28.9.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 253/46


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 851/2010

z dne 27. septembra 2010

o 136. spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z Osama bin Ladnom, mrežo Al-Kaida in talibani

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 z dne 27. maja 2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z Osama bin Ladnom, mrežo Al-Kaida in talibani, in o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 467/2001 o prepovedi izvoza nekaterega blaga in storitev v Afganistan, o poostritvi prepovedi poletov in podaljšanju zamrznitve sredstev in drugih finančnih virov talibanov iz Afganistana (1), ter zlasti člena 7(1)(a) in člena 7a(5) (2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 navaja osebe, skupine in subjekte, ki jih zadeva zamrznitev sredstev in gospodarskih virov iz navedene uredbe.

(2)

Odbor za sankcije Varnostnega sveta Združenih narodov je 9. septembra 2010 sklenil spremeniti identifikacijske podatke štirih fizičnih oseb s seznama oseb, skupin in subjektov, za katere velja zamrznitev sredstev in gospodarskih virov.

(3)

Prilogo I je zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. septembra 2010

Za Komisijo V imene predsednika

Karel KOVANDA

v. d. generalnega direktorja za zunanje odnose


(1)  UL L 139, 29.5.2002, str. 9.

(2)  Člen 7(a) je bil vstavljen z Uredbo (EU) št. 1286/2009 (UL L 346, 23.12.2009, str. 42).


PRILOGA

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 se spremeni:

(1)

Vnos „Youssef Ben Abdul Baki Ben Youcef Abdaoui (tudi (a) Abu Abdullah, (b) Abdellah, (c) Abdullah). Naslov: via Romagnosi 6, Varese (Italija), (b) Piazza Giovane Italija 2, Varese (Italija). Datum rojstva: (a) 4.6.1966, (b) 4.9.1966. Kraj rojstva: Kairouan, Tunizija. Državljanstvo: tunizijsko. Potni list št.: G025057 (tunizijski potni list izdan 23.6.1999, prenehanje veljavnosti 5.2.2004). Druge informacije: (a) italijanska davčna številka: BDA YSF 66P04 Z352Q, (b) januarja 2003 v Italiji obsojen na dve leti in šest mesecev zapora. Dne 17.5.2004 je italijansko prizivno sodišče preklicalo kazen in odredilo ponovno sojenje.“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

„Youssef Ben Abdul Baki Ben Youcef Abdaoui (tudi (a) Abu Abdullah, (b) Abdellah, (c) Abdullah, (d) Abou Abdullah, (e) Abdullah Youssef). Naslov: (a) via Romagnosi 6, Varese, Italija; (b) Piazza Giovane Italija 2, Varese, Italija; (c) Via Torino 8/B, Cassano Magnago (VA), Italija; (d) Jabal Al-Rayhan, Al-Waslatiyyah, Kairouan, Tunizija. Datum rojstva: 4.9.1966. Kraj rojstva: Kairouan, Tunizija. Državljanstvo: tunizijsko. Potni list št.: G025057 (tunizijski potni list izdan 23.6.1999, prenehanje veljavnosti 5.2.2004). Druge informacije: (a) italijanska davčna številka: BDA YSF 66P04 Z352Q. (b) nezaželen v schengenskem območju; (c) junija 2009 prebival v Italiji. (d) Priimek matere: Fatima Abdaoui. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 25.6.2003“

(2)

Vnos „Mohamed Ben Mohamed Ben Khalifa Abdelhedi. Naslov: via Catalani 1, Varese (Italija). Datum rojstva: 10.8.1965. Kraj rojstva: Sfaks, Tunizija. Državljanstvo: tunizijsko. Potni list št.: L965734 (tunizijski potni list, izdan 6.2.1999, prenehal veljati 5.2.2004). Druge informacije: (a) italijanska davčna številka: BDL MMD 65M10 Z352S, (b) dne 3.12.2004 ga je prvostopenjsko sodišče v Milanu obsodilo na 4 leta in 8 mesecev zapora. Prizivno sodišče v Milanu mu je 29.9.2005 zmanjšalo kazen na 3 leta in 4 mesece zapora. Odločitev je 10.11.2006 potrdilo kasacijsko sodišče. Kazen je v zaporu ali v drugačnih pogojih prestajal od 24.6.2003 do 6.5.2005. Zanj velja odločba o izgonu z italijanskega ozemlja.“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z naslednjim:

„Mohamed Ben Mohamed Ben Khalifa Abdelhedi (tudi Mohamed Ben Mohamed Abdelhedi). Naslov: (a) Via Galileo Ferraries 64, Varese, Italija (b) 261 Kramdah Road (km 2), Sfax, Tunizija. Datum rojstva: 10.8.1965. Kraj rojstva: Sfaks, Tunizija. Državljanstvo: tunizijsko. Potni list št.: L965734 (tunizijski potni list, izdan 6.2.1999, prenehal veljati 5.2.2004). Druge informacije: (a) italijanska davčna številka: BDL MMD 65M10 Z352S, (b) Ime matere: Shadhliah Ben Amir; (c) avgusta 2009 prebival v Italiji. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 23.6.2004.“

(3)

Vnos „Chabaane Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Trabelsi. Naslov: via Cuasso 2, Porto Ceresio (Varese), Italija. Datum rojstva: 1.5.1966. Kraj rojstva: Rainneen, Tunizija. Državljanstvo: tunizijsko. Potni list št.: L945660 (tunizijski potni list, izdan 4.12.1998, prenehal veljati 3.12.2001). Druge informacije: (a) italijanska davčna številka: TRB CBN 66E01 Z352O, (b) prvostopenjsko sodišče v Milanu ga je oprostilo 3.12.2004. Pritožba je bila na prizivnem sodišču v Milanu v postopku od septembra 2007.“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

„Chabaane Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Trabelsi (tudi Chabaane Ben Mohamed Trabelsi). Naslov: Via Salvo D’Acquisto 2, Varese, Italija. Datum rojstva: 1.5.1966. Kraj rojstva: Menzel Temime, Nabeul, Tunizija. Državljanstvo: tunizijsko. Potni list št.: L945660 (tunizijski potni list, izdan 4.12.1998, prenehal veljati 3.12.2001). Druge informacije: (a) italijanska davčna številka: TRB CBN 66E01 Z352O, (b) decembra 2009 prebival v Italiji. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 23.6.2004.“

(4)

Vnos „Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed Darraji (tudi Kamel Darraji). Naslov: via Belotti 16, Busto Arsizio (Varese), Italija. Datum rojstva: 22.7.1967. Kraj rojstva: Menzel Bouzelfa, Tunizija. Državljanstvo: tunizijsko. Potni list št.: L029899 (tunizijski potni list, izdan 14.8.1995, prenehal veljati 13.8.2000). Nacionalna matična št.: (a) DDR KML 67L22 Z352Q (italijanska davčna številka), (b) DRR KLB 67L22 Z352S (italijanska davčna številka). Druge informacije: (a) kazen je v zaporu ali v drugačnih pogojih omejitve prostosti prestajal od 24.6.2003 do 17.11.2006; (b) zanj velja odločba o izgonu z italijanskega ozemlja. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 23.6.2004.“ pod naslovom „Fizične osebe“ se zamenja z naslednjim:

„Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed Darraji (tudi Kamel Darraji). Naslov: Via Varzi 14/A – Busto Arsizio, Varese, Italija. Datum rojstva: 22.7.1967. Kraj rojstva: Menzel Bouzelfa, Tunizija. Državljanstvo: tunizijsko. Potni list št.: L029899 (tunizijski potni list, izdan 14.8.1995, prenehal veljati 13.8.2000). Druge informacije: (a) italjianska davčna številka: (i) DDR KML 67L22 Z352Q, (ii) DRR KLB 67L22 Z352S, (b) decembra 2009 prebival v Italiji. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 23.6.2004.“