9.3.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 71/1


MNENJE KOMISIJE

z dne 7. marca 2012

o načrtu za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz obrata SPIRAL-2 v Franciji v skladu s členom 37 Pogodbe Euratom

(Besedilo v francoskem jeziku je edino verodostojno)

2012/C 71/01

Spodnja ocena je izvedena v skladu z določbami Pogodbe Euratom brez poseganja v kakršne koli dodatne ocene, ki se izvajajo v skladu s Pogodbo o delovanju Evropske unije, in obveznostmi, ki izhajajo iz nje in sekundarne zakonodaje.

Evropska komisija je v skladu s členom 37 Pogodbe Euratom 15. septembra 2011 od francoske vlade prejela splošne podatke v zvezi z načrtom za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz obrata SPIRAL-2 v Franciji.

Na podlagi teh podatkov in po posvetovanju s skupino strokovnjakov je Komisija oblikovala naslednje mnenje:

1.

Razdalja med obratom in najbližjo točko v drugi državi članici, v tem primeru v Franciji, je 170 km.

2.

Med običajnimi pogoji obratovanja odvajanje tekočih in plinastih radioaktivnih izpustov ne bo povzročalo izpostavljenosti prebivalstva v drugi državi članici, ki bi bila pomembna z zdravstvenega vidika.

3.

Trdi radioaktivni odpadki se začasno skladiščijo na mestu samem, dokler ne bodo prepeljani v odobrene centre za predelavo in odlagališče v Franciji.

4.

V primeru nenačrtovanih radioaktivnih izpustov, ki bi lahko sledili nesreči vrste in razsežnosti, predvidenih v splošnih podatkih, odmerki, ki bi jim lahko bilo izpostavljeno prebivalstvo druge države članice, ne bi dosegli ravni, ki bi bila pomembna z zdravstvenega vidika.

Komisija zato meni, da izvajanje načrta za odlaganje radioaktivnih odpadkov v kateri koli obliki iz obrata SPIRAL-2 v Franciji med običajnim obratovanjem in v primeru nesreče vrste in razsežnosti, predvidenih v splošnih podatkih, ne more povzročiti radioaktivnega onesnaženja vode, tal ali ozračja druge države članice, ki bi bilo z zdravstvenega vidika pomembno.

V Bruslju, 7. marca 2012

Za Komisijo

Günther OETTINGER

Član Komisije