16.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 297/72


Popravek Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1061/2010 z dne 28. septembra 2010 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z energijskim označevanjem gospodinjskih pralnih strojev

( Uradni list Evropske unije L 314 z dne 30. novembra 2010 )

Stran 62, Priloga VII, matematična formula v točki 1(c)(ii) se spremeni, kot sledi:

Formula