24.5.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 136/48


IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) št. 505/2011

z dne 23. maja 2011

o izvajanju Uredbe (ES) št. 765/2006 o omejevalnih ukrepih proti predsedniku Lukašenku in nekaterim uradnikom Belorusije

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 765/2006 z dne 18. maja 2006 o omejevalnih ukrepih proti predsedniku Lukašenku in nekaterim uradnikom Belorusije (1), zlasti člena 8a(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 18. maja 2006 sprejel Uredbo (ES) št. 765/2006 o omejevalnih ukrepih proti predsedniku Lukašenku in nekaterim uradnikom Belorusije.

(2)

Glede na resnost razmer v Belorusiji in v skladu z Izvedbenim sklepom Sveta 2011/301/SZVP z dne 23. maja 2011 o izvajanju Sklepa 2010/639/SZVP o omejevalnih ukrepih proti nekaterim uradnikom Belorusije (2), bi bilo treba na seznam oseb, za katere veljajo omejevalni ukrepi, iz Priloge IA k Uredbi (ES) št. 765/2006, vključiti še druge osebe –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Osebe s seznama iz Priloge k tej uredbi se dodajo na seznam iz Priloge IA k Uredbi (ES) št. 765/2006.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. maja 2011

Za Svet

Predsednica

C. ASHTON


(1)  UL L 134, 20.5.2006, str. 1.

(2)  Glej stran 87 tega Uradnega lista.


PRILOGA

OSEBE IZ ČLENA 1

 

Priimek in ime

Transkripcija beloruskega črkovanja

Transkripcija ruskega črkovanja

Priimek in ime (belorusko črkovanje)

Priimek in ime (rusko črkovanje)

Kraj in datum rojstva

Funkcija

1.

Shykarou, Uladzislau

Shikarov, Vladislav

Шыкароў Уладзiслаў

Шикаров Владислав

 

Sodnik okrožnega sodišča Železnodorožni v Vitebsku. V ponovnem sojenju na podlagi pritožbe je obsodil več protestnikov, čeprav jih je sodišče prve stopnje spoznalo za nedolžne.

2.

Merkul, Natallia Viktarauna

Merkul, Natalia Viktorovna

(Merkul, Natalya Viktorovna)

Меркуль Наталля Вiктараўна

Меркуль Наталья Викторовна

Datum rojstva:

13.11.1964

Ravnateljica srednje šole v mestu Talkov v okrožju Pukhoviči. 27. januarja 2011 je odpustila Natalio Ilinič, zelo spoštovano učiteljico srednje šole zaradi njenih političnih nazorov in njene udeležbe v dogodkih 19. decembra 2010.

3.

Akulich, Sviatlana Rastsislavauna

Okulich, Svetlana Rostislavovna

Акулiч Святлана Расцiславаўна

Окулич Светлана Ростиславовна

Datum rojstva:

27.8.1948 ali 1949

Sodnica okrožnega sodišča Pukhoviči. Nezakonito je zavrnila predlog sodišču, da se Natalii Ilinič omogoči vrnitev na njeno delovno mesto učiteljice na srednji šoli v mestu Talkov.

4.

Pykina, Natallia

Pykina, Natalia

(Pykina, Natalya)

Пыкiна Наталля

Пыкина Наталья

 

Sodnica okrožnega sodišča Partizanski, ki je vodila primer Likhovid. Nikito Likhovida, aktivista „Gibanja za svobodo“ je obsodila na 3 leta in 6 mesecev zaporne kazni v strogo varovanem zaporu.

5.

Mazouka, Siarhei

Mazovka, Sergei

(Mazovko, Sergey)

Мазоўка Сяргей

Мазовка Сергей / Мазовко Сергей

 

Tožilec v primeru Daškevič-Lobov. Dmitri Daškevič in Eduard Lobov, aktivista gibanja „Mlada fronta“, sta bila obsojena na več let zaporne kazni zaradi „huliganstva“. Resnični razlog za obsodbo je bil, da sta aktivno sodelovala v volilni kampanji decembra 2010, v kateri sta podprla enega od kandidatov opozicije.

6.

Aliaksandrau, Dzmitry Piatrovich

Aleksandrov, Dmitri Petrovich

Аляксандраў Дзмiтрый Пятровiч

Александров Дмитрий Петрович

 

Sodnik vrhovnega gospodarskega sodišča. Ohranil je prepoved neodvisne radijske postaje „Autoradio“. (Postaja „Autoradio“ je bila prepovedana, ker je „v času predsedniške kampanje decembra 2010 predvajala pozive k množičnim nemirom“.) Na podlagi veljavne pogodbe je radijska postaja predvajala volilni program Andreja Sanikova, enega od opozicijskih kandidatov, ki je izjavil da se o prihodnosti ne bo odločalo v kuhinji, temveč na trgu.)

7.

Vakulchyk, Valery

Vakulchik, Valeri

Вакульчык Валерый

Вакульчик Валерий

 

Vodja centra za analize predsedniške administracije, odgovoren za telekomunikacije, vključno s spremljanjem, filtriranjem, prisluškovanjem, nadziranjem in posredovanjem v različnih komunikacijskih kanalih, kot je internet.

8.

Chatviartkova, Natallia

Chetvertkova, Natalia

(Chetvertkova, Natalya)

Чатвярткова Наталля

Четверткова Наталья

 

Sodnica okrožnega sodišča Partizanski v Minsku. Vodila je sojenje bivšemu predsedniškemu kandidatu Andreju Sanikovu ter aktivistom civilne družbe Iliji Vasileviču, Fedorju Mirzojanovu, Olegu Gnedčiku in Vladimirju Yeriomenoku. Način, kako je vodila sojenje, je očitna kršitev zakona o kazenskem postopku. Dovolila je, da se proti obtožencem uporabijo nerelevantni dokazi in pričevanja.

9.

Bulash, Ala

Bulash, Alla

Булаш Ала

Булаш Алла

 

Sodnica okrožnega sodišča Oktiabrski (Kastričnicki) v Minsku. Vodila je primer Pavla Vinogradova, Dmitrija Drozda, Aleša Kirkeviča, Andreja Protasenie, Vladimirja Homičenka. Način, kako je vodila sojenje, je očitna kršitev zakona o kazenskem postopku. Dovolila je, da se proti obtožencem uporabijo nerelevantni dokazi in pričevanja.

10.

Barovski Aliaksandr Genadzevich

Borovski Aleksandr Gennadievich

Бароўскi Аляксандр Генадзевiч

Боровский Александр Геннадиевич

 

Državni tožilec okrožnega sodišča Oktiabrski (Kastričnicki) v Minsku. Zadolžen je bil za primer Pavla Vinogradova, Dmitrija Drozda, Aleša Kirkeviča, Vladimirja Homičenka. Obtožnica, ki jo je vložil, je bila očitno in neposredno politično motivirana ter je očitna kršitev zakona o kazenskem postopku. Temelji na napačnem razvrščanju dogodkov z dne 19. decembra 2010, ki ni podkrepljeno z dokazi ali izjavami prič.

11.

Simanouski Dmitri Valerevich

Simanovski Dmitri Valerievich

Сiманоўскi Дмiтрый Валер'евiч

Симановский Дмитрий Валериевич

 

Državni tožilec okrožnega sodišča Pervomajski v Minsku. Zadolžen je bil za primer Dmitrija Bondarenka. Obtožnica, ki jo je vložil, je bila očitno in neposredno politično motivirana ter je očitna kršitev zakona o kazenskem postopku. Temelji na napačnem razvrščanju dogodkov z dne 19. decembra 2010, ki ni podkrepljeno z dokazi ali izjavami prič.

12.

Brysina, Zhanna

Brysina, Zhanna

(Brisina, Zhanna)

Брысiна Жанна

Брысина Жанна / Брисина Жанна

 

Sodnica okrožnega sodišča Zavodskoj v Minsku, ki je vodila primer vidnih predstavnikov civilne družbe Irine Kalip, Sergeja Martseleva, Pavla Severinetsa. Način, kako je vodila sojenje, je očitna kršitev zakona o kazenskem postopku. Dovolila je, da se proti obtožencem uporabijo nerelevantni dokazi in pričevanja.

13.

Zhukovski, Sergei Konstantynovych

Жукоўскi Сяргей Канстанцiнавiч

Жуковский, Сергей Константинович

 

Državni tožilec okrožnega sodišča Zavodskoj v Minsku, zadolžen za primer vidnih predstavnikov civilne družbe Irine Kalip, Sergeja Martseleva, Pavla Severinetsa. Obtožnica, ki jo je vložil, je bila očitno in neposredno politično motivirana ter je očitna kršitev zakona o kazenskem postopku. Temelji na napačnem razvrščanju dogodkov z dne 19. decembra 2010, ki ni podkrepljeno z dokazi ali izjavami prič.