9.2.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 36/9


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 110/2010

z dne 5. februarja 2010

o stodvajseti spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z Osama bin Ladnom, mrežo Al-Kaida in talibani

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z Osama bin Ladnom, mrežo Al-Kaida in talibani, ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 467/2001 o prepovedi izvoza nekaterega blaga in storitev v Afganistan, o poostritvi prepovedi poletov in podaljšanju zamrznitve sredstev in drugih finančnih virov talibanov iz Afganistana (1), ter zlasti člena 7(1)(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 navaja osebe, skupine in subjekte, ki jih zadeva zamrznitev sredstev in gospodarskih virov iz navedene uredbe.

(2)

Odbor za sankcije Varnostnega sveta Združenih narodov je 25. januarja 2010 sklenil črtati pet fizičnih oseb s seznama oseb, skupin in subjektov, za katere velja zamrznitev sredstev in gospodarskih virov. Istega dne je sklenil spremeniti identifikacijske podatke o več fizičnih ali pravnih osebah, subjektih, organih ali skupinah s tega seznama.

(3)

Prilogo I je zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 5. februarja 2010

Za Komisijo Za predsednika

João Vale DE ALMEIDA

Generalni direktor za zunanje odnose


(1)  UL L 139, 29.5.2002, str. 9.


PRILOGA

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 se spremeni:

(1)

pod naslovom „Fizične osebe“ se črtata naslednja vnosa:

(a)

Wakil Ahmad Mutawakil Abdul Ghaffar (tudi Abdul Wakil Mutawakil). Naziv: maulavi. Funkcija: minister za zunanje zadeve talibanskega režima. Naslov: križišče Spin Kalay, četrt okrožja Khan Mina, Khoshhal, Kabul, Afganistan. Datum rojstva: 1970. Kraj rojstva: okrožje Maiwand, provinca Kandahar, Afganistan. Št. potnega lista: (a) OR 35914 (afganistanski potni list, izdan 26.8.2005, veljaven do 27.3.2008). Nacionalna identifikacijska št.: 615565. Državljanstvo: afganistansko.

(b)

Mohammad Musa Hottak Abdul Mehdi. Naziv: (a) maulavi, (b) hadži. Funkcija: namestnik ministra za načrtovanje talibanskega režima. Naslov: četrt okrožja Now District, Kabul, Afganistan. Datum rojstva: 1954. Kraj rojstva: okrožje Jelrez, Maidan, provinca Wardak, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Druge informacije: (a) član parlamenta, izvoljen v provinci Wardak, (b) namestnik vodje odbora za notranjo varnost afganistanskega parlamenta od maja 2007.

(c)

Shams-us-Safa Aminzai. Funkcija: tiskovno središče, ministrstvo za zunanje zadeve talibanskega režima. Državljanstvo: afganistansko.

(d)

Abdul Hakim Monib Mohammad Nazar. Naziv: maulavi. Funkcija: namestnik ministra za mejne zadeve talibanskega režima. Naslov: (a) vas Hazarkhel, okrožje Zormat, provinca Paktia, Afganistan, (b) provinca Uruzgan, Afganistan. Datum rojstva: 1974. Kraj rojstva: vas Hazarkhel, okrožje Zurmat, provinca Paktia, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Št. potnega lista: D 004548 (afganistanski potni list). Nacionalna identifikacijska št.: 22273. Druge informacije: (a) odpovedal se je talibanom in se pridružil vladi, ki zastopa okrožje Zurmat v plemenski skupščini Loya Jirga, (b) guverner province Uruzgan, Afganistan, od maja 2007.

(e)

Fazl Mohammad Faizan Qamaruddin (tudi Faiz Mohammad Faizan). Naziv: maulavi. Funkcija: namestnik ministra za trgovino talibanskega režima. Naslov: okrožje Khair Kot, provinca Paktika, Afganistan. Datum rojstva: 1969. Kraj rojstva: okrožje Khair Kot, provinca Paktika, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Druge informacije: številka volilne kartice je 07503858.

(2)

Vnos „Al-Haramain Foundation (Združene države Amerike). Naslov: (a) 1257 Siskiyou Blvd., Ashland, OR 97520, USA, (b) 3800 Highway 99 S, Ashland, OR 97520, USA, (c) 2151 E Division St, Springfield, MO 65803, USA“ pod naslovom „Pravne osebe, skupine in subjekti“ se nadomesti z naslednjim:

„Al-Haramain Foundation (Združene države Amerike). Naslov: (a) 1257 Siskiyou Blvd., Ashland, OR 97520, USA, (b) 3800 Highway 99 S, Ashland, OR 97520, USA, (c) 2151 E Division St, Springfield, MO 65803, USA. Druge informacije: Podružnico Al-Haramain Foundation s sedežem v Združenih državah Amerike sta leta 1997 uradno ustanovila Suliman Hamd Suleiman al-Buthe in sodelavec. Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 28.9.2004.“

(3)

Vnos „Djamat Houmat Daawa Salafia (tudi (a) DHDS, (b) El-Ahouel). Druge informacije: (a) podružnica GIA (Groupement islamique armé), ustanovljena kot posledica razdora leta 1996, ko se je afganistanski veteran Kada Benchikha Larbi odločil nasprotovati vodji GIA, (b) po oceni iz novembra 2007 naj bi imela približno 50 članov, (c) nahaja se v zahodni Alžiriji“ pod naslovom „Pravne osebe, skupine in subjekti“ se nadomesti z naslednjim:

„Djamat Houmat Daawa Salafia (tudi (a) DHDS, (b) El-Ahouel, (c) Djamaat Houmah Al-Dawah Al-Salafiat, (d) Katibat el Ahouel). Druge informacije: (a) podružnica GIA (Groupement islamique armé), ustanovljena kot posledica razdora leta 1996, ko se je afganistanski veteran Kada Benchikha Larbi odločil nasprotovati vodji GIA. Skupina je naknadno postala del organizacije Al-Kaida v islamskem Magrebu, (b) po oceni iz novembra 2007 naj bi imela približno 50 članov, (c) nahaja se v zahodni Alžiriji. Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 11.11.2003.“

(4)

Vnos „Sanabel Relief Agency Limited (tudi (a) Sanabel Relief Agency (b) Sanabel L’il-Igatha (c) SRA (d) Sara (e) Al-Rahama Relief Foundation Limited). Naslov: (a) 63 South Rd, Sparkbrook, Birmingham B 111 EX, United Kingdom (b) 1011 Stockport Rd, Levenshulme, Manchester M9 2TB, United Kingdom (c) P.O. Box 50, Manchester M19 25P, United Kingdom (d)98 Gresham Road, Middlesbrough, United Kingdom (e) 54 Anson Road, London NW2 6AD, United Kingdom. Druge informacije: (a) spletišče: http://www.sanabel.org.uk, (b) el. naslov: info@sanabel.org.uk, (c) številka dobrodelne organizacije: 1083469, (d) registrska številka organizacije: 3713110“ pod naslovom „Pravne osebe, skupine in subjekti“ se nadomesti z naslednjim:

„Sanabel Relief Agency Limited (tudi (a) Sanabel Relief Agency (b) Sanabel L’il-Igatha (c) SRA (d) Sara (e) Al-Rahama Relief Foundation Limited). Naslov: (a) 63 South Rd, Sparkbrook, Birmingham B 111 EX, United Kingdom (b) 1011 Stockport Rd, Levenshulme, Manchester M9 2TB, United Kingdom (c) P.O. Box 50, Manchester M19 25P, United Kingdom (d) 98 Gresham Road, Middlesbrough, United Kingdom (e) 54 Anson Road, London NW2 6AD, United Kingdom. Druge informacije: (c) številka dobrodelne organizacije: 1083469, (b) registrska številka organizacije: 3713110. Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 7.2.2006.“

(5)

Vnos „Moustafa Abbes (tudi Mostafa Abbes). Naslov: Via Padova 82, Milan, Italija (prejšnji naslov iz marca 2004). Datum rojstva: 5.2.1962. Kraj rojstva: Osniers, Alžirija. Državljanstvo: alžirsko. Druge informacije: (a) 30.1.2006 je bil izpuščen iz zapora v Italiji; (c) od novembra 2008 prebival v Alžiriji. Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 17.3.2004“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z naslednjim:

„Moustafa Abbes (tudi (a) Mostafa Abbes, (b) Mostafa Abbas, (c) Mustafa Abbas (d) Moustapha Abbes). Naslov: Via Padova 82, Milan, Italija (prejšnji naslov iz marca 2004). Datum rojstva: 5.2.1962. Kraj rojstva: (a) Osniers, Alžirija, (b) Francija. Državljanstvo: alžirsko. Druge informacije: (a) 30.1.2006 je bil izpuščen iz zapora v Italiji, (b) od novembra 2008 prebival v Alžiriji. Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 17.3.2004.“

(6)

Vnos „Abd Al Wahab Abd Al Hafiz (tudi (a) Ferdjani Mouloud, (b) Mourad, (c) Rabah Di Roma). Naslov: Via Lungotevere Dante, Rim, Italija (bivališče). Datum rojstva: 7.9.1967. Kraj rojstva: Alžir, Alžirija. Druge informacije: sodišče v Neaplju ga je na sojenju brez njegove navzočnosti 19.5.2005 obsodilo na pet let zapora. Na begu od septembra 2007,“ se nadomesti z naslednjim:

„Abd Al Wahab Abd Al Hafiz (tudi (a) Ferdjani Mouloud, (b) Mourad, (c) Rabah Di Roma, (d) Abdel Wahab Abdelhafid (e) Said). Naslov: Via Lungotevere Dante, Rim, Italija (bivališče); Datum rojstva: (a) 7.9.1967, (b) 30.10.1958, (c) 30.10.1968. Kraj rojstva: Alžir, Alžirija. Druge informacije: na begu od junija 2009. Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 17.3.2004.“

(7)

Vnos „Zulkifli ABDUL HIR (tudi Musa Abdul Hir). Naslov: Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Malezija; datum rojstva: 5. januar 1966; kraj rojstva: Johor, Malezija; državljanstvo: malezijsko; št. potnega lista: A 11263265; nacionalna matična številka: 660105-01-5297“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z naslednjim:

„Zulkifli Abdul Hir (tudi (a) Musa Abdul Hir, (b) Muslimin Abdulmotalib, (c) Salim Alombra, (d) Armand Escalante, (e) Normina Hashim, (f) Henri Lawi, (g) Hendri Lawi, (h) Norhana Mohamad, (i) Omar Salem, (j) Ahmad Shobirin, (k) Bin Abdul Hir Zulkifli, (l) Abdulhir Bin Hir, (m) Hassan, (n) Hogalu, (o) Hugalu, (p) Lagu, (q) Marwan). Naslov: Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Malezija. Datum rojstva: (a) 5.1.1966, (b) 5.10.1966. Kraj rojstva: Muar Johor, Malezija. Državljanstvo: malezijsko. Št. potnega lista: A 11263265. Nacionalna matična št.: 660105-01-5297. Druge informacije: (a) materino ime: Minah Binto Aogist Abd Aziz, (b) številka vozniškega dovoljenja D2161572, izdanega v Kaliforniji, ZDA. Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 9.9.2003.“

(8)

Vnos „Jaber Abdallah Jaber Al-Jalahmah (tudi (a) Jaber Al-Jalamah, (b) Abu Muhammad Al-Jalahmah, (c) Jabir Abdallah Jabir Ahmad Jalahmah, (d) Jabir 'Abdallah Jabir Ahmad Al-Jalamah, (e) Jabir Al-Jalhami, (f) Abdul-Ghani, (g) Abu Muhammad). Datum rojstva: 24.9.1959. Kraj rojstva: Al-Khitan area, Kuvajt. Državljanstvo: kuvajtsko. Št. potnega lista: a) 101423404, (b) 2541451 (kuvajtski potni list, ki preneha veljati 16.2.2017)“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z naslednjim:

„Jaber Abdallah Jaber Ahmad Al-Jalahmah (tudi (a) Jaber Al-Jalamah, (b) Abu Muhammad Al-Jalahmah, (c) Jabir Abdallah Jabir Ahmad Jalahmah, (d) Jabir 'Abdallah Jabir Ahmad Al-Jalamah, (e) Jabir Al-Jalhami, (f) Abdul-Ghani, (g) Abu Muhammad). Datum rojstva: 24.9.1959. Kraj rojstva: Al-Khitan area, Kuvajt. Državljanstvo: kuvajtsko. Št. potnega lista: 101423404, (b) 2541451 (kuvajtski potni list, ki preneha veljati 16.2.2017), (c) 002327881 Nacionalna matična št.: 259092401188 (Kuvajt). Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 16.1.2008.“

(9)

Vnos „Farid Aider (tudi Achour Ali). Naslov: Via Milanoese, 5 – 20099 Sesto San Giovanni (MI), Italija. Datum rojstva: 12.10.1964. Kraj rojstva: Alžir, Alžirija. Davčna številka: DRAFRD64R12Z301C“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z naslednjim:

„Farid Aider (tudi (a) Achour Ali, (b) Terfi Farid, (c) Abdallah). Naslov: (a) Via Milanese, 5 – 20099 Sesto San Giovanni (MI), Italija, (b) via Italia 89/A – Paderno Dungano (MI), Italija (bivališče), (c) via Provinciale S. Maria Cubito 790 – Marano di Napoli (NA), Italija (bivališče). Datum rojstva: 12.10.1964. Kraj rojstva: Alžir, Alžirija. Druge informacije: davčna številka: DRAFRD64R12Z301. Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 17.3.2004.“

(10)

Vnos „Mohammad Hamdi Sadiq Al-Ahdal (tudi (a) Al-Hamati, Muhammad, (b) Muhammad Muhammad Abdullah Al- Ahdal, (c) Abu Asim Al-Makki). Datum rojstva: 19.11.1971. Naslov: Jamal street, Al-Dahima alley, Al-Hudaydah, Jemen. Kraj rojstva: Medina, Saudova Arabija. Državljanstvo: jemensko. Št. potnega lista: 541939 (jemenski potni list, izdan 31.7.2000 v kraju Al-Hudaydah, Jemen, na ime Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal). Nacionalna matična št.: 216040 (številka jemenske osebne izkaznice). Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 17.10.2001“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z naslednjim:

„Mohammad Hamdi Mohammad Sadiq Al-Ahdal (tudi (a) Al-Hamati, Muhammad, (b) Muhammad Muhammad Abdullah Al- Ahdal, (c) Mohamed Mohamed Abdullah Al-Ahdal (d) Abu Asim Al-Makki (e) Ahmed). Datum rojstva: 19.11.1971. Naslov: Jamal street, Al-Dahima alley, Al-Hudaydah, Jemen. Kraj rojstva: Medina, Saudova Arabija. Državljanstvo: jemensko. Št. potnega lista: 541939 (jemenski potni list, izdan 31.7.2000 v kraju Al-Hudaydah v Jemnu, na ime Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal). Nacionalna matična št.: 216040 (številka jemenske osebne izkaznice). Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 17.10.2001.“

(11)

Vnos „Hamid Abdallah Ahmad Al-Ali (tudi (a) Dr Hamed Abdullah Al-Ali, (b) Hamed Al-'Ali, (c) Hamed bin 'Abdalla Al-'Ali, (d) Hamid 'Abdallah Al-'Ali, (e) Hamid 'Abdallah Ahmad Al-'Ali, (f) Hamid bin Abdallah Ahmed Al-Ali, (g) Hamid Abdallah Ahmed Al-Ali, (h) Abu Salim). Datum rojstva: 20.1.1960. Kraj rojstva: Kuvajt. Državljanstvo: kuvajtsko. Št. potnega lista: 1739010 (kuvajtski potni list, izdan 26.5.2003 v Kuvajtu, ki je prenehal veljati 25.5.2008).“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z naslednjim:

„Hamid Abdallah Ahmad Al-Ali (tudi (a) Dr Hamed Abdullah Al-Ali, (b) Hamed Al-'Ali, (c) Hamed bin 'AbdallahAl-'Ali, (d) Hamid 'Abdallah Al-'Ali, (e) Hamid 'Abdallah Ahmad Al-'Ali, (f) Hamid bin Abdallah Ahmed Al-Ali, (g) Hamid Abdallah Ahmed Al-Ali, (h) Abu Salim). Datum rojstva: 20.1.1960. Kraj rojstva: Kuvajt. Državljanstvo: kuvajtsko. Št. potnega lista: 1739010 (kuvajtski potni list, izdan 26.5.2003 v Kuvajtu, ki je prenehal veljati 25.5.2008). Druge informacije: prebiva v Kuvajtu (od marca 2009) Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 16.1.2008.“

(12)

Vnos „Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi (tudi (a) Ayadi Chafiq Bin Muhammad, (b) Ben Muhammad Ayadi Chafik, (c) Ben Muhammad Aiadi, (d) Ben Muhammad Aiady, (e) Ayadi Shafig Ben Mohamed, (f) Ayadi Chafig Ben Mohamed, (g) Chafiq Ayadi, (h) Chafik Ayadi, (i) Ayadi Chafiq, (j) Ayadi Chafik, (k) Ajadi Chafik, (l) Abou El Baraa). Naslov: (a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, München, Nemčija; (b) 129 Park Road, London NW8, Anglija; (c) 28 Chaussée de Lille, Mouscron, Belgija; (d) 20 ulica Provare, Sarajevo, Bosna in Hercegovina (zadnji prijavljeni naslov v Bosni); (e) Dublin, Irska. Datum rojstva: (a) 21.3.1963, (b) 21.1.1963. Kraj rojstva: Sfaks, Tunizija. Državljanstvo: tunizijsko. Št. potnega lista: (a) E423362 (tunizijski potni list, izdan 15.5.1988 v Islamabadu, ki je prenehal veljati 14.5.1993); (b) 0841438 (potni list Bosne in Hercegovine, izdan 30.12.1998, ki je prenehal veljati 30.12.2003); (c) 0898813 (potni list Bosne in Hercegovine, izdan 30.12.1999 v Sarajevu v Bosni in Hercegovini); (d) 3449252 (potni list Bosne in Hercegovine, 30.5.2001 ga je izdalo konzularno predstavništvo Bosne in Hercegovine v Londonu, ki je prenehal veljati 30.5.2006). Nacionalna matična št.: 1292931. Druge informacije: (a) zgornji naslov v Belgiji je poštni predal. Belgijski organi navajajo, da ta oseba ni nikoli prebivala v Belgiji; (b) domnevno živi v Dublinu na Irskem; (c) ime očeta: Mohamed, ime matere: Medina Abid; (d) povezan z Al-Haramain Islamic Foundation; (e) državljanstvo Bosne in Hercegovine mu je bilo odvzeto julija 2006 in nima veljavnega identifikacijskega dokumenta Bosne in Hercegovine. Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 17.10.2001“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z naslednjim:

„Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi (tudi (a) Ayadi Chafiq Bin Muhammad, (b) Ben Muhammad Ayadi Chafik, (c) Ben Muhammad Aiadi, (d) Ben Muhammad Aiady, (e) Ayadi Shafig Ben Mohamed, (f) Ayadi Chafig Ben Mohamed, (g) Chafiq Ayadi, (h) Chafik Ayadi, (i) Ayadi Chafiq, (j) Ayadi Chafik, (k) Ajadi Chafik, (l) Abou El Baraa). Naslov: (a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, München, Nemčija, (b) 129 Park Road, London NW8, Anglija, (c) 28 Chaussée de Lille, Mouscron, Belgija, (d) 20 ulica Provare, Sarajevo (zadnji prijavljeni naslov v Bosni in Hercegovini), (e) Dublin, Irska (prebivališče od avgusta 2009). Datum rojstva: (a) 21.3.1963, (b) 21.1.1963. Kraj rojstva: Sfaks, Tunizija. Državljanstvo: tunizijsko. Št. potnega lista: (a) E423362 (tunizijski potni list, izdan 15.5.1988 v Islamabadu, ki je prenehal veljati 14.5.1993), (b) 0841438 (potni list Bosne in Hercegovine, izdan 30.12.1998, ki je prenehal veljati 30.12.2003), (c) 0898813 (potni list Bosne in Hercegovine, izdan 30.12.1999 v Sarajevu v Bosni in Herzegovini); (d) 3449252 (potni list Bosne in Hercegovine, 30.5.2001 ga je izdalo konzularno predstavništvo Bosne in Hercegovine v Londonu, ki je prenehal veljati 30.5.2006). Nacionalna matična št.: 1292931. Druge informacije: (a) zgornji naslov v Belgiji je poštni predal. Belgijski organi navajajo, da ta oseba ni nikoli prebivala v Belgiji; (b) domnevno živi v Dublinu na Irskem; (c) ime očeta: Mohamed, ime matere: Medina Abid; (d) povezan z Al-Haramain Islamic Foundation; (e) državljanstvo Bosne in Hercegovine mu je bilo odvzeto julija 2006 in nima veljavnega identifikacijskega dokumenta Bosne in Hercegovine. Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 17.10.2001.“

(13)

Vnos „Fethi Ben Hassen Ben Salem Al-Haddad. Naslov: (a) Via Fulvio Testi 184, Cinisello Balsamo (MI), Italija, (b) Via Porte Giove 1, Mortara (PV), Italija (bivališče). Datum rojstva: 28.6.1963. Kraj rojstva: Tataouene, Tunizija. Državljanstvo: tunizijsko. Št. potnega lista: L183017 (tunizijski potni list, izdan 14.2.1996, ki je prenehal veljati 13.2.2001). Druge informacije: (a) italijanska davčna številka: HDDFTH63H28Z352V, (b) sodišče v Neaplju ga je 19.5.2005 obsodilo na pet let zapora. Izpuščen 22.3.2007 na podlagi odloka o pogojni kazni“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z naslednjim:

„Fethi Ben Hassen Ben Salem Al-Haddad (tudi (a) Fethi ben Assen Haddad, (b) Fathy Hassan Al Haddad). Naslov: (a) Via Fulvio Testi 184, Cinisello Balsamo (MI), Italija, (b) Via Porte Giove 1, Mortara (PV), Italija (bivališče). Datum rojstva: (a) 28.6.1963, (b) 28.3.1963. Kraj rojstva: Tataouene, Tunizija. Državljanstvo: tunizijsko. Št. potnega lista: L183017 (tunizijski potni list, izdan 14.2.1996, prenehal veljati 13.2.2001). Druge informacije: (a) italijanska davčna številka: HDDFTH63H28Z352V, (b) aretiran 16.12.2006. Izpuščen iz zapora 22.3.2007. Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 17.3.2004“

(14)

Vnos „Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi Al-Maaroufi (tudi (a) Abu Ismail, (b) Abou Ismail el Jendoubi, (c) Abou Ismail Al Djoundoubi). Naslov: Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek, Bruselj, Belgija. Datum rojstva: 23.11.1965. Kraj rojstva: Ghardimaou, Tunizija. Državljanstvo: (a) tunizijsko, (b) belgijsko (od 8.11.1993). Št. potnega lista: E590976 (tunizijski potni list, izdan 19.6.1987, ki je prenehal veljati 18.6.1992). Druge informacije: (a) 18.12.2001 aretiran v Belgiji, (b) na prostosti od začetka leta 2008. Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 3.9.2002“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z naslednjim:

„Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi Al-Maaroufi (tudi (a) Abu Ismail, (b) Abou Ismail el Jendoubi, (c) Abou Ismail Al Djoundoubi). Naslov: (a) Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek, Bruselj, Belgija, (b) rue de l’Agriculture 172, 1030 Schaerbeek Bruselj, Belgija, (c) rue Léon Théodore 107/1, 1090 Jette, Bruselj, Belgija. Datum rojstva: 23.11.1965. Kraj rojstva: Ghardimaou, Tunizija. Državljanstvo: (a) tunizijsko, (b) belgijsko (od 8.11.1993). Št. potnega lista: E590976 (tunizijski potni list, izdan 19.6.1987, prenehal veljati 18.6.1992). Druge informacije: (a) 18.12.2001 aretiran v Belgiji, (b) na prostosti od začetka leta 2008, ponovno aretiran junija 209 zaradi neizpolnjevanja pogojev za pogojni odpust. Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 3.9.2002.“

(15)

Vnos „Khalifa: Muhammad Turki Al-Subaiy (tudi (a) Khalifa Mohd Turki Alsubaie, (b) Khalifa Mohd Turki al-Subaie, (c) Khalifa Al-Subayi, (d) Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suaiy). Datum rojstva: 1.1.1965. Državljanstvo: katarsko. Št. potnega lista: 00685868 (Katar). Številka osebne izkaznice: 26563400140 (Katar). Druge informacije: (a) teroristični finančnik in posrednik s sedežem v Katarju, ki je zagotovil finančno podporo višjemu vodstvu Al-Kaide in deloval v njegovem imenu, kar vključuje tudi premeščanje novincev v tabore Al-Kaide za usposabljanje v južni Aziji; (b) januarja 2008 ga je visoko kazensko sodišče v Bahrajnu na sojenju brez njegove navzočnosti obsodilo zaradi financiranja terorizma, terorističnega usposabljanja, omogočanja potovanj drugim osebam z namenom terorističnega usposabljanja v tujini in zaradi članstva v teroristični organizaciji; (c) marca 2008 je bil aretiran v Katarju. Zaporno kazen prestaja v Katarju (junij 2008)“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z naslednjim:

„Khalifa: Muhammad Turki Al-Subaiy (tudi (a) Khalifa Mohd Turki Alsubaie, (b) Khalifa Mohd Turki al-Subaie, (c) Khalifa Al-Subayi, (d) Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suaiy). Datum rojstva: 1.1.1965. Državljanstvo: katarsko. Št. potnega lista: 00685868 (izdan 5.2.2006 v Dohi, preneha veljati 4.2.2010). Številka osebne izkaznice: 26563400140 (Katar). Naslov: Doha, Katar. Druge informacije: marca 2008 je bil aretiran v Katarju; prestajal je zaporno kazen v Katarju in je bil izpuščen iz pripora. Ime matere: Hamdah Ahmad Haidoos. Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 10.10.2008.“

(16)

Vnos „Shamil Salmanovich Basayev (Басаев Шамиль Салманович tudi (a) Abdullakh Shamil Abu-Idris, (b) Shamil Basaev, (c) Basaev Chamil, (d) Basaev Shamil Shikhanovic). Datum rojstva: 14.1.1965. Kraj rojstva: (a) Dyshni-Vedeno, okrožje Vedensk, Čečenska in Inguška avtonomna sovjetska socialistična republika, Ruska federacija, (b) okrožje Vedensk, Čečenska republika, Ruska federacija. Državljanstvo: rusko. Št. potnega lista: 623334 (ruski potni list, januar 2002). Št. osebne izkaznice.: IY-OZH št. 623334 (izdana 9.6.1989 v okrožju Vedensk). Druge informacije: mednarodni nalog za prijetje, ki ga je izdala ruska vlada.“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z naslednjim:

„Shamil Salmanovich Basayev (Басаев Шамиль Салманович) (tudi (a) Abdullakh Shamil Abu-Idris, (b) Shamil Basaev, (c) Basaev Chamil, (d) Basaev Shamil Shikhanovic, (e) Terek, (f) Lysy, (g) Idris, (h) Besznogy, (i) Amir, (j) Rasul, (k) Spartak, (l) Pantera-05, (m) Hamzat, (n) General, (o) Baisangur I, (p) Walid, (q)Al-Aqra, (r) Rizvan, (s) Berkut, (t) Assadula). Datum rojstva: 14.1.1965. Kraj rojstva: (a) Dyshni-Vedeno, okrožje Vedensk, Čečenska in Inguška avtonomna sovjetska socialistična republika, Ruska federacija, (b) okrožje Vedensk, Čečenska republika, Ruska federacija. Državljanstvo: rusko. Št. potnega lista: 623334 (ruski potni list, januar 2002). Št. osebne izkaznice.: IY-OZH št. 623334 (izdana 9.6.1989 v okrožju Vedensk). Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 12.8.2003.“

(17)

Vnos „Mokhtar Belmokhtar (tudi (a) Belaouar Khaled Abou El Abass, (b) Belaouer Khaled Abou El Abass, (c) Belmokhtar Khaled Abou El Abes, (d) Khaled Abou El Abass, (e) Khaled Abou El Abbes, (f) Khaled Abou El Abes, (g) Khaled Abulabbas Na Oor, (h) Mukhtar Balmukhtar, (i) Abou Abbes Khaled, (j) Belaoua, (k) Belaour). Datum rojstva: 1.6.1972. Kraj rojstva: Ghardaia, Alžirija. Državljanstvo: alžirsko. Druge informacije: sin Mohameda in Zohre Chemkha.“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z naslednjim:

„Mokhtar Belmokhtar (tudi (a) Belaouar Khaled Abou El Abass, (b) Belaouer Khaled Abou El Abass, (c) Belmokhtar Khaled Abou El Abes, (d) Khaled Abou El Abass, (e) Khaled Abou El Abbes, (f) Khaled Abou El Abes, (g) Khaled Abulabbas Na Oor, (h) Mukhtar Belmukhtar, (i) Abou Abbes Khaled, (j) Belaoua, (k) Belaour). Datum rojstva: 1.6.1972. Kraj rojstva: Ghardaia, Alžirija. Državljanstvo: alžirsko. Druge informacije: (a) sin Mohameda in Zohre Chemkha, (b) dejaven na severu Malija. Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 11.11.2003.“

(18)

Vnos „Othman Deramchi (tudi Abou Youssef). Naslov: (a) Via Milanese 5 – 20099 Sesto San Giovanni (MI), Italija (prejšnji naslov iz marca 2004): (b) Piazza Trieste 11, Mortara, Italija (prejšnji naslov iz oktobra 2002). Datum rojstva: 7.6.1954. Kraj rojstva: Tighennif, Alžirija. Državljanstvo: alžirsko. Nacionalna matična št.: Italijanska davčna številka: DRMTMN54H07Z301T. Druge informacije: (a) 30.7.2008 je bil izpuščen iz zapora v Italiji; (b) od novembra 2008 je prebival v Alžiriji. Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 17.3.2004“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z naslednjim:

„Othman Deramchi (tudi Abou Youssef). Naslov: (a) Via Milanese 5 – 20099 Sesto San Giovanni (MI), Italija (prejšnji naslov iz marca 2004): (b) Piazza Trieste 11, Mortara, Italija (prejšnji naslov iz oktobra 2002). Datum rojstva: 7.6.1954. Kraj rojstva: Tighennif, Alžirija. Državljanstvo: alžirsko. Italijanska davčna številka: DRMTMN54H07Z301T. Druge informacije: novembra 2008 je prebival v Alžiriji. Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 17.3.2004.“

(19)

Vnos „Ali El Heit (tudi (a) Kamel Mohamed, (b) Alì Di Roma). Naslov: (a) via D. Fringuello 20, Rim, Italija, (b) Milano, Italija (bivališče). Datum rojstva: (a) 20.3.1970, (b) 30.1.1971 (Kamel Mohamed). Kraj rojstva: Rouiba, Alžirija. Drugi Ali El Heit (tudi (a) Kamel Mohamed, (b) Alì Di Roma). Naslov: (a) via D. Fringuello 20, Rim, Italija, (b) Milano, Italija (bivališče). Datum rojstva: (a) 20.3.1970, (b) 30.1.1971 (Kamel Mohamed). Kraj rojstva: Rouiba, Alžirija. Druge informacije: Sodišče v Neaplju ga je 19.5.2005 obsodilo na pet let zapora. Izpuščen iz zapora 5.10.2006. Ponovno aretiran 11.8.2006 zaradi kaznivih dejanj terorizma. Od septembra 2007 priprt v Italiji.“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z naslednjim:

„Ali Mohamed El Heit (tudi (a) Kamel Mohamed, (b) Ali Di Roma (c) Ali Il Barbuto). Datum rojstva: (a) 20.3.1970, (b) 30.1.1971. Kraj rojstva: Rouiba, Alžirija.. Naslov: (a) via D. Fringuello 20, Rim, Italija, (b) 3 via Ajraghi, Milano, Italija (bivališče). Druge informacije: ime matere: Hamadche Zoulicha. Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 17.3.2004“

(20)

Vnos „Salim Ahmad Salim Hamdan (tudi (a) Saqr Al-Jaddawi, (b) Saqar Al Jadawi (c) Saqar Aljawadi). Naslov: Shari Tunis, Sana’a, Jemen. Datum rojstva: 1965. Kraj rojstva: (a) Al-Mukalla, Jemen, (b) Al-Mukala, Jemen. Državljanstvo: jemensko. Št. potnega lista: 00385937 (jemenski potni list). Druge informacije: (a) naslov je prejšnji naslov, (b) novembra 2008 je bil iz pripora v Združenih državah Amerike premeščen v Jemen. Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 25.1.2001“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z naslednjim:

„Salim Ahmad Salim Hamdan (tudi (a) Saqr Al-Jaddawi, (b) Saqar Al Jadawi, (c) Saqar Aljawadi, (d) Salem Ahmed Salem Hamdam). Naslov: Shari Tunis, Sana’a, Jemen. Datum rojstva: 1965. Kraj rojstva: (a) Al-Mukalla, Jemen, (b) Al-Mukala, Jemen. Državljanstvo: jemensko. Št. potnega lista: 00385937 (jemenski potni list). Druge informacije: (a) naslov je prejšnji naslov, (b) novembra 2008 je bil iz pripora v Združenih državah Amerike premeščen v Jemen. Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 25.1.2001.“

(21)

Vnos „Abderrahmane Kifane. Naslov: via S. Biagio, 32 ali 35, SantAnastasia (NA), Italija. Datum rojstva: 7.3.1963. Kraj rojstva: Casablanca, Maroko. Druge informacije: obsojen 22.7.1995 v Italiji na 20 mesecev zapora zaradi zagotavljanja podpore oboroženi islamski skupini (GIA). Prizivno sodišče v Neaplju ga je 16.3.2004 obsodilo na tri leta in šest mesecev zapora. Po odločitvi vrhovnega sodišča bo potekalo novo sojenje,“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z naslednjim:

„Abderrahmane Kifane. Naslov: via Padre Massimiliano Kolbe 25, Sant’Anastasia (NA), Italija. Datum rojstva: 7.3.1963. Kraj rojstva: Casablanca, Maroko. Državljanstvo: maroško. Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 17.3.2004.“

(22)

Vnos „Uthman Omar Mahmoud (tudi (a) Uthman, Al-Samman, (b) Uthman, Umar, (c) Al-Filistini, (d) Abu Qatada, (e) Takfiri, Abu Umr, (f) Abu Umar, Abu Omar, (g) Umar, Abu Umar, (e) Abu Ismail). Datum rojstva: (a) 30.12.1960, (b) 13.12.1960. Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 17.10.2001. Druge informacije: v priporu v Združenem kraljestvu do konca postopka za izgon (stanje marca 2009),“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z naslednjim:

„Omar Mahmoud Uthman (tudi (a) Al-Samman, (b) Umar Uthman, (c) Omar Mohammed, (d) Abu Qatada Al-Filistini, (e) Abu Umr Takfiri, (f) Abu Omar Abu Umar, (g) Abu Umar Umar (e) Abu Ismail). Datum rojstva: (a) 30.12.1960, (b) 13.12.1960. Kraj rojstva: Betlehem, Zahodni breg, palestinsko ozemlje. Državljanstvo: jordansko. Naslov: Združeno kraljestvo (od leta 1993) Druge informacije: priprt v Združenem kraljestvu med oktobrom 2002 in marcem 2005 ter med avgustom 2005 in junijem 2008. V priporu v Združenem kraljestvu od decembra 2008 (stanje marca 2009). Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 17.10.2001.“

(23)

Vnos „Amran MANSOR (tudi Henry), Kg. Sg. Tiram, Johor, Malezija; datum rojstva: 25. maj 1964; kraj rojstva: Johor, Malezija; državljanstvo: malezijsko; št. potnega lista: A 10326821; nacionalna matična št.: 640525-01-5885,“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z naslednjim:

„Amran Mansor (tudi Henry). Naslov: Kg. Sg. Tiram, Johor, Malezija. Datum rojstva: 25.5.1964. Kraj rojstva: Johor, Malezija. Državljanstvo: malezijsko. Št. potnega lista: A 10326821. Nacionalna matična št.: 640525-01-5885. Druge informacije: izpuščen iz pripora, domnevno se zadržuje v Indoneziji. Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 9.9.2003.“

(24)

Vnos „Noordin Mohammad Top (tudi Nordin Mohd Top). Naslov: Kg. Sg. Tiram, Johor, Malezija. Datum rojstva: 11.8.1969. Kraj rojstva: Johor, Malezija. Državljanstvo: malezijsko. Št. potnega lista: A 9775183. Nacionalna matična št.: 690811-10-5873. Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 9.9.2003,“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z naslednjim:

„Noordin Mohammad Top (tudi Nordin Mohd Top). Naslov: Kg. Sg. Tiram, Johor, Malezija. Datum rojstva: 11.8.1969. Kraj rojstva: Johor, Malezija. Državljanstvo: malezijsko. Št. potnega lista: A 9775183. Nacionalna matična št.: 690811-10-5873. Druge informacije: potrjeno umrl septembra 2009. Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 9.9.2003.“

(25)

Vnos „Djamel Moustfa (tudi (a) Ali Barkani (datum rojstva: 22.8.1973; kraj rojstva: Maroko); (b) Kalad Belkasam (datum rojstva: 31.12.1979); (c) Mostafa Djamel (datum rojstva: 31.12.1979; kraj rojstva: Mascara, Alžirija); (d) Mostefa Djamel (datum rojstva: 26.9.1973; kraj rojstva: Mahdia, Alžirija); (e) Mustafa Djamel (datum rojstva: 31.12.1979; kraj rojstva: Mascara, Alžirija); (f) Balkasam Kalad (datum rojstva: 26.8.1973; kraj rojstva: Alžir, Alžirija); (g) Bekasam Kalad (datum rojstva: 26.8.1973; kraj rojstva: Alžir, Alžirija); (h) Belkasam Kalad (datum rojstva: 26.8.1973; kraj rojstva: Alžir, Alžirija); (i) Damel Mostafa (datum rojstva: 31.12.1979; kraj rojstva: Alžir, Alžirija); (j) Djamal Mostafa (datum rojstva: 31.12.1979 v Maskari, Alžirija); (k) Djamal Mostafa (datum rojstva: 10.6.1982); (l) Djamel Mostafa (datum rojstva: 31.12.1979; kraj rojstva: Maskara, Alžirija); (m) Djamel Mostafa (datum rojstva: 31.12.1979; kraj rojstva: Alžir, Alžirija); (n) Fjamel Moustfa (datum rojstva: 28.9.1973; kraj rojstva: Tiaret, Alžirija); (o) Djamel Mustafa (datum rojstva: 31.12.1979); (p) Djamel Mustafa (datum rojstva: 31.12.1979; kraj rojstva: Mascara, Alžirija); (q) Mustafa). Naslov: Alžirija. Datum rojstva: 28.9.1973. Kraj rojstva: Tiaret, Alžirija. Državljanstvo: alžirsko. Druge informacije: (a) ime očeta: Djelalli Moustfa; (b) ime matere: Kadeja Mansore; (c) alžirski rojstni list, izdan na ime Djamel Mostefa, rojen dne 25.9.1973 v Mehdii, provinca Tiaret, Alžirija; (d) vozniško dovoljenje št. 20645897 (ponarejeno dansko vozniško dovoljenje, izdano 22.8.1973 v Maroku na ime Ali Barkani); (e) od avgusta 2006 v zaporu v Nemčiji; (f) septembra 2007 izgnan v Alžirijo,“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z naslednjim:

„Djamel Moustfa (tudi (a) Ali Barkani (datum rojstva: 22.8.1973; kraj rojstva: Maroko); (b) Kalad Belkasam (datum rojstva: 31.12.1979); (c) Mostafa Djamel (datum rojstva: 31.12.1979; kraj rojstva: Mascara, Alžirija); (d) Mostefa Djamel (datum rojstva: 26.9.1973; kraj rojstva: Mahdia, Alžirija); (e) Mustafa Djamel (datum rojstva: 31.12.1979; kraj rojstva: Mascara, Alžirija); (f) Balkasam Kalad (datum rojstva: 26.8.1973; kraj rojstva: Alžir, Alžirija); (g) Bekasam Kalad (datum rojstva: 26.8.1973; kraj rojstva: Alžir, Alžirija); (h) Belkasam Kalad (datum rojstva: 26.8.1973; kraj rojstva: Alžir, Alžirija); (i) Damel Mostafa (datum rojstva: 31.12.1979; kraj rojstva: Alžir, Alžirija); (j) Djamal Mostafa (datum rojstva: 31.12.1979 v Maskari, Alžirija); (k) Djamal Mostafa (datum rojstva: 10.6.1982); (l) Djamel Mostafa (datum rojstva: 31.12.1979; kraj rojstva: Maskara, Alžirija); (m) Djamel Mostafa (datum rojstva: 31.12.1979 (b) 22.12.1973; kraj rojstva: Alžir, Alžirija); (n) Fjamel Moustfa (datum rojstva: 28.9.1973; kraj rojstva: Tiaret, Alžirija); (o) Djamel Mustafa (datum rojstva: 31.12.1979); (p) Djamel Mustafa (datum rojstva: 31.12.1979; kraj rojstva: Mascara, Alžirija); (q) Mustafa). Naslov: Alžirija. Datum rojstva: 28.9.1973. Kraj rojstva: Tiaret, Alžirija. Državljanstvo: alžirsko. Druge informacije: (a) ime očeta: Djelalli Moustfa; (b) ime matere: Kadeja Mansore; (c) alžirski rojstni list, izdan na ime Djamel Mostefa, rojen dne 25.9.1973 v Mehdii, provinca Tiaret, Alžirija; (d) vozniško dovoljenje št. 20645897 (ponarejeno dansko vozniško dovoljenje, izdano na ime Ali Barkani, rojen 22.8.1973 v Maroku); (e) od avgusta 2006 v zaporu v Nemčiji; (f) septembra 2007 izgnan v Alžirijo. Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 23.9.2003.“

(26)

Vnos „Mubarak Mushakhas Sanad Mubarak Al-Bathali (tudi (a) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Bathali, (b) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Badhali, (c) Mubarak Al-Bathali, (d) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bathali, (e) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bazali, (f) Mobarak Meshkhas Sanad Al-Bthaly). Naslov: Al-Salibekhat area, Kuvajt. Datum rojstva: 1.10.1961. Kraj rojstva: Kuvajt. Državljanstvo: kuvajtsko. Št. potnega lista: 101856740 (kuvajtski potni list, izdan 12.5.2005, ki je prenehal veljati 11.5.2007),“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z naslednjim:

„Mubarak Mushakhas Sanad Mubarak Al-Bathali (tudi (a) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Bathali, (b) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Badhali, (c) Mubarak Al-Bathali, (d) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bathali, (e) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bazali, (f) Mobarak Meshkhas Sanad Al-Bthaly). Naslov: Al-Salibekhat area, Kuvajt. Datum rojstva: 1.10.1961. Kraj rojstva: Kuvajt. Državljanstvo: kuvajtsko. Št. potnega lista: (a) 101856740 (kuvajtski potni list, izdan 12.5.2005, prenehal veljati 11.5.2007), (b) 002955916 (kuvajtski potni list). Nacionalna matična št.: 261122400761 (Kuvajt). Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 16.1.2008.“

(27)

Vnos „Yacine Ahmed Nacer (tudi Yacine Di Annaba). Datum rojstva: 2.12.1967. Kraj rojstva: Annaba, Alžirija. Naslov: (a) rue Mohamed Khemisti 6, Annaba, Alžirija, (b) vicolo Duchessa 16, Neapelj, Italija, (c) via Genova 121, Neapelj, Italija (bivališče). Druge informacije: sodišče v Neaplju ga je 19.5.2005 obsodilo na pet let zapora. Aretiran v Franciji 5.7.2005, izročen Italiji 27.8.2005. Od septembra 2007 priprt v Italiji,“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z naslednjim:

„Yacine Ahmed Nacer (tudi (a) Yacine Di Annaba, (b) Il Lungo, (c) Naslano). Datum rojstva: 2.12.1967. Kraj rojstva: Annaba, Alžirija. Naslov: (a) rue Mohamed Khemisti 6, Annaba, Alžirija, (b) vicolo Duchessa 16, Neapelj, Italija (c) via Genova 121, Neapelj, Italija (bivališče) (d) via San Bartolomeo, 12 Carvano (VA), Italija. Druge informacije: ime očeta: Ahmed Nacer Abderrahmane; ime matere: Hafsi Mabtouka. Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 17.3.2004.“