DEU

BLI/24-

modri leng

vode EU in mednarodne vode območij II in IV

4

0

 

0

0,4

DEU

BSF/1234-

črni morski meč

vode EU in mednarodne vode območij I, II, III in IV

3

0

 

0

0,3

DEU

COD/03AS.

trska

Kattegat

2

0,051

 

2,55

0,2

DEU

COD/3DX32.

trska

vode EU podrazdelkov 25–32

4 811,48

2 457,146

 

51,07

481,148

DEU

GFB/1234-

tabinja belica

vode EU in mednarodne vode območij I, II, III in IV

9

0

 

0

0,9

DEU

GFB/567-

tabinja belica

vode EU in mednarodne vode območij V, VI in VII

10

0

 

0

1

DEU

HAD/5BC6A.

vahnja

vode EU in mednarodne vode območij Vb in VIa

8

0,079

 

0,99

0,8

DEU

HAD/6B1214

vahnja

vode EU in mednarodne vode območij VIb, XII in XIV

10

0

 

0

1

DEU

HER/5B6ANB

sled

vode EU in mednarodne vode območij Vb, VIb in VIaN

1 979

1 829,419

 

92,44

149,581

DEU

HER/7G-K.

sled

VIIg, VIIh, VIIj in VIIk

253

230,034

 

90,92

22,966

DEU

HKE/2AC4-C

oslič

vode EU območij IIa in IV

102

101,746

 

99,75

0,254

DEU

JAX/2A-14

šur in z njim povezan prilov

vode EU območij IIa, IVa; VI, VIIa–c, VIIe–k, VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe; vode EU in mednarodne vode območja Vb; mednarodne vode območij XII in XIV

17 471

17 054,643

 

97,61

416,357

DEU

LEZ/2AC4-C

krilati rombi

vode EU območij IIa in IV

6

1,426

 

23,76

0,6

DEU

LIN/04-C

leng

vode EU območja IV

100,3

32,75

 

32,65

10,03

DEU

LIN/1/2.

leng

vode EU in mednarodne vode območij I in II

9

0,44

 

0,44

0,9

DEU

LIN/3A/BCD

leng

IIIa; vode EU območja IIIbcd

1,5

0,561

 

37,4

0,15

DEU

LIN/6X14.

leng

vode EU in mednarodne vode območij VI, VII, VIII, IX, X, XII in XIV

4

3,927

 

98,18

0,073

DEU

NEP/2AC4-C

škamp

vode EU območij IIa in IV

836,5

385,681

 

46,10

83,65

DEU

NEP/3A/BCD

škamp

IIIa; vode EU podrazdelkov 22–32

15

10,876

 

72,51

1,5

DEU

POK/56-14

saj

VI; vode EU in mednarodne vode Vb, XII in XIV

12,7

8,509

 

67

1,27

DEU

RNG/03-

okroglonosi repak

vode EU in mednarodne vode območja III

5

0

 

0

0,5

DEU

RNG/124-

okroglonosi repak

vode EU in mednarodne vode I, II in IV

1

0

 

0

0,1

DEU

RNG/5B67-

okroglonosi repak

vode EU in mednarodne vode območij Vb, VI in VII

5

0

 

0

0,5

DEU

SAN/2A3A4.

prava peščenka

vode EU območij IIa, IIIa in IV

1 739

1 708,431

 

98,24

30,569

DEU

SOL/24-C

morski list

vode EU območij II in IV

1 075

440,31

 

40,96

107,5

DEU

SOL/3A/BCD

morski list

IIIa; vode EU podrazdelkov 22–32

34

11,875

 

34,93

3,4

DEU

SRX/2AC4-C

raže

vode EU območij IIa in IV

17

16,689

 

98,17

0,311

DEU

SRX/67AKXD

raže

vode EU območij VIa, VIb, VIIa–c in VIIe–k

14

0,532

 

3,8

1,4

DEU

USK/04-C.

morski menek

vode EU območja IV

18

0,564

 

3,13

1,8

DEU

USK/1214EI

morski menek

vode EU in mednarodne vode območij I, II in XIV

7

0,02

 

0,29

0,7

DEU

USK/3A/BCD

morski menek

IIIa; vode EU podrazdelkov 22–32

7

0

 

0

0,7

DNK

ANF/2AC4-C

morska spaka

vode EU območij IIa in IV

789

278,33

 

35,28

78,9

DNK

ARU/34-C

velika srebrenka

vode EU območij III in IV

1 063

31,24

 

2,94

106,3

DNK

BLI/03-

modri leng

vode EU in mednarodne vode območja III

4

0,16

 

4

0,4

DNK

BLI/24-

modri leng

vode EU in mednarodne vode območij II in IV

4

0,01

 

0,25

0,4

DNK

COD/03AS.

trska

Kattegat

97

64,68

 

66,68

9,7

DNK

COD/3DX32.

trska

vode EU podrazdelkov 25–32

16 164

0

11 712,46

72,46

1 616,4

DNK

GHL/2A-C46

grenlandska morska plošča

vode EU območij IIa in IV; vode EU in mednarodne vode območij Vb in VI

2

0

 

0

0,2

DNK

HKE/3A/BCD

oslič

IIIa; vode EU podrazdelkov 22–32

1 698

300,23

 

17,68

169,8

DNK

JAX/2A-14

šur in z njim povezan prilov

vode EU območij IIa, IVa, VI, VIIa–c,VIIe–k, VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe; vode EU in mednarodne vode območja Vb; mednarodne vode območij XII in XIV

4 356

3 929,29

 

90,20

426,71

DNK

LEZ/2AC4-C

krilati rombi

vode EU območij IIa in IV

21

13,67

 

65,1

2,1

DNK

LIN/04-C.

leng

vode EU območja IV

173,3

92,76

 

53,53

17,33

DNK

LIN/1/2.

leng

vode EU in mednarodne vode območij I in II

9

0

 

0

0,9

DNK

LIN/3A/BCD

leng

IIIa; vode EU območja IIIbcd

73,5

68,19

 

92,78

5,31

DNK

LIN/6X14.

leng

vode EU in mednarodne vode območij VI, VII, VIII, IX, X, XII in XIV

6

0

 

0

0,6

DNK

NEP/2AC4-C

škamp

vode EU območij IIa in IV

1 284

496,22

 

38,65

128,4

DNK

NEP/3A/BCD

škamp

IIIa; vode EU podrazdelkov 22–32

4 775

2 972,18

 

62,24

477,5

DNK

PRA/2AC4-C

škamp

vode EU območij IIa in IV

2 576

92,69

 

3,6

257,6

DNK

RNG/03-

okroglonosi repak

vode EU in mednarodne vode območja III

804

0

 

0

80,4

DNK

SAN/2A3A4.

prava peščenka

vode EU območij IIa, IIIa in IV

51 799

51 748,42

 

99,9

50,58

DNK

SOL/24-C.

morski list

vode EU območij II in IV

601

418,4

 

69,62

60,1

DNK

SOL/3A/BCD

morski list

IIIa; vode EU podrazdelkov 22–32

589

321,3

 

54,55

58,9

DNK

SRX/03A-C.

raže

vode EU območja IIIa

50

7,92

 

15,84

5

DNK

SRX/2AC4-C

raže

vode EU območij IIa in IV

9

2,79

0,3

34,33

0,9

DNK

USK/04-C.

morski menek

vode EU območja IV

59

3,39

 

5,75

5,9

DNK

USK/3A/BCD

morski menek

IIIa; vode EU podrazdelkov 22–32

13

0,77

 

5,92

1,3

ESP

ANE/9/3411

sardon

IX in X; vode EU območja CECAF 34.1.1

5 285,72

4 754,38

 

89,95

528,572

ESP

ANF/07.

morska spaka

VII

2 974

2 533,7

 

85,2

297,4

ESP

ANF/56-14

morska spaka

VI; vode EU in mednarodne vode območja Vb, mednarodne vode območij XII in XIV

275

107,04

 

38,92

27,5

ESP

ANF/8ABDE.

morska spaka

VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe

1 304

906,22

 

69,5

130,4

ESP

ANF/8C3411

morska spaka

VIIIc, IX in X; vode EU območja CECAF 34.1.1

2 036,92

1 592,71

 

78,19

203,692

ESP

BLI/12INT-

modri leng

mednarodne vode območja XII

832,29

203,62

 

24,47

83,229

ESP

GFB/567-

tabinja belica

vode EU in mednarodne vode območij V, VI in VII

577,5

569,91

7,37

99,96

0,22

ESP

GHL/2A-C46

grenlandska morska plošča

vode EU območij IIa in IV; vode EU in mednarodne vode območij Vb in VI

2

0

 

0

0,2

ESP

HAD/6B1214

vahnja

vode EU in mednarodne vode VIb, XII in XIV

3

0

 

0

0,3

ESP

HKE/8ABDE.

oslič

VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe

8 005

6 116,55

1 836,31

99,35

52,14

ESP

HKE/8C3411

oslič

VIIIc, IX in X; vode EU območja CECAF 34.1.1

8 312

5 835,84

 

70,21

831,2

ESP

JAX/08C.

šur in z njim povezan prilov

VIIIc

12 195,1

8 275,72

 

67,86

1 219,51

ESP

JAX/09.

šur in z njim povezan prilov

IX

9 787,77

8 160,6

 

83,38

978,777

ESP

JAX/2A-14

šur in z njim povezan prilov

vode EU območij IIa, IVa, VI, VIIa–c,VIIe–k, VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe; vode EU in mednarodne vode območja Vb; mednarodne vode območij XII in XIV

5 510,1

5 505,97

 

99,93

4,13

ESP

LEZ/07.

krilati rombi

VII

5 599

3 578,9

 

63,92

559,9

ESP

LEZ/56-14

krilati rombi

VI; vode EU in mednarodne vode območja Vb; mednarodne vode območij XII in XIV

424

208,12

 

49,08

42,4

ESP

LEZ/8ABDE.

krilati rombi

VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe

601

418,23

 

69,59

60,1

ESP

LEZ/8C3411

krilati rombi

VIIIc, IX in X; vode EU območja CECAF 34.1.1

877,7

657,16

 

74,87

87,77

ESP

LIN/6X14.

leng

vode EU in mednarodne vode območij VI, VII, VIII, IX, X, XII in XIV

2 457

1 600,71

 

65,15

245,7

ESP

NEP/07.

škamp

VII

1 374,8

284,53

200,74

35,3

137,48

ESP

NEP/08C.

škamp

VIIIc

77

20,19

 

26,22

7,7

ESP

NEP/5BC6.

škamp

VI; vode EU in mednarodne vode območja Vb

32

0,08

 

0,25

3,2

ESP

NEP/8ABDE.

škamp

VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe

22

1,56

 

7,09

2,2

ESP

RNG/5B67-

okroglonosi repak

vode EU in mednarodne vode območij Vb, VI in VII

118

117,94

 

99,95

0,06

ESP

RNG/8X14-

okroglonosi repak

vode EU in mednarodne vode območij VIII, IX, X, XII in XIV

3 798

3 386,93

134,35

92,71

276,72

ESP

SBR/09-

okati ribon

vode EU in mednarodne vode območja IX

685

91,3

9

14,64

68,5

ESP

SBR/10-

okati ribon

vode EU in mednarodne vode območja X

10

0

 

0

1

ESP

SBR/678-

okati ribon

vode EU in mednarodne vode območij VI, VII in VIII

122

119,77

 

98,17

2,23

ESP

SRX/67AKXD

 

vode EU območij VIa, VIb, VIIa–c in VIIe–k

767

5,11

279,23

37,07

76,7

ESP

SRX/89-C.

raže

vode EU območij VIII in IX

1 285

537,07

518,4

82,14

128,5

ESP

WHB/8C3411

sinji mol

VIIIc, IX in X; vode EU območja CECAF 34.1.1

11 013,9

5 975,21

 

54,25

1 101,39

ESP

WHG/56-14

mol

VI; vode EU in mednarodne vode območja Vb; mednarodne vode območij XII in XIV

1

0

 

0

0,1

ESP

WHG/7X7A-C

mol

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj in VIIk

12

5,98

 

49,83

1,2

EST

COD/3DX32.

trska

vode EU podrazdelkov 25–32

1 236,6

0

685,796

55,46

123,66

EST

HER/03D.RG

sled

podrazdelek 28.1

14 008

13 788,559

 

98,43

219,441

FIN

COD/3DX32.

trska

vode EU podrazdelkov 25–32

1 680,92

0

1 512,153

89,96

168,092

FIN

HER/30/31.

sled

podrazdelki 30–31

109 385

0

98 144,159

89,72

10 938,5

FRA

ALF/3X14-

sluzoglavke

vode EU in mednarodne vode območij III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII in XIV

22

7,5

 

34,09

2,2

FRA

ANF/07.

morska spaka

VII

18 835

13 054,1

 

69,31

1 883,5

FRA

ANF/2AC4-C

morska spaka

vode EU območij IIa in IV

72

16,8

 

23,33

7,2

FRA

ANF/56-14

morska spaka

VI; vode EU in mednarodne vode območja Vb, mednarodne vode območij XII in XIV

2 516

1 660

 

65,98

251,6

FRA

ANF/8ABDE.

morska spaka

VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe

7 786

5 541,4

 

71,17

778,6

FRA

ANF/8C3411

morska spaka

VIIIc, IX in X; vode EU območja CECAF 34.1.1

25

16,5

 

66

2,5

FRA

ARU/1/2.

velika srebrenka

vode EU in mednarodne vode območij I in II

9

0,3

 

3,33

0,9

FRA

ARU/34-C

velika srebrenka

vode EU območij III in IV

8

1,5

 

18,75

0,8

FRA

ARU/567.

velika srebrenka

vode EU in mednarodne vode območij V, VI in VII

8

0

 

0

0,8

FRA

BLI/12INT-

modri leng

mednarodne vode območja XII

21

0

 

0

2,1

FRA

BLI/24-

modri leng

vode EU in mednarodne vode območij II in IV

27

9,3

 

34,44

2,7

FRA

BLI/5B67-

modri leng

vode EU in mednarodne vode območij Vb, VI, VII

1 926,4

1 601,9

 

83,16

192,64

FRA

BSF/1234-

črni morski meč

vode EU in mednarodne vode območij I, II, III in IV

4

0,1

 

2,5

0,4

FRA

BSF/56712-

črni morski meč

vode EU in mednarodne vode območij V, VI, VII in XII

2 080,9

1 752,9

 

84,24

208,09

FRA

BSF/8910-

črni morski meč

vode EU in mednarodne vode območij VIII, IX in X

29

13,1

 

45,17

2,9

FRA

COD/07A.

trska

VIIa

16

1

 

6,25

1,6

FRA

COD/07D.

trska

VIId

1 444

885,3

 

61,31

144,4

FRA

COD/7XAD34

trska

VIIb, VIIc, VIIe–k, VIII, IX in X; vode EU območja CECAF 34.1.1

7 671

5 368,7

 

69,99

767,1

FRA

GFB/1012-

tabinja belica

vode EU in mednarodne vode območja X in XII

10

0

 

0

1

FRA

GFB/1234-

tabinja belica

vode EU in mednarodne vode območij I, II, III in IV

10

1

 

10

1

FRA

GFB/567-

tabinja belica

vode EU in mednarodne vode območij V, VI in VII

610

385,6

4,4

63,93

61

FRA

GFB/89-

tabinja belica

vode EU in mednarodne vode območij VIII in IX

35

34

 

97,14

1

FRA

GHL/2A-C46

grenlandska morska plošča

vode EU območij IIa in IV; vode EU in mednarodne vode območij Vb in VI

118

111,6

 

94,58

6,4

FRA

HAD/07A.

vahnja

VIIa

99

2,6

 

2,63

9,9

FRA

HAD/5BC6A.

vahnja

vode EU in mednarodne vode območij Vb in VIa

331

34,4

 

10,39

33,1

FRA

HAD/6B1214

vahnja

vode EU in mednarodne vode VIb, XII in XIV

408

0

 

0

40,8

FRA

HER/5B6ANB

sled

vode EU in mednarodne vode območij Vb, VIb in VIaN

484

474,8

 

98,1

9,2

FRA

HER/7G-K.

sled

VIIg, VIIh, VIIj in VIIk

1 384

3,6

 

0,26

138,4

FRA

HKE/2AC4-C

oslič

vode EU območij IIa in IV

567,5

391,9

 

69,06

56,75

FRA

HKE/571214

oslič

VI in VII; vode EU in mednarodne vode območja Vb; mednarodne vode območij XII in XIV

13 474

12 086,4

 

89,7

1 347,4

FRA

HKE/8ABDE.

oslič

VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe

14 830

12 191,7

1 116,4

89,74

1 483

FRA

HKE/8C3411

oslič

VIIIc, IX in X; vode EU območja CECAF 34.1.1

827

210,1

 

25,41

82,7

FRA

JAX/08C.

šur in z njim povezan prilov

VIIIc

231

54,2

 

23,46

23,1

FRA

JAX/2A-14

šur in z njim povezan prilov

vode EU območij IIa, IVa, VI, VIIa–c,VIIe–k, VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe; vode EU in mednarodne vode območja Vb; mednarodne vode območij XII in XIV

10 747

8 720,7

 

81,15

1 074,7

FRA

LEZ/07.

krilati rombi

VII

6 688

2 668

 

39,89

668,8

FRA

LEZ/2AC4-C

krilati rombi

vode EU območij IIa in IV

32

4,8

 

15

3,2

FRA

LEZ/56-14

krilati rombi

VI; vode EU in mednarodne vode območja Vb; mednarodne vode območij XII in XIV

1 646

125,4

 

7,62

164,6

FRA

LEZ/8ABDE.

krilati rombi

VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe

1 287

787

 

61,15

128,7

FRA

LEZ/8C3411

krilati rombi

VIIIc, IX in X; vode EU območja CECAF 34.1.1

61

3,2

 

5,25

6,1

FRA

LIN/04-C

leng

vode EU območja IV

139

84,2

 

60,58

13,9

FRA

LIN/1/2.

leng

vode EU in mednarodne vode območij I in II

9

5,8

 

64,44

0,9

FRA

LIN/6X14.

leng

vode EU in mednarodne vode območij VI, VII, VIII, IX, X, XII in XIV

2 622

1 909,9

 

72,84

262,2

FRA

NEP/07.

škamp

VII

4 416

518,9

 

11,75

441,6

FRA

NEP/08C.

škamp

VIIIc

16

5,8

 

36,25

1,6

FRA

NEP/2AC4-C

škamp

vode EU območij IIa in IV

38

0

 

0

3,8

FRA

NEP/5BC6.

škamp

VI; vode EU in mednarodne vode območja Vb

127

0

 

0

12,7

FRA

NEP/8ABDE.

škamp

VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe

4 305

2 431,4

 

56,48

430,5

FRA

PLE/07A.

morska plošča

VIIa

20

0

 

0

2

FRA

PLE/7DE.

morska plošča

VIId in VIIe

2 381

2 219,6

 

93,22

161,4

FRA

PLE/7FG.

morska plošča

VIIf in VIIg

92,5

80,8

 

87,35

9,25

FRA

PLE/7HJK.

morska plošča

VIIh, VIIj in VIIk

66

61,7

 

93,48

4,3

FRA

POK/56-14

saj

VI; vode EU in mednarodne vode Vb, XII in XIV

2 970

2 652,2

 

89,3

297

FRA

RNG/124-

okroglonosi repak

vode EU in mednarodne vode območij I, II in IV

11

0,2

 

1,82

1,1

FRA

RNG/5B67-

okroglonosi repak

vode EU in mednarodne vode območij Vb, VI in VII

2 297,17

1 180,5

 

51,39

229,717

FRA

RNG/8X14-

okroglonosi repak

vode EU in mednarodne vode območij VIII, IX, X, XII in XIV

149

0,9

 

0,6

14,9

FRA

SBR/678-

okati ribon

vode EU in mednarodne vode območij VI, VII in VIII

69

51,5

 

74,64

6,9

FRA

SOL/07A.

morski list

VIIa

2

0,2

 

10

0,2

FRA

SOL/07D.

morski list

VIId

3 286

2 530,6

 

77,01

328,6

FRA

SOL/07E.

morski list

VIIe

285,5

261,4

 

91,56

24,1

FRA

SOL/24-C

morski list

vode EU območij II in IV

791

632,9

 

80,01

79,1

FRA

SOL/7FG.

morski list

VIIf in VIIg

85

47,9

 

56,35

8,5

FRA

SOL/7HJK.

morski list

VIIh, VIIj in VIIk

98

85,5

 

87,24

9,8

FRA

SOL/8AB.

morski list

VIIIa in VIIIb

4 077

3 716,6

 

91,16

360,4

FRA

SRX/07D.

raže

vode EU območja VIId

744

198,6

477,2

90,83

68,2

FRA

SRX/2AC4-C

raže

vode EU območij IIa in IV

74

18,4

29

64,05

7,4

FRA

SRX/67AKXD

raže

vode EU območij VIa, VIb, VIIa–c in VIIe–k

4 719

385,1

3 439,4

81,04

471,9

FRA

SRX/89-C.

raže

vode EU območij VIII in IX

1 979

378,4

830,1

61,07

197,9

FRA

USK/04-C.

morski menek

vode EU območja IV

37

13,3

 

35,95

3,7

FRA

USK/1214EI

morski menek

vode EU in mednarodne vode območij I, II in XIV

7

6,2

 

88,57

0,7

FRA

USK/567EI.

morski menek

vode EU in mednarodne vode območij V, VI in VII

216,4

189,2

 

87,43

21,64

FRA

WHG/07A.

mol

VIIa

4

3,7

 

92,5

0,3

FRA

WHG/56-14

mol

VI; vode EU in mednarodne vode območja Vb; mednarodne vode območij XII in XIV

40

0,2

 

0,5

4

FRA

WHG/7X7A-C

mol

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj in VIIk

11 899

6 724,2

 

56,51

1 189,9

GBR

ALF/3X14-

sluzoglavke

vode EU in mednarodne vode območij III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII in XIV

11

0,4

 

3,64

1,1

GBR

ANF/07.

morska spaka

VII

6 814,55

5 333,2

148,8

80,45

681,455

GBR

ANF/2AC4-C

morska spaka

vode EU območij IIa in IV

8 199

4 827

338

63

819,9

GBR

ANF/56-14

morska spaka

VI; vode EU in mednarodne vode območja Vb; mednarodne vode območij XII in XIV

2 011

1 682,7

 

83,67

201,1

GBR

ARU/1/2.

velika srebrenka

vode EU in mednarodne vode območij I in II

46

0

 

0

4,6

GBR

ARU/34-C

velika srebrenka

vode EU območij III in IV

19

0

 

0

1,9

GBR

ARU/567.

velika srebrenka

vode EU in mednarodne vode območij V, VI in VII

267

4,6

 

1,72

26,7

GBR

BLI/12INT-

modri leng

mednarodne vode območja XII

7

0

 

0

0,7

GBR

BLI/24-

modri leng

vode EU in mednarodne vode območij II in IV

13

1,4

 

10,77

1,3

GBR

BLI/5B67-

modri leng

vode EU in mednarodne vode območij Vb, VI, VII

75,6

46,6

 

61,64

7,56

GBR

BSF/1234-

črni morski meč

vode EU in mednarodne vode območij I, II, III in IV

4

0

 

0

0,4

GBR

BSF/56712-

črni morski meč

vode EU in mednarodne vode območij V, VI, VII in XII

38,6

34,4

 

89,12

3,86

GBR

COD/07A.

trska

VIIa

124

110,1

 

88,79

12,4

GBR

COD/07D.

trska

VIId

151,5

96,8

 

63,89

15,15

GBR

COD/7XAD34

trska

VIIb, VIIc, VIIe–k, VIII, IX in X; vode EU območja CECAF 34.1.1

865

688,8

 

79,63

86,5

GBR

GFB/1012-

tabinja belica

vode EU in mednarodne vode območij X in XII

10

0

 

0

1

GBR

GFB/1234-

tabinja belica

vode EU in mednarodne vode območij I, II, III in IV

15

1,8

 

12

1,5

GBR

GFB/567-

tabinja belica

vode EU in mednarodne vode območij V, VI in VII

591

267

 

45,18

59,1

GBR

HAD/07A.

vahnja

VIIa

660

236,4

 

35,82

66

GBR

HAD/5BC6A.

vahnja

vode EU in mednarodne vode območij Vb in VIa

4 935

4 043,5

 

81,94

493,5

GBR

HAD/6B1214

vahnja

vode EU in mednarodne vode VIb, XII in XIV

3 008

577,2

 

19,19

300,8

GBR

HER/07A/MM

sled

VIIa

5 696

5 676,3

 

99,65

19,7

GBR

HER/7G-K.

sled

VIIg, VIIh, VIIj in VIIk

28

1,2

 

4,29

2,8

GBR

HKE/2AC4-C

oslič

vode EU območij IIa in IV

1 839,8

1 816

 

98,71

23,8

GBR

HKE/571214

oslič

VI in VII; vode EU in mednarodne vode območja Vb; mednarodne vode območij XII in XIV

5 186,9

4 750,9

103,6

93,59

332,4

GBR

JAX/2A-14

šur in z njim povezan prilov

vode EU območij IIa, IVa, VI, VIIa–c,VIIe–k, VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe; vode EU in mednarodne vode območja Vb; mednarodne vode območij XII in XIV

15 997

14 520,2

 

90,77

1 476,8

GBR

LEZ/07.

krilati rombi

VII

2 887,5

2 163,2

 

74,92

288,75

GBR

LEZ/2AC4-C

krilati rombi

vode EU območij IIa in IV

1 936

1 378,1

 

71,18

193,6

GBR

LEZ/56-14

krilati rombi

VI; vode EU in mednarodne vode območja Vb; mednarodne vode območij XII in XIV

1 173

674,1

 

57,47

117,3

GBR

LIN/04-C

leng

vode EU območja IV

2 152,7

1 978,3

 

91,9

174,4

GBR

LIN/1/2.

leng

vode EU in mednarodne vode območij I in II

9

6,7

 

74,44

0,9

GBR

LIN/6X14.

leng

vode EU in mednarodne vode območij VI, VII, VIII, IX, X, XII in XIV

3 058

2 535,5

 

82,91

305,8

GBR

NEP/07.

škamp

VII

7 766,2

7 124,6

134,2

93,47

507,4

GBR

NEP/2AC4-C

škamp

vode EU območij IIa in IV

19 851,5

10 655,8

 

53,68

1 985,15

GBR

NEP/5BC6.

škamp

VI; vode EU in mednarodne vode območja Vb

15 261

13 840,5

 

90,69

1 420,5

GBR

PLE/07A.

morska plošča

VIIa

506

156,3

 

30,89

50,6

GBR

PLE/7DE.

morska plošča

VIId in VIIe

1 473,4

1 468

 

99,63

5,4

GBR

PLE/7HJK.

morska plošča

VIIh, VIIj in VIIk

40

37,3

 

93,25

2,7

GBR

POK/56-14

saj

VI; vode EU in mednarodne vode Vb, XII in XIV

5 468,3

4 508,8

 

82,45

546,83

GBR

PRA/2AC4-C

severna kozica

vode EU območij IIa in IV

727

0

 

0

72,7

GBR

RNG/124-

okroglonosi repak

vode EU in mednarodne vode območij I, II in IV

1

0

 

 

0,1

GBR

RNG/5B67-

okroglonosi repak

vode EU in mednarodne vode območij Vb, VI in VII

139

2,1

 

1,51

13,9

GBR

RNG/8X14-

okroglonosi repak

vode EU in mednarodne vode območij VIII, IX, X, XII in XIV

14

0

 

0

1,4

GBR

SAN/2A3A4.

prava peščenka

vode EU območij IIa, IIIa in IV

280

0

 

0

28

GBR

SBR/10-

okati ribon

vode EU in mednarodne vode območja X

11

0

 

0

1,1

GBR

SBR/678-

okati ribon

vode EU in mednarodne vode območij VI, VII in VIII

24

1,2

 

5

2,4

GBR

SOL/07A.

morski list

VIIa

37

20,8

 

56,22

3,7

GBR

SOL/07D.

morski list

VIId

1 132

616,2

 

54,43

113,2

GBR

SOL/07E.

morski list

VIIe

484,8

459,1

 

94,70

25,7

GBR

SOL/24-C

morski list

vode EU območij II in IV

1 217

579,6

 

47,63

121,7

GBR

SOL/7FG.

morski list

VIIf in VIIg

204,1

168,9

 

82,75

20,41

GBR

SOL/7HJK.

morski list

VIIh, VIIj in VIIk

78

46,2

 

59,23

7,8

GBR

SRX/07D.

raže

vode EU območja VIId

159

8,7

124,3

83,65

15,9

GBR

SRX/2AC4-C

raže

vode EU območij IIa in IV

774

90,1

557,5

83,67

77,4

GBR

SRX/67AKXD

raže

vode EU območij VIa, VIb, VIIa–c in VIIe–k

2 814

128,4

1 817,3

69,14

281,4

GBR

SRX/89C-

raže

vode EU območij VIII in IX

10

0

 

0

1

GBR

USK/04-C.

morski menek

vode EU območja IV

93

64,4

 

69,25

9,3

GBR

USK/1214EI

morski menek

vode EU in mednarodne vode območij I, II in XIV

7

6,8

 

97,14

0,2

GBR

USK/567EI.

morski menek

vode EU in mednarodne vode območij V, VI in VII

71,6

52,3

 

73,04

7,16

GBR

WHG/07A.

mol

VIIa

37

10,5

 

28,38

3,7

GBR

WHG/7X7A-C

mol

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj in VIIk

1 750

986,8

 

56,39

175

IRL

ALF/3X14-

sluzoglavke

vode EU in mednarodne vode območij III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII in XIV

11

0

 

0

1,1

IRL

ANF/07.

morska spaka

VII

3 371

3 256,051

 

96,59

114,949

IRL

ANF/56-14

morska spaka

VI; vode EU in mednarodne vode območja Vb; mednarodne vode območij XII in XIV

613

559,644

 

91,3

53,356

IRL

ARU/34-C

velika srebrenka

vode EU območij III in IV

8

0

 

0

0,8

IRL

ARU/567.

velika srebrenka

vode EU in mednarodne vode območij V, VI in VII

338

0

 

0

33,8

IRL

BLI/24-

modri leng

vode EU in mednarodne vode območij II in IV

4

0

 

0

0,4

IRL

BLI/5B67-

modri leng

vode EU in mednarodne vode območij Vb, VI, VII

5

0,041

 

0,82

0,5

IRL

BSF/56712-

črni morski meč

vode EU in mednarodne vode območij V, VI, VII in XII

1

0

 

 

0,1

IRL

COD/07A.

trska

VIIa

271

192,5

 

71,03

27,1

IRL

COD/7XAD34

trska

VIIb, VIIc, VIIe–k, VIII, IX in X; vode EU območja CECAF 34.1.1

1 597

1 489,991

 

93,3

107,009

IRL

GFB/567-

tabinja belica

vode EU in mednarodne vode območij V, VI in VII

267

7,824

 

2,93

26,7

IRL

HAD/07A.

vahnja

VIIa

583

561,365

 

96,29

21,635

IRL

HAD/5BC6A.

vahnja

vode EU in mednarodne vode območij Vb in VIa

932

844,744

 

90,64

87,256

IRL

HAD/6B1214

vahnja

vode EU in mednarodne vode VIb, XII in XIV

294

31,168

 

10,6

29,4

IRL

HER/07A/MM

sled

VIIa

25

17,19

 

68,76

2,5

IRL

HER/5B6ANB

sled

vode EU in mednarodne vode območij Vb, VIb in VIaN

3 416

3 213,49

 

94,07

202,51

IRL

HER/6AS7BC

sled

VIIb, VIIc; ViaS

4 777

4 037,394

 

84,52

477,7

IRL

HER/7G-K.

sled

VIIg, VIIh, VIIj in VIIk

18 320

16 584,548

 

90,53

1 735,452

IRL

HKE/571214

oslič

VI in VII; vode EU in mednarodne vode območja Vb; mednarodne vode območij XII in XIV

1 873

1 850,101

0,741

98,82

22,158

IRL

JAX/2A-14

šur in z njim povezan prilov

vode EU območij IIa, IVa, VI, VIIa–c,VIIe–k, VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe; vode EU in mednarodne vode območja Vb; mednarodne vode območij XII in XIV

46 791

45 306,486

 

96,83

1 484,514

IRL

LEZ/07.

krilati rombi

VII

3 384

3 098,1

 

91,55

285,9

IRL

LEZ/56-14

krilati rombi

VI; vode EU in mednarodne vode območja Vb; mednarodne vode območij XII in XIV

483

332,2

 

68,78

48,3

IRL

LIN/6X14.

leng

vode EU in mednarodne vode območij VI, VII, VIII, IX, X, XII in XIV

671

635,48

 

94,71

35,52

IRL

NEP/07.

škamp

VII

10 533,8

9 743,982

608

98,27

181,818

IRL

NEP/*07U16

škamp

VII (Plitvina ježevcev – enota 16)

659,80

608

 

92,15

51,8

IRL

NEP/5BC6.

škamp

VI; vode EU in mednarodne vode območja Vb

211

28,501

 

13,51

21,1

IRL

PLE/07A.

morska plošča

VIIa

848

107,413

 

12,67

84,8

IRL

POK/56-14

saj

VI; vode EU in mednarodne vode območij Vb, XII in XIV

440

363,691

 

82,66

44

IRL

RNG/5B67-

okroglonosi repak

vode EU in mednarodne vode območij Vb, VI in VII

187

0

 

0

18,7

IRL

RNG/8X14-

okroglonosi repak

vode EU in mednarodne vode območij VIII, IX, X, XII in XIV

7

0

 

0

0,7

IRL

SBR/678-

okati ribon

vode EU in mednarodne vode območij VI, VII in VIII

6

0

 

0

0,6

IRL

SOL/07A.

morski list

VIIa

58

51,442

 

88,69

5,8

IRL

SOL/7FG.

morski list

VIIf in VIIg

37

32,799

 

88,65

3,7

IRL

SOL/7HJK.

morski list

VIIh, VIIj in VIIk

194

85,031

 

43,83

19,4

IRL

SRX/67AKXD

raže

vode EU območij VIa, VIb, VIIa–c in VIIe–k

1 311

277,698

975,598

95,6

57,704

IRL

USK/567EI.

morski menek

vode EU in mednarodne vode območij V, VI in VII

3

2,125

 

70,83

0,3

IRL

WHG/56-14

mol

VI; vode EU in mednarodne vode območja Vb; mednarodne vode območij XII in XIV

101

95,634

 

94,69

5,366

IRL

WHG/7X7A-C

mol

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj in VIIk

6 102

5 836,044

 

95,64

265,956

LTU

BLI/12INT-

modri leng

mednarodne vode območja XII

7

3,21

 

45,86

0,7

LTU

COD/3DX32.

trska

vode EU podrazdelkov 25–32

4 664

0

2 482,827

53,23

466,4

LTU

RNG/5B67-

okroglonosi repak

vode EU in mednarodne vode območij Vb, VI in VII

48

38,35

 

79,9

4,8

LTU

SRX/67AKXD

raže

vode EU območij VIa, VIb, VIIa–c in VIIe–k

21

0

 

0

2,1

LVA

COD/3DX32.

trska

vode EU podrazdelkov 25–32

7 282

0

4 269,2

58,62

728,2

NLD

ANF/07.

morska spaka

VII

43

0,671

 

1,56

4,3

NLD

ANF/2AC4-C

morska spaka

vode EU območij IIa in IV

281

50,156

 

17,85

28,1

NLD

ANF/56-14

morska spaka

VI; vode EU in mednarodne vode območja Vb; mednarodne vode območij XII in XIV

65

0

 

0

6,5

NLD

ARU/1/2.

velika srebrenka

vode EU in mednarodne vode območij I in II

17

0

 

0

1,7

NLD

ARU/34-C

velika srebrenka

vode EU območij III in IV

39

0

 

0

3,9

NLD

ARU/567.

velika srebrenka

vode EU in mednarodne vode območij V, VI in VII

3 136

1 784,522

 

56,9

313,6

NLD

COD/07D.

trska

VIId

56,5

39,241

 

69,45

5,65

NLD

COD/7XAD34

trska

VIIb, VIIc, VIIe–k, VIII, IX in X; vode EU območja CECAF 34.1.1

6

5,166

 

86,1

0,6

NLD

GFB/567-

tabinja belica

vode EU in mednarodne vode območij V, VI in VII

100

0

 

0

10

NLD

HAD/07A.

vahnja

VIIa

2

0

 

0

0,2

NLD

HAD/7X7A34

vahnja

VIIb–k, VIII, IX in X; vode EU območja CECAF 34.1.1

90

64,66

 

71,84

9

NLD

HER/5B6ANB.

sled

vode EU in mednarodne vode območij Vb, VIb in VIaN

3 799

3 697,245

 

97,32

101,755

NLD

HER/6AS7BC

sled

VIIb, VIIc; ViaS

2

0

 

0

0,2

NLD

HER/7G-K.

sled

VIIg, VIIh, VIIj in VIIk

1 499

1 363,631

 

90,97

135,369

NLD

HKE/2AC4-C

oslič

vode EU območij IIa in IV

112

111,977

 

99,98

0,023

NLD

HKE/8ABDE.

oslič

VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe

18

1,416

6,198

42,3

1,8

NLD

JAX/2A-14

šur in z njim povezan prilov

vode EU območij IIa, IVa, VI, VIIa–c,VIIe–k, VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe; vode EU in mednarodne vode območja Vb; mednarodne vode območij XII in XIV

71 420

65 194,416

 

91,28

6 225,584

NLD

LEZ/2AC4-C

krilati rombi

vode EU območij IIa in IV

26

15,09

 

58,04

2,6

NLD

LIN/04-C.

leng

vode EU območja IV

6

0,237

 

3,95

0,6

NLD

LIN/6X14.

leng

vode EU in mednarodne vode območij VI, VII, VIII, IX, X, XII in XIV

3

0,354

 

11,8

0,3

NLD

NEP/2AC4-C

škamp

vode EU območij IIa in IV

1 265

1 021,579

 

80,76

126,5

NLD

NEP/5BC6.

škamp

VI; vode EU in mednarodne vode območja Vb

10

0

 

0

1

NLD

PLE/07A.

morska plošča

VIIa

1

0

 

0

0,1

NLD

PLE/7DE.

morska plošča

VIId in VIIe

65

64,289

 

98,91

0,711

NLD

PRA/2AC4-C

severna kozica

vode EU območij IIa in IV

59

0

 

0

5,9

NLD

SAN/2A3A4.

prava peščenka

vode EU območij IIa, IIIa in IV

366

317,07

 

86,63

36,6

NLD

SOL/24-C.

morski list

vode EU območij II in IV

12 465

9 064,5

 

72,72

1 246,5

NLD

SOL/3A/BCD

morski list

IIIa; vode EU podrazdelkov 22–32

49

0

 

0

4,9

NLD

SOL/7HJK.

morski list

VIIh, VIIj in VIIk

51

0

 

0

5,1

NLD

SRX/2AC4-C

raže

vode EU območij IIa in IV

457

3,226

427,344

94,22

26,43

NLD

SRX/67AKXD

raže

vode EU območij VIa, VIb, VIIa–c in VIIe–k

12

1,014

0,434

12,07

1,2

NLD

WHG/7X7A-C

mol

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj in VIIk

624

571,753

 

91,63

52,247

POL

COD/3DX32.

trska

vode EU podrazdelkov 25–32

20 534

0

14 020,17

68,28

2 053,4

POL

RNG/8X14-

okroglonosi repak

vode EU in mednarodne vode območij VIII, IX, X, XII in XIV

30

0

0

0

3

PRT

ANE/9/3411

sardon

IX in X; vode EU območja CECAF 34.1.1

2 073,8

800,079

 

38,58

207,38

PRT

ANF/8C3411

morska spaka

VIIIc, IX in X; vode EU območja CECAF 34.1.1

934,35

811,583

 

86,86

93,435

PRT

BSF/8910-

črni morski meč

vode EU in mednarodne vode območij VIII, IX in X

3 044,58

2 918,887

 

95,87

125,693

PRT

BSF/C3412-

črni morski meč

vode EU in mednarodne vode območja CECAF 34.1.2.

4 321

1 718,319

 

39,77

432,1

PRT

GFB/1012-

tabinja belica

vode EU in mednarodne vode območij X in XII

40

6,443

 

16,11

4

PRT

GFB/89-

tabinja belica

vode EU in mednarodne vode območij VIII in IX

11

6,253

 

56,85

1,1

PRT

HKE/8C3411

oslič

VIIIc, IX in X; vode EU območja CECAF 34.1.1

4 020

2 631,142

 

65,45

402

PRT

JAX/08C.

šur in z njim povezan prilov

VIIIc

1 091

1 023,732

 

93,83

67,268

PRT

JAX/09.

šur in z njim povezan prilov

IX

22 758

18 229,242

325,945

81,53

2 275,8

PRT

JAX/2A-14

šur in z njim povezan prilov

vode EU območij IIa, IVa, VI, VIIa–c,VIIe–k, VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe; vode EU in mednarodne vode območja Vb; mednarodne vode območij XII in XIV

21

0

 

0

2,1

PRT

LEZ/8C3411

krilati rombi

VIIIc, IX in X; vode EU območja CECAF 34.1.1

192

163,84

 

85,33

19,2

PRT

LIN/6X14.

leng

vode EU in mednarodne vode območij VI, VII, VIII, IX, X, XII in XIV

5

0,022

 

0,44

0,5

PRT

NEP/9/3411

škamp

IX in X; vode EU območja CECAF 34.1.1

205

176,724

 

86,21

20,5

PRT

SBR/09-

okati ribon

vode EU in mednarodne vode območja IX

182

117,817

 

64,73

18,2

PRT

SBR/10-

okati ribon

vode EU in mednarodne vode območja X

1 240

618,781

 

49,90

124

PRT

SRX/67AKXD-

raže

vode EU območij VIa, VIb, VIIa–c in VIIe–k

25

0,02

 

0,08

2,5

PRT

SRX/89-C.

raže

vode EU območij VIII in IX

1 322

1 122,592

 

84,92

132,2

PRT

WHB/8C3411

sinji mol

VIIIc, IX in X; vode EU območja CECAF 34.1.1

2 496,98

2 385,035

 

95,52

111,945

SWE

COD/3DX32.

trska

vode EU podrazdelkov 25–32

17 041

0

10 080,89

59,16

1 704,1

SWE

HER/30/31.

sled

podrazdelki 30–31

7 975

0

6 459,58

81

797,5

SWE

HKE/3A/BCD

oslič

IIIa; vode EU podrazdelkov 22–32

144

24,4

 

16,94

14,4

SWE

JAX/2A-14

šur in z njim povezan prilov

vode EU območij IIa, IVa, VI, VIIa–c,VIIe–k, VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe; vode EU in mednarodne vode območja Vb; mednarodne vode območij XII in XIV

23

14,46

 

62,87

2,3

SWE

LIN/04-C.

leng

vode EU območja IV

11

0,91

 

8,27

1,1

SWE

LIN/3A/BCD

leng

IIIa; vode EU območja IIIbcd

23

19,28

 

83,83

2,3

SWE

NEP/3A/BCD

škamp

IIIa; vode EU podrazdelkov 22–32

1 714

1 359,15

 

79,3

171,4

SWE

PRA/2AC4-C

severna kozica

vode EU območij IIa in IV

103

0

 

0

10,3

SWE

SAN/2A3A4.

prava peščenka

vode EU območij IIa, IIIa in IV

4 739

4 735,06

 

99,92

3,94

SWE

SOL/3A/BCD

morski list

IIIa; vode EU podrazdelkov 22–32

30

29,66

 

98,87

0,34

SWE

USK/04-C.

morski menek

vode EU območja IV

6

0,01

 

0,17

0,6

SWE

USK/3A/BCD

morski menek

IIIa; vode EU podrazdelkov 22–32

7

1,69

 

24,14

0,7


(1)  Kvote, ki so na voljo državi članici v skladu z zadevnimi uredbami o ribolovnih možnostih po upoštevanju izmenjav ribolovnih možnosti v skladu s členom 20(5) Uredbe Sveta (ES) št. 2371/2002 (UL L 358, 31.12.2002, str. 59), prenosov kvot v skladu s členom 4(2) Uredbe (ES) št. 847/96 in /ali ponovne dodelitve in odbitkov ribolovnih možnosti v skladu s členoma 37 in 105 Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 (UL L 343, 22.12.2009, str. 1).