15.7.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 185/79


Popravek Sklepa Sveta 2011/332/SZVP z dne 7. junija 2011 o spremembi Sklepa 2011/137/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Libiji

( Uradni list Evropske unije L 149 z dne 8. junija 2011 )

Stran 10, člen 1, besedilo novega odstavka 2a člena 6 Sklepa 2011/137/SZVP:

besedilo:

„ ‚2a   V kolikor velja za pristaniške organe, prepoved, po kateri se osebam ali subjektom iz odstavka 1(b) ne sme omogočiti razpolaganja s sredstvi, finančnim premoženjem ali gospodarskimi viri, do 15. julija 2011 ne preprečuje izvrševanja pogodb, sklenjenih pred začetkom veljavnosti tega sklepa, razen pogodb, ki se nanašajo na nafto, plin in rafinirane proizvode.‘ “

se glasi:

„ ‚2a   V kolikor velja za pristaniške organe prepoved, po kateri se osebam ali subjektom iz odstavka 1(b) ne sme omogočiti razpolaganja s sredstvi, finančnim premoženjem ali gospodarskimi viri do 15. julija 2011 ne preprečuje izvrševanja pogodb, sklenjenih pred 7. junijem 2011, razen pogodb, ki se nanašajo na nafto, plin in rafinirane proizvode.‘ “