18.11.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 303/39


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1102/2009

z dne 16. novembra 2009

o 116. spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z Osama bin Ladnom, mrežo Al-Kaida in talibani

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z Osama bin Ladnom, mrežo Al-Kaida in talibani, in o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 467/2001 o prepovedi izvoza nekaterega blaga in storitev v Afganistan, o poostritvi prepovedi poletov in podaljšanju zamrznitve sredstev in drugih finančnih virov talibanov iz Afganistana (1), ter zlasti prve alinee člena 7(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 navaja osebe, skupine in subjekte, ki jih zadeva zamrznitev sredstev in gospodarskih virov iz navedene uredbe.

(2)

Odbor za sankcije Varnostnega sveta Združenih narodov je 11. avgusta 2008, 16. septembra 2008, 3. oktobra 2008, 21. oktobra 2008, 2. decembra 2008, 10. decembra 2008, 23. decembra 2008, 30. januarja 2009, 13. februarja 2009, 23. februarja 2009, 5. marca 2009, 13. marca 2009, 18. marca 2009, 23. in 24. marca 2009, 20. aprila 2009, 3. junija 2009, 17. julija 2009 ter 10. avgusta 2009 sklenil spremeniti nekatere identifikacijske podatke v zvezi z več osebami, skupinami in subjekti, za katere velja zamrznitev sredstev in gospodarskih virov.

(3)

Prilogo I je zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. novembra 2009

Za Komisijo

Eneko LANDÁBURU

Generalni direktor za zunanje odnose


(1)  UL L 139, 29.5.2002, str. 9.


PRILOGA

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 se spremeni:

Spremembe v zvezi z naslovom „Pravne osebe, skupine in subjekti“

(1)

Vnos „Aid Organisation of The Ulema (alias (a) Al Rashid Trust, (b) Al Rasheed Trust, (c) Al-Rasheed Trust, (d) Al-Rashid Trust). Naslov: (a) Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad št. 4, Karachi, Pakistan (tel. (a) 668 33 01; (b) 0300-820 91 99; telefaks 662 38 14), (c) 302b-40, Good Earth Court, nasproti Pia Planitarium, blok 13a, Gulshan -I Iqbal, Karachi (tel. 497 92 63), (d) 617 Clifton Center, Block 5, 6. nadstropje, Clifton, Karachi (tel. 587 25 45), (e) 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, nasproti Jang Building, Karachi, Pakistan (tel. 262 38 18-19), (f) Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan (tel. 042-681 20 81). Drugi podatki: (a) Sedež v Pakistanu, (b) Številke računa v Habib Bank Ltd., devizni oddelek: 05501741 in 06500138.“ pod naslovom „Pravne osebe, skupine in subjekti“ se nadomesti z naslednjim:

„Al Rashid Trust (tudi (a) Al-Rasheed Trust, (b) Al Rasheed Trust, (c) Al-Rashid Trust, (d) Aid Organisation of The Ulema, Pakistan, (e) Al Amin Welfare Trust, (f) Al Amin Trust, (g) Al Ameen Trust, (h) Al-Ameen Trust, (i) Al Madina Trust, (j) Al-Madina Trust, Pakistan). Naslov: (a) Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karači, Pakistan; (b) Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan; (c) urad Dha’rbi-M’unin, nasproti Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistan; (d) urad Dha’rbi-M’unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Pešavar, Pakistan; (e) urad Dha’rbi-M’unin, Rm No. 3, Moti Plaza, blizu Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Pakistan; (f) urad Dha’rbi-M’unin, vrhnje nadstropje, Dr. Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistan; (g) Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad št. 4, Karači, Pakistan (tel. (a) 668 33 01, (b) 0300-820 91 99, telefaks: 662 38 14); (h) 302b-40, Good Earth Court, nasproti Pia Planitarium, blok 13a, Gulshan -I Igbal, Karači, Pakistan (tel. 497 92 63); (i) 617 Clifton Center, blok 5, 6. nadstropje, Clifton, Karači, Pakistan (tel. 587 25 45); (j) 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, nasproti Jang Building, Karači, Pakistan (tel. 262 38 18-19); (k) Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan (tel. 042-681 20 81). Drugi podatki: (a) sedež v Pakistanu; (b) operacije v Afganistanu: Herat, Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar-e Sharif, tudi operacije na Kosovu in v Čečeniji; (c) ima dva računa v Habib Bank Ltd., devizni oddelek, Pakistan: 05501741 in 06500138; (d) do 21. 10. 2008 je seznam ZN vključeval vnosa ‚Al Rashid Trust‘ (QE.A.5.01, vključen v seznam 6. 10. 2001) in ‚Aid Organization of the Ulema, Pakistan‘ (QE.A.73.02, vključen v seznam 24. 4. 2002 ter spremenjen 25. 7. 2006). Na podlagi informacij, ki potrjujejo, da se navedena vnosa nanašata na isti subjekt, se je Sankcijski odbor ZN za Al-Kaido in talibane 21. 10. 2008 odločil združiti zadevne informacije iz obeh vnosov v sedanji vnos. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 6. 10. 2001.“

(2)

Vnos „Al-Akhtar Trust International (alias (a) Al Akhtar Trust, (b) Al-Akhtar Medical Centre, (c) Akhtarabad Medical Camp). Naslov: (a) ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal, Block 2, Karači, 25300, Pakistan, (b) Gulistan-e-Jauhar, Block 12, Karači, Pakistan. Drugi podatki: Regionalni uradi v Pakistanu: Bahawalpur, Bawalnagar, Gilgit, Islamabad, Mirpur Khas, Tando-Jan-Muhammad. Akhtarabad Medical Camp je v Spin Boldaku, Afganistan.“ pod naslovom „Pravne osebe, skupine in subjekti“ se nadomesti z:

„Al-Akhtar Trust International (tudi (a) Al Akhtar Trust, (b) Al-Akhtar Medical Centre, (c) Akhtarabad Medical Camp, (d) Pakistan Relief Foundation, (e) Pakistani Relief Foundation, (f) Azmat-e-Pakistan Trust, (g) Azmat Pakistan Trust). Naslov: (a) ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal, blok 2, Karači, 25300, Pakistan, (b) Gulistan-e-Jauhar, blok 12, Karači, Pakistan. Drugi podatki: regionalni uradi v Pakistanu: Bahawalpur, Bawalnagar, Gilgit, Islamabad, Mirpur Khas, Tando-Jan-Muhammad. Akhtarabad Medical Camp je v Spin Boldaku, Afganistan. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 17. 8. 2005.“

(3)

Vnos „Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation (alias (a) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa, (b) Al-Haramayn Al Masjid Al Aqsa, (c) Al- Haramayn in Al Masjid Al Aqsa Charitable Foundation). Naslov podružnice: (a) Hasiba Brankovica 2A, Sarajevo, Bosna in Hercegovina, (b) Bihacka St. 14, Sarajevo, Bosna in Hercegovina, (c) Potur mahala St. 64, Travnik, Bosna in Hercegovina. Druge informacije: zaprt s strani bosanskih organov.“ pod naslovom „Pravne osebe, skupine in subjekti.“ se nadomesti z:

„Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation (tudi (a) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa, (b) Al-Haramayn Al Masjid Al Aqsa, (c) Al-Haramayn and Al Masjid Al Aqsa Charitable Foundation, (d) Al Harammein Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation). Naslov: (a) 2A Hasiba Brankovica, Sarajevo, Bosna in Hercegovina (naslov podružnice); (b) 14 Bihacka ul., Sarajevo, Bosna in Hercegovina; (c) 64 ul. Potur mahala, Travnik, Bosna in Hercegovina; (d) Zenica, Bosna in Hercegovina. Drugi podatki: (a) fundacija je bila nekdaj uradno registrirana v Bosni in Hercegovini pod registrsko št. 24; (b) Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation je prenehala dejavnosti na podlagi odločbe Ministrstva za pravosodje Federacije Bosne in Hercegovine (odločba o ukinitvi operativne številke 03-05-2-203/04); (c) decembra 2008 ni več obstajala; (d) njeni prostori in humanitarne dejavnosti so bili pod vladnim nadzorom preneseni na nov subjekt, imenovan Sretna Buducnost. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 28. 6. 2004.“

(4)

Vnos „Al-Haramain Islamic Foundation (alias (a) Vazir, (b) Vezir), 64 Poturmahala, Travnik, Bosna in Hercegovina“ pod naslovom „Pravne osebe, skupine in subjekti“ se nadomesti z:

„Al-Haramain Islamic Foundation (tudi (a) Vazir, (b) Vezir). Naslov: (a) 64 Poturmahala, Travnik, Bosna in Hercegovina; (b) Sarajevo, Bosna in Hercegovina. Drugi podatki: med zaposlenimi in pridruženimi člani sta tudi Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz in Safet Durguti. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 13. 3. 2002.“

(5)

Vnos „Al-Jihad/Egyptian Islamic Jihad (alias Egyptian Al-Jihad, Egyptian Islamic Jihad, Jihad Group, New Jihad)“ pod naslovom „Pravne osebe, skupine in subjekti“ se nadomesti z:

„Egyptian Islamic Jihad (tudi (a) Egyptian Al-Jihad; (b) Jihad Group, (c) New Jihad, (d) Al-Jihad, (e) Egyptian Islamic Movement. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 6. 10. 2001.“

(6)

Vnos „Al Kaida/Islamska vojska (alias‚The Base‘ (baza), Al Kaida, Islamska rešilna fundacija, Skupina za ohranitev svetih krajev, Islamska vojska za osvoboditev svetih krajev, Svetovna islamska fronta za džihad proti Judom in križarjem, mreža Osame bin Ladna, organizacija Osame bin Ladna)“ pod naslovom „Pravne osebe, skupine in subjekti“ se nadomesti z:

„Al Kaida (tudi (a) ‚The Base‘ (baza), (b) Al Kaida, (c) Islamska rešilna fundacija, (d) Skupina za ohranitev svetih krajev, (e) Islamska vojska za osvoboditev svetih krajev, (f) Svetovna islamska fronta za džihad proti Judom in križarjem, (g) mreža Osame bin Ladna, (h) organizacija Osame bin Ladna, (i) Al Qa’ida, (j) Islamska vojska). Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 6. 10. 2001.“

(7)

Vnos „Al Baraka Exchange L.L.C., PO Box 3313, Deira, Dubaj, ZAE; PO Box 20066, Dubaj, ZAE“ pod naslovom „Pravne osebe, skupine in subjekti“ se nadomesti z:

„Al Baraka Exchange L.L.C. Naslov: (a) PO Box 3313, Deira, Dubaj, ZAE; (b) PO Box 20066, Dubaj, ZAE. Drugi podatki: domnevno naj bi bila v lasti ali pod nadzorom Ali Ahmed Nur Jim’Ale. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 9. 11. 2001.“

(8)

Vnos „Al Furqan (alias (a) Dzemilijati Furkan, (b) Dzem’ijjetul Furqan, (c) Zveza za pravice državljanov in zatiranje laži, (d) Dzemijetul Furkan, (e) Zveza državljanov za podporo pravici in zatiranje laži, (f) Sirat, (g) Zveza za izobraževanje, kulturo in družbo — Sirat, (h) Zveza za izobraževanje, kulturo in družbo— Sirat, (i) Istikamet, (j) v Siratelu). Naslovi: (a) Put Mladih Muslimana 30a, 71000 Sarajevo, Bosna in Hercegovina; (b) ul. Strossmajerova 72, Zenica, Bosna in Hercegovina; (c) Muhameda Hadzijahica 42, Sarajevo, Bosna in Hercegovina.“ pod naslovom „Pravne osebe, skupine in subjekti“ se nadomesti z:

„Al Furqan (tudi (a) Dzemilijati Furkan, (b) Dzem’ijjetul Furqan, (c) Zveza za pravice državljanov in zatiranje laži, (d) Dzemijetul Furkan, (e) Zveza državljanov za podporo pravici in zatiranje laži, (f) Sirat, (g) Zveza za izobraževanje, kulturo in družbo — Sirat, (h) Zveza za izobraževanje, kulturo in družbo — Sirat, (i) Istikamet, (j) In Siratel, (k) Zveza državljanov za podporo in preprečevanje laži – Furqan). Naslov: (a) 30a Put Mladih Muslimana (prej ul. Palva Lukaca), 71000 Sarajevo, Bosna in Hercegovina; (b) 72 ul. Strossmajerova, Zenica, Bosna in Hercegovina; (c) 42 Muhameda Hadzijahica, Sarajevo, Bosna in Hercegovina; (b) 70 in 53 ul. Strossmajerova, Zenica, Bosna in Hercegovina; (e) ul. Zlatnih Ljiljana, Zavidovici, Bosna in Hercegovina). Drugi podatki: (a) 26. 9. 1997 je bila registrirana v Bosni in Hercegovini kot zveza državljanov pod imenom ‚Zveza državljanov za podporo in preprečevanje laži – Furqan‘; (b) Al Furqan je prenehala dejavnosti na podlagi odločbe Ministrstva za pravosodje Federacije Bosna in Hercegovina (št. odločbe 03-054-286/97 z dne 8. 11. 2002); (c) Al Furqan decembra 2008 ni več obstajala. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 11. 5. 2004.“

(9)

Vnos „Ansar al-Islam (alias (a) Devotees of Islam, (b) Jund al-Islam, (c) Soldiers of Islam, (d) Kurdistan Supporters of Islam, (e) Supporters of Islam in Kurdistan, (f) Followers of Islam in Kurdistan, (g) Kurdish Taliban, (h) Soldiers of God, (i) Ansar al-Sunna Army, (j) Jaish Ansar al-Sunna, (k) Ansar al-Sunna); območje: severno-vzhodni Irak.“ pod naslovom „Pravne osebe, skupine in subjekti“ se nadomesti z:

„Ansar al-Islam (tudi (a) Devotees of Islam, (b) Jund al-Islam, (c) Soldiers of Islam, (d) Kurdistan Supporters of Islam, (e) Supporters of Islam in Kurdistan, (f) Followers of Islam in Kurdistan, (g) Kurdish Taliban, (h) Soldiers of God, (i) Ansar al-Sunna Army, (j) Jaish Ansar al-Sunna, (k) Ansar al-Sunna). Drugi podatki: območje severnega Iraka. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 24. 2. 2003.“

(10)

nos „Asbat al-Ansar“ pod naslovom „Pravne osebe, skupine in subjekti.“ se nadomesti z:

„Asbat al-Ansar. Naslov: Ein el-Hilweh camp, Libanon. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 6. 10. 2001.“

(11)

Vnos „Barakat Banks and Remittances (alias (a) Barakaat Bank of Somalija Ltd., (b) Baraka Bank of Somalija). Naslov: (a) Mogadishu, Somalija; (b) Dubaj, UAE.“ pod naslovom „Pravne osebe, skupine in subjekti“ se nadomesti z:

„Barakaat Bank of Somalia (tudi (a) Barakaat Bank of Somalia Ltd., (b) Baraka Bank of Somalia, (c) Barakat Banks and Remittances). Naslov: (a) Bakaara Market, Mogadishu, Somalija; (b) Dubaj, ZAE. Drugi podatki: domnevno v lasti ali pod nadzorom Ali Ahmed Nur Jim’Ale. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 9. 11. 2001.“

(12)

Vnos „Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd, PO Box 3313, Dubaj, ZAE.“ pod naslovom „Pravne osebe, skupine in subjekti“ se nadomesti z:

„Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd. Naslov: PO Box 3313, Dubaj, ZAE. Drugi podatki: domnevno v lasti ali pod nadzorom Ali Ahmed Nur Jim’Ale (QI.J.41.01). Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 9. 11. 2001.“

(13)

Vnosa „Barako Trading Company, L.L.C., PO Box 3313, Dubaj, ZAE“ in „Baraka Trading Company, PO Box 3313, Dubaj, ZAE.“ pod naslovom „Pravne osebe, skupine in subjekti“ se nadomestita z:

„Barako Trading Company, LLC (tudi Baraka Trading Company). Naslov: PO Box 3313, Dubaj, ZAE. Drugi podatki: domnevno v lasti ali pod nadzorom Ali Ahmed Nur Jim’Ale. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 9. 11. 2001.“

(14)

Vnos „Bosanska Idealna Futura (tudi Bosnian Ideal Future, BIF-Bosnia, BECF Charitable Educational Center, Benevolence Educational Center); znani naslovi in uradi: — Salke Lagumdzije 12, 71000 Sarajevo, Bosna in Hercegovina, — Hadzije Mazica Put 16F, 72000 Zenica, Bosna in Hercegovina, — Sehidska Street, Breza, Bosna in Hercegovina, — Kanal 1, 72000 Zenica, Bosna in Hercegovina, — Hamze Celenke 35, Ilidza, Sarajevo, Bosna in Hercegovina.“ pod naslovom „Pravne osebe, skupine in subjekti“ se nadomesti z:

„Bosanska Idealna Futura (tudi (a) BIF-Bosnia, (b) Bosnian Ideal Future. Naslov: (a) 16 Hakije Mazica, 72000 Zenica, Bosna in Hercegovina; Sehidska ul., Breza, Bosna in Hercegovina, (c) 1 ul. Kanal, 72000 Zenica, Bosna in Hercegovina; (d) 35 Hamze Celenke, Ilidza, Sarajevo, Bosna in Hercegovina; (e) 12 ul. Salke Lagumdzije, 71000 Sarajevo, Bosna in Hercegovina. Drugi podatki: (a) Bosanska Idealna Futura je bila v Bosni in Hercegovini uradno registrirana pod registrsko številko 59 kot zveza in humanitarna organizacija; (b) bila je pravna naslednica urada Benevolence International Foundation v Bosni in Hercegovini ter je poslovala kot BECF Charitable Educational Center, Benevolence Educational Center; (c) Bosanska Idealna Futura decembra 2008 ni več obstajala. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 21. 11. 2002.“

(15)

Vnos „Global Relief Foundation (alias (a) GRF, (b) Fondation Secours Mondial, (c) Secours mondial de France, (d) SEMONDE, (e) Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l., (f) Fondation Secours Mondial v.z.w, (g) FSM, (h) Stichting Wereldhulp — Belgie, v.z.w., (i) Fondation Secours Mondial — Kosova, (j) Fondation Secours Mondial ‚World Relief‘). Naslov: (a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, ZDA, (b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, ZDA, (c) 49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, Francija, (d) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgija, (e) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Bruselj), Belgija, (f) PO Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Bruselj), Belgija, (g) Ulica Mula Mustafe Baseskije št. 72, Sarajevo, Bosna in Hercegovina, (h) Ulica Put Mladih Muslimana 30/A, Sarajevo, Bosna in Hercegovina, (i) Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo, (j) Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo, (k) Rruga e Kavajes, blok št. 3, stanovanje št. 61, PO Box 2892, Tirana, Albanija, (l) Hiša 267 št. ulice 54, Sektor F — 11/4, Islamabad, Pakistan. Drugi podatki: (a) Druge lokacije: Afganistan, Azerbajdžan, Bangladeš, Čečenija (Rusija), Kitajska, Eritreja, Etiopija, Gruzija, Indija, Ingušetija (Rusija), Irak, Jordanija, Libanon, Zahodni breg in Gaza, Sierra Leone, Somalija in Sirija. (b) Številka davčnega zavezanca v ZDA: 36-3804626. (c) Številka davčnega zavezanca: BE 454419759. (d) Naslova v Belgiji sta naslova fundacij Secours Mondial — Belgique a.s. b.l in Fondation Secours Mondial vzw. od 1998.“ pod naslovom „Pravne osebe, skupine in subjekti“ se nadomesti z:

„Global Relief Foundation (GRF) (tudi (a) Fondation Secours Mondial (FSM), (b) Secours mondial de France (SEMONDE), (c) Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l., (d) Fondation Secours Mondial v.z.w., (e) FSM, (f) Stichting Wereldhulp — België, v.z.w., (g) Fondation Secours Mondial — Kosova, h) Fondation Secours Mondial ‚World Relief‘. Naslov: (a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, ZDA; (b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, ZDA; (c) 49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, Francija; (d) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgija; (e) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Bruselj), Belgija; (f) PO Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Bruselj), Belgija; (g) ul. Mula Mustafe Baseskije 72, Sarajevo, Bosna in Hercegovina; (h) ul. Put Mladih Muslimana 30/A, Sarajevo, Bosna in Hercegovina; (i) 64 ul. Potur mahala, Travnik, Bosna in Hercegovina; (j) Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo; (k) Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo; (l) Rruga e Kavajes, blok št. 3, stanovanje št. 61, PO Box 2892, Tirana, Albanija; (m) hiša 267, ulica št. 54, sektor F — 11/4, Islamabad, Pakistan. Drugi podatki: (a) druge lokacije: Afganistan, Azerbajdžan, Bangladeš, Čečenija (Rusija), Kitajska, Eritreja, Etiopija, Gruzija, Indija, Ingušetija (Rusija), Irak, Jordanija, Libanon, Zahodni breg in Gaza, Sierra Leone, Somalija in Sirija; (b) številka davčnega zavezanca v ZDA: 36-3804626; (c) številka davčnega zavezanca: BE 454419759; (d) naslovi v Belgiji so naslovi fundacij Secours Mondial — Belgique a.s.b.l. in Fondation Secours Mondial vzw. ter Stichting Wereldhulp — België, v.z.w. od leta 1998. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 22. 10. 2002.“

(16)

Vnos „Eastern Turkistan Islamic Movement (alias (a) The Eastern Turkistan Islamic Party, (b) The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah).“ pod naslovom „Pravne osebe, skupine in subjekti“ se nadomesti z:

„Eastern Turkistan Islamic Movement (tudi (a) The Eastern Turkistan Islamic Party, (b) The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah, (c) Islamic Party of Turkestan (d) Djamaat Turkistan). Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 11. 9. 2002.“

(17)

Vnos „Jama’at al-Tawhid Wa'al-Jihad (alias: (a) JTJ; (b) al-Zarqawi network; (c) al- Tawhid; (d) Monoteizem in skupina džihad, (e) Džihadska Kaida v deželi dveh rek, (f) Džihadska Al-Kaida v deželi dveh rek, (g) Organizacija džihad v deželi dveh rek (h) Organizacijski sedež džihad/Dežela dveh rek, (i) Organizacijski sedež džihad/Mezopotamija (j) Tanzim Qa’idat Al-Jihad fi Bilad al- Rafidayn, (k) Tanzeem Qa’idat al Jihad/Bilad al Raafidaini).“ pod naslovom „Pravne osebe, skupine in subjekti“ se nadomesti z:

„Al-Kaida v Iraku (tudi (a) AQI, (b) al-Tawhid, (c) Monoteizem in skupina džihad, (d) Džihadska Kaida v deželi dveh rek, (e) Džihadska Al-Kaida v deželi dveh rek, (f) Organizacija džihad v deželi dveh rek, (g) Organizacijski sedež džihad/Dežela dveh rek, (h) Organizacijski sedež džihad/Mezopotamija, (i) Tanzim Qa’idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn, (j) Tanzeem Qa’idat al Jihad/Bilad al Raafidaini, (k) Jama’at Al-Tawhid Wa’al-Jihad, (l) JTJ, (m) Islamic State of Iraq, (n) ISI, (o) mreža al-Zarqawi). Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 18. 10. 2004.“

(18)

Vnos „Lajnat Al Daawa Al Islamiya“ pod naslovom „Pravne osebe, skupine in subjekti“ se nadomesti z:

„Lajnat Al Daawa Al Islamiya (tudi LDI). Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 20. 2. 2003.“

(19)

Vnos „Lashkar e-Tayyiba (alias (a) Lashkar-e-Toiba, (b) Lashkar-i-Taiba, (c) al Mansoorian, (d) al Mansooreen, (e) Army of the Pure, (f) Army of the Righteous, (g) Army of the Pure and Righteous, (h) Paasban-e-Kashmir, (i) Paasban-i-Ahle-Hadith, (j) Pasban-e Kashmir, (k) Pasban-e-Ahle-Hadith, (l) Paasban-e-Ahle-Hadis, (m) Pashan-e-ahle Hadis, (n) Lashkar e Tayyaba, (o) LET).“ pod naslovom „Pravne osebe, skupine in subjekti“ se nadomesti z:

„Lashkar e-Tayyiba (tudi (a) Lashkar-e-Toiba, (b) Lashkar-i-Taiba, (c) al Mansoorian, (d) al Mansooreen, (e) Army of the Pure, (f) Army of the Righteous, (g) Army of the Pure and Righteous, (h) Paasban-e-Kashmir (i) Paasban-i-Ahle-Hadith, (j) Pasban-e-Kashmir, (k) Pasban-e-Ahle-Hadith, (l) Paasban-e-Ahle-Hadis, (m) Pashan-e-ahle Hadis, (n) Lashkar e Tayyaba, (o) LET, (p) Jamaat-ud-Dawa, (q) JUD (r) Jama’at al-Dawa, (s) Jamaat ud-Daawa, (t) Jamaat ul-Dawah, (u) Jamaat-ul-Dawa, (v) Jama’at-i-Dawat, (w) Jamaiat-ud-Dawa, (x) Jama’at-ud-Da’awah, (y) Jama’at-ud-Da’awa, (z) Jamaati-ud-Dawa. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 2. 5. 2005.“

(20)

Vnos „Libyan Islamic Fighting Group“ pod naslovom „Pravne osebe, skupine in subjekti“ se nadomesti z:

„Libyan Islamic Fighting Group (tudi LIFG). Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 6. 10. 2001.“

(21)

Vnos „Makhtab Al-Khidamat/Al Kifah“ pod naslovom „Pravne osebe, skupine in subjekti“ se nadomesti z:

„Makhtab Al-Khidamat (tudi (a) MAK, (b) Al Kifah). Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 6. 10. 2001.“

(22)

Vnos „NADA INTERNATIONAL ANSTALT, Vaduz, Lihtenštajn; (prej c/o Asat Trust reg.).“ pod naslovom „Pravne osebe, skupine in subjekti“ se nadomesti z:

„Nada International Anstalt. Naslov: Vaduz, Lihenštajn (prej c/o Asat Trust reg.). Drugi podatki: likvidirano in izbrisano iz trgovinskega registra. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 3. 9. 2002.“

(23)

Vnos „Tunisian Combatant Group (alias (a) GCT, (b) Groupe Combattant Tunisien, (c) Groupe Islamiste Combattant Tunisien, (d) GICT.“ pod naslovom „Pravne osebe, skupine in subjekti“ se nadomesti z:

„Tunisian Combatant Group (tudi (a) Groupe Combattant Tunisien, (b) Groupe Islamiste Combattant Tunisien, (c) GICT. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 10. 10. 2002.“

(24)

Vnos „Taibah International – Bosnia Offices (z drugimi imeni (a) Taibah International Aid Agency, (b) Taibah International Aid Association, (c) Al Taibah, Intl., (d) Taibah International Aide Association). Naslovi: (a) Avde Smailovića 2a, Sarajevo, Bosna in Hercegovina; (b) 26, Tabhanska ulica, Visoko, Bosna in Hercegovina; (c) 3, Velika cilna ulica, Visoko, Bosna in Hercegovina; (d) 26, Tahbanska ulica, Visoko, Bosna in Hercegovina“ pod naslovom „Pravne osebe, skupine in subjekti“ se nadomesti z:

„Taibah International — Bosnia Offices (tudi (a) Taibah International Aid Agency, (b) Taibah International Aid Association, (c) Al Taibah, Intl, (d) Taibah International Aide Association). Naslov: (a) 6 ul. Avde Smajlovic, Novo Sarajevo, Bosna in Hercegovina; (b) 26 Tabhanska ulica, Visoko, Bosna in Hercegovina; (c) 3 Velika cilna ulica, Visoko, Bosna in Hercegovina. Drugi podatki: (a) v obdobju 2002-2004 je organizacija Taibah International – Bosnia offices uporabljala prostore kulturnega doma v kraju Hadzici, Sarajevo, Bosna in Hercegovina; (b) organizacija je bila uradno registrirana v Bosni in Hercegovini kot podružnica Taibah International Aid Association pod registrsko številko 7; (b) Taibah International – Bosnia offices je prenehala dejavnosti na podlagi odločbe Ministrstva za pravosodje Federacije Bosne in Hercegovine (odločba o ukinitvi operativne številke 03-05-2-70/03). Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 11. 5. 2004.“

Spremembe v zvezi z naslovom „Fizične osebe“

(25)

Vnos „Moustafa Abbes. Naslov: Via Padova 82, Milano, Italija (bivališče). Datum rojstva: 5. 2. 1962. Kraj rojstva: Osniers, Alžirija. Druge informacije: sodišče v Neaplju ga je 19. maja 2005 obsodilo na tri leta in šest mesecev zapora. Izpuščen 30. januarja 2006 na podlagi odloka o pogojni kazni.“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

„Moustafa Abbes (tudi Mostafa Abbes). Naslov: Via Padova 82, Milan, Italija (prejšnji naslov iz marca 2004). Datum rojstva: 5. 2. 1962. Kraj rojstva: Osniers, Alžirija. Državljanstvo: alžirsko. Drugi podatki: (a) 30. 1. 2006 je bil izpuščen iz zapora v Italiji; (c) novembra 2008 je prebival v Alžiriji. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 17. 3. 2004.“

(26)

Vnos „Abdulbasit Abdulrahim (alias (a) Abdul Basit Fadil Abdul Rahim, (b) Abdelbasit Abdelrahim, (c) Abdullah Mansour, (d) Abdallah Mansour, (e) Adbulrahim Abdulbasit Fadil Mahoud). Naslov: London, Združeno kraljestvo. Datum rojstva: 2.7.1968. Kraj rojstva: Gdabia, Libija. Št. potnega lista: 800220972 (britanski potni list). Državljanstvo: britansko. Drugi podatki: (a) številka britanskega nacionalnega zavarovanja PX053496A; (b) udeležen pri zbiranju sredstev v imenu libijske islamske borbene skupine (Libyan Islamic Fighting Group – LIFG); (c) imenovan je bil na visoke položaje v LIFG v Združenem kraljestvu; (d) povezan z direktorji SANABEL Relief Agency, ki se imenujejo Ghuma Abd’rabbah, Taher Nasuf in Abdulbaqi Mohammed Khaled, ter s člani LIFG v Združenem kraljestvu, vključno z Ismailom Kamoko, vodilnim članom LIFG v Združenem kraljestvu, ki je bil junija 2007 v Združenem kraljestvu obsojen zaradi financiranja terorizma.“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

„Abdulbasit Abdulrahim (tudi (a) Abdul Basit Fadil Abdul Rahim, (b) Abdelbasit Abdelrahim, (c) Abdullah Mansour, (d) Abdallah Mansour, (e) Adbulrahim Abdulbasit Fadil Mahoud, (f) Abdul Bohlega, (g) Abdulbasit Mahmoud, (h) Abdul Mahmoud, (i) Abdulbasit Fadil Abdulrahim Mahmoud, (j) Abdul Basit Mahmoud, (k) Abdulbasit Mahmood, (l) Abdul Basit Fadil Abdul Rahim, (m) Abdulbasit Abdulrahim Mahmoud. Naslov: (a) London, Združeno kraljestvo; (b) Birmingham, Združeno kraljestvo. Datum rojstva: (a) 2. 7. 1968 (b) 2. 9. 1968. Kraj rojstva: (a) Gdabia, Libija; (b) Amman, Jordanija. Državljanstvo: (a) britansko, (b) jordansko. Št. potnega lista: 800220972 (britanski potni list). Drugi podatki: (a) številka britanskega nacionalnega zavarovanja PX053496A; (b) številka britanskega nacionalnega zavarovanja SJ855878C. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 21. 10. 2008.“

(27)

Vnos „Ata Abdoulaziz Rashid (alias a) Ata Abdoul Aziz Barzingy, b) Abdoulaziz Ata Rashid). Datum rojstva: 1. 12. 1973. Kraj rojstva: Sulaimaniya, Irak. Državljanstvo: iraško. Št. potnega lista: nemška potna listina („Reiseausweis“) A 0020375. Drugi podatki: v priporu v Stuttgartu, Nemčija.“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

„Ata Abdoulaziz Rashid (tudi (a) Ata Abdoul Aziz Barzingy, (b) Abdoulaziz Ata Rashid). Datum rojstva: 1. 12. 1973. Kraj rojstva: Sulaimaniya, Irak. Državljanstvo: Iraško. Št. potnega lista: nemška potna listina (‚Reiseausweis‘) A 0020375. Drugi podatki: od decembra 2004 v zaporu v Nemčiji. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 6. 12. 2005.“

(28)

Vnos „Mohamed Abu Dhess (alias (a) Yaser Hassan, rojen 1. februarja 1966 v Hasmiji; (b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, rojen 1. februarja 1966 v Hasmiji; (c) Mohamed Abu Dhess, rojen 1. februarja 1966 v Hashmiji, Irak). Datum rojstva: 22. februar 1964. Kraj rojstva: Irbid, Jordanija. Državljanstvo: jordansko. Št. potnega lista: (a) Nemška mednarodna potna listina št. 0695982, potekla; (b) Nemška mednarodna potna listina št. 0785146, veljavna do 8. aprila 2004. Drugi podatki: (a) Ime očeta: Mouhemad Saleh Hassan; (b) Ime matere: Mariam Hassan, rojena Chalabia; (c) Posebne lastnosti: otrdelost/deformacija levega kazalca; (d) trenutno v preiskovalnem zaporu.“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z naslednjim:

„Mohamed Abu Dhess (tudi (a) Yaser Hassan, rojen 1. 2. 1966, (b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, rojen 1. 2. 1966 v Hasmiji, (c) Mohamed Abu Dhess, rojen 1. 2. 1966 v Hashmiji, Irak). Datum rojstva: (a) 22. 2. 1964, (b)1. 2.1966. Kraj rojstva: Irbid, Jordanija. Državljanstvo: jordansko. Št. potnega lista: (a) nemška mednarodna potna listina št. 0695982, potekla; (b) nemška mednarodna potna listina št. 0785146, veljavna do 8. 4. 2004. Drugi podatki: (a) ime očeta: Mouhemad Saleh Hassan; (b) ime matere: Mariam Hassan, rojena Chalabia; (c) oktobra 2008 je bil v zaporu v Nemčiji. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 23. 9. 2003.“

(29)

Vnos „Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi Al-Amdouni (alias (a) Fabio Fusco, (b) Mohamed Hassan, (c) Abu Thale). Naslov: brez stalnega naslova v Italiji. Datum rojstva: 18. 12. 1969. Kraj rojstva: Asima-Tunis, Tunizija. Državljanstvo: (a) tunizijsko, (b) Bosne in Hercegovine. Št. potnega lista: (a) G737411 (tunizijski potni list izdan 24. 10. 1990, prenehanje veljavnosti 20. 9. 1997, (b) 0801888 (Bosna in Hercegovina). Druge informacije: (a) aretiran v Istanbulu v Turčiji in izgnan v Italijo, (b) januarja 2003 v Italiji obsojen na tri leta zapora, (c) italijansko prizivno sodišče ga je 17. maja 2004 obsodilo na dve leti in šest mesecev zapora.“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z naslednjim:

„Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi Al-Amdouni (tudi (a) Fabio Fusco, (b) Mohamed Hassan, (c) Abu Thale). Naslov: 14 ul. Abdesthana, Sarajevo, Bosna in Hercegovina. Datum rojstva: 18. 12. 1969. Kraj rojstva: Asima-Tunis, Tunizija. Državljanstvo: tunizijsko. Št. potnega lista: (a) G737411 (tunizijski potni list, izdan24. 10. 1990, prenehal veljati 20. 9. 1997); (b) potni list Bosne in Hercegovine 0801888, izdan 14. 9. 1998 v Sarajevu, Bosna in Hercegovina, prenehal veljati 14. 9. 2003). Drugi podatki: (a) državljanstvo Bosne in Hercegovine odvzeto julija 2006; (b) naslov je zadnji prijavljeni naslov v Bosni in Hercegovini; (c) domnevno aretiran v Istanbulu v Turčiji in izgnan v Italijo; (d) nima veljavnega identifikacijskega dokumenta Bosne in Hercegovine. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 25. 6. 2003.“

(30)

Vnos „Aqeel Abdulaziz Aqeel Al-Aqeel (alias (a) Aqeel Abdulaziz Al-Aqil; (b) Ageel Abdulaziz A. Alageel). Datum rojstva: 29. 4. 1949. Kraj rojstva: Unaizah, Saudova Arabija. Državljanstvo: Saudove Arabije. Št. potnega lista: (a) C 1415363 (izdan 21. 5. 2000 (16/2/1421H)), (b) E 839024 (izdan 3. 1. 2004, prenehanje veljavnosti 8. 11. 2008).“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z naslednjim:

„Aqeel Abdulaziz Aqeel Al-Aqeel (tudi (a) Aqeel Abdulaziz Al-Aqil, (b) Ageel Abdulaziz A. Alageel). Datum rojstva: 29. 4. 1949. Kraj rojstva: Uneizah, Saudova Arabija. Državljanstvo: Saudove Arabije. Št. potnega lista: (a) C 1415363 (izdan 21. 5. 2000 (16/2/1421H); (b) E 839024 (izdan 3. 1. 2004, prenehal veljati 8. 11. 2008). Drugi podatki: nahaja se v Saudovi Arabiji (aprila 2009). Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 6. 7. 2004.“

(31)

Vnos „Chiheb Ben Mohamed Ben Mokhtar Al-Ayari (alias Hichem Abu Hchem). Naslov: Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italija. Datum rojstva: 19. 12. 1965. Kraj rojstva: Tunis, Tunizija. Državljanstvo: tunizijsko. Št. potnega lista: L246084 (tunizijski potni list izdan 10. 6. 1996, prenehanje veljavnosti 9. 6. 2001). Druge informacije: januarja 2003 v Italiji obsojen na dve leti in en mesec zapora.“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z naslednjim:

„Chiheb Ben Mohamed Ben Mokhtar Al-Ayari (tudi Hichem Abu Hchem). Naslov: Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italija. Datum rojstva: 19. 12. 1965. Kraj rojstva: Tunis, Tunizija. Državljanstvo: tunizijsko. Št. potnega lista: L246084 (tunizijski potni list, izdan 10. 6. 1996, prenehal veljati 9. 6. 2001). Drugi podatki: 13. 3. 2006 je bil izročen Tuniziji. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 25. 6. 2003.“

(32)

Vnos „Mondher Ben Mohsen Ben Ali Al-Baazaoui (alias Hamza). Naslov: Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italija. Datum rojstva: 18. 3. 1967. Kraj rojstva: Kairouan, Tunizija. Državljanstvo: tunizijsko. Št. potnega lista: K602878 (tunizijski potni list izdan 5. 11. 1993, prenehanje veljavnosti9. 6. 2001). Druge informacije: januarja 2003 v Italiji obsojen na dve leti in šest mesecev zapora.“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z naslednjim:

„Mondher Ben Mohsen Ben Ali Al-Baazaoui (tudi Hamza). Naslov: Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italija. Datum rojstva: 18. 3. 1967. Kraj rojstva: Kairouan, Tunizija. Državljanstvo: tunizijsko. Št. potnega lista: K602878 (tunizijski potni list, izdan 5. 11. 1993, prenehal veljati 9. 6. 2001). Drugi podatki: 4. 9. 2003 je bil izročen Franciji. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 25. 6. 2003.“

(33)

Vnos „Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara Al-Charaabi (alias (a) Tarek Sharaabi, (b) Haroun, (c) Frank). Naslov: Viale Bligny 42, Milano, Italija. Datum rojstva: 31. 3. 1970. Kraj rojstva: Tunis, Tunizija. Državljanstvo: tunizijsko. Št. Potnega lista: L579603 (številka tunizijskega potnega lista, izdanega v Milanu 19. 11. 1997, prenehanje veljavnosti 18. 11. 2002). Nacionalna matična številka: 007-99090. Druge informacije: (a) italijanska davčna številka: CHRTRK70C31Z352U, (b) ime matere: Charaabi Hedia, (c) izpuščen iz zapora v Italiji 28. 5. 2004. Pravnosodni organi v Milanu so zanj izdali nalog za prijetje 18. maja 2005. Na begu od oktobra 2007.“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z naslednjim:

„Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara Al-Charaabi (tudi (a) Tarek Sharaabi, (b) Haroun, (c) Frank). Naslov: Viale Bligny 42, Milano, Italija. Datum rojstva: 31. 3. 1970. Kraj rojstva: Tunis, Tunizija. Državljanstvo: tunizijsko. Št. potnega lista: L579603 (tunizijski potni list, izdan v Milanu 19. 11. 1997, prenehal veljati 18. 11. 2002). Nacionalna identifikacijska št.: 007-99090. Drugi podatki: (a) italijanska davčna številka: CHRTRK70C31Z352U, (b) ime matere: Charaabi Hedia, (c) 28. 5. 2004 izpuščen iz zapora v Italiji; (d) na begu od oktobra 2007; (e) od leta 2004 prebiva v Švici. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 24. 4. 2002.“

(34)

Vnos „Said Ben Abdelhakim Ben Omar Al-Cherif (alias (a) Djallal, (b) Youcef, (c) Abou Salman). Naslov: Corso Lodi 59, Milano, Italija. Datum rojstva: 25. 1. 1970. Kraj rojstva: Menzel Temime, Tunizija. Državljanstvo: tunizijsko. Št. potnega lista: M307968 (tunizijski potni list izdan 8. 9. 2001, prenehanje veljavnosti 7. 9. 2006). Druge informacije: Sodišče prve stopnje v Milanu ga je 9. 5. 2005 obsodilo na štiri leta in šest mesecev zapora, 5. 10. 2006 pa na šest let zapora. Od septembra 2007 zaprt v Italiji.“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z naslednjim:

„Said Ben Abdelhakim Ben Omar Al-Cherif (tudi (a) Djallal, (b) Youcef, (c) Abou Salman). Address: Corso Lodi 59, Milano, Italija. Datum rojstva: 25. 1. 1970. Kraj rojstva: Menzel Temime, Tunizija. Državljanstvo: tunizijsko. Št. potnega lista: M307968 (tunizijski potni list, izdan 8. 9. 2001, prenehal veljati 7. 9. 2006). Drugi podatki: februarja 2008 pridržan v Italiji. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 12. 11. 2003.“

(35)

Vnos „Aschraf Al–Dagma (alias (a) Aschraf Al–Dagma, rojen 28. aprila 1969 v Kannyouizu, palestinsko ozemlje; (b) Aschraf Al Dagma, rojen 28. aprila 1969 na območju Gaze, palestinsko ozemlje; (c) Aschraf Al Dagma, rojen 28. aprila 1969 na palestinskem ozemlju; (d) Aschraf Al Dagma, rojen 28. aprila 1969 v Abasanu, območje Gaze). Datum rojstva: 28. april 1969. Kraj rojstva: Absan, območje Gaze, palestinsko ozemlje. Državljanstvo: nejasno/palestinsko poreklo; št. potnega lista: begunska potna listina, ki jo je izdal urad Landratsamt Altenburger Land (urad okrožnega sveta okrožja Altenburg), Nemčija, dne 30. aprila 2000. Drugi podatki: trenutno v preiskovalnem zaporu.“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z naslednjim:

„Aschraf Al-Dagma (tudi Aschraf Al Dagma). Datum rojstva: 28. 4. 1969. Kraj rojstva: (a) Absan, območje Gaze, palestinsko ozemlje, (b) Kannyouiz, palestinsko ozemlje. Državljanstvo: nejasno / palestinsko poreklo; št. potnega lista: begunska potna listina, ki jo je izdal Landratsamt Altenburger Land (urad okrožnega sveta okrožja Altenburg), Nemčija, dne 30. aprila 2000. Drugi podatki: oktobra 2008 je bil v zaporu v Nemčiji. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 23. 9. 2003.“

(36)

Vnos „Saad Rashed Mohammad Al-Faqih (alias (a) Abu Uthman Sa’d Al-Faqih, (b) Sa’ad Al-Faqih, (c) Saad Alfagih, (d) Sa’d Al-Faqi, (e) Saad Al-Faqih, (f) Saad Al Faqih, (g) Saad Al-Fagih, (h) Saad Al-Fakih, (i) Sa’d Rashid Muhammed Al- Fageeh). Naziv: Doktor. Naslov: London, Združeno kraljestvo. Datum rojstva: (a) 1. 2. 1957, (b) 31. 1. 1957. Kraj rojstva: Zubair, Irak. Državljanstvo: Saudove Arabije.“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

„Saad Rashed Mohammad Al-Faqih (tudi (a) Abu Uthman Sa’d Al-Faqih, (b) Sa’ad Al-Faqih, (c) Saad Alfagih, (d) Sa’d Al-Faqi, (e) Saad Al-Faqih, (f) Saad Al Faqih, (g) Saad Al-Fagih, (h) Saad Al-Fakih, (i) Sa’d Rashid Muhammed Al- Fageeh). Naziv: doktor. Naslov: London, Združeno kraljestvo. Datum rojstva: (a) 1. 2. 1957, (b) 31. 1. 1957. Kraj rojstva: Al-Zubair, Irak. Državljanstvo: Saudove Arabije. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 23. 12. 2004.“

(37)

Vnos „Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi Al-Maaroufi (alias (a) Abu Ismail, (b) Abou Ismail el Jendoubi, (c) Abou Ismail Al Djoundoubi). Naslov: Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek, Bruselj, Belgija.Datum rojstva: 23. 11. 1965. Kraj rojstva: Ghardimaou, Tunizija. Državljanstvo: (a) tunizijsko, (b) belgijsko (od 8. 11. 1993). Št. potnega lista: E590976 (tunizijski potni list, izdan 19. 6. 1987, veljavnost pa mu je prenehala 18. 6. 1992). Druge informacije: 18. 12. 2001 aretiran v Belgiji in septembra 2003 obsojen na 6 let zapora. Po pritožbi mu je bila kazen zvišana na 7 let (odločba, sprejeta 9. 6. 2004).“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

„Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi Al-Maaroufi (tudi (a) Abu Ismail, (b) Abou Ismail el Jendoubi, (c) Abou Ismail Al Djoundoubi). Naslov: Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek, Bruselj, Belgija. Datum rojstva: 23. 11. 1965. Kraj rojstva: Ghardimaou, Tunizija. Državljanstvo: (a) tunizijsko, (b) belgijsko (od 8. 11. 1993). Št. potnega lista: E590976 (tunizijski potni list, izdan 19. 6. 1987, prenehal veljati 18. 6. 1992). Drugi podatki: (a) 18. 12. 2001 aretiran v Belgiji, (b) na prostosti od začetka leta 2008. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 3. 9. 2002.“

(38)

Vnos „Lofti Ben Abdul Hamid Ben Ali Al-Rihani (alias Abderrahmane). Naslov: Via Bolgeri 4, Barni (Como), Italija. Datum rojstva: 1. 7. 1977. Kraj rojstva: Tunis, Tunizija. Državljanstvo: tunizijsko. Št. potnega lista: L886177 (tunizijski potni list, izdan 14. 12. 1998, veljavnost pa mu je prenehala 13. 12. 2003).“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

„Lotfi Ben Abdul Hamid Ben Ali Al-Rihani (tudi (a) Abderrahmane, (b) Lofti Ben Abdul Hamid Ben Ali Al-Rihani). Naslov: Via Bolgeri 4, Barni (Como), Italija (prejšnji naslov sredi leta 2002). Datum rojstva: 1. 7. 1977. Kraj rojstva: Tunis, Tunizija. Državljanstvo: tunizijsko. Št. potnega lista: L886177 (tunizijski potni list, izdan 14. 12. 1998, prenehal veljati 13. 12. 2003). Drugi podatki: bivališče in status nista znana od srede leta 2002. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 12. 11. 2003.“

(39)

Vnos „Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer Al-Trabelsi (alias Abou Djarrah). Naslov: Via Geromini 15, Cremona, Italija. Datum rojstva: 20. 5. 1969. Kraj rojstva: Menzel Temime, Tunizija. Državljanstvo: tunizijsko. Št. potnega lista: G827238 (tunizijski potni list izdan 1. 6. 1996, veljavnost pa mu je prenehala 31. 5. 2001).“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z naslednjim:

„Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer Al-Trabelsi (tudi Abou Djarrah). Naslov: Via Geromini 15, Cremona, Italija. Datum rojstva: 20. 5. 1969. Kraj rojstva: Menzel Temime, Tunizija. Državljanstvo: tunizijsko. Št. potnega lista: G827238 (tunizijski potni list, izdan 1. 6. 1996, prenehal veljati 31. 5. 2001). Drugi podatki: izročen Tuniziji 13. 12. 2008. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 12. 11. 2003.“

(40)

Vnos „Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz (alias Ouaz Najib). Naslov: Vicolo dei Prati 2/2, Bologna, Italija. Datum rojstva: 12. 4. 1960. Kraj rojstva: Hekaima Al- Mehdiya, Tunizija. Državljanstvo: tunizijsko. Št. potnega lista: K815205 (tunizijski potni list izdan 17. 9. 1994, prenehanje veljavnosti 16. 9. 1999). Druge informacije: Januarja 2003 v Italiji obsojen na 6 mesecev zapora kazen.“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z naslednjim:

„Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz (tudi Ouaz Najib). Naslov: Vicolo dei Prati 2/2, Bologna, Italija. Datum rojstva: 12. 4. 1960. Kraj rojstva: Hekaima Al-Mehdiya, Tunizija. Državljanstvo: tunizijsko. Št. potnega lista: K815205 (tunizijski potni list, izdan 17. 9. 1994, prenehal veljati 16. 9. 1999). Drugi podatki: povezan z Al-Haramain Islamic Foundation. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 25. 6. 2003.“

(41)

Vnos „Imad Ben Al-Mekki Ben Al-Akhdar Al-Zarkaoui (alias (a) Zarga, (b) Nadra). Naslov: Via Col. Aprosio 588, Vallecrosia (IM), Italija. Datum rojstva: 15. 1. 1973. Kraj rojstva: Tunis, Tunizija. Državljanstvo: tunizijsko. Št. potnega lista: M174950 (tunizijski potni list izdan 27. 4. 1999 veljavnost pa mu je prenehala 26. 4. 2004).“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

„Imad Ben Al-Mekki Ben Al-Akhdar Al-Zarkaoui (tudi (a) Zarga, (b) Nadra). Naslov: Via Col. Aprosio 588, Vallecrosia (IM), Italija. Datum rojstva: 15. 1. 1973. Kraj rojstva: Tunis, Tunizija. Državljanstvo: tunizijsko. Št. potnega lista: M174950 (tunizijski potni list, izdan 27. 4. 1999, prenehal veljati 26. 4. 2004). Drugi podatki: od 11. 4. 2008 priprt v Italiji. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 12. 11. 2003.“

(42)

Vnos „Haji Muhammad Ashraf (alias Haji M. Ashraf). Datum rojstva: 1. 3. 1965. Državljanstvo: pakistansko. Št. potnega lista: A-374184 (Pakistan). Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 10. 12. 2008.“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z naslednjim:

„Haji Muhammad Ashraf (tudi Haji M. Ashraf). Datum rojstva: 1. 3. 1965. Državljanstvo: pakistansko. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 10. 12. 2008. Drugi podatki: ime očeta je Noor Muhammad.“

(43)

Vnos „Sayed Allamuddin Athear. Položaj: drugi sekretar, Talibanski generalni konzulat, Pešavar, Pakistan. Datum rojstva: 15. 2. 1955. Kraj rojstva: Badakshan. Državljanstvo: afganistansko. Št. potnega lista: D 000994 (afganistanski potni list).“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z naslednjim:

„Sayed Allamuddin Atheer (tudi Sayed Allamuddin Athear). Položaj: drugi sekretar, Talibanski generalni konzulat, Pešavar, Pakistan. Datum rojstva: 15. 2. 1955. Kraj rojstva: Badakhshan, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Št. potnega lista: D 000994 (afganistanski potni list). Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 25. 1. 2001.“

(44)

Vnos „L’Hadi Bendebka (alias (a) Abd Al Hadi, (b) Hadi). Naslov: (a) Via Garibaldi 70, San Zenone al Po (PV), Italija, (b) Via Manzoni 33, Cinisello Balsamo (MI), Italija (bivališče). Datum rojstva: 17. 11. 1963. Kraj rojstva: Alžir, Alžirija. Druge informacije: (a) naslov pod (a) uporablja od 17. 12. 2001, (b) Sodišče v Neaplju ga je 16. marca 2004 obsodilo na osem let zapora. Od septembra 2007 zaprt v Italiji.“pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z naslednjim:

„Abdelhadi Ben Debka (tudi (a) L'Hadi Bendebka, (b) El Hadj Ben Debka, (c) Abd Al Hadi, (d) Hadi). Naslov: (a) Via Garibaldi 70, San Zenone al Po (PV), Italija, (prejšnji naslov na dan 17. 12. 2001); (b) Via Manzoni 33, Cinisello Balsamo (MI); Italija (prejšnji naslov iz marca 2004). Datum rojstva: 17. 11. 1963. Kraj rojstva: Alžir, Alžirija. Državljanstvo: alžirsko. Drugi podatki: (a) septembra 2007 priprt v Italiji, (b) novembra 2008 prebival v Alžiriji. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 17. 3. 2004.“

(45)

Vnos „Huda bin Abdul Haq (alias (a) Ali Gufron, (b) Ali Ghufron, (c) Ali Gufron al Mukhlas, (d) Mukhlas, (e) Muklas, (f) Muchlas, (g) Sofwan). Datum rojstva: (a) 9. 2. 1960 (b) 2. 2. 1960. Kraj rojstva: podokrožje Solokuro v okrožju Lamongan, provinca Vzhodna Java, Indonezija. Državljanstvo: indonezijsko.“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z naslednjim:

„Huda bin Abdul Haq (tudi (a) Ali Gufron, (b) Ali Ghufron, (c) Ali Gufron al Mukhlas, (d) Mukhlas, (e) Muklas, (f) Muchlas, (g) Sofwan). Datum rojstva: (a) 9. 2. 1960, (b) 2. 2. 1960. Kraj rojstva: podokrožje Solokuro v okrožju Lamongan, provinca Vzhodna Java, Indonezija. Državljanstvo: indonezijsko. Drugi podatki: domnevno umrl novembra 2008. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 9. 9. 2003.“

(46)

Vnos „Zulkepli Bin Marzuki, Taman Puchong Perdana, Selangor, Malezija. Datum rojstva: 3. julij 1968. Kraj rojstva: Selangor, Malezija. Državljanstvo: malezijsko. Št. potnega lista: A 5983063. Nacionalna identifikacijska št.: 680703-10-5821.“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z naslednjim:

„Zulkepli Bin Marzuki. Naslov: Taman Puchong Perdana, država Selangor, Malezija. Datum rojstva: 3. 7. 1968. Kraj rojstva: Selangor, Malezija. Državljanstvo: malezijsko. Št. potnega lista: A 5983063. Nacionalna identifikacijska št.: 680703-10-5821. Drugi podatki: (a) 3. februarja 2007 pridržan s strani malezijskih organov in aprila 2009 še vedno v priporu. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 9. 9. 2003.“

(47)

Vnos „Hamadi Ben Abdul Aziz Ben Ali Bouyehia (alias Gamel Mohamed). Datum rojstva: (a) 29. 5. 1966, (b) 25. 5. 1966 (Gamel Mohamed). Naslov: Corso XXII Marzo 39, Milano, Italija. Kraj rojstva: (a) Tunizija, (b) Maroko (Gamel Mohamed). Državljanstvo: tunizijsko. Št. potnega lista: L723315 (tunizijski potni list, izdan 5. 5. 1998, veljavnost pa mu je prenehala 4. 5. 2003).“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z naslednjim:

„Hamadi Ben Abdul Azis Ben Ali Bouyehia (tudi Gamel Mohamed). Naslov: Corso XXII Marzo 39, Milano, Italija. Datum rojstva: (a) 29. 5. 1966 (b) 25. 5. 1966 (Gamel Mohamed). Kraj rojstva: (a) Tunizija, (b) Maroko (Gamel Mohamed). Državljanstvo: tunizijsko. Št. potnega lista: L723315 (tunizijski potni list, izdan 5. 5. 1998, prenehal veljati 4. 5. 2003). Drugi podatki: julija 2008 priprt v Italiji. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 12. 11. 2003.“

(48)

Vnos „Maxamed Cabdullaah CIISE, Via Quaranta (mošeja), Milano, Italija. Kraj rojstva: Somalija. Datum rojstva: 8. oktober 1974.“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z naslednjim:

„Maxamed Cabdullaah Ciise, (tudi (a) Maxamed Cabdullaahi Ciise, (b) Maxammed Cabdullaahi, (c) Cabdullah Mayamed Ciise. Naslov: (a) London, Združeno kraljestvo (novembra 2008); (b) Via Quaranta, Milano, Italija (prejšnji naslov). Datum rojstva: 8. 10. 1974. Kraj rojstva: Kismaayo, Somalija. Državljanstvo: somalsko. Nacionalna identifikacijska številka: PX910063D (identifikacijska številka Združenega kraljestva). Drugi podatki: nahaja se v Združenem kraljestvu. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 12. 11. 2003.“

(49)

Vnos „Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed Darraji. Naslov: via Belotti 16, Busto Arsizio (Varese) Italija. Datum rojstva: 22. 7. 1967. Kraj rojstva: Menzel Bouzelfa, Tunizija. Državljanstvo: tunizijsko. Št. potnega lista: L029899 (tunizijski potni list izdan 14. 8. 1995, prenehanje veljavnosti 13. 8. 2000). Druge informacije: italijanska davčna številka: (a) DDR KML 67L22 Z352Q, (b) DRR KLB 67L22 Z352S, (c) dne 3. 12. 2004 ga je prvostopenjsko sodišče v Milanu obsodilo na 5 let in 10 mesecev zapora. Prizivno sodišče v Milanu mu je 29. 9. 2005 zmanjšalo kazen na 3 leta in 7 mesecev zapora. Kazen je v zaporu ali v drugačnih pogojih prestajal od 24. 6. 2003 do 17. 11. 2006. Zanj velja odločba o izgonu z italijanskega ozemlja.“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z naslednjim:

„Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed Darraji (tudi Kamel Darraji). Naslov: via Belotti 16, Busto Arsizio (Varese), Italija. Datum rojstva: 22. 7. 1967. Kraj rojstva: Menzel Bouzelfa, Tunizija. Državljanstvo: tunizijsko. Št. potnega lista: L029899 (tunizijski potni list, izdan 14. 8. 1995, prenehal veljati 13. 8. 2000). Nacionalna identifikacijska številka: (a) DDR KML 67L22 Z352Q (italijanska davčna številka), (b) DRR KLB 67L22 Z352S (italijanska davčna številka). Drugi podatki: (a) kazen je v zaporu ali v drugačnih pogojih omejitve prostosti prestajal od 24. 6. 2003 do 17. 11. 2006; (b) zanj velja odločba o izgonu z italijanskega ozemlja. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 23. 6. 2004.“

(50)

Vnos „Sulayman Khalid Darwish (alias Abu Al-Ghadiya). Datum rojstva: (a) 1976, (b) okrog 1974. Kraj rojstva: zunaj Damaska, Sirija. Državljanstvo: Sirije. Potni list št.: (a) 3936712, (b) 11012.“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z naslednjim:

„Sulayman Khalid Darwish (tudi Abu Al-Ghadiya). Datum rojstva: (a) 1976, (b) okoli 1974. Kraj rojstva: zunaj Damaska, Sirija. Državljanstvo: Sirije. Št. potnega lista: (a) 3936712 (potni list Sirije), (b) 11012 (potni list Sirije). Drugi podatki: domnevno ubit v Iraku leta 2005. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 28. 1. 2005.“

(51)

Vnos „Pio Abogne De Vera (alias (a) Ismael De Vera, (b) Khalid, (c) Ismael, (d) Ismail, (e) Manex, (f) Tito Art, (g) Dave, (h) Leo). Naslov: Concepcion, Zaragosa, Nueva Ecija, Filipini. Datum rojstva: 19. 12. 1969. Kraj rojstva: Bagac, Bagamanok, Catanduanes, Filipini. Državljanstvo: filipinsko. Drugi podatki: (a) član gibanja Rajah Solaiman Movement; (b) filipinski organi so ga aretirali 15. decembra 2005. Priprt na Filipinih od junija 2008.“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z naslednjim:

„Pio Abogne De Vera (tudi (a) Ismael De Vera, (b) Khalid, (c) Ismael, (d) Ismail, (e) Manex, (f) Tito Art, (g) Dave, (h) Leo). Naslov: Concepcion, Zaragosa, Nueva Ecija, Filipini. Datum rojstva: 19. 12. 1969. Kraj rojstva: Bagac, Bagamanok, Catanduanes, Filipini. Državljanstvo: filipinsko. Drugi podatki: (a) filipinski organi so ga aretirali 15. decembra 2005; (b) junija 2008 je bil še vedno priprt na Filipinih; (c) ime očeta je Honorio Devera; (d) ime matere je Fausta Abogne. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 4. 6. 2008.“

(52)

Vnos „Redendo Cain Dellosa (alias (a) Abu Ilonggo, (b) Brandon Berusa, (c) Abu Muadz, (d) Arnulfo Alvarado, (e) Habil Ahmad Dellosa, (f) Uthman, (g) Dodong (h) Troy). Naslov: (a) 3111, Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Filipini; (b) Mataba, Aroroy Masbate, Filipini (prejšnji naslov); (c) Anda, Pangasinan, Filipini (prejšnji naslov); (d) Jolo, Sulu, Filipini (prejšnji naslov); (e) Pollok, Cotabato, Filipini (prejšnji naslov). Datum rojstva: 15. 5. 1972. Kraj rojstva: Punta, Santa Ana, Manila, Filipini. Državljanstvo: filipinsko. Drugi podatki: (a) Trenutno bivališče (od 10. decembra 2007): Manila, Filipini. Prejšnje bivališče: Masbate, Filipini; (b) član gibanja Rajah Solaiman Movement in povezan s skupino Abu Sayyaf Group; (b) filipinski organi so ga aretirali 30. marca 2004. Od junija 2008 se proti njemu vodi sodni postopek na sodišču Philippines Regional Trial Court Branch 261, Pasig City.“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z naslednjim:

„Redendo Cain Dellosa (tudi (a) Abu Ilonggo, (b) Brandon Berusa, (c) Abu Muadz, (d) Arnulfo Alvarado, (e) Habil Ahmad Dellosa, (f) Uthman, (g) Dodong (h) Troy). Naslov: (a) 3111, Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Filipini; (b) Manila, Filipini (bivališče aprila 2009); (c) Matabata, Aroroy Masbate, Filipini (prejšnji naslov); (d) Anda, Pangasinan, Filipini (prejšnji naslov); (e) Jolo, Sulu, Filipini (prejšnji naslov); (f) Pollok, Cotabato, Filipini (prejšnji naslov); (g) Masbate, Filipini (prejšnje bivališče). Datum rojstva: 15. 5. 1972. Kraj rojstva: Punta, Santa Ana, Manila, Filipini. Državljanstvo: filipinsko. Drugi podatki: (a) 30. 3. 2004 so ga aretirali filipinski organi; (b) od junija 2008 se proti njemu vodi sodni postopek; (c) ime očeta je Fernando Rafael Dellosa; (d) ime matere je Editha Parado Cain. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 4. 6. 2008.“

(53)

Vnos „Feliciano Semborio Delos Reyes jr (alias (a) Abubakar Abdillah, (b) Abdul Abdillah). Naziv: ustadz (učitelj). Naslov: (a) San Jose, Zamboanga City, Filipini (prejšnji naslov), (b) Siasi, Sulu, Filipini (prejšnji naslov), (c) Santa Barbara, Zamboanga City, Filipini (prejšnji naslov). Datum rojstva: 4. 11. 1963. Kraj rojstva: Arco, Lamitan, Basilan, Filipini. Državljanstvo: filipinsko. Drugi podatki: (a) Prejšnje bivališče: Arco, Lamitan, Filipini; (b) član gibanja Rajah Solaiman Movement; (b) filipinski organi so ga aretirali novembra 2006. Priprt na Filipinih od junija 2008.“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z naslednjim:

„Feliciano Semborio Delos Reyes jr. (tudi (a) Abubakar Abdillah, (b) Abdul Abdillah). Naziv: ustadz (učitelj). Naslov: (a) San Jose, Zamboanga City, Filipini (prejšnji naslov); (b) Siasi, Sulu, Filipini (prejšnji naslov); (c) Santa Barbara, Zamboanga City, Filipini (prejšnji naslov); (d) Arco, Lamitan, Filipini (prejšnje bivališče). Datum rojstva: 4. 11. 1963. Kraj rojstva: Arco, Lamitan, Basilan, Filipini. Državljanstvo: filipinsko. Drugi podatki: (a) novembra 2006 so ga aretirali filipinski organi; (b) junija 2008 je bil še vedno priprt na Filipinih; (c) ime očeta je Feliciano Delos Reyes Sr.; (d) ime matere je Aurea Semborio. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 4. 6. 2008.“

(54)

Vnos „Othman Deramchi (alias Abou Youssef). Naslov: (a) Via Milanese 5, Sesto San Giovanni (MI), Italija, (b) Piazza Trieste 11, Mortara, Italija (bivališče od oktobra 2002). Datum rojstva: 7. 6. 1954. Kraj rojstva: Tighennif, Alžirija. Druge informacije: (a) davčna številka: DRMTMN54H07Z301T, (b) Sodišče v Neaplju ga je 19. maja 2005 obsodilo na osem let zapora. Od septembra 2007 zaprt v Italiji.“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z naslednjim:

„Othman Deramchi (tudi Abou Youssef). Naslov: (a) Via Milanese 5, 20099 Sesto San Giovanni (MI), Italija (prejšnji naslov iz marca 2004): (b) Piazza Trieste 11, Mortara, Italija (prejšnji naslov iz oktobra 2002). Datum rojstva: 7. 6. 1954. Kraj rojstva: Tighennif, Alžirija. Državljanstvo: alžirsko. Nacionalna identifikacijska št.: italijanska davčna številka DRMTMN54H07Z301T. Drugi podatki: (a) 30. 7. 2008 je bil izpuščen iz zapora v Italiji; (b) novembra 2008 je prebival v Alžiriji. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 17. 3. 2004.“

(55)

Vnos „Lionel Dumont (alias (a) Jacques Brougere, (b) Abu Hamza, (c) Di Karlo Antonio, (d) Merlin Oliver Christian Rene, (e) Arfauni Imad Ben Yousset Hamza, (f) Imam Ben Yussuf Arfaj, (g) Abou Hamza, (h) Arfauni Imad, (i) Bilal, (j) Hamza, (k) Koumkal, (l) Kumkal, (m) Merlin, (n) Tinet, (o) Brugere, (p) Dimon). Naslov: brez stalnega naslova v Italiji. Datum rojstva: (a) 21. 1. 1971, (b) 29. 1. 1975, (c) 1971, (d) 21. 1. 1962, (e) 24. 8. 1972. Kraj rojstva: Roubaix, Francija. Druge informacije: (a) Interpol je zanj izdal mednarodni nalog za prijetje. Aretiran v Nemčiji 13. 12. 2003, izročen Franciji 18. 5. 2004. Od oktobra 2004 je v priporu. (b) januarja 2003 v Italiji obsojen na pet let zapora. Prizivno sodišče v Bologni je 17. maja 2004 odredilo novo ločeno sojenje, ker je bil maja 2004 že v priporu v Franciji.“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z naslednjim:

„Lionel Dumont (tudi (a) Jacques Brougere, (b) Abu Hamza, (c) Di Karlo Antonio, (d) Merlin Oliver Christian Rene, (e) Arfauni Imad Ben Yousset Hamza, (f) Imam Ben Yussuf Arfaj, (g) Abou Hamza, (h) Arfauni Imad, (i) Bilal, (j) Hamza, (k) Koumkal, (l) Kumkal, (m) Merlin, (n) Tinet, (o) Brugere, (p) Dimon). Naslov: zadnji prijavljeni naslov v Bosni in Hercegovini: 3 ul. Kranjceviceva, Zenica, Bosna in Hercegovina. Datum rojstva: (a) 21. 1. 1971, (b) 29. 1. 1975, (c) 1971, (d) 21. 1. 1962, (e) 24. 8. 1972, (h) 29. 1. 1975. Kraj rojstva: (a) Roubaix, Francija. Državljanstvo: francosko. Št. potnega lista: (a) 674460 (italijanski potni list, izdan na ime Di Karlo Antonio); (b) 96DH25457 (francoski potni list, izdan na ime Merlin Oliver Christian Rene); (c) GE1638E (tunizijski potni list, izdan na ime Arfani Imad Ben Yousset). Drugi podatki: (a) od oktobra 2004 priprt v Franciji; (b) poročen z državljanko Bosne in Hercegovine. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 25. 6. 2003.“

(56)

Vnos „Safet Durguti. Datum rojstva: 10. maj 1967. Kraj rojstva: Orahovac, Kosovo (Srbija in Črna gora).“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z naslednjim:

„Safet Ekrem Durguti. Naslov: 175 Bosanska ul., Travnik, Bosna in Hercegovina. Datum rojstva: 10. 5. 1967. Kraj rojstva: Orahovac, Kosovo. Državljanstvo: Bosne in Hercegovine. Št. potnega lista: 4725900 (potni list Bosne in Hercegovine, izdan v Travniku 20. 10. 2005 in veljaven do 20. 10. 2009). Nacionalna identifikacijska številka: (a) JMB 1005967953038 (nacionalna identifikacijska številka Bosne in Hercegovine), (b) 04DFC71259 (osebna izkaznica Bosne in Hercegovine), (c) 04DFA8802 vozniško dovoljenje Bosne in Hercegovine, ki ga je izdalo Ministrstvo za notranje zadeve Osrednjebosanskega kantona, Travnik, Bosna in Hercegovina). Drugi podatki: (a) ime očeta: Ekrem; (b) ustanovitelj Al-Haramain Islamic Foundation in njen vodja od leta 1998 do leta 2002; (c) decembra 2008 domnevno bival v Bosni in Hercegovini, prav tako naj bi pogosto potoval na območje Kosova; (d) dela kot učitelj na Elci Ibrahim Pasha’s Madrasah, Travnik, Bosna in Hercegovina. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 26. 12. 2003.“

(57)

Vnos „Sobdi Abd Al Aziz Mohamed El Gohary Abu Sinna (alias (a) Mohamed Atef, (b) Sheik Taysir Abdullah, (c) Abu Hafs Al Masri, (d) Abu Hafs Al Masri El Khabir, (e) Taysir). Datum rojstva: 17. 1. 1958. Kraj rojstva: El Behira, Egipt. Državljanstvo: verjetno Egipčan po narodnosti. Druge informacije: višji poročnik Osami Bin Ladnu.“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z naslednjim:

„Sobhi Abd Al Aziz Mohamed El Gohary Abu Sinna (tudi (a) Mohamed Atef, (b) Sheik Taysir Abdullah, (c) Abu Hafs Al Masri, (d) Abu Hafs Al Masri El Khabir, (e) Taysir). Datum rojstva: 17. 1. 1958. Kraj rojstva: El Behira, Egipt. Državljanstvo: verjetno Egipčan po narodnosti. Drugi podatki: domnevno umrl v Afganistanu novembra 2001. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 25. 1. 2001.“

(58)

Vnos „Redouane El Habhab (alias Abdelrahman). Naslov: Iltisstrasse 58, 24143 Kiel, Nemčija (prejšnji naslov). Datum rojstva: 20. 12. 1969; Kraj rojstva: Casablanca, Maroko. Državljanstvo: nemško. Št. potnega lista: 1005552350 (izdan 27. 3. 2001 v Kielu, Nemčija, veljaven do 26. 3. 2011). Št. osebne izkaznice: 1007850441 (nemška zvezna osebna izkaznica izdana 27. 3. 2001 v Kielu, Nemčija, veljavna do 26. 3. 2011). Drugi podatki: trenutno se nahaja v zaporu v Lübecku, Nemčija.“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z naslednjim:

„Redouane El Habhab (tudi Abdelrahman). Naslov: Iltisstrasse 58, 24143 Kiel, Nemčija (prejšnji naslov). Datum rojstva: 20. 12. 1969. Kraj rojstva: Casablanca, Maroko. Državljanstvo: (a) nemško, (b) maroško. Št. potnega lista: 1005552350 (nemški potni list, izdan 27. 3. 2001 v Kielu, Nemčija, veljaven do 26. 3. 2011). Št. osebne izkaznice: 1007850441 (nemška zvezna osebna izkaznica, izdana 27. 3. 2001 v Kielu, Nemčija, veljavna do 26. 3. 2011). Drugi podatki: trenutno v zaporu v Nemčiji. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 12. 11. 2008.“

(59)

Vnos „Sami Ben Khamis Ben Saleh Elsseid (alias (a) Omar El Mouhajer, (b) Saber). Naslov: Via Dubini 3, Gallarate (VA), Italija. Datum rojstva: 10. 2. 1968. Kraj rojstva: Menzel Jemil Bizerte, Tunizija. Državljanstvo: tunizijsko. Št. Potnega lista: K929139 (tunizijski potni list, izdan 14. 2. 1995, prenehanje veljavnosti 13. 2. 2000). Nacionalna matična številka: 00319547 (izdana 8. 12. 1994). Druge informacije: (a) italijanska davčna številka: SSDSBN68B10Z352F, (b) ime matere Beya Al-Saidani, (c) obsojen na pet let zapora, prizivno sodišče v Milanu je 14. decembra 2006 kazen znižalo na eno leto in osem mesecev. Pravosodni organi v Milanu so zanj izdali nalog za prijetje 2. junija 2007. Od oktobra 2007 zaprt v Italiji.“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z naslednjim:

„Sami Ben Khamis Ben Saleh Elsseid (tudi (a) Omar El Mouhajer, (b) Saber). Naslov: Via Dubini 3, Gallarate (VA), Italija. Datum rojstva: 10. 2. 1968. Kraj rojstva: Menzel Jemil Bizerte, Tunizija. Državljanstvo: tunizijsko. Št. potnega lista: K929139 (tunizijski potni list, izdan 14. 2. 1995, prenehal veljati 13. 2. 2000). Nacionalna identifikacijska št.: 00319547 (izdana 8. 12. 1994). Drugi podatki: (a) italijanska davčna številka: SSDSBN68B10Z352F, (b) ime matere: Beya Al-Saidani, (c) oktobra 2007 priprt v Italiji; (d) izročen Tuniziji 3. junija 2008. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 24. 4. 2002.“

(60)

Vnos „Moussa Ben Omar Ben Ali Essaadi (alias (a) Dah Dah, (b) Abdelrahmman, (c) Bechir). Naslov: Via Milano 108, Brescia, Italija. Datum rojstva: 4. 12. 1964. Kraj rojstva: Tabarka, Tunizija. Državljanstvo: tunizijsko. Št. potnega lista: L335915 (tunizijski potni list izdan 8. 11. 1996, prenehanje veljavnosti 7. 11. 2001). Druge informacije: januarja 2003 v Italiji obsojen na dve leti zapora.“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z naslednjim:

„Moussa Ben Omar Ben Ali Essaadi (tudi (a) Dah Dah, (b) Abdelrahmman, (c) Bechir). Naslov: Via Milano 108, Brescia, Italija. Datum rojstva: 4. 12. 1964. Kraj rojstva: Tabarka, Tunizija. Državljanstvo: tunizijsko. Št. potnega lista: L335915 (tunizijski potni list, izdan 8. 11. 1996, prenehal veljati 7. 11. 2001). Drugi podatki: od leta 2001 prebiva v Sudanu. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 25. 6. 2003.“

(61)

Vnos „Rachid Fettar (alias (a) Amine del Belgio, (b) Djaffar), Via degli Apuli 5, Milano, Italija. Kraj rojstva: Boulogin, Alžirija. Datum rojstva: 16. 4. 1969. Druge informacije: januarja 2003 v Italiji obsojen na dve leti in šest mesecev zapora.“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z naslednjim:

„Rachid Fettar (tudi (a) Amine del Belgio, (b) Djaffar). Naslov: Via degli Apuli 5, Milano, Italija (zadnji znan naslov). Datum rojstva: 16. 4. 1969. Kraj rojstva: Boulogin, Alžirija. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 25. 6. 2003.“

(62)

Vnos „Salim Ahmad Salim Hamdan (alias (a) Saqr Al-Jaddawi, (b) Saqar Al Jadawi). Naslov: Shari Tunis, Sana’a, Jemen. Datum rojstva: 1965. Kraj rojstva: Al- Mukalla, Jemen. Državljanstvo: jemensko. Št. potnega lista: 00385937 (jemenski potni list). Druge informacije: (a) naslov je prejšnji naslov, (b) šofer in osebni telesni stražar Osame bin Ladna od 1996 do 2001.“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z naslednjim:

„Salim Ahmad Salim Hamdan (tudi (a) Saqr Al-Jaddawi, (b) Saqar Al Jadawi (c) Saqar Aljawadi). Naslov: Shari Tunis, Sana’a, Jemen. Datum rojstva: 1965. Kraj rojstva: (a) Al-Mukalla, Jemen, (b) Al-Mukala, Jemen. Državljanstvo: jemensko. Št. potnega lista: 00385937 (jemenski potni list). Drugi podatki: (a) naslov je prejšnji naslov, (b) novembra 2008 je bil iz pripora v Združenih državah Amerike premeščen v Jemen. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 25. 1. 2001.“

(63)

Vnos „Jallalouddine Haqani (alias (a) Jalaluddin Haqani, (b) Jallalouddin Haqqani). Naziv: maulavi. Položaj: minister za mejne zadeve talibanskega režima. Datum rojstva: okrog leta 1942. Kraj rojstva: provinca Khost, okrožje Zadran, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Drugi podatki: (a) oče Sirajuddina Jallaloudine Haqqanija, (b) je aktivni talibanski voditelj, (c) domnevno se zadržuje na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom, (d) čeprav se je domnevalo, da je umrl junija 2007, se od maja 2008 domneva, da še živi.“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z naslednjim:

„alaluddin Haqqani (tudi (a) Jalaluddin Haqani, (b) Jallalouddin Haqqani, (c) Jallalouddine Haqani). Naziv: maulavi. Položaj: minister za mejne zadeve talibanskega režima. Datum rojstva: približno leta 1942. Kraj rojstva: provinca Khost, okrožje Zadran, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Drugi podatki: (a) oče Sirajuddin Jallaloudine Haqqanija; (b) domnevno se zadržuje na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom; (c) čeprav se je domnevalo, da je umrl junija 2007, je bil maja 2008 še živ. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 31. 1. 2001.“

(64)

Vnos „Moslim Haqqani. Naziv: maulavi. Položaj: (a) namestnik ministra za hadž in verske zadeve talibanskega režima, (b) namestnik ministra za visoko šolstvo talibanskega režima. Datum rojstva: okrog leta 1958. Kraj rojstva: provinca Baghlan, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Druge informacije: (a) etnični paštun iz province Baghlan, (b) domnevno se zadržuje na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom.“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z naslednjim:

„Mohammad Moslim Haqqani (tudi Moslim Haqqani). Naziv: maulavi. Položaj: (a) namestnik ministra za hadž in verske zadeve talibanskega režima, (b) namestnik ministra za visoko šolstvo talibanskega režima. Datum rojstva: okrog leta 1958. Kraj rojstva: provinca Baghlan, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Drugi podatki: domnevno se zadržuje na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 25. 1. 2001.“

(65)

Vnos „Azahari Husin, Taman Sri Pulai, Johor, Malezija; naziv: Dr.; datum rojstva: 14. september 1957; kraj rojstva: Negeri Sembilan, Malezija; državljanstvo: malezijsko; št. potnega lista: A 11512285; nacionalna matična številka: 570914-05- 5411.“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

„Azahari Husin. Naziv: Dr. Naslov: Taman Sri Pulai, Johor, Malezija. Datum rojstva: 14. 9. 1957. Kraj rojstva: Negeri Sembilan, Malezija. Državljanstvo: malezijsko. Št. potnega lista: A 11512285. Nacionalna identifikacijska št.: 570914-05-5411. Drugi podatki: domnevno umrl leta 2005. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 9. 9. 2003.“

(66)

Vnos „Zayn Al-Abidin Muhammad Hussein (alias (a) Abu Zubaida, (b) Abd Al-Hadi Al-Wahab, (c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, (d) Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn, (e) Zeinulabideen Muhammed Husein Abu Zubeidah, (f) Abu Zubaydah, (g) Tariq Hani). Datum rojstva: 12. 3. 1971. Kraj rojstva: Riad, Saudova Arabija. Državljanstvo: palestinsko. Št. potnega lista: 484824 (egiptovski potni list, izdan 18. 1. 1984 na egiptovski ambasadi v Riadu). Druge informacije: (a) tesni sodelavec Osame bin Ladna in posrednik pri potovanjih teroristov, (b) v priporu v Združenih državah Amerike od julija 2007.“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

„Zayn Al-Abidin Muhammad Hussein (tudi (a) Abu Zubaida, (b) Abd Al-Hadi Al-Wahab, (c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, (d) Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn, (e) Zeinulabideen Muhammed Husein Abu Zubeidah, (f) Abu Zubaydah, (g) Tariq Hani). Datum rojstva: (a) 12. 3. 1971, (b) 31. 12. 1971. Kraj rojstva: Riad, Saudova Arabija. Državljanstvo: palestinsko. Št. potnega lista: 484824 (egiptovski potni list, izdan 18. 1. 1984 na egiptovski ambasadi v Riadu). Drugi podatki: v priporu v Združenih državah Amerike od julija 2007. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 25. 1. 2001.“

(67)

Vnos „Khadafi Abubakar Janjalani (alias (a) Khadafy Janjalani, (b) Khaddafy Abubakar Janjalani, (c) Abu Muktar). Datum rojstva: 3. 3. 1975. Kraj rojstva: Isabela, Basilan, Filipini. Državljanstvo: filipinsko.“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

„Khadafi Abubakar Janjalani (tudi (a) Khadafy Janjalani, (b) Khaddafy Abubakar Janjalani, (c) Abu Muktar). Datum rojstva: 3. 3. 1975. Kraj rojstva: Isabela, Basilan, Filipini. Državljanstvo: filipinsko. Drugi podatki: domnevno umrl leta 2006. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 22. 12. 2004.“

(68)

Vnos „Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed Jarraya (alias (a) Khalil Yarraya, (b) Ben Narvan Abdel Aziz, (c) Amro, (d) Omar, (e) Amrou, (f) Amr). Naslov: (a) Via Bellaria 10, Bologna, (Italija), (b) Via Lazio 3, Bologna, Italija, (c) Ulica Dr. Fetaha Bečirbegovića 1, Sarajevo, Bosna in Hercegovina. Št. potnega lista: K989895 (tunizijski potni list, izdan 26 . 7. 1995, prenehanje veljavnosti 25. 7. 2000). Datum rojstva: 8. 2. 1969. Kraj rojstva: Sfaks, Tunizija. Državljanstvo: (a) tunizijsko, (b) Bosne in Hercegovine. Druge informacije: prepoznan tudi kot Ben Narvan Abdel Aziz, rojen v Sereki (nekdanja Jugoslavija) 15. 8. 1970, (b) januarja 2003 v Italiji obsojen na pet let in šest mesecev zapora. Italijansko prizivno sodišče ga je 10. maja 2004 obsodilo na štiri leta in šest mesecev zapora.“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

„Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed Jarraya (alias (a) Khalil Yarraya, (b) Ben Narvan Abdel Aziz, (c) Abdel Aziz Ben Narvan, (d) Amro, (e) Omar, (f) Amrou, (g) Amr). Datum rojstva: (a) 8. 2. 1969, (b) 15. 8. 1970. Naslov: (a) Via Bellaria 10, Bologna, Italija; (b) Via Lazio 3, Bologna, Italija; (c) 1 ul. Fetaha Becirbegovica, Sarajevo, Bosna in Hercegovina; (d) 100 ul. Blatusa, Zenica, Bosna in Hercegovina. Kraj rojstva: (a) Sfax, Tunizija; (b) Sereka, nekdanja Jugoslavija. Državljanstvo: tunizijsko. Št. potnega lista: (a) K989895 (tunizijski potni list, izdan 26. 7. 1995 v Genovi, Italija, prenehal veljati 25. 7. 2000), (b) 0899199 (potni list Bosne in Hercegovine, izdan 16. 4. 1999 v Sarajevu, Bosna in Hercegovina, prenehal veljati 16. 4. 2004), (c) 3816349 (potni list Bosne in Hercegovine, izdan 18. 7. 2001 v Sarajevu, Bosna in Hercegovina, prenehal veljati 18. 7. 2006), (d) 4949636 (potni list Bosne in Hercegovine, ki ga je 27. 12. 2005 izdalo konzularno predstavništvo Bosne in Hercegovine v Milanu, veljaven do 27. 12. 2010 (ta potni list je bil 10. 12. 2007 razglašen za neveljavnega)). Drugi podatki: (a) datum rojstva: 15. 8. 1970 in kraj rojstva: Sereka, nekdanja Jugoslavija za imeni Ben Narvan Abdel Aziz in Abdel Aziz Ben Narvan; (b) odvzeto državljanstvo Bosne in Hercegovine; (c) nima veljavnega identifikacijskega dokumenta Bosne in Hercegovine. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 25. 6. 2003.“

(69)

Vnos „Ali Ahmed Nur Jim’ale (alias (a) Jimale, Ahmed Ali; (b) Jim’ale, Ahmad Nur Ali; (c) Jumale, Ahmed Nur; (d) Jumali, Ahmed Ali). Naslov: P.O. Box 3312, Dubaj, Združeni arabski emirati. Datum rojstva: 1954. Državljanstvo: somalsko. Druge informacije: (a) poklic: računovodja, Mogadiš, Somalija; (b) povezan s skupino Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI).“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

„Ali Ahmed Nur Jim’ale (tudi (a) Ahmed Ali Jimale, (b) Ahmad Nur Ali Jim’ale, (c) Ahmed Nur Jumale, (d) Ahmed Ali Jumali, (e) Ahmed Ali Jumale, (f) Sheikh Ahmed Jimale). Naziv: šejk. Naslov: (a) P.O. Box 3312, Dubaj, Združeni arabski emirati, (b) P.O. Box 3313, Dubaj, Združeni arabski emirati (prejšnji naslov); (c) Džibuti, Republika Džibuti. Datum rojstva: 1954. Kraj rojstva: Eilbur, Somalija. Državljanstvo: (a) Somalije, (b) prebivalec Džibutija. Št. potnega lista: A0181988 (potni list Demokratične republike Somalije, izdan 1. 10. 2001 v Dubaju, Združeni arabski emirati, in podaljšan 24. 1. 2008 v Džibutiju z veljavnostjo do 22. 1. 2011). Drugi podatki: (a) trenutno prebiva tudi v Mogadišu, Somalija; (b) poklic: računovodja in poslovnež; (c) ime očeta: Ali Jumale, ime matere: Enab Raghe; (d) domnevno lastnik podjetij Al Baraka Exchange L.L.C., Barakaat Telecommunications Co. Somalia Ltd., Barakaat Bank of Somalia in Barako Trading Company, LLC oziroma so ta podjetja pod njegovim nadzorom. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 9. 11. 2001.“

(70)

Vnos „Salim Y Salamuddin Julkipli (alias (a) Kipli Sali, (b) Julkipli Salim); datum rojstva: 20. junij 1967; kraj rojstva: Tulay, Jolo Sulu, Filipini.“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

„Salim Y Salamuddin Julkipli (tudi (a) Kipli Sali, (b) Julkipli Salim). Datum rojstva: 20. 6. 1967. Kraj rojstva: Tulay, Jolo Sulu, Filipini. Državljanstvo: filipinsko. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 9. 9. 2003.“

(71)

Vnos „Khairullah Mohammad Khairkhwah. Naziv: maulavi. Položaj: guverner province Herat (Afganistan) pod talibanskim režimom. Datum rojstva: okrog leta 1963. Kraj rojstva: okrožje Arghistan, provinca Kandahar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko.“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

„Khairullah Khairkhwah (tudi Khairullah Mohammad Khairkhwah). Naziv: maulavi. Položaj: guverner province Herat (Afganistan) pod talibanskim režimom. Datum rojstva: približno leta 1963. Kraj rojstva: okrožje Arghistan, provinca Kandahar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 25. 1. 2001.“

(72)

Vnos „Shamsalah Kmalzada. Naziv: g. Funkcija: drugi sekretar, talibansko ‚veleposlaništvo‘, Abu Dhabi. Državljanstvo: afganistansko“. pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

„Shamsullah Kmalzada (tudi Shamsalah Kmalzada). Spol: moški. Položaj: drugi sekretar, talibansko „veleposlaništvo“, Abu Dhabi. Državljanstvo: afganistansko. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 25. 1. 2001.“

(73)

Vnos „Ruben Pestano Lavilla, JR (alias (a) Reuben Lavilla, (b) Sheik Omar, (c) Mile D Lavilla, (d) Reymund Lavilla, (e) Ramo Lavilla, (f) Mike de Lavilla, (g) Abdullah Muddaris, (h) Ali Omar, (i) Omar Lavilla, (j) Omar Labella, (k) So, (l) Eso, (m) Junjun). Naziv: šejk. Naslov: (a) 10th Avenue, Caloocan City, Filipini; (b) Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Filipini (prej). Datum rojstva: 4. 10. 1972. Kraj rojstva: Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Filipini. Državljanstvo: filipinsko. Št. potnega lista: (a) številka filipinskega potnega lista MM611523 (2004); (b) številka filipinskega potnega lista EE947317 (2000–2001); (c) številka filipinskega potnega lista P421967 (1995–1997). Drugi podatki: (a) duhovni vodja gibanja Rajah Solaiman Movement. povezan s Khadafi Abubakar Janjalani in organizacijo International Islamic Relief Organization, Filipini, podružnice; (b) aktivno sodeluje pri financiranju in rekrutiranju za gibanje Rajah Solaiman Movement; (c) nekdanji študent kemije (Univerza na Filipinih, študentsko naselje Visayas) in nekdanji filipinski delavec v Saudovi Arabiji; (d) Na begu od junija 2008. Domnevno se skriva zunaj Filipinov.“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

„Ruben Pestano Lavilla, Jr. (tudi (a) Reuben Lavilla, (b) Sheik Omar, (c) Mile D Lavilla, (d) Reymund Lavilla, (e) Ramo Lavilla, (f) Mike de Lavilla, (g) Abdullah Muddaris, (h) Ali Omar, (i) Omar Lavilla, (j) Omar Labella, (k) So, (l) Eso, (m) Junjun). Naziv: šejk. Naslov: (a) 10th Avenue, Caloocan City, Filipini; (b) Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Filipini (prej). Datum rojstva: 4. 10. 1972. Kraj rojstva: Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Filipini. Državljanstvo: filipinsko. Št. potnega lista: (a) MM611523 (filipinski potni list, 2004); (b) EE947317 (filipinski potni list, 2000-2001); (c) P421967 (filipinski potni list, 1995-1997). Drugi podatki: (a) povezan z organizacijo International Islamic Relief Organisation, Filipini (podružnice); (b) 30. 8. 2008 v priporu na Filipinih. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 4. 6. 2008.“

(74)

Vnos „Jamel Lounici. Datum rojstva: 1. 2. 1962. Kraj rojstva: Alžir, Alžirija. Državljanstvo: alžirsko. Drugi podatki: (a) sin Abdelkadera in Johre Birouh, (b) od novembra 2007 v priporu v Italiji.“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

„Djamel Lounici (tudi Jamal Lounici). Datum rojstva: 1. 2. 1962. Kraj rojstva: Alžir, Alžirija. Državljanstvo: alžirsko. Drugi podatki: (a) sin Abdelkadera in Johre Birouh; (b) 23. 5. 2008 izpuščen iz zapora v Italiji; (c) novembra 2008 prebival v Alžiriji. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 16. 1. 2004.“

(75)

Vnos „Habibullah Fauzi Mohammad Mangal (alias Habibullah Faizi). Naziv: qazi. Položaj: (a) drugi sekretar, talibansko ‚veleposlaništvo‘, Islamabad, Pakistan (b) prvi sekretar, talibansko ‚veleposlaništvo‘, Islamabad, Pakistan, (c) ‚veleposlanik‘ s posebnimi nalogami, (d) vodja oddelka Združenih narodov pri ministrstvu za zunanje zadeve talibanskega režima. Naslov: četrt okrožja Dehbori, Kabul, Afganistan. Datum rojstva: 1961. Kraj rojstva: vas Atal, okrožje Ander, Ghazni, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Št. potnega lista: (a) D 010678 (afganistanski potni list, izdan 19. 12. 1993), (b) OR 733375 (afganistanski potni list, izdan 28. junija 2005, veljaven do leta 2010).“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

„Habibullah Fawzi (tudi (a) Habibullah Faizi, (b) Habibullah Fauzi). Naziv: qazi. Položaj: (a) drugi sekretar, talibansko ‚veleposlaništvo‘, Islamabad, Pakistan (b) prvi sekretar, talibansko ‚veleposlaništvo‘, Islamabad, Pakistan, (c) ‚veleposlanik‘ s posebnimi nalogami, (d) vodja oddelka Združenih narodov pri ministrstvu za zunanje zadeve talibanskega režima. Naslov: četrt okrožja Dehbori, Kabul, Afganistan. Datum rojstva: 1961. Kraj rojstva: vas Atal, okrožje Ander, Ghazni, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Št. potnega lista: (a) D 010678 (afganistanski potni list, izdan 19. 12. 1993), (b) OR 733375 (afganistanski potni list, izdan 28. 6. 2005, veljaven do leta 2010). Drugi podatki: ime očeta je Mohammad Mangal. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 25. 1. 2001.“

(76)

Vnos „Mohammad Husayn Mastasaeed (alias (a) Mohammad Hassan Mastasaeed, (b) Mstasaeed, (c) Mostas’eed). Naziv: mula. Položaj: predsednik Akademije znanosti talibanskega režima. Datum rojstva: okrog leta 1964. Druge informacije: domnevno se zadržuje na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom.“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

„Mohammad Husayn Mustas’id (tudi (a) Mohammad Hassan Mastasaeed, (b) Mstasaeed, (c) Mostas’eed, (d) Mohammad Husayn Mastasaeed). Naziv: mula. Položaj: predsednik Akademije znanosti talibanskega režima. Datum rojstva: približno leta 1964. Drugi podatki: domnevno se zadržuje na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 23. 2. 2001.“

(77)

Vnos „Fazel Mohammad Mazloom. Naziv: mula. Položaj: namestnik poveljnika vojske talibanskega režima. Datum rojstva: med letoma 1963 in 1968. Kraj rojstva: Uruzgan, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko.“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

„Fazl Mohammad Mazloom (tudi (a) Molah Fazl, (b) Fazel Mohammad Mazloom). Naziv: mula. Položaj: namestnik poveljnika vojske talibanskega režima. Datum rojstva: med letoma 1963 in 1968. Kraj rojstva: Uruzgan, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 23. 2. 2001.“

(78)

Vnos „Rafik Mohamad Yousef (alias Mohamad Raific Kairadin). Datum rojstva: 27. 8. 1974. Kraj rojstva: Bagdad, Irak. Državljanstvo: iraško. Št. potnega lista: nemška potna listina (‚Reiseausweis‘) A 0092301. Drugi podatki: v priporu v Mannheimu, Nemčija.“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

„Rafik Mohamad Yousef (tudi Mohamad Raific Kairadin). Datum rojstva: 27. 8. 1974. Kraj rojstva: Bagdad, Irak. Državljanstvo: iraško. Št. potnega lista: nemška potna listina (‚Reiseausweis‘) A 0092301. Drugi podatki: od decembra 2004 v zaporu v Nemčiji. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 6. 12. 2005.“

(79)

Vnos „Abdul Hakim Mujahid Moh Aurang (alias Abdul Hakim Mojahed). Naziv: maulavi. Položaj: talibanski ‚odposlanec‘ pri Združenih narodih med talibanskim režimom. Naslov: četrt okrožja Dehbori, Kabul, Afganistan. Datum rojstva: 1956. Kraj rojstva: vas Khajakhel, okrožje Sharan, provinca Paktika, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Nacionalna matična številka: 106266.“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

„Abdul Hakim Mujahid Muhammad Awrang (tudi (a) Abdul Hakim Mojahed, (b) Abdul Hakim Mujahid Moh Aurang). Naziv: maulavi. Položaj: talibanski ‚odposlanec‘ pri Združenih narodih med talibanskim režimom. Naslov: četrt okrožja Dehbori, Kabul, Afganistan. Datum rojstva: 1956. Kraj rojstva: vas Khajakhel, okrožje Sharan, provinca Paktika, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Nacionalna identifikacijska št.: 106266. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 25. 1. 2001.“

(80)

Vnos „Nordin Mohd Top, Kg. Sg. Tiram, Johor, Malezija; datum rojstva: 11. avgust 1969; kraj rojstva: Johor, Malezija; državljanstvo: malezijsko; št. potnega lista: A 9775183; nacionalna matična številka: 690811-10-5873.“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

„Noordin Mohammad Top (tudi Nordin Mohd Top). Naslov: Kg. Sg. Tiram, Johor, Malezija. Datum rojstva: 11. 8. 1969. Kraj rojstva: Johor, Malezija. Državljanstvo: malezijsko. Št. potnega lista: A 9775183. Nacionalna identifikacijska št.: 690811-10-5873. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 9. 9. 2003.“

(81)

Vnos „Mohamed Moumou (alias (a) Mohamed Mumu, (b) Abu Shrayda, (c) Abu Amina, (d) Abu Abdallah, (e) Abou Abderrahman. Naslov: (a) Storvretsvagen 92, 7 TR. C/O Drioua, 142 31 Skogas, Švedska, (b) Jungfruns Gata 413; Poštni predal 3027, 13603 Haninge, Švedska, (c) Dobelnsgatan 97, 7 TR C/O Lamrabet, 113 52 Stockholm, Švedska, (d) Trodheimsgatan 6, 164 32 Kista, Švedska. Datum rojstva: (a) 30. 7. 1965, (b) 30. 9. 1965. Kraj rojstva: Fez, Maroko. Državljanstvo: (a) maroško, (b) švedsko. Št. potnega lista: 9817619 (švedski potni list poteče 14. 12. 2009).“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

„Mohamed Moumou (tudi (a) Mohamed Mumu, (b) Abu Shrayda, (c) Abu Amina, (d) Abu Abdallah, (e) Abou Abderrahman (f) Abu Qaswarah (g) Abu Sara). Naslov: (a) Storvretsvagen 92, 7 TR. C/O Drioua, 142 31 Skogas, Švedska, (b) Jungfruns Gata 413; Poštni predal 3027, 13603 Haninge, Švedska; (c) Dobelnsgatan 97, 7 TR C/O Lamrabet, 113 52 Stockholm, Švedska; (d) Trodheimsgatan 6, 164 32 Kista, Švedska. Datum rojstva: (a) 30. 7. 1965, (b) 30. 9. 1965. Kraj rojstva: Fez, Maroko. Državljanstvo: (a) maroško, (b) švedsko. Št. potnega lista: 9817619 (švedski potni list, veljaven do 14. 12. 2009). Drugi podatki: domnevno umrl v severnem Iraku oktobra 2008. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 7. 12. 2006.“

(82)

Vnos „Fahid Mohammed Ally Msalam (alias (a) Ally, Fahid Mohammed, (b) Msalam, Fahad Ally, (c) Msalam, Fahid Mohammed Ali, (d) Msalam, Mohammed Ally, (e) Musalaam, Fahid Mohammed Ali, (f) Salem, Fahid Muhamad Ali, (g) Fahid Mohammed Aly, (h) Ahmed Fahad, (i) Ali Fahid Mohammed, (j) Fahad Mohammad Ally, (k) Fahad Mohammed Ally, (l) Fahid Mohamed Ally, (m) Msalam Fahad Mohammed Ally, (n) Msalam Fahid Mohammad Ally, (o) Msalam Fahid Mohammed Ali, (p) Msalm Fahid Mohammed Ally, (q) Al- Kini, Usama, (r) Mohammed Ally Mohammed, (s) Ally Fahid M). Naslov: Mombasa, Kenija. Datum rojstva: 19. 2. 1976. Kraj rojstva: Mombasa, Kenija. Državljanstvo: kenijsko. Št. potnega lista: (a) A260592 (kenijski potni list), (b) A056086 (kenijski potni list), (c) A435712 (kenijski potni list), (d) A324812 (kenijski potni list), (e) 356095 (kenijski potni list). Nacionalna matična številka: 12771069 (kenijska osebna izkaznica).“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

„Fahid Mohammed Ally Msalam (tudi (a) Fahid Mohammed Ally, (b), Fahad Ally Msalam, (c), Fahid Mohammed Ali Msalam, (d), Mohammed Ally Msalam, (e), Fahid Mohammed Ali Musalaam, (f), Fahid Muhamad Ali Salem, (g) Fahid Mohammed Aly, (h) Ahmed Fahad, (i) Ali Fahid Mohammed, (j) Fahad Mohammad Ally, (k) Fahad Mohammed Ally, (l) Fahid Mohamed Ally, (m) Msalam Fahad Mohammed Ally, (n) Msalam Fahid Mohammad Ally, (o) Msalam Fahid Mohammed Ali, (p) Msalm Fahid Mohammed Ally, (q) Usama Al-Kini, (r) Mohammed Ally Mohammed, (s) Ally Fahid M). Naslov: Mombasa, Kenija. Datum rojstva: 19. 2. 1976. Kraj rojstva: Mombasa, Kenija. Državljanstvo: kenijsko. Št. potnega lista: (a) A260592 (kenijski potni list), (b) A056086 (kenijski potni list), (c) A435712 (kenijski potni list), (d) A324812 (kenijski potni list), (e) 356095 (kenijski potni list). Nacionalna identifikacijska št.: 12771069 (kenijska osebna izkaznica). Drugi podatki: domnevno umrl v Pakistanu januarja 2009. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 17. 10. 2001.“

(83)

Vnos „Abdul Wasay Agha Jan Motasem (alias Mutasim Aga Jan). Naziv: mula. Funkcija: minister za finance talibanskega režima. Datum rojstva: približno leta 1968. Kraj rojstva: Kandahar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko.“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

„Abdul Wasay Mu’tasim Agha (tudi (a) Mutasim Aga Jan, (b) Agha Jan, (c) Abdul Wasay Agha Jan Motasem). Naziv: mula. Položaj: minister za finance talibanskega režima. Datum rojstva: približno leta 1968. Kraj rojstva: Kandahar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 31. 1. 2001.“

(84)

Vnos „Al-Hamati, Muhammad (tudi Al-Ahdal, Mohammad Hamdi Sadiq; tudi Al- Makki, Abu Asim), Jemen.“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

„Muhammad Hamdi Sadiq Al-Ahdal (tudi (a) Al-Hamati, Muhammad, (b) Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal, (c) Abu Asim Al-Makki). Datum rojstva: 19. 11. 1971. Naslov: Jamal street, Al-Dahima alley, Al-Hudaydah, Jemen. Kraj rojstva: Medina, Saudova Arabija. Državljanstvo: jemensko. Št. potnega lista: 541939 (jemenski potni list, izdan 31. 7. 2000 v kraju Al-Hudaydah, Jemen, na ime Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal). Nacionalna identifikacijska št.: 216040 (številka jemenske osebne izkaznice). Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 17. 10. 2001.“

(85)

Vnos „Tahir Nasuf (alias (a) Tahir Mustafa Nasuf (b) Tahar Nasoof (c) Taher Nasuf (d) Al-Qa’qa (e) Abu Salima El Libi (f) Abu Rida). Naslov: Manchester, Združeno kraljestvo. Datum rojstva: (a) 4. 11. 1961, (b) 11. 4. 1961. Kraj rojstva: Tripoli, Libija.“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

„Tahir Nasuf (tudi (a) Tahir Mustafa Nasuf, (b) Tahar Nasoof, (c) Taher Nasuf, (d) Al-Qa’qa, (e) Abu Salima El Libi, (f) Abu Rida, (g) Tahir Moustafa Nasuf, (h) Tahir Moustafa Mohamed Nasuf). Naslov: Manchester, Združeno kraljestvo. Datum rojstva: (a) 4. 11. 1961, (b) 11. 4. 1961. Kraj rojstva: Tripoli, Libija. Državljanstvo: libijsko. Št. potnega lista: RP0178772 (libijski potni list). Nacionalna identifikacijska št.: PW548083D (številka britanskega nacionalnega zavarovanja). Drugi podatki: januarja 2009 prebival v Združenem kraljestvu. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 7. 2. 2006.“

(86)

Vnos „Dinno Amor Rosalejos Pareja (alias (a) Johnny Pareja, (b) Khalil Pareja, (c) Mohammad, (d) Akmad, (e) Mighty, (f) Rash) Naslov: (a) Atimonan, provinca Quezon, Filipini, (b) Plaridel Street, Mandaue City, Filipini (prejšnji naslov). Datum rojstva: 19. 7. 1981. Kraj rojstva: Cebu City, Filipini. Državljanstvo: filipinsko. Drugi podatki: (a) Bivališče (od 10. decembra 2007): Cebu City, Filipini. Prejšnja bivališča: Anahawan, Leyte, Filipini; Sariaya, Quezon, Filipini; Dasmarinas, Cavite, Filipini; (b) strokovnjak za razstreliva; (c) član gibanja Rajah Solaiman Movement; (d) Filipinski pravosodni organi so 5. junija 2006 izdali nalog za njegovo aretacijo. Na prostosti od junija 2008.“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

„Dinno Amor Rosalejos Pareja (tudi (a) Johnny Pareja, (b) Khalil Pareja, (c) Mohammad, (d) Akmad, (e) Mighty, (f) Rash). Naslov: (a) Atimonana, provinca Quezon, Filipini (aprila 2009); (b) Plaridel Street, Mandaue City, Filipini (prejšnji naslov); (c) Cebu City, Filipini (bivališče aprila 2009); (d) Anahawan, Leyte, Filipini (prejšnje bivališče); (e) Sariaya, Quezon, Filipini (prejšnje bivališče); (f) Dasmarinas, Cavite, Filipini (prejšnje bivališče). Datum rojstva: 19. 7. 1981. Kraj rojstva: Cebu City, Filipini. Državljanstvo: filipinsko. Drugi podatki: (a) filipinski pravosodni organi so 5. 6. 2006 izdali nalog za njegovo aretacijo; (b) junija 2008 na prostosti; (c) ime očeta je Amorsolo Jarabata Pareja; (d) ime matere je Leonila Cambaya Rosalejos. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 4. 6. 2008.“

(87)

Vnos „Abdelhalim Remadna. Naslov: Alžirija. Datum rojstva: 2. 4. 1966. Kraj rojstva: Biskra, Alžirija. Državljanstvo: alžirsko. Drugi podatki: 13. avgusta 2006 izgnan v Alžirijo.“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

„Abdelhalim Hafed Abdelfattah Remadna (tudi (a) Abdelhalim Remadna, (b) Jalloul). Naslov: Alžirija. Datum rojstva: 2. 4. 1966. Kraj rojstva: Biskra, Alžirija. Državljanstvo: alžirsko. Drugi podatki: (a) priprt v Italiji vse do izgona v Alžirijo 13. 8. 2006. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 3. 9. 2002.“

(88)

Vnos „Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed Rouine (alias (a) Salmane, (b) Lazhar). Naslov: Vicolo S. Giovanni, Rimini, Italija (bivališče). Datum rojstva: 20. 11. 1975. Kraj rojstva: Sfax, Tunizija. Državljanstvo: tunizijsko. Št. Potnega lista: P182583 (tunizijski potni list izdan 13. 9. 2003, prenehanje veljavnosti 12. 9. 2007). Druge informacije: Sodišče prve stopnje v Milanu ga je 9. maja 2005 obsodilo na dve leti in šest mesecev zapora. Pritožba na prizivnem sodišču v Milanu v postopku od septembra 2007. Na prostosti od septembra 2007.“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

„Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed Rouine (tudi (a) Salmane, (b) Lazhar). Naslov: Vicolo S. Giovanni, Rimini, Italija (bivališče). Datum rojstva: 20. 11. 1975. Kraj rojstva: Sfax, Tunizija. Državljanstvo: tunizijsko. Št. potnega lista: P182583 (tunizijski potni list, izdan 13. 9. 2003, preneha veljati 12. 9. 2007). Drugi podatki: julija 2008 bivališče neznano. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 12. 11. 2003.“

(89)

Vnos „Muhammad Saeed (alias (a) Hafiz Muhammad, (b) Hafiz Saeed, (c) Hafiz Mohammad Sahib, (d) Hafez Mohammad Saeed, (e) Hafiz Mohammad Sayeed, (f) Hafiz Mohammad Sayid, (g) Tata Mohammad Syeed, (h) Mohammad Sayed, (i) Hafiz Ji). Naslov: House No 116E, Mohalla Johar, Lahore, Tehsil, Lahore City, Lahore District, Pakistan (kraj bivanja maja 2008). Datum rojstva: 5. 6. 1950. Kraj rojstva: Sargodha, Pandžab, Pakistan. Državljanstvo: pakistansko. Nacionalna matična številka: 3520025509842-7 (Pakistan). Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 10. 12. 2008.“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

„Hafiz Muhammad Saeed (tudi (a) Hafiz Muhammad, (b) Hafiz Saeed, (c) Hafiz Mohammad Sahib, (d) Hafez Mohammad Saeed, (e) Hafiz Mohammad Sayeed, (f) Hafiz Mohammad Sayid, (g) Tata Mohammad Syeed, (h) Mohammad Sayed, (i) Hafiz Ji (k) Muhammad Saeed). Naslov: hišna št. 116E, Mohalla Johar, Lahore, Tehsil, mesto Lahore, okrožje Lahore, Pakistan (bivališče maja 2008). Datum rojstva: 5. 6. 1950. Kraj rojstva: Sargodha, Pandžab, Pakistan. Državljanstvo: pakistansko. Nacionalna identifikacijska št.: 3520025509842-7 (Pakistan). Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 10. 12. 2008.“

(90)

Vnos „Nedal Mahmoud Saleh (alias (a) Nedal Mahmoud N. Saleh, (b) Salah Nedal, (c) Hitem). Naslov: (a) Via Milano 105, Casal di Principe (Caserta), Italija, (b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italija. Datum rojstva: (a) 1. 3. 1970, (b) 26. 3. 1972. Kraj rojstva: Taiz, (Jemen). Državljanstvo: jemensko. Druge informacije: Januarja 2003 v Italiji obsojen na 2 leti zapora. Dne 17. 5. 2004 je prizivno sodišče v Bologni potrdilo obsodbo (in absentia).“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

„Nedal Mahmoud Saleh (tudi (a) Nedal Mahmoud N. Saleh, (b) Salah Nedal, (c) Hitem (d) Hasim). Naslov: (a) Via Milano 105, Casal di Principe (Caserta), Italija; (b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italija; (c) 8 Dzamijska ul. (prejšnje ime Gorazdanska ul.), Zenica, Bosna in Hercegovina; (d) ul. Kopcici, Bugojno, Bosna in Hercegovina. Datum rojstva: (a) 1. 3. 1970, (b) 26. 3. 1972. Kraj rojstva: Taiz, Jemen. Državljanstvo: jemensko. Št. potnega lista: 3545686 (potni list Bosne in Hercegovine, izdan v Travniku 26. 7. 2001 in veljaven do 26. 7. 2006). Drugi podatki: državljanstvo Bosne in Hercegovine mu je bilo odvzeto julija 2006 in nima veljavnega identifikacijskega dokumenta Bosne in Hercegovine. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 25. 6. 2003.“

(91)

Vnos „Nessim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed Saleh Al-Saadi (alias (a) Saadi Nassim, (b) Abou Anis). Naslov: (a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milano), Italija; (b) Via Cefalonia 11, Milano, Italija (bivališče). Datum rojstva: 30. 11. 1974. Kraj rojstva: Haidra Al-Qasreen, Tunizija. Državljanstvo: tunizijsko. Št. potnega lista: M788331 (tunizijski potni list izdan 28. 9. 2001, prenehanje veljavnosti 27. 9. 2006). Druge informacije: Sodišče prve stopnje v Milanu ga je 9. maja 2005 obsodilo na štiri leta in šest mesecev zapora ter na izgon. Izpuščen iz zapora dne 6. avgusta 2006. Tožilstvo v Milanu se je pritožilo, postopek je v teku od septembra 2007.“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

„Nessim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed Saleh Al-Saadi (tudi (a) Nassim Saadi, (b) Abou Anis). Naslov: (a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milano), Italija; (b) Via Cefalonia 11, Milano, Italija (bivališče, zadnji znan naslov). Datum rojstva: 30. 11. 1974. Kraj rojstva: Haidra Al-Qasreen, Tunizija. Državljanstvo: tunizijsko. Št. potnega lista: M788331 (tunizijski potni list, izdan 28. 9. 2001, prenehal veljati 27. 9. 2006). Drugi podatki: (a) aprila 2009 v priporu v Italiji; (b) ime očeta je Mohamed Sharif; (c) ime matere je Fatima. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 12. 11. 2003.“

(92)

Vnos „Abdulhai Salek. Naziv: maulavi. Položaj: guverner province Uruzgan (Afganistan) pod talibanskim režimom. Državljanstvo: afganistansko.“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

„Abdulhai Salek. Naziv: maulavi. Položaj: guverner province Uruzgan (Afganistan) pod talibanskim režimom. Državljanstvo: afganistansko. Drugi podatki: domnevno mrtev. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 23. 2. 2001.“

(93)

Vnos „Jainal Antel Sali (jr.) (alias a) Abu Solaiman, b) Abu Solayman, c) Apong Solaiman, d) Apung). Datum rojstva: 1. 6. 1965. Kraj rojstva: Barangay Lanote, Bliss, Isabela, Basilan, Filipini. Državljanstvo: filipinsko.“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

„Jainal Antel Sali (jr.) (tudi (a) Abu Solaiman, (b) Abu Solayman, (c) Apong Solaiman, (d) Apung). Datum rojstva: 1. 6. 1965. Kraj rojstva: Barangay Lanote, Bliss, Isabela, Basilan, Filipini. Državljanstvo: filipinsko. Drugi podatki: domnevno umrl leta 2007. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 6. 12. 2005.“

(94)

Vnos „Imam Samudra (alias (a) Abdul Aziz ben Sihabudin, (b) Faiz Yunshar, (c) Abdul Azis, (d) Kudama, (e) Hendri, (f) Heri, (g) Fatih, (h) Abu Omar); datum rojstva: 14. januar 1970; kraj rojstva: Serang, Banten, Indonezija.“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

„Imam Samudra (tudi (a) Abdul Aziz ben Sihabudin, (b) Faiz Yunshar, (c) Abdul Azis, (d) Kudama, (e) Hendri, (f) Heri, (g) Fatih, (h) Abu Omar. Datum rojstva: 14. 1. 1970. Kraj rojstva: Serang, Banten, Indonezija. Drugi podatki: domnevno umrl novembra 2008. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 9. 9. 2003.“

(95)

Vnos „Ahmed Salim Swedan Sheikh (alias (a) Ally, Ahmed, (b) Suweidan, Sheikh Ahmad Salem, (c) Swedan, Sheikh, (d) Swedan, Sheikh Ahmed Salem, (e) Ally Ahmad, (f) Muhamed Sultan, (g) Sheik Ahmed Salim Sweden, (h) Sleyum Salum, (i) Sheikh Ahmed Salam, (j) Ahmed The Tall, (k) Bahamad, (l) Bahamad, Sheik, (m) Bahamadi, Sheikh, (n) Sheikh Bahamad). Naziv: Sheikh. Datum rojstva: (a) 9. 4. 1969, (b) 9. 4. 1960, (c) 4. 9. 1969. Kraj rojstva: Mombasa, Kenija. Državljanstvo: kenijsko. Št. potnega lista: A163012 (kenijski potni list). Nacionalna matična številka: 8534714 (kenijska osebna izkaznica, izdana 14. 11. 1996). Druge informacije: domnevno vpleten v napade na ambasade Združenih držav Amerike v Nairobiju in Dar es Salaamu avgusta 1998.“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

„Sheikh Ahmed Salim Swedan (tudi (a) Ahmed Ally, (b), Sheikh Ahmad Salem Suweidan, (c) Sheikh Swedan, (d) Sheikh Ahmed Salem Swedan, (e) Ally Ahmad, (f) Muhamed Sultan, (g) Sheik Ahmed Salim Sweden, (h) Sleyum Salum, (i) Sheikh Ahmed Salam, (j) Ahmed The Tall, (k) Bahamad, (l) Sheik Bahamad, (m) Sheikh Bahamadi, (n) Sheikh Bahamad). Naziv: šejk. Datum rojstva: (a) 9. 4. 1969, (b) 9. 4. 1960, (c) 4. 9. 1969. Kraj rojstva: Mombasa, Kenija. Državljanstvo: kenijsko. Št. potnega lista: A163012 (kenijski potni list). Nacionalna identifikacijska št.: 8534714 (kenijska osebna izkaznica, izdana 14. 11. 1996). Drugi podatki: domnevno umrl v Pakistanu januarja 2009. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 17. 10. 2001.“

(96)

Vnos „Jalaluddine Shinwari. Naziv: maulavi. Položaj: namestnik ministra za pravosodje talibanskega režima. Datum rojstva: okrog leta 1968. Kraj rojstva: okrožje Shinwar, provinca Ningarhar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko.“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

„Jalaluddin Shinwari (tudi Jalaluddine Shinwari). Naziv: maulavi. Položaj: namestnik ministra za pravosodje talibanskega režima. Datum rojstva: približno leta 1968. Kraj rojstva: okrožje Shinwar, provinca Ningarhar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 31. 1. 2001.“

(97)

Vnos „Yazid Sufaat (alias (a) Joe, (b) Abu Zufar). Naslov: Taman Bukit Ampang, Selangor, Malezija. Datum rojstva: 20. januarja 1964. Kraj rojstva: Johor, Malezija. Državljanstvo: malezijsko. Št. potnega lista: A 10472263. Nacionalna matična številka: 640120-01-5529. Drugi podatki: v priporu od decembra 2001, po zadnjih podatkih iz junija 2007.“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

„Yazid Sufaat (tudi (a) Joe, (b) Abu Zufar). Naslov: Taman Bukit Ampang, Selangor, Malezija. Datum rojstva: 20. 1. 1964. Kraj rojstva: Johor, Malezija. Državljanstvo: malezijsko. Št. potnega lista: A 10472263. Nacionalna identifikacijska št.: 640120-01-5529. Drugi podatki: decembra 2001 so ga pridržali malezijski organi, izpuščen iz pripora 24. 11. 2008. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 9. 9. 2003.“

(98)

Vnos „Mansour Thaer. Datum rojstva: 21. 3. 1974. Kraj rojstva: Bagdad, Irak. Druge informacije: pregnan iz Nemčije v Jordanijo februarja 2005.“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

„Isam Ali Mohamed Alouche (tudi Mansour Thaer). Datum rojstva: (a) 1972 (b) 21. 3. 1974. Kraj rojstva: Bagdad, Irak. Državljanstvo: jordansko. Drugi podatki: februarja 2005 izgnan iz Nemčije v Jordanijo. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 3. 9. 2002.“

(99)

Vnos „Mahdhat Mursi Al-Sayyid Umar (alias (a) Abu Hasan, (b) Abu Khabab, (c) Abu Rabbab). Datum rojstva: 19. 10. 1953. Kraj rojstva: Aleksandrija, Egipt. Državljanstvo: egiptovsko. Drugi podatki: morda živi na pakistansko-afganistanski meji.“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

„Mahdhat Mursi Al-Sayyid Umar (tudi (a) Abu Hasan, (b) Abu Khabab, (c) Abu Rabbab). Datum rojstva: 19. 10. 1953. Kraj rojstva: Aleksandrija, Egipt. Državljanstvo: egipčansko. Drugi podatki: domnevno umrl v Pakistanu.“

(100)

Vnos „Nazirullah Aanafi Waliullah. Naziv: (a) maulavi, (b) hadži. Položaj: ataše za trgovino, talibansko ‚veleposlaništvo‘, Islamabad, Pakistan. Datum rojstva: 1962. Kraj rojstva: Kandahar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Št. potnega lista: D 000912 (afganistanski potni list, izdan 30. 6. 1998). Druge informacije: repatriiran v Afganistan oktobra 2006.“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

„Nazirullah Ahanafi Waliullah (tudi Nazirullah Aanafi Waliullah). Naziv: (a) maulavi, (b) hadži. Položaj: ataše za trgovino, talibansko ‚veleposlaništvo‘, Islamabad, Pakistan. Datum rojstva: 1962. Kraj rojstva: Kandahar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Št. potnega lista: D 000912 (afganistanski potni list, izdan 30. 6. 1998). Drugi podatki: oktobra 2006 repatriiran v Afganistan. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 25. 1. 2001.“

(101)

Vnos „Abdul-Haq Wasseq. Naziv: maulavi. Položaj: namestnik ministra za varnost (obveščevalna služba) talibanskega režima. Datum rojstva: okrog leta 1975. Kraj rojstva: centralna provinca Ghazni, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko.“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

„Abdul-Haq Wasiq (tudi Abdul-Haq Wasseq). Naziv: maulavi. Položaj: namestnik ministra za varnost (obveščevalna služba) talibanskega režima. Datum rojstva: približno leta 1975. Kraj rojstva: centralna provinca Ghazni, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 31. 1. 2001.“

(102)

Vnos „Mukhlis Yunos (alias (a) Yunos, Muklis, (b) Saifullah Mukhlis Yunos); datum rojstva: (a) 7.7.1966, (b) okrog 7. 7. 1966; kraj rojstva: verjetno Lanao del Sur, Filipini.“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

„Yunos Umpara Moklis (tudi (a) Muklis Yunos, (b) Mukhlis Yunos, (c) Saifullah Mukhlis Yunos, (d) Saifulla Moklis Yunos; (e) Hadji Onos). Datum rojstva: 7. 7. 1966. Kraj rojstva: Lanao del Sur, Filipini. Državljanstvo: filipinsko. Drugi podatki: od aprila 2009 v zaporu na Filipinih. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 9. 9. 2003.“

(103)

Vnos „Zaini Zakaria (alias Ahmad), Kota Bharu, Kelantan, Malezija; datum rojstva: 16. maj 1967; kraj rojstva: Kelantan, Malezija; državljanstvo: malezijsko; št. potnega lista: A 11457974; nacionalna matična številka: 670516-03-5283.“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

„Zaini Zakaria (tudi Ahmad). Naslov: Kota Bharu, Kelantan, Malezija. Datum rojstva: 16. 5. 1967. Kraj rojstva: Kelantan, Malezija. Državljanstvo: malezijsko. Št. potnega lista: A11457974. Nacionalna identifikacijska št.: 670516-03-5283. Drugi podatki: 18. decembra 2002 so ga aretirali malezijski organi, v priporu do 12. februarja 2009. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 9. 9. 2003.“

(104)

Vnos „Merai Zoghbai (alias (a) F’raji di Singapore, (b) F’raji il Libico, (c) Mohamed Lebachir, (d) Meri Albdelfattah Zgbye, (e) Zoghbai Merai Abdul Fattah, (f) Lazrag Faraj, (g) Larzg Ben Ila, (h) Lazrag Faraj, (i) Farag, (j) Fredj, (k) Muhammed El Besir); Datum rojstva: (a)4. 4. 1969, (b) 4. 6. 1960 (Meri Albdelfattah Zgbye), (c) 13. 11. 1960 (Lazrag Faraj), (d) 11. 8. 1960 (Larzg Ben Ila), (e) 13. 11. 1960 (Fredj). Kraj rojstva: (a) Bengasi, Libija, (b) Bendasi, Libija (Meri Albdelfattah Zgbye). Naslova: (a) via Bordighera 34, Milano, Italija, (b) Senis, Oristano, Sardinija, Italija. Druge informacije: Zanj velja odredba o priporu sodišča v Milanu št. 36601/2001 R.G.N.R., z dne 17. maja 2005 – 7464/2001 R.G.GIP. Begunec.“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

„Merai Zoghbai (tudi (a) Mohamed Lebachir, (b) Meri Albdelfattah Zgbye, (c) Zoghbai Merai Abdul Fattah, (d) Lazrag Faraj, (e) Larzg Ben Ila, (h) Muhammed El Besir, (f) F’raji di Singapore, (g) F’raji il Libico, (h) Farag, (i) Fredj). Naslov: (a) Via Bordighera 34, Milano, Italija (zadnji znani naslov), (b) Senis, Oristano, Sardinija, Italija. Datum rojstva: (a) 4. 4. 1969, (b) 4. 4. 1960, (c) 4. 6. 1960 (Meri Albdelfattah Zgbye), (d) 13. 11. 1960 (Lazrag Faraj), (e) 11. 8. 1960 (Larzg Ben Ila), (f) 13. 11. 1960 (Fredj), (g) 14. 1. 1968 (Mohamed Lebachir). Kraj rojstva: (a) Bengasi, Libija, (b) Bendasi, Libija (Meri Albdelfattah Zgbye), (c) Maroko (Mohamed Lebachir). Drugi podatki: na begu aprila 2009. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 2. 8. 2006.“