8.12.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 325/63


Popravek Sklepa Sveta z dne 8. novembra 2011 o spremembah Sklepa 2011/734/EU, naslovljenega na Grčijo zaradi okrepitve in poglobitve fiskalnega nadzora ter poziva Grčiji, naj sprejme ukrepe za zmanjšanje primanjkljaja, ki so potrebni za odpravo čezmernega primanjkljaja

( Uradni list Evropske unije L 320 z dne 3. decembra 2011 )

Stran 31, podpis:

besedilo:

„Za Svet

Predsednik

J. VINCENT-ROSTOWSKI“

se glasi:

„Za Svet

Predsednik

W. PAWLAK“.