3.2.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 31/7


Popravek Sklepa Sveta 2012/35/SZVP z dne 23. januarja 2012 o spremembah Sklepa 2010/413/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Iranu

( Uradni list Evropske unije L 19 z dne 24. januarja 2012 )

Stran 30, Priloga III, „Subjekta iz člena 2(3)“, peti stolpec tabele, „Datum uvrstitve“, vnosa 1 in 2:

besedilo:

„23.1.2012“

se glasi:

„26.7.2010“.