22.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 219/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 748/2009

z dne 5. avgust 2009

o seznamu operaterjev zrakoplovov, ki so 1. januarja 2006 ali pozneje izvajali letalsko dejavnost s seznama v Prilogi I k Direktivi 2003/87/ES, z navedbo države članice upravljavke za vsakega operaterja zrakoplova

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 96/61/ES (1) ter zlasti člena 18a(3)(a) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2003/87/ES, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2008/101/ES (2), v sistem za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti (v nadaljnjem besedilu: sistem Skupnosti) vključuje letalske dejavnosti.

(2)

Za zmanjšanje upravnih obremenitev operaterjev zrakoplovov Direktiva 2003/87/ES določa, da mora biti za vsakega operaterja zrakoplova odgovorna ena država članica. Člen 18a(1) in (2) Direktive 2003/87/ES vsebuje določbe o pripisovanju odgovornosti držav članic za posamezne operaterje zrakoplovov. Seznam operaterjev zrakoplovov in njihovih držav članic upravljavk (v nadaljnjem besedilu: seznam) bi moral zagotoviti, da vsak operater ve, katera država članica ga bo upravljala, in da je državam članicam jasno, katere operaterje morajo upravljati.

(3)

Pri pripravi seznama je Komisija upoštevala pripombe, ki jih je prejela po objavi predhodnega seznama operaterjev zrakoplovov in njihovih držav članic upravljavk 11. februarja 2009. Seznam temelji na podatkih, ki jih je na podlagi zapisov o načrtih letov poslal Eurocontrol (3).

(4)

Zahteve Direktive 2003/87/ES se uporabljajo za operaterje zrakoplovov, kakor so opredeljeni v točki (o) člena 3 navedene direktive. Vključitev v sistem Skupnosti je povezana zgolj z izvajanjem letalske dejavnosti in ni odvisna od vključenosti na seznam. Operaterji zrakoplovov, ki izvajajo letalsko dejavnost s seznama v Prilogi I k Direktivi 2003/87/ES, so torej zajeti v sistemu Skupnosti ne glede na to, ali so v času izvajanja dejavnosti vključeni na seznam ali ne. Enako se operaterji zrakoplovov, ki so prenehali izvajati letalsko dejavnost, izključijo iz sistema Skupnosti v trenutku, ko prenehajo izvajati letalsko dejavnost s seznama v Prilogi I k Direktivi 2003/87/ES, ne pa v trenutku, ko so odstranjeni s seznama.

(5)

Seznam zajema vse operaterje zrakoplovov, ki so 1. januarja 2006 ali pozneje in do 31. decembra 2008 izvajali zadevno letalsko dejavnost. Zato je mogoče, da se na tem seznamu nahajajo tudi operaterji zrakoplovov, ki so dokončno ali začasno prenehali izvajati svoje letalske dejavnosti. Seznam ne upošteva, ali so operaterji zrakoplovov vključeni na seznam Skupnosti tistih letalskih prevoznikov, ki imajo iz varnostnih razlogov prepoved opravljanja letov v Skupnosti v skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 2111/2005 z dne 14. decembra 2005 o vzpostavitvi seznama Skupnosti o letalskih prevoznikih, za katere velja prepoved opravljanja letov v Skupnosti, in informiranju potnikov v zračnem prometu o identiteti letalskega prevoznika, ki opravlja let, ter razveljavitvi člena 9 Direktive 2004/36/ES (4). Ta uredba zato ne bi smela vplivati na odločitve, ki jih Komisija ali države članice sprejmejo v skladu z Uredbo (ES) št. 2111/2005.

(6)

Vsakemu upravljavcu zrakoplova na seznamu je treba dodeliti enotno oznako, na podlagi katere je mogoče identificirati udeležence v sistemu Skupnosti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Seznam operaterjev zrakoplovov, ki so 1. januarja 2006 ali pozneje izvajali letalsko dejavnost s seznama v Prilogi I k Direktivi 2003/87/ES, z navedbo države članice upravljavke za vsakega operaterja zrakoplova iz člena 18a(3)(a) Direktive 2003/87/ES je določen v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 5. avgust 2009

Za Komisijo

Stavros DIMAS

Član Komisije


(1)  UL L 275, 25.10.2003, str. 32.

(2)  UL L 8, 13.1.2009, str. 3.

(3)  UL C 36, 13.2.2009, str. 11. Podrobnosti o metodologiji, ki se je uporabila pri pripravi predhodnega seznama, so na voljo na spletni strani Komisije: http://ec.europa.eu/environment/climat/aviation_en.htm.

(4)  UL L 344, 27.12.2005, str. 15.


PRILOGA

Seznam operaterjev zrakoplovov, ki so 1. januarja 2006 ali pozneje izvajali letalsko dejavnost s seznama v Prilogi I k Direktivi 2003/87/ES, z navedbo države članice upravljavke za vsakega operaterja zrakoplova

BELGIJA

Oznaka

Operater zrakoplova

Država operaterja zrakoplova

123

ABELAG

BELGIJA

29230

AFRICA WEST CARGO

TOGO

34572

AIRSPEED IRELAND

IRSKA

23987

ALROSA-AVIA

RUSKA FEDERACIJA

30020

AVIASTAR-TU CO.

RUSKA FEDERACIJA

908

BRUSSELS AIRLINES

BELGIJA

25996

CAIRO AVIATION

EGIPT

4369

CAL CARGO AIRLINES

IZRAEL

32305

CAPITAL ACFT GROUP

BELGIJA

31088

CARD AERONAUTICS

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

29568

CENTURION AIR CARGO

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

30434

CLEOPATRA GROUP

EGIPT

32909

CRESAIR INC

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

985

EAT

BELGIJA

32432

EGYPTAIR CARGO

EGIPT

32212

EXECUTIVE JET SVC

BELGIJA

31497

EXELLAIR

LUKSEMBURG

32486

FAYARD ENTERPRISES

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

13457

FLYING PARTNERS

BELGIJA

34194

FORREST GEORGE

KONGO

24578

GAFI GENERAL AVIAT

ŠVICA

24057

GEMINI AIR CARGO

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

32737

GREAT ALLIANCE WORLD

LUKSEMBURG

29980

HAINAN AIRLINES (2)

KITAJSKA

23700

HEWA BORA AIRWAYS

KONGO

28523

INTER EKSPRES HAVA

TURČIJA

27232

INTERNET JET

NIZOZEMSKA

28582

INTER-WETALL

ŠVICA

9542

INTL PAPER CY

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

27709

KALITTA AIR

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

28087

LAS VEGAS CHARTER

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

32303

MASTER TOP LINHAS

BRAZILIJA

31737

MATRACO

BELGIJA

1084

MIL BELGIUM

BELGIJA

1106

MIL ITALY

ITALIJA

24285

MIL KAZAKHSTAN

KAZAHSTAN

2087

MIL PAF PAKISTAN

PAKISTAN

1120

MIL TURKEY

TURČIJA

33689

MIRAS AIR

KAZAHSTAN

31565

MONTE CARLO AVTN

BELGIJA

25228

MURRAY AVTN

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

31207

N604FJ LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

26688

NEWELL RUBBERMAID

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

31660

RIPPLEWOOD AVTN

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

10864

S CAMEROON

KAMERUN

2344

SAUDIA

SAVDSKA ARABIJA

27769

SEA-AIR

BELGIJA

27975

SIA CARGO PTE LTD

SINGAPUR

29222

SILVERBACK CARGO

RUANDA

5682

SKY SERVICE

BELGIJA

26784

SOUTHERN AIR

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

27977

TECHNOMAG

ŠVICA

28453

THOMAS COOK ARL BELG

BELGIJA

27011

TNT AIRWAYS

BELGIJA

29150

TOYOTA MOTOR EUROPE

BELGIJA

30011

TUI AIRLINES – JAF

BELGIJA

27911

ULTIMATE ACFT SERVIC

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

20065

V L M

BELGIJA

13603

VF CORP

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE


BOLGARIJA

Oznaka

Operater zrakoplova

Država operaterja zrakoplova

33329

AERO POWER LTD

ZDRUŽENO KRALJESTVO

27359

AEROTRANS KAZAKSTAN

KAZAHSTAN

23962

AIR BAN

BOLGARIJA

31414

AIR LAZUR

BOLGARIJA

11775

AIR VIA BULGARIAN

BOLGARIJA

33225

AIR VICTORY

GRUZIJA

34357

AIR WEST GEORGIA

GRUZIJA

33785

ALEXANDROV AIR LTD

BOLGARIJA

31007

ANIKAY AIR MIDDLE E

JORDANIJA

28818

ASIAN SPIRIT

FILIPINI

21448

ATLANT SOYUZ

RUSKA FEDERACIJA

30991

AVB-2004 LTD

BOLGARIJA

33459

BAHRAIN AIR

BAHRAJN

28445

BH AIR

BOLGARIJA

29056

BULGARIA AIR

BOLGARIJA

27538

BULGARIAN AIR CHRTR.

BOLGARIJA

26313

BULGARIAN MIN. TRANSP

BOLGARIJA

34245

BUSINESS AIR BULGARI

BOLGARIJA

25981

CARGO AIR LTD.

BOLGARIJA

32313

EAST WING KAZAKHSTAN

KAZAHSTAN

10165

HEMUS AIR

BOLGARIJA

32009

INTER AIR SOFIA

BOLGARIJA

25134

INTERNAL MINISTRY UU

RUSKA FEDERACIJA

28505

IRANIAN AIR TRANSPOR

IRAN

31721

JORDAN INT AIR CARGO

JORDANIJA

27345

KHORIV AVIA

UKRAJINA

28246

KOKSHETAU AIRLINE

KAZAHSTAN

32034

KOMIAVIAVIATRANS 2

RUSKA FEDERACIJA

31019

KREMENCHUK FLIGHT

UKRAJINA

32126

MIL ARMENIA

ARMENIJA

30622

PMT AIR

KAMBODŽA

27203

ROSAVIA AIR COMPANY

UKRAJINA

29085

RUBYSTAR

BELORUSIJA

32835

SAYAT AIR KAZAKSTAN

KAZAHSTAN

1830

SENEGALAIR

SENEGAL

34818

SERTUR AVIATION

TURČIJA

32037

SKY JET KAZAKHSTAN

KAZAHSTAN

32664

STARLINE KZ JSC

KAZAHSTAN

32347

TABAN AIR

IRAN

31648

VIP-AVIA

GRUZIJA


ČEŠKA

Oznaka

Operater zrakoplova

Država operaterja zrakoplova

30560

ABS JETS INC.

ČEŠKA

7824

ACL SLOVACKY

ČEŠKA

16895

AERO VODOCHODY

ČEŠKA

31304

AIRCRAFT INDUSTRIES

ČEŠKA

30203

ATMA AIRLINES

ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI

34057

AVTN SPECIALTIES INC

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

22621

CAA CZECH REPUBLIC

ČEŠKA

34430

CAIMITO ENTERP. LTD

CIPER

25783

CONSTANTA UKRAINE

UKRAJINA

859

CZECH AIRLINES

ČEŠKA

33327

EARTH ONE LIMITED

ZDRUŽENO KRALJESTVO

31631

GLOBAL AVIATION LIBY

LIBIJA

31651

GROSSMANN JET LK

ČEŠKA

32231

ILIN AIRCOMPANY

RUSKA FEDERACIJA

30145

INCLEDON ENTERPRISES

CIPER

30825

LETS FLY SRO

ČEŠKA

33482

MAXIMUS AIR CARGO

ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI

32935

MIDAMERICA HOLDINGS

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

3597

MIL CZECH REPUBLIC

ČEŠKA

30743

NORSE AIR CHARTER

JUŽNA AFRIKA

29976

NOVA CHEMICALS

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

27912

PREMIER JETS

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

2276

ROCKWELL AUTOMATION

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

32812

SKY DIVING FOR FUN

SLOVAŠKA

32157

SKYDIVE LK

ČEŠKA

27292

SKYGEORGIA

GRUZIJA

31351

TRAST AERO

RUSKA FEDERACIJA

24903

TRAVEL SERVIS A.S.

ČEŠKA

25890

UKRAINIAN PILOT

UKRAJINA

32721

VIDEOTAPE CENTER

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

24805

YAMAL

RUSKA FEDERACIJA


DANSKA

Oznaka

Operater zrakoplova

Država operaterja zrakoplova

27480

AIR ALPHA A/S

DANSKA

3456

AIR ALSIE

DANSKA

22466

AIR GREENLAND

DANSKA

2971

AIR INUIT 1985

KANADA

33255

AIRON AIR

DANSKA

34774

ALIGAP A/S

DANSKA

142

ATLANTIC AIRWAYS

DANSKA

32921

CANYON GATE FLT SVCS

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

28860

CHC DENMARK

DANSKA

781

CIMBER AIR DENMARK

DANSKA

33047

CITICAPITAL LOCAVIA

FRANCIJA

27919

DRT VERTRIEBS GMBH

DANSKA

32738

EASTOK AVIA CO

ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI

26272

EXECUJET EUROPE A/S

DANSKA

31760

FAROE JET

DANSKA

33254

GE CAPITAL SOLUTIONS

DANSKA

32364

GLOBAL TRANSERVICE

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

27588

GOL TRANSPORTES

BRAZILIJA

32595

GRAAKJAER A/S

DANSKA

29658

ISLAND AVIATION SVCS

MALDIVI

32158

JET TIME A/S

DANSKA

33256

K/S CLIPPER

DANSKA

33518

KIRKBI INVEST

DANSKA

31243

KIRKBI TRADING

DANSKA

34672

LAO CAPRICORN AIR

REPUBLIKA LAOS

34765

MOZAMBIQUE EXPRESSO

MOZAMBIK

32541

NAPLES FLIGHT MGMT

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

12798

NORTH FLYING 1991

DANSKA

34830

OLGA LEASING LTD

BERMUDI (ZDRUŽENO KRALJESTVO)

33063

PANADERO ENERGY LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

33803

PARTNERSELSKABET

DANSKA

23090

PHARMA NORD

DANSKA

30137

PRIMERA AIR

ISLANDIJA

33624

QUAD AIR INC

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

33696

SHAM WING AIRLINES

SIRIJA

9918

STAR AIR

DANSKA

21550

STERLING AIRLINES

DANSKA

4357

SUNAIR DENMARK

DANSKA

25417

TEPPER AVIATION

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

21484

THOMAS COOK SCAND.

DANSKA

32046

ULL13 BETEILIGUNGS

AVSTRIJA

32655

VIP PARTNERFLY

DANSKA

33375

WAYLOCK OVERSEAS LTD

RUSKA FEDERACIJA

9697

WEATHER MODIFICATION

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

12327

WEIBEL SCIENTIFIC

DANSKA

5343

WIDEROE FLYVESELSKAP

NORVEŠKA


NEMČIJA

Oznaka

Operater zrakoplova

Država operaterja zrakoplova

31485

328 SUPPORT SERVICES

NEMČIJA

20017

ACM AIR CHARTER GMBH

NEMČIJA

33295

ADVANCED AV. LOGIST

NEMČIJA

24433

ADVANCED AVIATION

NEMČIJA

30959

AERO MONGOLIA

MONGOLIJA

6802

AERO PERSONAL

MEHIKA

499

AERODATA AKTIENGES 1

NEMČIJA

150

AERODIENST

NEMČIJA

156

AEROFLOT

RUSKA FEDERACIJA

32334

AEROFLOT CARGO

RUSKA FEDERACIJA

27181

AEROFLOT DON JSC

RUSKA FEDERACIJA

11454

AFI FLIGHT INSPECT.

NEMČIJA

31799

AGRATA AVIATION

ESTONIJA

27692

AHSEL HAVA

TURČIJA

34266

AIR 1 AVIATION GMBH

NEMČIJA

22484

AIR ALLIANCE GMBH

NEMČIJA

28844

AIR ASTANA

KAZAHSTAN

8221

AIR BERLIN PLC & CO.

NEMČIJA

33133

AIR CHINA CARGO LTD

KITAJSKA

26296

AIR INDEPENDENCE

NEMČIJA

23463

AIR MACAU CO. LTD.

MACAO (KITAJSKA)

19823

AIR MOLDOVA

REPUBLIKA MOLDAVIJA

5663

AIR NAMIBIA

NAMIBIJA

29743

AIR NATIONAL CORP

NOVA ZELANDIJA

17595

AIR SERVICE BERLIN

NEMČIJA

31446

AIR TRANSPORT INTL 2

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

32419

AIRBRIDGE CARGO

RUSKA FEDERACIJA

32484

AIRCASTLE ADVISOR

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

32868

AIRCRAFT GENERAL

ITALIJA

22317

AIRSERVICE GMBH

NEMČIJA

31390

AIRSEVEN GMBH

NEMČIJA

21756

AIRTRANS

NEMČIJA

34629

AIRVIP LTD.

BERMUDI (ZDRUŽENO KRALJESTVO)

33836

AJWA AVIATION

SAVDSKA ARABIJA

30361

AL HOKAIR

BERMUDI (ZDRUŽENO KRALJESTVO)

33869

ALCI ANTARTIC

JUŽNA AFRIKA

32684

AMJET AVIATION

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

15526

ANTONOV DESIGN

UKRAJINA

31290

AOP AIR OPERATING

ŠVICA

34337

API HOLDING

NEMČIJA

33706

ARCAS AVIATION GMBH

NEMČIJA

8901

ARCHER DANIELS

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

27073

ARTOC AIR

EGIPT

25551

ASIA CONTINENTAL

KAZAHSTAN

24940

ASIA TODAY LTD

KITAJSKA

19480

ASIANA AIRLINES INC

REPUBLIKA KOREJA

32548

ASTRON AVIATION LTD

ŠVICA

30698

ATG SWISS FIRST

ŠVICA

20979

ATLAS AIR USA

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

27868

ATLASJET HAVACILIK

TURČIJA

9230

AUGUSTA AIR

NEMČIJA

29122

AURON LTD

BERMUDI (ZDRUŽENO KRALJESTVO)

31551

AVIATION CAP GRP ED

NEMČIJA

33093

AVIATION PARTNERS S

HONDURAS

7897

BAE SYSTEMS FLT SYST

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

516

BAHAG

NEMČIJA

30586

BALL CORP

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

32840

BARBEDOS GROUP LTD

NIGERIJA

509

BASF

NEMČIJA

29137

BATAVIA AIR

INDONEZIJA

25978

BAUHAUS GMBH

NEMČIJA

911

BEECHCRAFT AUGSBURG

NEMČIJA

17395

BEECHCRAFT BERLIN

NEMČIJA

11646

BERGER JULIUS

NIGERIJA

561

BERTELSMANN

NEMČIJA

31886

BESTAIR TURKEY

TURČIJA

6810

BILFINGER UND BERGER

NEMČIJA

23956

BLUE SKY AIRSERVICE

NEMČIJA

28042

BLUE SKY GROUP

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

29090

BLUE WINGS AG

NEMČIJA

31053

BLUEBIRD AVIATION GM

NEMČIJA

14658

BMW AG

NEMČIJA

24502

BOHLKE VENEER

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

6667

BOMBARDIER AEROSPACE

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

31614

BOMBARDIER GERMANY

NEMČIJA

29389

BOMBARDIER PRE-OWNED

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

606

BOSCH

NEMČIJA

15176

BUNDESPOLIZEI

NEMČIJA

680

BURDA REISEFLUG

NEMČIJA

32874

BUSINESS JET LTD

NOVA ZELANDIJA

786

CAAC CHINA

KITAJSKA

33282

CANJET AIRLINES

KANADA

32482

CARSON AIR LTD

KANADA

26021

CEBU PACIFIC AIR INC

FILIPINI

30714

CENTRAL MOUNTAIN AIR

KANADA

23018

CHALLENGE AIR LVG

NEMČIJA

22448

CIRRUS AIRLINES

NEMČIJA

28178

CIRRUS AVIATION

NEMČIJA

31719

CLICK MEXICANA

MEHIKA

23741

COMMANDER MEXICANA

MEHIKA

12213

COMPASS FOOD

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

824

CONDOR

NEMČIJA

25210

COOK AIRCRAFT

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

31333

CORP JET SVCS

ZDRUŽENO KRALJESTVO

27760

CORPORATE ACFT LS

ŠVICA

33045

CORPORATE JET MNGT

ZDRUŽENO KRALJESTVO

12495

CROATIA AIRLINES

HRVAŠKA

24481

CTL LOGISTICS S.A.

POLJSKA

30461

D2 AVIATION

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

32731

DANAHER CORPORATION

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

30651

DAUAIR

NEMČIJA

18003

DBA LUFTFAHRTGESELL.

NEMČIJA

26466

DC AVIATION GMBH

NEMČIJA

30996

DEERE & COMPANY

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

4484

DELTA AIR LINES

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

8980

DELTA TECHNICAL SVCS

NEMČIJA

18824

DLR BRAUNSCHWEIG

NEMČIJA

28473

DOGAN HAVACILIK

TURČIJA

28795

DULCO HANDEL GMBH

NEMČIJA

8082

DUPONT DE NEMOURS DE

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

968

DUSSMANN P

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

30726

DUTCH ANTILLES EXPR.

ARUBA, NIZOZEMSKI ANTILI

24059

EAST INDIA HOTELS

INDIJA

24568

EBM PAPST MULFINGEN

NEMČIJA

34657

EEA GMBH

NEMČIJA

19629

ESCHMANN H D

NEMČIJA

1980

EUROPEAN AIR EXPRESS

NEMČIJA

3639

EVERGREEN AIRLINES

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

22495

EXCELLENT AIR

NEMČIJA

32587

EXECUJET EUROPE GMBH

NEMČIJA

25073

EXECUTIVE JET CHRTR

NEMČIJA

31909

EXECUTIVE SVCS (AZ)

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

4783

FAI RENT-A-JET

NEMČIJA

34640

FALCON 007 S.A.R.L.

FRANCIJA

28589

FANCOURT FLUGCHARTER

ŠVICA

8272

FARNAIR

ŠVICA

33077

FAS GMBH

NEMČIJA

32722

FLIGHT CAL. MALAYSIA

MALEZIJA

22238

FLIGHT CALIBRATION

NEMČIJA

31012

FLUGSCHULE HAMBURG

NEMČIJA

26843

FMG-FLUGSCHULE

NEMČIJA

27680

FREE BIRD LT

TURČIJA

1595

FRENZEL G

NEMČIJA

32678

FRESENA FLUG

NEMČIJA

4232

FRONTIER AIRLINES

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

33827

GABINETTE (ANG)

ANGOLA

22807

GAS AIR SERVICE GMBH

NEMČIJA

33821

GE CAPITAL B.V.

NIZOZEMSKA

25027

GEKO TRADE

NEMČIJA

3349

GENERAL MOTORS

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

9243

GERMANIA

NEMČIJA

28944

GERMANWINGS

NEMČIJA

34841

GIBBS INTERNATIONAL

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

25642

GLOBAL AVTN BERMUDA

BERMUDI (ZDRUŽENO KRALJESTVO)

23743

GOMEL AIRLINES

BELORUSIJA

22366

GOVERNMENT CROATIA

HRVAŠKA

22370

GOVERNMENT MACEDONIA

NEKDANJA JUGOSLOVANSKA REPUBLIKA MAKEDONIJA

2395

GROB WERKE

NEMČIJA

32172

GULF JET

ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI

26226

HAMBURG INTL

NEMČIJA

26507

HANSEATIC AVIATION

NEMČIJA

26105

HANSGROHE AG

NEMČIJA

1389

HAPAG LLOYD TUI

NEMČIJA

4703

HAPAG-LLOYD EXPRESS

NEMČIJA

32580

HASLBERGER FINANZ.

NEMČIJA

31519

HAWKER HUNTER AVTN

ZDRUŽENO KRALJESTVO

28618

HAWORTH TRANSPORT

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

32953

HEIDELBERGCEMENT

NEMČIJA

33269

HERRENKNECHT AVIAT.

NEMČIJA

31103

HOMAC AVIATION AG

ŠVICA

25785

ILYUSHIN AVIATION

RUSKA FEDERACIJA

24664

INTERMAP TECHNOLOGY

KANADA

1528

IRANAIR

IRAN

1562

JAT AIRWAYS

SRBIJA

25512

JET CONNECTION

NEMČIJA

11307

JET EXECUTIVE INT.

NEMČIJA

27505

JET GROUP LTD

IZRAEL

2200

JETAIR FLUG GMBH

NEMČIJA

32237

JETAIR FLUG GMBH (2)

NEMČIJA

16761

JETFLIGHT AVTN

ŠVICA

3328

JETS EXECUTIVOS

MEHIKA

21462

JOHNSON CONTROLS

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

28591

JOHNSON CTRLS

ŠVICA

32107

JUNEYAO AIRLINES

KITAJSKA

1610

KARMANN GMBH

NEMČIJA

22239

KIEV AVIATION PLANT

UKRAJINA

25800

KNAUF ASTRA GMBH

NEMČIJA

32568

KOMPASS GMBH

NEMČIJA

1652

KOREAN AIRLINES

REPUBLIKA KOREJA

21632

KRASNOJARSKY AIRLINE

RUSKA FEDERACIJA

33182

KUGU HAVACILIK

TURČIJA

28358

KYRGYZSTAN OJSC

RUSKA FEDERACIJA

29352

LANGNER E

NEMČIJA

15456

LBA BRAUNSCHWEIG

NEMČIJA

6383

LECH-AIR GMBH

NEMČIJA

20222

LGM LUFTFAHRT GMBH

NEMČIJA

28576

LIBRA TRAVEL

ŠVICA

28399

LIEBHERR GESCHAEFTSR

NEMČIJA

1767

LTU LUFTTRANSPORT

NEMČIJA

26498

LUFT AVTN CHARTER

AVSTRALIJA

1776

LUFTHANSA

NEMČIJA

3857

LUFTHANSA CARGO

NEMČIJA

34305

LUFTHANSA TECH. VIP

NEMČIJA

27838

LUFTHANSA TECHNIK AG

NEMČIJA

21072

MAHAN AIR

IRAN

21878

MAKEDONSKI AVIOTRANS

NEKDANJA JUGOSLOVANSKA REPUBLIKA MAKEDONIJA

12521

MARXER ANLAGEN

NEMČIJA

19999

MENEKSE HAVAYOLLARI

TURČIJA

31852

MFI MANAGEMENT FUR

NEMČIJA

21479

MIAT MONGOLIA

MONGOLIJA

1778

MIL GERMANY

NEMČIJA

1488

MIL INDIA

INDIJA

1529

MIL IRAN

IRAN

1117

MIL SWITZERLAND

ŠVICA

25067

MNG HAVAYOLLARI

TURČIJA

3057

MOELLERS MASCHINEN

NEMČIJA

24270

MONTENEGRO AIRLINES

ČRNA GORA

31944

MYN AVIATION

SAVDSKA ARABIJA

33963

NATIONAL LEGACY

KUVAJT

30581

NAYAK AIRCRAFT SERV.

NEMČIJA

34805

NAYAK INTERNATIONAL

NEMČIJA

15551

NEW YORKER S H K

NEMČIJA

12218

NIKE

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

24661

NORTH AMERICAN JET

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

29267

NOVELLUS SYSTEMS

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

31791

NOVESPACE

FRANCIJA

567

OBO JET-CHARTER GMBH

NEMČIJA

33138

OCA INTERNATIONAL

NEMČIJA

2044

OETKER A

NEMČIJA

25059

OMNI AIR INTL

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

2061

OMNIPOL

ČEŠKA

2073

OSTFRIES LUFTTRANSP

NEMČIJA

8236

OWENS-CORNING

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

3343

P&P PROMOTION

NEMČIJA

12648

PACELLI

NEMČIJA

33666

PAKISTAN AVIATORS

PAKISTAN

30279

PAPIER METTLER

NEMČIJA

852

PARAGON RANCH

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

29731

PARC AVTN

IRSKA

23471

PCT POWDER COATING

LUKSEMBURG

10690

PEGASUS TURKEY

TURČIJA

775

PENTASTAR AVTN

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

4265

PHIFER WIRE PRODUCTS

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

5225

PHOENIX AIR GMBH

NEMČIJA

3085

PICTON LTD

BERMUDI (ZDRUŽENO KRALJESTVO)

30230

POLET ACFT MNGT

BERMUDI (ZDRUŽENO KRALJESTVO)

30132

PREMIUM AVIATION

NEMČIJA

28157

PRESIDENTIAL AVTN

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

34505

PRINCESS AVIATION

LIBANON

29307

PRIVATAIR GMBH

NEMČIJA

12196

PRIVATE WINGS

NEMČIJA

30124

RAE – REGIONAL AIR

NEMČIJA

32083

RAY ENTERPRISES

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

19436

REGIO AIR MECKLENBRG

NEMČIJA

33032

RELIANCE COMMERCIAL

ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI

29767

RENTAIR UK LTD

ZDRUŽENO KRALJESTVO

27446

RHEMA BIBLE CHURCH

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

30938

RIKSOS TURIZM LT

TURČIJA

32723

RSG RENTAL SERVICES

NEMČIJA

29927

RUAG AEROSPACE SERV

NEMČIJA

23244

RUSSIA FSUE STC

RUSKA FEDERACIJA

9200

RYAN INTL AIRLINES

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

24784

SAMSUNG TECHWIN

REPUBLIKA KOREJA

18991

SAP AG

NEMČIJA

21282

SCHROTT WETZEL GMBH

NEMČIJA

5031

SCHWARZMUELLER

AVSTRIJA

30971

SEARAY BD100

JUŽNA AFRIKA

31846

SG FINANS A/S NORGE

ŠVEDSKA

27571

SHANGHAI AIRLINES

KITAJSKA

32205

SHANGHAI CARGO

KITAJSKA

29540

SHENZHEN AIRLINES

KITAJSKA

21734

SIBERIA AIRLINES

RUSKA FEDERACIJA

28475

SILKWAY AIRLINES

AZERBAJDŽAN

22021

SILVER CLOUD AIR

NEMČIJA

32179

SKIPPERS AVIATION

AVSTRALIJA

27735

SKY AIRLINES

TURČIJA

2477

SKY JET

ŠVICA

34392

SKYBUS

KAZAHSTAN

32816

SKYBUS AIRLINES

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

19819

SKYPLAN SERVICES

KANADA

31870

SM AVIATION

NEMČIJA

32544

SMS INDUSTRIE-SERV.

NEMČIJA

26725

SPIRIT AIRLINES 2

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

29841

SPIRIT OF SPICES

NEMČIJA

21506

STATE TRANSPT RUSSIA

RUSKA FEDERACIJA

14557

STEINER FILM

NEMČIJA

32361

STRONG AVIATION

KUVAJT

2615

STUTTGARTER FLUG

NEMČIJA

12878

SUEDZUCKER REISE

NEMČIJA

28362

SUN D'OR INTL AIRL

IZRAEL

10201

SUN EXPRESS

TURČIJA

28910

SWISS GLOBAL JET MGT

ŠVICA

8360

TACA

SALVADOR

29836

TAJIK AIR 2

TADŽIKISTAN

32435

TALON AIR

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

31885

TARHANKULE HAVA

TURČIJA

32576

TB INVEST GROUP

ČEŠKA

31566

TEAM AVIATION

NEMČIJA

33120

TEC AIRCRAFT LEASING

AVSTRIJA

2681

THAI INTERNATIONAL

TAJSKA

14993

THYSSENKRUPP

NEMČIJA

31353

TIDNISH HOLDING

KANADA

21908

TOKOPH D P

JUŽNA AFRIKA

31974

TOWER AVTN OF READIN

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

23497

TRIPLE ALPHA

NEMČIJA

33495

TURBOJET KFT

MADŽARSKA

2758

TURKISH AIRLINES THY

TURČIJA

27079

UKRAINIAN MEDITERRAN

UKRAJINA

24948

UKSATSE

UKRAJINA

8960

UPS

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

21723

URAL AIRLINES

RUSKA FEDERACIJA

4692

US AIRWAYS

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

29839

USA 3000 AIRLINES

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

26886

UTAIR AVIATION

RUSKA FEDERACIJA

31669

VACUNA JETS

BERMUDI (ZDRUŽENO KRALJESTVO)

31984

VARIG LOGISTICA SA

BRAZILIJA

5198

VHM SCHUL & CHARTER

NEMČIJA

2833

VIESSMANN

NEMČIJA

31758

VIVAT TRUST LTD.

ZDRUŽENO KRALJESTVO

31815

VOLARIS

MEHIKA

18671

VOLGA DNEPR RUSSIA

RUSKA FEDERACIJA

2840

VOLKSWAGEN

NEMČIJA

2812

VRG LINHAS AEREAS SA

BRAZILIJA

12066

WDL AVIATION

NEMČIJA

24113

WEBER MANAGEMENT

NEMČIJA

1323

WEKA

NEMČIJA

30605

WHEELS AVIATION

NEMČIJA

34391

WHS LEASING AG

ŠVICA

33317

WINAIR AUSTRIA

AVSTRIJA

25225

WINDROSE JETCHARTER

NEMČIJA

2930

WORLD AIRWAYS

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

3647

WUERTH GMBH & CO KG

NEMČIJA

31769

XL AIRWAYS GERMANY

NEMČIJA

32403

XRS HOLDINGS

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

5960

ZEMAN

NEMČIJA

33948

ZEUS TAXI AiREO

BRAZILIJA


ESTONIJA

Oznaka

Operater zrakoplova

Država operaterja zrakoplova

28667

AERO AIRLINES A.S.

ESTONIJA

29742

AEROVIS

UKRAJINA

25753

AIR LIVONIA

ESTONIJA

32981

AMW AIRLINES

ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI

18219

ESTONIAN AIR

ESTONIJA

33692

ESTONIAN AIR REGNL

ESTONIJA

22465

ESTONIAN STATE AVTN

ESTONIJA

32214

GENEX LTD.

BELORUSIJA

24680

KAPO AVIA

RUSKA FEDERACIJA

30036

KUZU AIRLINES CARGO

TURČIJA

21137

MERKEL M

NEMČIJA

27116

MIL AZERBAIJAN

AZERBAJDŽAN

26723

MIL ESTONIA

ESTONIJA

26285

MIL UK ARMY

ZDRUŽENO KRALJESTVO

2799

MIL USA

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE


GRČIJA

Oznaka

Operater zrakoplova

Država operaterja zrakoplova

31800

748 AIR SERVICES (2)

KENIJA

20514

AEGEAN AIRLINES

GRČIJA

24601

AERO-KAMOV

RUSKA FEDERACIJA

31367

AEROLAND

GRČIJA

23232

AEROSVIT

UKRAJINA

30742

AIR COLUMBUS UKRAINE

UKRAJINA

29972

AIR LINK UKRAINE

UKRAJINA

28539

AIRCRAFT SUPPRT&SRVC

LIBANON

30886

ALEXANDAIR

GRČIJA

26693

ALKAN AIR

EGIPT

31252

AMREF FLYING DOCTORS

KENIJA

26574

ARKASAIR

TURČIJA

30047

ASHTON AVIATION

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

9459

ATHENIAN AIR LINK

GRČIJA

34846

ATHENS AIRWAYS

GRČIJA

20810

AVIATOR

GRČIJA

28245

BELAIR AIRLINES LTD

ŠVICA

34069

BELRESCUEAVIA

BELORUSIJA

33759

BLUE BIRD AVTN LTD

SUDAN

20501

BLUEBIRD AVIATION

KENIJA

31747

CAAC FLIGHT INSPECT

KITAJSKA

31895

CENTAVIA

SRBIJA

34668

CLUB ONE AIR

INDIJA

31412

COMERAVIA

VENEZUELA

9012

CONSOLID CONTRS INTL

GRČIJA

19644

COSTAIR LTD

GRČIJA

33761

DAL GROUP (SUDAN)

SUDAN

23372

DIAMONDS OF RUSSIA

RUSKA FEDERACIJA

25895

DONBASSAERO

UKRAJINA

32795

DOVE AIR INC

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

30350

EAGLE AIR LTD

UGANDA

34534

EPSILON AVIATION

GRČIJA

26461

EUROAIR LTD

GRČIJA

32903

EXECUTIVE AIRL. PTY

AVSTRALIJA

34427

FLIGHT OPTIONS (AUS)

AVSTRALIJA

31507

FLYING RESEARCH UU

RUSKA FEDERACIJA

32900

FORUM 1 AVIATION

INDIJA

31722

GAINJET

GRČIJA

31659

GHALAYINI I

EGIPT

29050

GOLIAF

SAO TOME IN PRINCIPE

29777

GREECE AIRWAYS

GRČIJA

17957

GREENLEAF

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

24651

GULF HELICOPTERS CO

KATAR

23443

HCAA

GRČIJA

34731

HELICOPTERS (NZ)

NOVA ZELANDIJA

29384

HELLAS JET

GRČIJA

25184

HELLAS WINGS LTD

GRČIJA

32243

HELLENIC IMPERIAL

GRČIJA

25221

HELOG AG

ŠVICA

32668

INTERISLAND AIRLINES

FILIPINI

19518

INTERJET SA

GRČIJA

27706

INTERNAL MINISTRY UK

UKRAJINA

26787

INTRACOM

GRČIJA

31881

INTRALOT

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

31621

JADAYEL AVIATION

SAVDSKA ARABIJA

31622

JET AIRLINES JSC

KAZAHSTAN

33768

JP AIR OU

ESTONIJA

32238

JUBILANT ENPRO PVT

INDIJA

32649

K2 SMARTJETS

GRČIJA

30724

KAIZEN AVTN

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

33560

KENRICK

IZRAEL

29503

KSENODOXEIA ELLADOS

GRČIJA

29995

LEXATA

GRČIJA

32732

MCKINLEY CAPITAL

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

29201

MERPATI NUSANTARA 2

INDONEZIJA

1099

MIL GREECE

GRČIJA

1800

MIL MALAYSIA

MALEZIJA

2055

OLYMPIC AIRLINES

GRČIJA

31956

OMEGA AIR CANADA

KANADA

24067

ORASCOM

EGIPT

21711

ORENBURG AIRLINES

RUSKA FEDERACIJA

22404

OXY USA

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

30316

PAKISTAN STATE

PAKISTAN

22981

PALMYRA AVIATION LTD

GRČIJA

27002

PARADISE AVTN

GRČIJA

34445

PEBUNY LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

27649

PECOTOX AIR

REPUBLIKA MOLDAVIJA

32308

PRIVILIGE JET AIRL.

JORDANIJA

29325

PROFLITE

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

31819

PWC AVIATION

KUVAJT

30685

REFUSE EQUIPMNT MFTG

SAVDSKA ARABIJA

27798

RELIANCE INDUSTRIES2

INDIJA

23672

RUSSIAN SKY AIRLINES

RUSKA FEDERACIJA

34496

SIKORSKY AIRCRAFT 2

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

29176

SINCOM AVIA

UKRAJINA

25164

SINDEL HAVACILIK

TURČIJA

32837

SKOL AIRLINE

RUSKA FEDERACIJA

31109

SKY EXPRESS GREECE

GRČIJA

31806

SKY WINGS AIRLINES

GRČIJA

32636

SPORTSTOP JETCHARTER

AVSTRALIJA

24773

SWIFT FLITE AVIATION

JUŽNA AFRIKA

29441

SWIFTAIR HELLAS

GRČIJA

32418

TAHE HAVA DANISMANLI

TURČIJA

31056

TAMIR AIRWAYS

IZRAEL

28601

TRAVCO AIR

EGIPT

20044

VERAVIA VERNIKOS

GRČIJA

30235

WALKER CORPORATION

AVSTRALIJA

25058

WORLD HEALING CENTER

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

7307

ZAHID TRACTOR

SAVDSKA ARABIJA


ŠPANIJA

Oznaka

Operater zrakoplova

Država operaterja zrakoplova

24007

224TH FLIGHT UNIT

RUSKA FEDERACIJA

26560

245 PILOT SERVICES

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

4648

AERO ANGELES

MEHIKA

19709

AERODATA BELGIUM

BELGIJA

29663

AEROLANE

EKVADOR

33221

AEROLINEA PRINCIPAL

ČILE

160

AEROLINEAS ARGENTINA

ARGENTINA

7517

AEROLINEAS EJECUTIVA

MEHIKA

26248

AEROLINEAS SOL

MEHIKA

34380

AEROSUR

BOLIVIJA

30520

AEROTAXI LOS VALLES

ŠPANIJA

2880

AEROVIAS DE MEXICO

MEHIKA

12286

AEROVICS SA DE CV

MEHIKA

25974

AEROVITRO

MEHIKA

29534

AFRIQUE CARGO SERV

SENEGAL

29323

AIR AMDER

MAVRETANIJA

24500

AIR COMET S.A.

ŠPANIJA

30183

AIR ESTE S.A.

ŠPANIJA

9345

AIR EUROPA

ŠPANIJA

28016

AIR EXECUTIVE S.L.

ŠPANIJA

22380

AIR NOSTRUM

ŠPANIJA

30673

AIR PACK EXPRESS S. A

ŠPANIJA

31681

AIR TRACTOR EUROPE

ŠPANIJA

20066

AIRLINK SOUTH AFRICA

JUŽNA AFRIKA

29581

AMB GROUP

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

14376

ANGEL MARTINEZ RIDAO

ŠPANIJA

31725

ANTRAK AIR GHANA

GANA

21575

ARABASCO AVIATION

SAVDSKA ARABIJA

32054

ARIK AIR LTD

NIGERIJA

32948

ARKAS S.A.

KOLUMBIJA

31605

ASTAR (RCH FLIGHTS)

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

21660

AVIACION COMERCIAL

MEHIKA

22877

AVIALSA

ŠPANIJA

460

AVIANCA

KOLUMBIJA

15459

AVIAT. SERV. HELISECO

POLJSKA

29159

AVION I

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

31593

AVIONICA SUVER S.L.

ŠPANIJA

33149

AVPRO INC (2)

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

32450

AWAIR

ZDRUŽENO KRALJESTVO

30535

AWESOME FLIGHT SVCS

JUŽNA AFRIKA

32565

BELLON AVIATION LTD.

ŠVICA

33172

BESTFLY

ŠPANIJA

2621

BINTER CANARIAS SA

ŠPANIJA

32392

BIONIC AVIATION CC

JUŽNA AFRIKA

31606

BRAVO AIRLINES S.A.

ŠPANIJA

19815

BRISTOW HELI

NIGERIJA

3195

BRITISH ANTARCTIC

ZDRUŽENO KRALJESTVO

34369

BURHANETTIN HAVA

TURČIJA

31613

C.S.P. SOCIETE

MAVRETANIJA

27598

CABO VERDE EXPRESS

ZELENORTSKO OTOČJE

33475

CALIMA AVIACION SL

ŠPANIJA

30834

CANADIAN METRO AIRL

KANADA

31468

CANARIAS AERONAUTICA

ŠPANIJA

32564

CARABO CAPITAL

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

736

CASA

ŠPANIJA

23687

CASA AIR SERVICES

MAROKO

29796

CETO MARKETING S.A.

ZDRUŽENO KRALJESTVO

32118

CLICKAIR SA

ŠPANIJA

31644

CONVIASA

VENEZUELA

24180

CORP YGNUS AIR S.A.

ŠPANIJA

32350

CORPORATE JETS

ŠPANIJA

32284

CORPORATE OIL & GAS

NIGERIJA

33427

COVIDIEN INC

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

31491

CSIM AIR

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

9863

CUKUROVA

TURČIJA

33251

DANA (2)

NIGERIJA

34678

DANA AIRLINES LTD

NIGERIJA

26776

DEAN FOODS

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

29208

DES R CARGO EXPRESS

MAVRETANIJA

3464

DODSON AVIATION

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

5743

DOMINGUEZ TOLEDO

ŠPANIJA

8808

EASTMAN KODAK

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

31715

ECUATO GUINEANA (2)

EKVATORIALNA GVINEJA

6101

EDELWEISS SUISSE

ŠVICA

30842

EJS-AVIATION SERVICE

BRAZILIJA

31186

ENGUIA GEN CE LTDA

BRAZILIJA

24823

EUROCONTINENTAL

ŠPANIJA

7968

EUROCOPTER FRANCE

FRANCIJA

33767

EUROSKY AVIATION AS

NORVEŠKA

31653

EXEC JET SERVICE (N)

NIGERIJA

32736

EXECUTIVE AIR SVCS

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

27226

EXECUTIVE AIRLINES

ŠPANIJA

26852

EXECUTIVE SKYFLEET

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

22043

FAASA

ŠPANIJA

33038

FAIR WIND AIR CHTR

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

18767

FIRST INTL AVTN

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

22596

FLIGHTLINE SL

ŠPANIJA

31802

FLO-SUN AIRCRAFT

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

31915

FLYANT SERVICIOS AER

ŠPANIJA

31970

FLYING FALCON

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

24821

FORMACION AEROFAN SL

ŠPANIJA

32961

FRAPMAG LTD

ZDRUŽENO KRALJESTVO

31564

FUGRO AVIAT CANADA

KANADA

3140

GARUDA

INDONEZIJA

4402

GESTAIR

ŠPANIJA

32506

GOAL VERWALTUNGS (2)

NEMČIJA

30962

GOF AIR SA DE CV

MEHIKA

28810

GOLDNER D

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

34043

GRAND CHINA EXPRESS

KITAJSKA

28228

GUARDA COSTEIRA GV

ZELENORTSKO OTOČJE

32525

HARPO INC

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

31805

HARVARD OIL & GAS

KANADA

28012

HAWKAIRE

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

28448

HELVETIC AIRWAYS

ŠVICA

31991

HENNIG.

JUŽNA AFRIKA

34338

HISPANIA FLYJET

ŠPANIJA

28615

HOLA AIRLINES S.L.

ŠPANIJA

33213

HOLLYWOOD AVIATION

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

31093

HONG KONG EXPRESS

KITAJSKA

34316

HYUNDAI COLOMBIA

KOLUMBIJA

31848

HYUNDAY COLOMBIA

KOLUMBIJA

1475

IBERIA

ŠPANIJA

25406

IBERWORLD S.A.U.

ŠPANIJA

25843

ICE BIRD

ŠVICA

10117

ILFC

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

27097

INAER AV. ANFIBIOS

ŠPANIJA

1416

INAER HELI. OFF-SHORE

ŠPANIJA

4470

INDUSTRIAS TITAN

ŠPANIJA

33212

INTELLECTUAL VENTURE

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

31816

INTL PRIVATE JET

ŠVICA

30947

IRS AIRLINES LTD

NIGERIJA

29121

ISLAS AIRWAYS

ŠPANIJA

31247

JAIR

JUŽNA AFRIKA

31275

JETNOVA

ŠPANIJA

28372

JWC HUNTINGTON

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

34608

KAMA AVIATION

RUSKA FEDERACIJA

22691

KAVMINVODYAVIA

RUSKA FEDERACIJA

34463

KAZ AIR JET

KAZAHSTAN

29274

KD AVIA

RUSKA FEDERACIJA

32291

KELLY CORP

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

25582

KINDOC AIRWAYS

JUŽNA AFRIKA

30722

KING AIR & TRAVELS

NIGERIJA

34665

KUNPENG AIRLINES

KITAJSKA

32518

LAI

VENEZUELA

1689

LAN AIRLINES SA

ČILE

32926

LAN PERU SA

PERU

29139

LANZAROTE AERO CARGO

ŠPANIJA

30440

LARK AVTN

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

34764

LEGACY ACFT HOLDONGS

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

33087

LEMCO HOLDINGS LTD.

BERMUDI (ZDRUŽENO KRALJESTVO)

32826

LEWIS AERONAUTICAL

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

8562

LIDER TAXI AEREO

BRAZILIJA

34815

LIFT IRELAND LEASING

IRSKA

32711

LITORANEA LINHAS AER

BRAZILIJA

32253

LTH JET LEASING

BRAZILIJA

32725

MALI AIR EXPRESS

MALI

26115

MEDAIR CHARTER

JUŽNA AFRIKA

26957

MENAJIAN

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

32051

MERIDIAN AIRCOMPANY

UKRAJINA

34331

MIKES AIRPLANE RENT2

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

769

MIL CHILE

ČILE

805

MIL COLOMBIA

KOLUMBIJA

1094

MIL ECUADOR

EKVADOR

1880

MIL MEXICO

MEHIKA

1112

MIL PERU

PERU

22231

MIL SOUTH AFRICA

JUŽNA AFRIKA

1095

MIL SPAIN

ŠPANIJA

2821

MIL VENEZUELA (A F)

VENEZUELA

10262

MONARCH GEN AVIATION

ŠVICA

24452

MORRO VERMELHO TAXI

BRAZILIJA

32502

NASAIR

SAVDSKA ARABIJA

604

NAV Y SERVICIO 3

ŠPANIJA

31792

NHT LINHAS AEREAS

BRAZILIJA

31834

NITA JET

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

1997

NOMADS

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

18907

NORMAN AVIATION

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

32556

NYGREN U

ŠVEDSKA

32396

OBODEN IBRU

ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI

24549

ODYSSEY AVTN

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

33704

ORIONAIR S.L.

ŠPANIJA

32353

PASSARO AZUL TAXI

BRAZILIJA

23017

PERM AVIA ENTERPRISE

RUSKA FEDERACIJA

32819

PIRINAIR EXPRESS SL

ŠPANIJA

32177

PREMIAIR (WI)

INDONEZIJA

27399

PREMIER TRUST

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

32241

PRESIDENTIAL(N981BW)

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

32000

PRIVILEGE STYLE SA

ŠPANIJA

32852

PRIYAN FOUNDATION

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

32480

PRONAIR AIRLINES SL

ŠPANIJA

29378

PULLMANTUR AIR S.A.

ŠPANIJA

29804

PUNTO-FA

ŠPANIJA

32472

QANTAS FOUNDATION

AVSTRALIJA

27231

QUANTUM AIR

ŠPANIJA

33067

RAINBOW AIR

VENEZUELA

32333

RAK AIRWAYS

ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI

12856

RAYTHEON AIRCRAFT

ZDRUŽENO KRALJESTVO

26960

RED WINGS CJSC

RUSKA FEDERACIJA

32100

RING AIR

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

34812

RPK CAPITAL MNGT

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

33521

RYJET

ŠPANIJA

23071

S ARGENTINA

ARGENTINA

30519

SAGOLAIR TRASPORTES

ŠPANIJA

25502

SAL EXPRESS

SAO TOME IN PRINCIPE

29057

SANTA BARBARA (2)

VENEZUELA

32602

SANTANA TEXTIL

BRAZILIJA

29825

SAS INSTITUTE

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

611

SAS NORGE

NORVEŠKA

32195

SATA VENEZUELA

VENEZUELA

34735

SCHUBACH AVIATION

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

30170

SERAIR TRANSWORLD

ŠPANIJA

34785

SIERRA NEVADA CORP.

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

33719

SKY AIR WORLD

AVSTRALIJA

26690

SOKO AVIATION SL

ŠPANIJA

11926

SONAIR ANGOLA

ANGOLA

33250

SOSOLISO A/L (2)

NIGERIJA

19182

SOTAN

BRAZILIJA

31632

SOUTH EAST ASIAN

FILIPINI

4298

SPANAIR S A

ŠPANIJA

28727

SPENAERO

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

31936

SQUADRON AVTN SVCS

BERMUDI (ZDRUŽENO KRALJESTVO)

1485

STOCKWOOD V

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

30064

STREAMLINE RUSSIA

RUSKA FEDERACIJA

34009

SUNRIDER CORPORATION

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

33679

SVS AERO COSTA AZAHA

ŠPANIJA

11309

SWIFTAIR ESPANA

ŠPANIJA

31288

TAG AVTN ESPANA

ŠPANIJA

32401

TAKE AIR LINES

FRANCIJA

12249

TAXI AEREO MARILIA

BRAZILIJA

31963

TAXI FLY GROUP SA

ŠPANIJA

34198

TITAN AVAITION

ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI

21527

TOP FLY S L

ŠPANIJA

27626

TRABAJOS AER ESPEJO

ŠPANIJA

15453

TRANSAERO AIRLINES

RUSKA FEDERACIJA

34609

TRANSCON INVESTMENTS

BRAZILIJA

34330

TRANSPAIS AEREO

MEHIKA

29974

TURBOR AIR CARGO (2)

SENEGAL

34271

UAML AIR CHARTER

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

24765

UNICA IND. DE MOVEIS

BRAZILIJA

31969

UNIVERSAL JET SL

ŠPANIJA

27669

URGEMER CANARIAS SL

ŠPANIJA

23824

VICTOR ECHO S.A.

ŠPANIJA

29086

VIM AIRLINES

RUSKA FEDERACIJA

27339

VIRGIN BLUE

AVSTRALIJA

30190

VUELING AIRLINES

ŠPANIJA

34390

WTORRE S.A.

BRAZILIJA

24793

ZOREX S.A.

ŠPANIJA


FRANCIJA

Oznaka

Operater zrakoplova

Država operaterja zrakoplova

26915

171JC

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

24008

223RD FLIGHT UNIT

RUSKA FEDERACIJA

34029

3M EXECUTIVE AVTN

DEVIŠKI OTOKI (ZDRUŽENO KRALJESTVO)

9554

685TA CORP

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

29177

900NB

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

34675

A OK JETS (2)

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

28417

AAK COMPANY

BERMUDI (ZDRUŽENO KRALJESTVO)

31724

AAS EUROPE

FRANCIJA

31439

ABC AEROLINEAS SA

MEHIKA

28588

ABDULLAH SAID B.

ŠVICA

4306

ACCOR SA

FRANCIJA

33973

ACD AVIATION

NEMČIJA

31934

ACFT MGMT & TRADING

ZDRUŽENO KRALJESTVO

31617

ACFT SARL 2

LUKSEMBURG

30027

ADAM AVIATION

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

31455

ADO HAVACILIK A.S.

TURČIJA

27910

ADVANCED TRAINING SY

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

31600

AELIS AIR SERVICES

FRANCIJA

25187

AERCAP AVIATION

NIZOZEMSKA

31643

AERCAP IRELAND LTD.

IRSKA

30943

AERO CAPITAL SAS

FRANCIJA

32371

AERO JET CORPORATE

FRANCIJA

32610

AERO RIO TAXI AEREO

BRAZILIJA

31785

AERO SAINT EXUPERY

FRANCIJA

22257

AERO SERVICES LF

FRANCIJA

28041

AERO SVC CORPORATE

FRANCIJA

8491

AERO SVC EXECUTIVE

FRANCIJA

22072

AERO VISION SARL LF

FRANCIJA

26891

AEROGAVIOTA

KUBA

33839

AEROJET MANAGEMENT

NEMČIJA

13070

AEROLINEAS MEXICANAS

MEHIKA

25901

AEROMAR AIRLINES

MEHIKA

33014

AERONEXUS CORP. LTD

JUŽNA AFRIKA

5461

AEROSTOCK

FRANCIJA

31023

AFRIJET

GABON

30336

AFRIJET AIRLINES(2)

NIGERIJA

28604

AFRIQIYAH AIRWAYS

LIBIJA

1769

AIGLE AZUR

FRANCIJA

182

AIR AFFAIRES GABON

GABON

28237

AIR AFFAIRES TWINJET

FRANCIJA

186

AIR ALGERIE

ALŽIRIJA

29735

AIR ARABIA

ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI

28684

AIR ASIA

MALEZIJA

29420

AIR AUSTRAL 2

FRANCIJA

30592

AIR BURKINA (2)

BURKINA FASO

29815

AIR CAIRO

EGIPT

30304

AIR CARAIBES (2)

FRANCIJA

33288

AIR CORPORATE FRANCE

FRANCIJA

30879

AIR DECCAN

INDIJA

32290

AIR DIVISION KAZAKH

KAZAHSTAN

227

AIR FRANCE

FRANCIJA

231

AIR GEFCO

FRANCIJA

32175

AIR HORIZON (TOGO)

TOGO

30281

AIR IVOIRE (2)

SLONOKOŠČENA OBALA

31977

AIR KING JET

ŠVICA

32016

AIR LEASING

KAMERUN

252

AIR MADAGASCAR

MADAGASKAR

30708

AIR MANA

FRANCIJA

261

AIR MAURITIUS

MAURITIUS

24636

AIR MEDITERRANEE

FRANCIJA

12060

AIR ND

FRANCIJA

31121

AIR NUNAVUT LTD

KANADA

24430

AIR PRINT

LUKSEMBURG

26716

AIR RUTTER INTL

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

2564

AIR SENEGAL INTL

SENEGAL

5636

AIR SEYCHELLES

SEJŠELI

26152

AIR SRPSKA

BOSNA IN HERCEGOVINA

34196

AIR SWIFT LTD.

BERMUDI (ZDRUŽENO KRALJESTVO)

25943

AIR TAHITI NUI

FRANCIJA

31078

AIR TURQUOISE SAS

FRANCIJA

12593

AIR VENDEE INVEST

FRANCIJA

34296

AIR WING LTD

ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI

2496

AIRBUS FRANCE

FRANCIJA

308

AIRBUS SAS

FRANCIJA

24094

AIRBUS TRANSPORT

FRANCIJA

30562

AIRCRAFT SALE&LEASE

LUKSEMBURG

32884

AIRCRAFT SUPPORT

LIBANON

31015

AIREDALE ENTERPRISE

ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI

31841

AIRFAST INDONESIA

INDONEZIJA

18045

AIRFLEET CREDIT

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

18982

AIRFLITE

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

24582

AIRLEC AIR ESPACE

FRANCIJA

26897

AIRLINAIR

FRANCIJA

34201

AJWAA ALALAM SVCS

SAVDSKA ARABIJA

23745

AK HAVACILIK

TURČIJA

8231

AL ANWAE TRADING

SAVDSKA ARABIJA

28640

AL MISEHAL GROUP

SAVDSKA ARABIJA

24197

AL NASSR LTD

ŠVICA

21699

ALCATEL USA

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

17947

ALENIA AEROSPAZIO

ITALIJA

33660

ALFA AIR (GM)

MAROKO

30177

AL-GHAZZAWI (N35GZ)

SAVDSKA ARABIJA

27005

AL-GHAZZAWI (N727GG)

SAVDSKA ARABIJA

5117

ALL NIPPON AIRWAYS

JAPONSKA

32632

ALLJETS CAPITAL AVV

RUSKA FEDERACIJA

32601

ALPHA CHARLIE

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

26287

ALTONA

ŠVICA

2987

ALTRIA CLIENT SVCS

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

34234

AMERICAN ELECTRIC

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

8928

AMERICAN HOME PROD

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

25806

AMERIDAIR

FRANCIJA

32857

ANCFCC

MAROKO

32747

ANGODIS

ANGOLA

34393

ANISTANTE HOLDING

ŠVICA

984

APACHE AVIATION

FRANCIJA

6188

APEX OIL

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

34185

AQUARIUS AVIATION

KAJMANSKI OTOKI (ZDRUŽENO KRALJESTVO)

398

ARAMCO

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

406

ARKIA ISRAEL AL

IZRAEL

22917

ARLINGTON ACFT (AZ)

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

20337

ARTEMIS SA

FRANCIJA

29210

ASECNA (SENEGAL)

SENEGAL

8624

ASHMAWI AVIATION

SAVDSKA ARABIJA

22135

ATLANTA JET

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

33070

ATLANTIC AV FLT SVCS

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

30506

ATLAS BLUE

MAROKO

17951

AVDEF

FRANCIJA

34589

AVEL BRAO

FRANCIJA

32958

AVENIR WORLDWIDE

ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI

33558

AVIA TREASURY GMBH

AVSTRIJA

29467

AVIALAIR

FRANCIJA

29399

AVIATION CAPITAL GRP

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

26160

AVIATION CMP

KANADA

34340

AVIATION INC

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

33992

AVIATION PARTNERS 2

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

33748

AVIATION STARLINK(2)

KANADA

25574

AVIENT AVIATION

ZIMBABVE

33199

AVIENT LTD

ZDRUŽENO KRALJESTVO

34211

AVIJET UK LTD

ZDRUŽENO KRALJESTVO

22424

AVIO SERVICE BEOGRAD

SRBIJA

23721

AVIREX

GABON

33168

AVTEX AIR SERVICES

AVSTRALIJA

31420

AWSAJ AVIATION SVCS

LIBIJA

27710

AXIS AIRWAYS

FRANCIJA

34289

B2 FLIGHT LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

33476

BAJAJ AUTO LTD

INDIJA

31430

BALTIC JET AIRCOMP.

LATVIJA

22230

BANCO SAFRA SA

BRAZILIJA

12083

BANGKOK AIRWAYS

TAJSKA

9347

BARRON INTL HOLDING

LUKSEMBURG

23830

BB AVIATION INC.

ŠVICA

28129

BCA-BUSINESS

FRANCIJA

7723

BELL TEXTRON

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

28608

BERGAIR

ŠVICA

27140

BERKUT AIR

KAZAHSTAN

32888

BEST AVIATION LTD

BANGLADEŠ

32788

BISMILLAH AIRLINES

BANGLADEŠ

26292

BIZAIR LTD

ZDRUŽENO KRALJESTVO

29774

BLS AVIATION USA

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

25627

BLUE HERON AVIATION

ŠVICA

28677

BLUE LINE

FRANCIJA

20254

BONAIR TURKEY

TURČIJA

25126

BONDCO

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

33691

BONEL MARKETING S.A.

ŠVICA

30067

BONGRAIN BENELUX

BELGIJA

25099

BOOGIE PERFORMANCE

FRANCIJA

30550

BOSNIA AIRLINES

BOSNA IN HERCEGOVINA

4790

BOUYGUES

FRANCIJA

34276

BRASS BOX LTD

CIPER

34825

BRASSBOX

UKRAJINA

21446

BREITLING

ŠVICA

637

BRITAIR

FRANCIJA

8153

BRUME

FRANCIJA

32896

BUMI RESOURCES

ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI

32260

BUREAU POLICE AERO.

FRANCIJA

31315

BURMESTER OVERSEAS

DEVIŠKI OTOKI (ZDRUŽENO KRALJESTVO)

34152

BUSI JET INTL.

ŠVICA

32630

BUSINESS AVIATION 2

KONGO

32497

BUSINESS AVIATION LG

BELGIJA

32578

CALVIN KLEIN STUDIO

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

709

CAMEROON AIRLINES

KAMERUN

31994

CANADIAN NAT RAILWAY

KANADA

28583

CAPELINK ESTABLISH.

ŠVICA

9122

CARTIER EUROPE

NIZOZEMSKA

34144

CASAM SARL

FRANCIJA

33321

CEIBA

EKVATORIALNA GVINEJA

34236

CENTERAVIA LLC

UKRAJINA

29635

CENTRAL MANAGMT SVCS

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

26842

CFPR

FRANCIJA

31139

CFS AIR

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

20711

CGTM

FRANCIJA

28926

CHC HELICOPTERS

JUŽNA AFRIKA

29049

CHC HELICOPTERS INTL

KANADA

29834

CHINA CARGO AIRLINES

KITAJSKA

12141

CHINA EASTERN

KITAJSKA

31087

CHURCHILL AVIATION

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

31221

CHURCHILL FINANCE

FRANCIJA

31695

CIE AERIENNE DU MALI

MALI

32685

CLOUD NINE AVTN

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

799

COCA COLA

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

4796

COMILOG

GABON

28584

COMPANY TAWIQ

ŠVICA

28585

COMPAR FOUNDATION

ŠVICA

6535

CONSOLIDATED CONTRTS

ZDRUŽENO KRALJESTVO

8338

COPLEY NEWSPAPERS

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

31680

CORP JET MGMT

DEVIŠKI OTOKI (ZDRUŽENO KRALJESTVO)

26244

CORPORATE AIR

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

6369

CORSAIR FRANCE

FRANCIJA

10054

CORSE MEDITERRANEE

FRANCIJA

12219

COX ENTERPRISES

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

31073

CP MANAGEMENT

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

3513

CROWN EQUIPMENT

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

862

CUBANA

KUBA

31577

D & D AVIATION

ZDRUŽENO KRALJESTVO

27974

DAALLO AIRLINES 2

DŽIBUTI

33242

DALCAM LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

31467

DALIA AIRLINES

LUKSEMBURG

3932

DALLAH AL BARAKA

SAVDSKA ARABIJA

32855

DANA EXECUTIVE JETS

SIRIJA

2518

DARTA

FRANCIJA

34168

DARTE HOLDINGS

RUSKA FEDERACIJA

28094

DASNAIR

ŠVICA

18972

DASSAULT AVIATION

FRANCIJA

1139

DASSAULT FALCON JET

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

1058

DASSAULT FALCON SERV

FRANCIJA

28629

DASSAULT ST. CLOUD

FRANCIJA

28800

DATELINE OVERSEAS

CIPER

31582

DE ROUBIN JEAN

FRANCIJA

32809

DEAN PHILLIPS INC

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

11638

DECAUX

FRANCIJA

27665

DIAMAIR

ŠVICA

32494

DIEXIM EXPRESSO AV.

ANGOLA

22389

DOUANES FRANCAISES

FRANCIJA

7028

DOW CHEMICAL

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

24571

DSWA

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

30876

DUBROVNIK AIRLINES

HRVAŠKA

31133

DUNMORE HOMES

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

9703

EARTH STAR

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

31743

EAST STAR AIRLINES

KITAJSKA

34303

EASTINDO

INDONEZIJA

33728

EASY FLY VIP CHARTER

LIBANON

33902

EASYFLY SA

KOLUMBIJA

2850

EASYJET SWITZERLAND

ŠVICA

32591

EBONY SHINE

ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI

29279

ECUATORIAL CARGO

EKVATORIALNA GVINEJA

31985

EGYPT JET AVIATION

EGIPT

25120

ELBRUS-AVIA AIR ENT.

RUSKA FEDERACIJA

23028

ELI'S BREAD

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

32853

ELITE AIR INC

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

32311

ELYSAIR SAS

FRANCIJA

1013

EMERSON ELECTRIC

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

32775

EQUAFLIGHT SERVICE

KONGO

32084

EQUATORIAL GUINEA

EKVATORIALNA GVINEJA

30005

EURL JC DARMON

FRANCIJA

27518

EUROPE AIRPOST

FRANCIJA

34741

EUROPEAN FLIGHT

ŠVEDSKA

32827

EXEC JET SOLUTIONS

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

29471

EXECUJET EUROPE

ŠVICA

26208

EXECUJET MIDDLE EAST

ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI

31558

EXECUTIVE ACFT SRVCS

LIBANON

28587

EXECUTIVE JET A/C

ŠVICA

29282

EXECUTIVE JET SRVCS

DANSKA

26060

EXECUTIVE WINGS HE

EGIPT

31131

EXPRESS CAMEL

SAVDSKA ARABIJA

34313

FA 116 OU FA 137 INC

ŠVICA

15665

FAL HOLDINGS ARABIA

SAVDSKA ARABIJA

25553

FALCON AIR EXPRESS

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

31310

FARNER AIRWINGS

ŠVICA

15911

FC AVIATION

FRANCIJA

1147

FEDERAL EXPRESS

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

34667

FELIX AIRWAYS

JEMEN

28540

FIA (PARIS)

FRANCIJA

34669

FIREFLY

MALEZIJA

32846

FIRST COMMERCIAL

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

21075

FISHER SCIENTIFIC

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

31665

FLEET INT AVTN & FIN

ZDRUŽENO KRALJESTVO

21504

FLICAPE PTY LTD

JUŽNA AFRIKA

8542

FLIGHT LEVELS

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

31058

FLIGHT TEST CONSULT.

ŠVICA

27942

FLIGHTEXEC

KANADA

31640

FLIGHTINVEST

LUKSEMBURG

33626

FLY 18

ŠVICA

30372

FLY AIR SA

FRANCIJA

28407

FLY AWAY BRASIL

BRAZILIJA

28511

FLY EXEC

LIBANON

29832

FLY INTL AIRWAYS

TUNIZIJA

26321

FLY ONE EIGHTY EIGHT

ŠVICA

30136

FLYBABOO

ŠVICA

30343

FLYING BIRD

FRANCIJA

29223

FLYING FINN OY

FINSKA

31775

FLYING M

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

33632

FLYMEX

MEHIKA

31116

FOCUS AIR USA

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

32322

FORTUNE AIR

JUŽNA AFRIKA

29147

FOX AVIATION CANADA

KANADA

27867

FUTURE ELECTRONICS

KANADA

32621

GABON AIRLINES

GABON

31746

GALAXY AIRLINES

JAPONSKA

27204

GANDEL INVESTMENTS

AVSTRALIJA

32749

GEASA

EKVATORIALNA GVINEJA

17928

GENEL HAVACILIK

TURČIJA

23693

GEORGIAN AIRWAYS

GRUZIJA

9002

GIE ATR

FRANCIJA

22850

GIORI ROBERTO

MONAKO

30539

GLOBAL FLIGHT SRVS

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

32997

GLOBAL JET INTL

AVSTRALIJA

31682

GLOBAL JET LUX

LUKSEMBURG

22659

GOVERNMENT MONTENEGR

ČRNA GORA

31731

HALCYONAIR

ZELENORTSKO OTOČJE

5362

HALLIBURTON

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

33959

HASSANCO S.A.

ŠVICA

33342

HEAVYLIFT CONGO

KONGO

25570

HESNES AIR

NORVEŠKA

19953

HILTON HOTELS

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

26436

HOLIDAY RETIREMENT

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

31795

IBL AVIATION

MAURITIUS

21442

IGN INST GEO NAT LF

FRANCIJA

29661

IKAROS AVIATION AVV

UKRAJINA

31965

INDIGO (VI)

INDIJA

34829

INDONESIA AIRASIA

INDONEZIJA

33071

INDUSTR. AERONAUTICA

KOLUMBIJA

33559

INDYCAR AVIATION

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

34222

INLOGS INTERNATIONAL

NEOPREDELJENA

33654

INTER AMERICAN

ANGOLA

23792

INTERCON USA

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

31081

INTERFACE OPS LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

32801

INTERJET ABC

MEHIKA

9266

INTERLAKEN CAPITAL

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

32524

INVESTAVIA

KAZAHSTAN

30463

IRAQI AIRWAYS (2)

IRAK

33890

ISLENA AIRLINES (2)

HONDURAS

21879

ISRAIR LTD

IZRAEL

30038

IXAIR

FRANCIJA

31280

IXAIR DPT JET

FRANCIJA

28006

JAPAT

ŠVICA

29118

JAR VENTURE

FRANCIJA

31296

JAZEERA AIRWAYS

KUVAJT

32986

JBS CONSULTING LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

31772

JCAS

ŠVICA

26998

JDP FRANCE

FRANCIJA

26479

JET 2000

RUSKA FEDERACIJA

1569

JET AVIAT BUSINESS

ŠVICA

30713

JET AVIATION BASEL

ŠVICA

30385

JET AVIATION FZCO

ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI

26911

JET BLUE AIRWAYS

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

32217

JET CRUISING

LUKSEMBURG

34614

JET DIRECT AVIATION

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

33651

JET LITE INDIA LTD

INDIJA

33015

JET MANAGEMENT SA

ŠVICA

33769

JET ONE JSC

KAZAHSTAN

32848

JET PREMIER ONE

ŠVICA

31581

JET4YOU

MAROKO

31137

JETS RENT AVTN

FRANCIJA

30243

JETSTAR AIRWAYS

AVSTRALIJA

29268

JEX SARL

LUKSEMBURG

30476

JPM AVIATION

FRANCIJA

29395

JR EXECUTIVE

LIBANON

6510

KALAIR USA CORP

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

32776

KALAMAZOO GROUP II

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

28504

KARTHAGO AIRLINES

TUNIZIJA

34348

KARTHAGO PRIVATE JET

TUNIZIJA

34651

KATAMEYAHEIGHTS

EGIPT

30709

KAZAVIA

KAZAHSTAN

32381

KB HOME

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

29190

KBBD

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

12778

KELOWNA FLIGHTCRAFT

KANADA

11467

KFC MANAGEMENT

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

7129

KINGDOM HOLDING CO

SAVDSKA ARABIJA

12497

KIRCHMAN

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

27587

KOMAR AVTN

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

34843

KOSTAR AIRLINES

REPUBLIKA KOREJA

9858

KROLL G

ŠVICA

1971

LABORATOIRE ASL

FRANCIJA

30455

LAS VEGAS JET

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

33111

LAYAN INTL.

ŠVICA

30595

LEACH CAPITAL

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

13358

LIBYAN AIR CARGO

LIBIJA

4489

LIMITED STORES

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

31880

LJ ASSOCIATES

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

25272

LOTUS AIR

EGIPT

33450

LOV'AIR AVIATION

FRANCIJA

24211

LOWA LTD

ŠVICA

28079

LOYD'S BUSINESS JETS

POLJSKA

31034

LUKOIL-AVIA SWISS

ŠVICA

29070

LUXFLIGHT EXECUTIVE

LUKSEMBURG

19696

LYRECO

FRANCIJA

33834

M. SQUARE AVIATION

ŠVICA

34423

MACAU JET INTL

MACAO (KITAJSKA)

29993

MAG AVIATION

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

26383

MAGIC CONDOR LTD

BERMUDI (ZDRUŽENO KRALJESTVO)

32078

MALIBU CONSULTING

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

34019

MANO RIVER

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

22226

MARMON GROUP

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

1831

MARTIN BAKER

ZDRUŽENO KRALJESTVO

32707

MASC AIR LTD

ŠVICA

27014

MASTERJET SWITZ.

ŠVICA

34840

MASWINGS SDN. BHD.

MALEZIJA

30530

MATADORO MGMT INVEST

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

33238

MAURITANIA AIRWAYS

MAVRETANIJA

30315

MCKINLEY ACFT HLDNG

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

31545

MDA SAS

FRANCIJA

31140

ME LEASING

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

1855

MEA AIR LIBAN

LIBANON

33330

MEDI BUSINESS JET

MAROKO

9689

MELVIN SIMON

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

30360

MENAJET

ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI

34274

MEREGRASS AIR CHTR

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

32814

MERIDIAN AIR CHTR

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

21443

METEO-FRANCE

FRANCIJA

24019

MID EAST JET

SAVDSKA ARABIJA

29971

MIDDLE EAST JET SVCS

LIBANON

1098

MIL FRANCE

FRANCIJA

9055

MIL GABON (2)

GABON

31066

MIL NIGERIA (2)

NIGERIJA

1119

MIL TUNISIA

TUNIZIJA

30933

MILLION AIR

INDIJA

19183

MILLION AIR DALLAS

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

34711

MIRAGE AVIATION

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

31556

MISTRAL AEREO

KANADA

31331

MITRE AVIATION LTD

ZDRUŽENO KRALJESTVO

31979

MJETS LTD

TAJSKA

7764

MOET HENNESSY

FRANCIJA

28010

MONDIOL

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

32755

MONTROSE GLOBAL

ZDRUŽENO KRALJESTVO

17841

MORNINGSTAR

KANADA

7058

MORRIS COMMUNICATION

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

21246

MOUAWAD NATIONAL CO

SAVDSKA ARABIJA

31770

N304RJ

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

32270

N349BA

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

32370

N72RK

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

31025

NATASHA ESTABLISMENT

ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI

26668

NATIONAL AIR SERVICE

SAVDSKA ARABIJA

28966

NATIONAL AVIATION 2

EGIPT

34727

NATIONAL CITY COMM

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

31097

NEBULA LTD.

ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI

32424

NEW AXIS AIRWAYS

FRANCIJA

32626

NEWCASTLE AIRCRAFT

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

31199

NISSAN C/O ACI PACIF

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

32959

NOFA

ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI

32963

NORDEX AIR

RUSKA FEDERACIJA

13392

NORTH AMERICAN AIRCH

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

10326

NOUVELAIR TUNISIE

TUNIZIJA

30574

NOVARTIS GROUP

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

22190

NWT AIRCRAFT

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

32861

NY JETS TRANSPORTER

BERMUDI (ZDRUŽENO KRALJESTVO)

31264

O AIR

FRANCIJA

30908

OCANA ASSETS LTD

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

28984

OLDBURY HOLDINGS

ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI

32366

OLDBURY HOLDINGS II

ŠVICA

28859

OMNI FLYS

MEHIKA

34603

OMYA INTERNATIONAL

ŠVICA

30957

ONE THIRTY NINE

LUKSEMBURG

28465

ONEX

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

31341

ORIENT GLOBAL AVTN

SINGAPUR

31976

OTTER INSPIRATIONS

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

28050

OUTFITTER AVIATION

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

31395

OUTPOST INTL

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

30791

OVERLAND AIRWAYS LTD

NIGERIJA

4139

OYONNAIR

FRANCIJA

25856

PACE CARGO ENTERRP

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

23365

PALMALI HAVA TASI

TURČIJA

32473

PAN EUROPEENNE

FRANCIJA

26289

PARAFFIN AIR

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

29999

PARC AVIATION

ŠVICA

30941

PARK HAVACILIK

TURČIJA

12312

PARTNERSHIP 35 55

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

24833

PASPALEY PEARLING

AVSTRALIJA

34403

PHEEBE LIMITED

ZDRUŽENO KRALJESTVO

33969

PHENOMAIR

FRANCIJA

29691

PINNACLE AIR GROUP

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

32252

PLANET AVIATION UU

RUSKA FEDERACIJA

2176

PPG INDUSTRIES

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

23885

PRATT HOLDINGS

AVSTRALIJA

32060

PREMIER AIR

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

31595

PREMIER AVIA, JSC

RUSKA FEDERACIJA

32374

PRINCELY JETS LTD.

PAKISTAN

34553

PRIVATE JET HOLD.

TURČIJA

28189

PROAIR CHARTER

NEMČIJA

28212

PROVINCIAL AIRLINES

KANADA

22432

QATAR AMIRI FLIGHT

KATAR

31967

RADIOACTIVE

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

1427

RAININ AIR

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

27999

RAPTOR AIR ACFT MGMT

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

34087

REAL EXECUTIVE GMBH

ŠVICA

31655

REATEX INVEST

DEVIŠKI OTOKI (ZDRUŽENO KRALJESTVO)

28265

REGIONAL CAE

FRANCIJA

2232

REGOURD AVIATION

FRANCIJA

30954

RELIEF & LOGISTICS

BELGIJA

23719

RIDA AVIATION LTD

BERMUDI (ZDRUŽENO KRALJESTVO)

34680

RJH ADVISORY

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

32627

RNV ENTERPRISES

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

31978

ROMEO MIKE AVTN

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

30374

RONSO SA DE CV

MEHIKA

31808

ROTOR TRADE 2

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

31026

ROUST TRADING

ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI

258

ROYAL AIR MAROC

MAROKO

22439

S ALGERIE

ALŽIRIJA

13351

S BURKINA FASO

BURKINA FASO

22575

S DJIBOUTI

DŽIBUTI

22426

S GABON

GABON

32125

S GAMBIA (2)

GAMBIJA

22689

S IVORY COAST

SLONOKOŠČENA OBALA

22438

S MONACO

MONAKO

22767

S NAMIBIA

NAMIBIJA

22524

S NIGERIA

NIGERIJA

2400

S SCHWEIZ

ŠVICA

22576

S SENEGAL

SENEGAL

22977

S TCHAD

ČAD

22960

S TOGO

TOGO

33152

SAAD AIR LTD

BAHRAJN

22756

SABRINA FISHERIES

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

25392

S-AIR JSC

RUSKA FEDERACIJA

25946

SALEM AVIATION

SAVDSKA ARABIJA

5432

SAUDI OGER

SAVDSKA ARABIJA

20462

SBD BRETONNE DEVELOP

FRANCIJA

31959

SBM GROUP

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

32560

SCD AVIATION

GABON

28744

SCHREINER CAMEROUN

KAMERUN

12316

SCI MANAGEMENT CORP

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

31358

SCM ARUBA A.V.V.

ARUBA, NIZOZEMSKI ANTILI

32411

SCOTTS MIRACLE-GRO

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

22328

SECURITE CIVILE LF

FRANCIJA

22291

SEFA FRANCE

FRANCIJA

1249

SELIA

FRANCIJA

31182

SENTINEL AIR

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

27881

SERLUX

LUKSEMBURG

33112

SEVENTH SENSE STAR

ŠVICA

32704

SHAHER TRADING CO.

ZDRUŽENO KRALJESTVO

24337

SHAR INK

RUSKA FEDERACIJA

30513

SICHUAN AIRLINES (3)

KITAJSKA

5468

SIGAIR LTD

BERMUDI (ZDRUŽENO KRALJESTVO)

34418

SIGMAR AVIATION

IRSKA

32728

SILVER VENTURES INC

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

32892

SIRTE OIL COMPANY

LIBIJA

24200

SIT-SET AG

ŠVICA

27746

SK TRAVEL

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

32799

SKY KING INC

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

27489

SKY RIVER MANAGEMENT

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

6508

SKYBIRD AVIATION

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

30105

SKYTRADERS PTY

AVSTRALIJA

34050

SKYWAY LTD

RUSKA FEDERACIJA

32149

SMART AVIATION

FRANCIJA

32805

SMART AVIATION HE

EGIPT

29738

SNC BOETOS

FRANCIJA

30770

SNC CAVOK

FRANCIJA

33859

SOBEYS GROUP

KANADA

3517

SOFAXIS

FRANCIJA

22730

SOGERMA

FRANCIJA

26645

SONNIG

ŠVICA

2736

SONY EUROPE

NEMČIJA

26378

SOUTHERN AIRLINES

NIGERIJA

21791

SOUTHERN CROSS INTL

NIZOZEMSKA

5752

SOUTHERN CROSS USA

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

17921

SPECIALISED TRANSP.

ZDRUŽENO KRALJESTVO

3994

SPEEDWINGS

ŠVICA

27840

SPHINX WINGS

ŠVICA

34595

SPRING MOUNTAIN (2)

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

32789

SPRINGWAY LTD

RUSKA FEDERACIJA

32899

SRIWIJAYA WORLD FUEL

SINGAPUR

26231

STAFF AIR SERVICE

FRANCIJA

31596

STAR FLYER INC

JAPONSKA

2574

STARJET AVIATION

ŠVICA

24204

STARLING AVIATION

ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI

32368

STARLINK AVIATION

KANADA

31400

STARR EQUIPMENT

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

28169

STATE AIR BERKUT

KAZAHSTAN

28156

STEELCASE

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

32436

STENSRUD VENTURES

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

33040

STORMJETS SA

ŠVICA

4488

STRASBOURG AVIATION

FRANCIJA

32592

SULTAN AVIATION

ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI

31657

SUN AIR (EGYPT)

EGIPT

23210

SUNRISE (ALSHOROOK)

EGIPT

25613

SUPER AIR

TURČIJA

30157

SUPER CONSTELLATION

ŠVICA

33125

SW BUSINESS AV.

AZERBAJDŽAN

8591

SWISS EAGLE

ŠVICA

30257

SYMPHONY MASTER

ŠVICA

33362

SYMPHONY MASTER UAE

ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI

5967

SYNTHES

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

26148

TAG AVIATION (MNGT)

ŠVICA

31437

TAG AVIATION GWCIN

ZDRUŽENO KRALJESTVO

159

TAG AVIATION SUISSE

ŠVICA

29075

TAJ AIR

INDIJA

26797

TAK AVIATION UK LTD

ZDRUŽENO KRALJESTVO

4386

TAM LINHAS AEREAS

BRAZILIJA

31687

TAPAJ

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

26582

TASSILI AIRLINES SA

ALŽIRIJA

31962

TAT LEASING

FRANCIJA

31366

TAV HAVACILIK

TURČIJA

33270

THAI AIRASIA LTD

TAJSKA

28634

THALES

FRANCIJA

32042

THE FUTURA CORP

KANADA

20145

THS SA

FRANCIJA

30353

TIGER AIRWAYS

SINGAPUR

33268

TIGER AIRWAYS (AUS)

AVSTRALIJA

31882

TIKO AIR (2)

MADAGASKAR

29433

TISMA

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

24764

TOTAL LINHAS AEREAS

BRAZILIJA

31535

TOUMAI AIR TCHAD SA

ČAD

31676

TOWER HOUSE CONSULT.

GAMBIJA

29860

TPS

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

8921

TRANCHANT GAMING

FRANCIJA

34062

TRANSAIR CARGO SVC

KONGO

32673

TRANSAVIA FRANCE SAS

FRANCIJA

28463

TREY AVIATION

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

30112

TRIGANA AIR SERVICE

INDONEZIJA

21666

TUDOR SALIBA

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

2752

TUNIS AIR

TUNIZIJA

31018

TURNBERRY MANAGEMENT

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

28928

TWO THOUSAND

LUKSEMBURG

28467

TY AIR

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

28221

UAS UNITED AVIATION

ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI

24099

UKRAINE AVTN STATE

UKRAJINA

34820

UNIFOX HOLDINGS LTD

BELIZE

4382

UNIJET

FRANCIJA

32094

UNION PACIFIC CORP

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

28092

UNITED HEALTHGROUP

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

22833

UNITED STATES AVTN

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

3329

UNITED TECHNOLOGIES

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

24318

VALAVIA

FRANCIJA

28829

VALIANT AVIATION

BERMUDI (ZDRUŽENO KRALJESTVO)

33962

VALLJET

FRANCIJA

10637

VALMONT

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

30253

VENTURA AVIATION

MONAKO

31011

VENTURI ENTRISE

ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI

1976

VENUS SHIPPING COMP

BERMUDI (ZDRUŽENO KRALJESTVO)

19445

VIETNAM AIRLINES

VIETNAM

33703

VIKING AVIATION LTD.

ZDRUŽENO KRALJESTVO

31635

VIRGIN AMERICA

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

23952

VOLARE UKRAINE

UKRAJINA

33500

VOLO AVIATION

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

33249

VOYAGE INTERNATIONAL

ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI

27628

VULCAN AVIATION

ZDRUŽENO KRALJESTVO

23592

VULCAN FLIGHT OPS

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

30891

WAF LTD

KAJMANSKI OTOKI (ZDRUŽENO KRALJESTVO)

6924

WEDGE AVIATION

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

29491

WELLS AVIATION

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

33640

WESTJET

ŠVICA

34317

WESTJET FALCON 50061

DEVIŠKI OTOKI (ZDRUŽENO KRALJESTVO)

31779

WHISKEY ROMEO OWNER

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

31064

WHITE LOTUS

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

32294

WILKES AND MCHUGH

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

34191

WILLIAMS INTL CO LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

31765

WINDS AWAY

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

32929

WINGS OVER AFRICA

NAMIBIJA

32063

WIP TRADING

ŠVICA

31307

WORLDWIDE JET CHARTR

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

31938

WREN ACQUISITIONS

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

23330

XL AIRWAYS FRANCE

FRANCIJA

2941

YEMENIA

JEMEN

31488

YYA AVIATION

ŠVICA

32665

ZYMAN AVIATION LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

a784

operater uporablja ICAO_CODE:3S9

neznana

a788

operater uporablja ICAO_CODE:902

neznana

a789

operater uporablja ICAO_CODE:AAE

neznana

a790

operater uporablja ICAO_CODE:AF3

neznana

a791

operater uporablja ICAO_CODE:AJT

neznana

a793

operater uporablja ICAO_CODE:AME

neznana

a794

operater uporablja ICAO_CODE:AMF

neznana

a795

operater uporablja ICAO_CODE:AMJ

neznana

a799

operater uporablja ICAO_CODE:BCN

neznana

a800

operater uporablja ICAO_CODE:BHS

neznana

a802

operater uporablja ICAO_CODE:BKS

neznana

a806

operater uporablja ICAO_CODE:BRS

neznana

a808

operater uporablja ICAO_CODE:BSQ

neznana

a809

operater uporablja ICAO_CODE:BUL

neznana

a811

operater uporablja ICAO_CODE:CEY

neznana

a812

operater uporablja ICAO_CODE:CFC

neznana

a814

operater uporablja ICAO_CODE:CFX

neznana

a816

operater uporablja ICAO_CODE:CGC

neznana

a818

operater uporablja ICAO_CODE:CGQ

neznana

a819

operater uporablja ICAO_CODE:CGT

neznana

a821

operater uporablja ICAO_CODE:CPT

neznana

a823

operater uporablja ICAO_CODE:CSQ

neznana

a825

operater uporablja ICAO_CODE:CTL

neznana

a826

operater uporablja ICAO_CODE:CTM

neznana

a829

operater uporablja ICAO_CODE:CUT

neznana

a830

operater uporablja ICAO_CODE:CXP

neznana

a833

operater uporablja ICAO_CODE:DEL

neznana

a834

operater uporablja ICAO_CODE:DOS

neznana

a835

operater uporablja ICAO_CODE:DRA

neznana

a836

operater uporablja ICAO_CODE:EGF

neznana

a837

operater uporablja ICAO_CODE:EUF

neznana

a838

operater uporablja ICAO_CODE:EVO

neznana

a839

operater uporablja ICAO_CODE:FAC

neznana

a840

operater uporablja ICAO_CODE:FAD

neznana

a841

operater uporablja ICAO_CODE:FAE

neznana

a842

operater uporablja ICAO_CODE:FAF

neznana

a843

operater uporablja ICAO_CODE:FAV

neznana

a845

operater uporablja ICAO_CODE:FGH

neznana

a846

operater uporablja ICAO_CODE:FGI

neznana

a850

operater uporablja ICAO_CODE:FIW

neznana

a851

operater uporablja ICAO_CODE:FMI

neznana

a852

operater uporablja ICAO_CODE:FNY

neznana

a854

operater uporablja ICAO_CODE:FOF

neznana

a855

operater uporablja ICAO_CODE:FOG

neznana

a856

operater uporablja ICAO_CODE:FOH

neznana

a857

operater uporablja ICAO_CODE:FOI

neznana

a858

operater uporablja ICAO_CODE:FOT

neznana

a860

operater uporablja ICAO_CODE:FW0

neznana

a861

operater uporablja ICAO_CODE:FW2

neznana

a862

operater uporablja ICAO_CODE:FW4

neznana

a864

operater uporablja ICAO_CODE:FWO

neznana

a865

operater uporablja ICAO_CODE:FWR

neznana

a866

operater uporablja ICAO_CODE:FWU

neznana

a867

operater uporablja ICAO_CODE:FWX

neznana

a868

operater uporablja ICAO_CODE:FWY

neznana

a870

operater uporablja ICAO_CODE:GAF

neznana

a871

operater uporablja ICAO_CODE:GFI

neznana

a873

operater uporablja ICAO_CODE:GU6

neznana

a874

operater uporablja ICAO_CODE:GUF

neznana

a875

operater uporablja ICAO_CODE:GUI

neznana

a876

operater uporablja ICAO_CODE:GUT

neznana

a877

operater uporablja ICAO_CODE:GUY

neznana

a878

operater uporablja ICAO_CODE:GWX

neznana

a879

operater uporablja ICAO_CODE:HBJ

neznana

a880

operater uporablja ICAO_CODE:HDF

neznana

a881

operater uporablja ICAO_CODE:HHD

neznana

a883

operater uporablja ICAO_CODE:HI6

neznana

a884

operater uporablja ICAO_CODE:HI7

neznana

a885

operater uporablja ICAO_CODE:HI8

neznana

a888

operater uporablja ICAO_CODE:HPJ

neznana

a889

operater uporablja ICAO_CODE:HUG

neznana

a893

operater uporablja ICAO_CODE:INC

neznana

a895

operater uporablja ICAO_CODE:J6A

neznana

a896

operater uporablja ICAO_CODE:J6U

neznana

a898

operater uporablja ICAO_CODE:J8K

neznana

a899

operater uporablja ICAO_CODE:J8S

neznana

a900

operater uporablja ICAO_CODE:J8V

neznana

a901

operater uporablja ICAO_CODE:KSB

neznana

a902

operater uporablja ICAO_CODE:KTM

neznana

a903

operater uporablja ICAO_CODE:LAC

neznana

a904

operater uporablja ICAO_CODE:LAU

neznana

a905

operater uporablja ICAO_CODE:LAV

neznana

a906

operater uporablja ICAO_CODE:LDU

neznana

a908

operater uporablja ICAO_CODE:LI3

neznana

a909

operater uporablja ICAO_CODE:LI4

neznana

a910

operater uporablja ICAO_CODE:LI5

neznana

a911

operater uporablja ICAO_CODE:LIA

neznana

a912

operater uporablja ICAO_CODE:LN3

neznana

a914

operater uporablja ICAO_CODE:LN9

neznana

a919

operater uporablja ICAO_CODE:MAR

neznana

a920

operater uporablja ICAO_CODE:MAW

neznana

a921

operater uporablja ICAO_CODE:MEI

neznana

a922

operater uporablja ICAO_CODE:MPC

neznana

a924

operater uporablja ICAO_CODE:MTN

neznana

a926

operater uporablja ICAO_CODE:N11

neznana

a927

operater uporablja ICAO_CODE:N12

neznana

a931

operater uporablja ICAO_CODE:N17

neznana

a933

operater uporablja ICAO_CODE:N20

neznana

a934

operater uporablja ICAO_CODE:N21

neznana

a935

operater uporablja ICAO_CODE:N22

neznana

a937

operater uporablja ICAO_CODE:N24

neznana

a938

operater uporablja ICAO_CODE:N26

neznana

a939

operater uporablja ICAO_CODE:N27

neznana

a940

operater uporablja ICAO_CODE:N28

neznana

a941

operater uporablja ICAO_CODE:N30

neznana

a943

operater uporablja ICAO_CODE:N32

neznana

a944

operater uporablja ICAO_CODE:N33

neznana

a945

operater uporablja ICAO_CODE:N34

neznana

a946

operater uporablja ICAO_CODE:N35

neznana

a948

operater uporablja ICAO_CODE:N37

neznana

a949

operater uporablja ICAO_CODE:N39

neznana

a950

operater uporablja ICAO_CODE:N40

neznana

a951

operater uporablja ICAO_CODE:N41

neznana

a952

operater uporablja ICAO_CODE:N42

neznana

a953

operater uporablja ICAO_CODE:N43

neznana

a954

operater uporablja ICAO_CODE:N47

neznana

a955

operater uporablja ICAO_CODE:N48

neznana

a956

operater uporablja ICAO_CODE:N49

neznana

a959

operater uporablja ICAO_CODE:N51

neznana

a960

operater uporablja ICAO_CODE:N52

neznana

a965

operater uporablja ICAO_CODE:N59

neznana

a967

operater uporablja ICAO_CODE:N61

neznana

a968

operater uporablja ICAO_CODE:N64

neznana

a969

operater uporablja ICAO_CODE:N65

neznana

a970

operater uporablja ICAO_CODE:N66

neznana

a971

operater uporablja ICAO_CODE:N67

neznana

a972

operater uporablja ICAO_CODE:N68

neznana

a973

operater uporablja ICAO_CODE:N70

neznana

a974

operater uporablja ICAO_CODE:N71

neznana

a975

operater uporablja ICAO_CODE:N72

neznana

a978

operater uporablja ICAO_CODE:N76

neznana

a980

operater uporablja ICAO_CODE:N78

neznana

a984

operater uporablja ICAO_CODE:N81

neznana

a987

operater uporablja ICAO_CODE:N85

neznana

a988

operater uporablja ICAO_CODE:N86

neznana

a990

operater uporablja ICAO_CODE:N88

neznana

a992

operater uporablja ICAO_CODE:N93

neznana

a993

operater uporablja ICAO_CODE:N94

neznana

a994

operater uporablja ICAO_CODE:N95

neznana

a996

operater uporablja ICAO_CODE:N97

neznana

a997

operater uporablja ICAO_CODE:N98

neznana

a999

operater uporablja ICAO_CODE:N9U

neznana

a1000

operater uporablja ICAO_CODE:NA0

neznana

a1001

operater uporablja ICAO_CODE:NAF

neznana

a1002

operater uporablja ICAO_CODE:NCB

neznana

a1004

operater uporablja ICAO_CODE:NOA

neznana

a1008

operater uporablja ICAO_CODE:OOG

neznana

a1009

operater uporablja ICAO_CODE:PAT

neznana

a1011

operater uporablja ICAO_CODE:PJW

neznana

a1013

operater uporablja ICAO_CODE:PLY

neznana

a1015

operater uporablja ICAO_CODE:PRS

neznana

a1016

operater uporablja ICAO_CODE:PSE

neznana

a1017

operater uporablja ICAO_CODE:PSV

neznana

a1019

operater uporablja ICAO_CODE:PTL

neznana

a1023

operater uporablja ICAO_CODE:RGF

neznana

a1024

operater uporablja ICAO_CODE:RHI

neznana

a1026

operater uporablja ICAO_CODE:ROI

neznana

a1028

operater uporablja ICAO_CODE:ROR

neznana

a1029

operater uporablja ICAO_CODE:ROY

neznana

a1031

operater uporablja ICAO_CODE:RUC

neznana

a1034

operater uporablja ICAO_CODE:SBH

neznana

a1035

operater uporablja ICAO_CODE:SBU

neznana

a1036

operater uporablja ICAO_CODE:SER

neznana

a1038

operater uporablja ICAO_CODE:SKZ

neznana

a1039

operater uporablja ICAO_CODE:SPC

neznana

a1040

operater uporablja ICAO_CODE:SSS

neznana

a1041

operater uporablja ICAO_CODE:SVD

neznana

a1042

operater uporablja ICAO_CODE:TAF

neznana

a1044

operater uporablja ICAO_CODE:TIF

neznana

a1047

operater uporablja ICAO_CODE:TKE

neznana

a1053

operater uporablja ICAO_CODE:TPQ

neznana

a1056

operater uporablja ICAO_CODE:TSD

neznana

a1059

operater uporablja ICAO_CODE:TX2

neznana

a1060

operater uporablja ICAO_CODE:TX8

neznana

a1062

operater uporablja ICAO_CODE:V2L

neznana

a1063

operater uporablja ICAO_CODE:VEC

neznana

a1067

operater uporablja ICAO_CODE:WAJ

neznana

a1068

operater uporablja ICAO_CODE:WBS

neznana

a1069

operater uporablja ICAO_CODE:WDA

neznana

a1071

operater uporablja ICAO_CODE:WIA

neznana

a1072

operater uporablja ICAO_CODE:WJA

neznana

a1073

operater uporablja ICAO_CODE:WML

neznana

a1076

operater uporablja ICAO_CODE:YV1

neznana

a1077

operater uporablja ICAO_CODE:YV2

neznana

a1097

operater uporablja TAIL NB:3DMRW

neznana

a1098

operater uporablja TAIL NB:3DRMW

neznana

a1100

operater uporablja TAIL NB:4XCMY

neznana

a1085

operater uporablja TAIL NB:6152

neznana

a1102

operater uporablja TAIL NB:6VAFW

neznana

a1507

operater uporablja TAIL NB:ARBV021

neznana

a1509

operater uporablja TAIL NB:BULG001

neznana

a1104

operater uporablja TAIL NB:CFFEV

neznana

a1105

operater uporablja TAIL NB:CFXCN

neznana

a1106

operater uporablja TAIL NB:CGCDS

neznana

a1107

operater uporablja TAIL NB:CGCGS

neznana

a1108

operater uporablja TAIL NB:CGCMP

neznana

a1109

operater uporablja TAIL NB:CGDPF

neznana

a1110

operater uporablja TAIL NB:CGJLN

neznana

a1111

operater uporablja TAIL NB:CGLBB

neznana

a1112

operater uporablja TAIL NB:CGRPM

neznana

a1305

operater uporablja TAIL NB:EV0065

neznana

a1306

operater uporablja TAIL NB:EV0068

neznana

a1511

operater uporablja TAIL NB:FAV4402

neznana

a1119

operater uporablja TAIL NB:FGIEI

neznana

a1121

operater uporablja TAIL NB:FGVML

neznana

a1123

operater uporablja TAIL NB:FOHQK

neznana

a1125

operater uporablja TAIL NB:FOIJF

neznana

a1126

operater uporablja TAIL NB:FOIJH

neznana

a1127

operater uporablja TAIL NB:FOIJK

neznana

a1128

operater uporablja TAIL NB:FOIXD

neznana

a1129

operater uporablja TAIL NB:FOPTP

neznana

a1130

operater uporablja TAIL NB:FORTE

neznana

a1131

operater uporablja TAIL NB:FOTAG

neznana

a1132

operater uporablja TAIL NB:FOTKE

neznana

a1133

operater uporablja TAIL NB:FRA10

neznana

a1134

operater uporablja TAIL NB:FRA12

neznana

a1135

operater uporablja TAIL NB:FRAAD

neznana

a1136

operater uporablja TAIL NB:FRAAG

neznana

a1137

operater uporablja TAIL NB:FRADA

neznana

a1138

operater uporablja TAIL NB:FRADB

neznana

a1139

operater uporablja TAIL NB:FRADC

neznana

a1141

operater uporablja TAIL NB:FRAFQ

neznana

a1142

operater uporablja TAIL NB:FRAGL

neznana

a1143

operater uporablja TAIL NB:FRAGX

neznana

a1086

operater uporablja TAIL NB:FRAI

neznana

a1145

operater uporablja TAIL NB:FRAIE

neznana

a1309

operater uporablja TAIL NB:FRAIIN

neznana

a1146

operater uporablja TAIL NB:FRAIJ

neznana

a1147

operater uporablja TAIL NB:FRAIL

neznana

a1148

operater uporablja TAIL NB:FRAIN

neznana

a1149

operater uporablja TAIL NB:FRAIO

neznana

a1150

operater uporablja TAIL NB:FRAIQ

neznana

a1151

operater uporablja TAIL NB:FRAIT

neznana

a1152

operater uporablja TAIL NB:FRAIZ

neznana

a1153

operater uporablja TAIL NB:FRAJA

neznana

a1154

operater uporablja TAIL NB:FRAJB

neznana

a1157

operater uporablja TAIL NB:FRAPO

neznana

a1088

operater uporablja TAIL NB:FRAZ

neznana

a1162

operater uporablja TAIL NB:FRAZP

neznana

a1164

operater uporablja TAIL NB:FRAZZ

neznana

a1165

operater uporablja TAIL NB:FRBFA

neznana

a1166

operater uporablja TAIL NB:FRBFB

neznana

a1171

operater uporablja TAIL NB:FWFBW

neznana

a1174

operater uporablja TAIL NB:FZBCF

neznana

a1176

operater uporablja TAIL NB:GGALX

neznana

a1177

operater uporablja TAIL NB:GSYLJ

neznana

a1180

operater uporablja TAIL NB:HBIFJ

neznana

a1181

operater uporablja TAIL NB:HBIUX

neznana

a1182

operater uporablja TAIL NB:HBJEI

neznana

a1183

operater uporablja TAIL NB:HBJRS

neznana

a1184

operater uporablja TAIL NB:HHDMX

neznana

a1513

operater uporablja TAIL NB:HI719CT

neznana

a1186

operater uporablja TAIL NB:HI772

neznana

a1187

operater uporablja TAIL NB:HI840

neznana

a1188

operater uporablja TAIL NB:HI851

neznana

a1519

operater uporablja TAIL NB:HK4492X

neznana

a1520

operater uporablja TAIL NB:HK4493X

neznana

a1190

operater uporablja TAIL NB:LVRED

neznana

a1313

operater uporablja TAIL NB:N109JZ

neznana

a1192

operater uporablja TAIL NB:N10SA

neznana

a1314

operater uporablja TAIL NB:N110HA

neznana

a1321

operater uporablja TAIL NB:N129WA

neznana

a1322

operater uporablja TAIL NB:N139CF

neznana

a1323

operater uporablja TAIL NB:N143GA

neznana

a1193

operater uporablja TAIL NB:N14CG

neznana

a1324

operater uporablja TAIL NB:N150LR

neznana

a1523

operater uporablja TAIL NB:N1610PR

neznana

a1326

operater uporablja TAIL NB:N163PA

neznana

a1194

operater uporablja TAIL NB:N173S

neznana

a1328

operater uporablja TAIL NB:N177EL

neznana

a1329

operater uporablja TAIL NB:N179AE

neznana

a1330

operater uporablja TAIL NB:N182GX

neznana

a1195

operater uporablja TAIL NB:N184R

neznana

a1196

operater uporablja TAIL NB:N193F

neznana

a1197

operater uporablja TAIL NB:N19QC

neznana

a1089

operater uporablja TAIL NB:N1DG

neznana

a1331

operater uporablja TAIL NB:N201CR

neznana

a1333

operater uporablja TAIL NB:N218EC

neznana

a1334

operater uporablja TAIL NB:N221AL

neznana

a1335

operater uporablja TAIL NB:N221DG

neznana

a1336

operater uporablja TAIL NB:N221QS

neznana

a1337

operater uporablja TAIL NB:N229BP

neznana

a1198

operater uporablja TAIL NB:N22EM

neznana

a1340

operater uporablja TAIL NB:N245US

neznana

a1199

operater uporablja TAIL NB:N24ET

neznana

a1200

operater uporablja TAIL NB:N24KW

neznana

a1201

operater uporablja TAIL NB:N24UD

neznana

a1202

operater uporablja TAIL NB:N260V

neznana

a1341

operater uporablja TAIL NB:N262QS

neznana

a1342

operater uporablja TAIL NB:N267BB

neznana

a1343

operater uporablja TAIL NB:N285CP

neznana

a1344

operater uporablja TAIL NB:N296QS

neznana

a1090

operater uporablja TAIL NB:N2JR

neznana

a1345

operater uporablja TAIL NB:N305EJ

neznana

a1348

operater uporablja TAIL NB:N315FV

neznana

a1349

operater uporablja TAIL NB:N316NE

neznana

a1206

operater uporablja TAIL NB:N31GA

neznana

a1352

operater uporablja TAIL NB:N323LB

neznana

a1354

operater uporablja TAIL NB:N325FX

neznana

a1207

operater uporablja TAIL NB:N326N

neznana

a1355

operater uporablja TAIL NB:N328JK

neznana

a1357

operater uporablja TAIL NB:N339BA

neznana

a1358

operater uporablja TAIL NB:N344AA

neznana

a1359

operater uporablja TAIL NB:N345AA

neznana

a1360

operater uporablja TAIL NB:N350JS

neznana

a1361

operater uporablja TAIL NB:N358WC

neznana

a1362

operater uporablja TAIL NB:N364QS

neznana

a1364

operater uporablja TAIL NB:N373RS

neznana

a1366

operater uporablja TAIL NB:N393BD

neznana

a1367

operater uporablja TAIL NB:N393BZ

neznana

a1211

operater uporablja TAIL NB:N398W

neznana

a1370

operater uporablja TAIL NB:N3DMRT

neznana

a1371

operater uporablja TAIL NB:N4009L

neznana

a1373

operater uporablja TAIL NB:N404HG

neznana

a1374

operater uporablja TAIL NB:N404JW

neznana

a1212

operater uporablja TAIL NB:N40PK

neznana

a1375

operater uporablja TAIL NB:N414RF

neznana

a1376

operater uporablja TAIL NB:N416BD

neznana

a1378

operater uporablja TAIL NB:N41972

neznana

a1379

operater uporablja TAIL NB:N424QS

neznana

a1380

operater uporablja TAIL NB:N426RJ

neznana

a1381

operater uporablja TAIL NB:N4297N

neznana

a1382

operater uporablja TAIL NB:N434SB

neznana

a1385

operater uporablja TAIL NB:N458PE

neznana

a1391

operater uporablja TAIL NB:N491AN

neznana

a1091

operater uporablja TAIL NB:N4EA

neznana

a1392

operater uporablja TAIL NB:N5000X

neznana

a1394

operater uporablja TAIL NB:N502JL

neznana

a1398

operater uporablja TAIL NB:N512FX

neznana

a1399

operater uporablja TAIL NB:N515LR

neznana

a1404

operater uporablja TAIL NB:N544LR

neznana

a1405

operater uporablja TAIL NB:N547LR

neznana

a1214

operater uporablja TAIL NB:N54CC

neznana

a1406

operater uporablja TAIL NB:N555GL

neznana

a1407

operater uporablja TAIL NB:N561CM

neznana

a1410

operater uporablja TAIL NB:N590FA

neznana

a1412

operater uporablja TAIL NB:N601JE

neznana

a1414

operater uporablja TAIL NB:N601VH

neznana

a1416

operater uporablja TAIL NB:N604HC

neznana

a1417

operater uporablja TAIL NB:N610PR

neznana

a1418

operater uporablja TAIL NB:N614BA

neznana

a1419

operater uporablja TAIL NB:N614FX

neznana

a1420

operater uporablja TAIL NB:N640QS

neznana

a1421

operater uporablja TAIL NB:N650AL

neznana

a1217

operater uporablja TAIL NB:N65RZ

neznana

a1422

operater uporablja TAIL NB:N668MP

neznana

a1424

operater uporablja TAIL NB:N671RW

neznana

a1425

operater uporablja TAIL NB:N676GH

neznana

a1219

operater uporablja TAIL NB:N67GW

neznana

a1426

operater uporablja TAIL NB:N682DB

neznana

a1427

operater uporablja TAIL NB:N682QS

neznana

a1428

operater uporablja TAIL NB:N684QS

neznana

a1429

operater uporablja TAIL NB:N700MP

neznana

a1430

operater uporablja TAIL NB:N700NY

neznana

a1431

operater uporablja TAIL NB:N711NK

neznana

a1432

operater uporablja TAIL NB:N719JP

neznana

a1221

operater uporablja TAIL NB:N71NK

neznana

a1222

operater uporablja TAIL NB:N71PG

neznana

a1433

operater uporablja TAIL NB:N721QS

neznana

a1434

operater uporablja TAIL NB:N724YS

neznana

a1437

operater uporablja TAIL NB:N729TA

neznana

a1441

operater uporablja TAIL NB:N7643U

neznana

a1442

operater uporablja TAIL NB:N767FA

neznana

a1445

operater uporablja TAIL NB:N797CB

neznana

a1446

operater uporablja TAIL NB:N799WW

neznana

a1447

operater uporablja TAIL NB:N800EL

neznana

a1448

operater uporablja TAIL NB:N800KS

neznana

a1449

operater uporablja TAIL NB:N800WA

neznana

a1450

operater uporablja TAIL NB:N801PN

neznana

a1453

operater uporablja TAIL NB:N841WS

neznana

a1454

operater uporablja TAIL NB:N855QS

neznana

a1224

operater uporablja TAIL NB:N876H

neznana

a1460

operater uporablja TAIL NB:N888AQ

neznana

a1461

operater uporablja TAIL NB:N889NC

neznana

a1462

operater uporablja TAIL NB:N890CW

neznana

a1463

operater uporablja TAIL NB:N898EW

neznana

a1225

operater uporablja TAIL NB:N900Q

neznana

a1465

operater uporablja TAIL NB:N901QS

neznana

a1466

operater uporablja TAIL NB:N9053T

neznana

a1467

operater uporablja TAIL NB:N908JB

neznana

a1226

operater uporablja TAIL NB:N90AJ

neznana

a1469

operater uporablja TAIL NB:N913QS

neznana

a1470

operater uporablja TAIL NB:N916LX

neznana

a1228

operater uporablja TAIL NB:N91LA

neznana

a1471

operater uporablja TAIL NB:N921CC

neznana

a1472

operater uporablja TAIL NB:N926QS

neznana

a1473

operater uporablja TAIL NB:N929JH

neznana

a1475

operater uporablja TAIL NB:N934QS

neznana

a1229

operater uporablja TAIL NB:N93LA

neznana

a1476

operater uporablja TAIL NB:N948QS

neznana

a1230

operater uporablja TAIL NB:N94LA

neznana

a1477

operater uporablja TAIL NB:N951DB

neznana

a1479

operater uporablja TAIL NB:N958QS

neznana

a1480

operater uporablja TAIL NB:N960QS

neznana

a1481

operater uporablja TAIL NB:N964QS

neznana

a1232

operater uporablja TAIL NB:N96NB

neznana

a1483

operater uporablja TAIL NB:N977CP

neznana

a1486

operater uporablja TAIL NB:N989AL

neznana

a1234

operater uporablja TAIL NB:N98CG

neznana

a1235

operater uporablja TAIL NB:N990M

neznana

a1487

operater uporablja TAIL NB:N995CR

neznana

a1488

operater uporablja TAIL NB:N997QS

neznana

a1236

operater uporablja TAIL NB:N99CN

neznana

a1237

operater uporablja TAIL NB:NASA4

neznana

a1238

operater uporablja TAIL NB:NXF61

neznana

a1239

operater uporablja TAIL NB:OOGML

neznana

a1240

operater uporablja TAIL NB:OYWET

neznana

a1241

operater uporablja TAIL NB:P4FLY

neznana

a1246

operater uporablja TAIL NB:PPEIC

neznana

a1248

operater uporablja TAIL NB:PPETR

neznana

a1251

operater uporablja TAIL NB:PPMIS

neznana

a1252

operater uporablja TAIL NB:PRAIN

neznana

a1255

operater uporablja TAIL NB:PRDRI

neznana

a1257

operater uporablja TAIL NB:PRODT

neznana

a1258

operater uporablja TAIL NB:PRSCE

neznana

a1260

operater uporablja TAIL NB:PRXDY

neznana

a1263

operater uporablja TAIL NB:PTLMS

neznana

a1264

operater uporablja TAIL NB:PTLNC

neznana

a1266

operater uporablja TAIL NB:PTLUK

neznana

a1267

operater uporablja TAIL NB:PTORA

neznana

a1269

operater uporablja TAIL NB:PTSCR

neznana

a1274

operater uporablja TAIL NB:PTWJS

neznana

a1278

operater uporablja TAIL NB:PTXGS

neznana

a1280

operater uporablja TAIL NB:PTZMA

neznana

a1282

operater uporablja TAIL NB:RSSA1

neznana

a1525

operater uporablja TAIL NB:SHELL01

neznana

a1526

operater uporablja TAIL NB:TIF375A

neznana

a1284

operater uporablja TAIL NB:TZTAC

neznana

a1285

operater uporablja TAIL NB:UJT17

neznana

a1490

operater uporablja TAIL NB:UJT300

neznana

a1286

operater uporablja TAIL NB:UN450

neznana

a1287

operater uporablja TAIL NB:VHTGG

neznana

a1288

operater uporablja TAIL NB:VPBDB

neznana

a1289

operater uporablja TAIL NB:VPBJV

neznana

a1290

operater uporablja TAIL NB:VPBMS

neznana

a1294

operater uporablja TAIL NB:VPCVI

neznana

a1295

operater uporablja TAIL NB:XAAEX

neznana

a1297

operater uporablja TAIL NB:XAESC

neznana

a1300

operater uporablja TAIL NB:XARYB

neznana

a1301

operater uporablja TAIL NB:YRCJF

neznana

a1528

operater uporablja TAIL NB:YV1004C

neznana

a1491

operater uporablja TAIL NB:YV1005

neznana

a1492

operater uporablja TAIL NB:YV1008

neznana

a1493

operater uporablja TAIL NB:YV1009

neznana

a1494

operater uporablja TAIL NB:YV1010

neznana

a1495

operater uporablja TAIL NB:YV1083

neznana

a1496

operater uporablja TAIL NB:YV1401

neznana

a1497

operater uporablja TAIL NB:YV1495

neznana

a1498

operater uporablja TAIL NB:YV1496

neznana

a1499

operater uporablja TAIL NB:YV1850

neznana

a1500

operater uporablja TAIL NB:YV1929

neznana

a1501

operater uporablja TAIL NB:YV2040

neznana

a1502

operater uporablja TAIL NB:YV2073

neznana

a1505

operater uporablja TAIL NB:YV2421

neznana

a1506

operater uporablja TAIL NB:YV2422

neznana

a1533

operater uporablja TAIL NB:YV292CP

neznana

a1534

operater uporablja TAIL NB:YV450CP

neznana

a1535

operater uporablja TAIL NB:YV455CP

neznana

a1537

operater uporablja TAIL NB:YV778CP

neznana

a1302

operater uporablja TAIL NB:ZSEPB

neznana

a1303

operater uporablja TAIL NB:ZSOEE

neznana

a1304

operater uporablja TAIL NB:ZSPZA

neznana


IRSKA

Oznaka

Operater zrakoplova

Država operaterja zrakoplova

32901

142955 ONTARIO LTD

KANADA

33725

ADVANCED AIR MGMT

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

131

AER ARANN

IRSKA

132

AER LINGUS

IRSKA

29293

AERO TIMBER PARTNERS

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

23714

AERO TOY STORE

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

29670

AERO WAYS

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

7265

AEROLINEAS MARCOS

MEHIKA

28752

AEROMANAGMENT GROUP

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

32481

AIR 26

ANGOLA

32813

AIR BLESSING

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

298

AIR CONTRACTORS

IRSKA

31763

AIR PARTNER

ZDRUŽENO KRALJESTVO

7057

AIR SHAMROCK

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

32218

AIR TAHOMA

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

32330

AIR TANZANIA 2

REPUBLIKA TANZANIJA

28432

AIR TREK

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

34407

ALCI AVIATION

KANADA

26140

ALLTECH

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

30995

ALPHA ONE FLIGHT SCV

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

33277

ALTBRIDGE PROJECTS

RUSKA FEDERACIJA

33209

ALTIVIA FLIGHT

SINGAPUR

363

AMERICAN TRANS AIR

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

31783

AMFM AIR SERVICES

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

27173

APACHE CORP

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

29953

APPLERA CORP

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

29280

ASTOR STREET ASSET

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

33136

ATLANTIC AV KTEB

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

32163

AVCARD UK

ZDRUŽENO KRALJESTVO

33008

AVIA PARTNER DENMARK

DANSKA

26369

B&G LEASING

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

34053

BANK OF NOVA SCOTIA

KANADA

1868

BARD

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

31686

BARNARD AVIATION

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

1537

BAXTER HEALTH CARE

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

34487

BAZIS INTL INC.

KANADA

33090

BEACON AVIATION

IRSKA

25114

BECKER GROUP

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

32660

BEDEK AVIATION

IZRAEL

4351

BELLSOUTH TELECOM

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

33557

BIG PLAY FLIGHT SVCS

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

30763

BILLION AIR LTD

IRSKA

33247

BLUE CITY HOLDINGS

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

27616

BLUEBIRD CARGO

ISLANDIJA

31975

BOULDER US

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

30615

CARLISLE HOLDINGS

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

18796

CARR L J

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

30915

CASTLELANDS

IRSKA

30896

CCA AIR CHARTER

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

29250

CENTURION AVTN SRVCS

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

23597

CHC IRELAND LTD

IRSKA

5078

CINTAS

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

21455

CITYJET

IRSKA

32509

COOK AIRCRAFT LEASNG

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

19036

CORPORATE JETS PA

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

28444

CROSS AVTN

ZDRUŽENO KRALJESTVO

29443

DB AVIATION USA

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

31690

DELTA JET USA

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

24235

DENISTON ENTERPRISES

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

30715

DMB AVIATION

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

28485

DOW CORNING

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

32515

DPMG

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

30633

EIRJET

IRSKA

33150

ELANAIR INC

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

1009

ELI LILLY

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

32005

ELITE AIRCRAFT HOLDG

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

23828

EMC IRELAND

IRSKA

33649

ENCORE 684 LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

33361

FAGEN INC

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

32271

FAST LINK EGYPT

EGIPT

21578

FEDERAL MOGUL

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

28181

FERRO CORP

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

29521

FHR REAL ESTATE CORP

KANADA

30469

FIRST VIRTUAL AIR

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

31774

FLYING SQUIRREL

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

32924

FOX FLIGHT

KANADA

34371

FREEBIRD MNGMT LTD.

IRSKA

3826

FRIEDKIN INTL

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

32570

FUTURA GAEL

IRSKA

22286

GE CAPITAL-GECAS EI

IRSKA

26624

GENERAL MILLS SALES

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

23814

GLOBAL WINGS LTD

ŠVICA

3964

GOODYEAR

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

29449

GRANT EXECUTIVE JETS

KANADA

26847

GREENHILL AVTN

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

22958

GROUP HOLDINGS

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

31561

GULF PACIFIC AVTN SV

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

28219

HARLEY-DAVIDSON

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

31054

HEAVYLIFT INT.

ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI

31013

HOTELES DINAMICOS SA

MEHIKA

33420

HOWARD HOLDINGS PLC

IRSKA

5170

HUMANA

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

24747

IFFTG

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

31075

INTERFACE OPERATIONS

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

21409

IRVING AIR SERVICE

KANADA

31850

JARDEN CORP

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

27861

JEP LEASING

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

22094

JEPPESEN UK LTD

ZDRUŽENO KRALJESTVO

32549

JET CLIPPER JOHNNY

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

32652

JET SMART INC

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

34314

JETDIRECT AVIATION

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

1584

JOHNSON & JOHNSON

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

8180

KELLOGG

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

31185

KINTORE

IRSKA

31706

LCG ENTERPRISES

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

32207

LISBON LIMITED

BERMUDI (ZDRUŽENO KRALJESTVO)

28852

LONDON CITY JET

ZDRUŽENO KRALJESTVO

30454

MAJJEC JHETT

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

32345

MANDALA AIRLINES 3

INDONEZIJA

26422

MANDAN

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

32248

MARRON VENTURES

ŠVICA

23602

MC AVIATION

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

27630

MERCURY ENGINEERING

IRSKA

30050

MHS CONSULTING

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

438

MIL AUSTRALIA

AVSTRALIJA

7907

MIL EGYPT (3)

EGIPT

1104

MIL IRELAND

IRSKA

23627

MIN. OF EXTREME SIT

RUSKA FEDERACIJA

31703

MMRB SERVICES

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

32479

MVA AVIATION LTD.

ZDRUŽENO KRALJESTVO

18352

NESTLE PURINA PETCAR

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

29867

NEXT FLIGHT JETS

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

32930

NINETY EIGHT AVTN

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

11930

NORTH AMERICAN AIRL

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

32397

OFFICE DEPOT

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

9116

OMEGA AIR (USA)

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

7079

ORBIS INTL

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

2079

OWENS ILLINOIS

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

10012

P & E PROPERTIES

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

33261

PACIFIC SKY

KANADA

8792

PALMER A

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

3252

PEPSICO

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

8617

PHOENIX AIR

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

31319

PILOT PARTNERS

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

32055

PIONEER ADVENTURES

NOVA ZELANDIJA

30165

PRIMARIS AIRLINES

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

32096

PRIME AVIATION JSC

KAZAHSTAN

31045

PRIVATE SKY AVTN

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

34180

PROFESSIONAL CARE

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

26605

QUEST AVTN

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

32071

RAMBLITE

JUŽNA AFRIKA

32706

RBGT LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

31234

RED BARN FARMS

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

29788

RORO 212

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

31502

ROTOR TRADE (ARC)

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

2292

ROWAN DRILLING

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

33652

RUMELI HOLDING INC 2

TURČIJA

8651

RYANAIR

IRSKA

31347

SAFE FLIGHT INSTRMT

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

28054

SAFEWAY

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

9744

SBC (AIR ROUTING)

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

871

SEAGULL AIRCRAFT

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

31707

SHORT HILLS AVIATORS

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

32653

SMOKELESS TOBACCO

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

31192

SOUTHERN JET MGMT

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

27200

STAR GAZER AVTN

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

31823

STARSHIP ENTERPRISE

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

29650

STOCKWOOD

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

31861

SUNCAL MANAGEMENT

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

32156

TALLWOOD MANAGEMNT

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

3696

TEXAS INSTRUMENTS

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

21766

TIMBERLAND

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

26406

TRANS WEST AIR SRVCS

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

9788

TRANSIT AIR SRVC

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

29623

TRICYCLE AVIATION

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

27251

TWC AVIATION

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

30753

TYCO HEALTH CARE

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

2797

UNITED STATES STEEL

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

9275

VALLEJO

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

18775

VALLEY AIR SRVCS

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

29120

VEN AIR

IRSKA

32119

VIA FELIZ II

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

24690

VICTORY AVTN FLORIDA

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

28043

VILLAGE EQUIPMENT

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

29580

VOYAGER JET CENTER

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

5187

WELDBEND

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

31125

WESTON LTD

IRSKA

33542

WING FINANCIAL LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

28282

WINGEDFOOT AVTN

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

32453

WINGS OF LEBANON

LIBANON

29233

WRENAIR

IRSKA

32454

XJET USA

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

31649

Z1 HOLDINGS

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE


ITALIJA

Oznaka

Operater zrakoplova

Država operaterja zrakoplova

24650

ABU DHABI AVIATION

ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI

23200

AERODYNAMICS USA

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

29651

AEROMANAGEMENT EUROP

ITALIJA

31391

AERONORD-GROUP

REPUBLIKA MOLDAVIJA

30371

AEROPORTUL MARCULEST

REPUBLIKA MOLDAVIJA

26391

AEROSTAR

UKRAJINA

19195

AEROTRANSPORTES PRIV

MEHIKA

33674

AEROVENA SA DE CV

MEHIKA

22368

AGUSTA SPA

ITALIJA

29450

AIC CANADA

KANADA

33930

AIR BEE

ITALIJA

32715

AIR FOUR S.P.A.

ITALIJA

30965

AIR ITALY

ITALIJA

23557

AIR MEMPHIS

EGIPT

30348

AIR ONE EXECUTIVE

ITALIJA

9909

AIR ONE ITALIA

ITALIJA

28019

AIR PINK D.O.O.

SRBIJA

31884

AIR PRESTIGIO

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

34676

AIR UGANDA

UGANDA

9953

AIR VALLEE

ITALIJA

33278

AIR WING S.P.A.

ITALIJA

30283

AIRCRAFT PROPERTIES

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

25088

AIRGREEN SRL

ITALIJA

27328

AIRSTARS AIRWAY

RUSKA FEDERACIJA

334

ALBA MILANO

ITALIJA

23132

ALBANIAN AIRLINE

ALBANIJA

30526

ALBATROS AIRWAYS

ALBANIJA

9303

ALBERTO CULVER

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

163

ALENIA AERMACCHI

ITALIJA

31568

ALENIA DIV AERONAUT

ITALIJA

19598

ALIPARMA

ITALIJA

347

ALITALIA

ITALIJA

9947

ALPI EAGLES SPA

ITALIJA

28123

AMRASH

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

31168

ARAB WINGS

JORDANIJA

31689

AVANGARD AVTN AVV

RUSKA FEDERACIJA

32918

AVANGARD MALZ AG

NEMČIJA

32783

AVSOURCE GROUP

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

31355

AVWEST PTY

AVSTRALIJA

32830

AZA AIR LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

29878

BALMORAL AIR PTY

AVSTRALIJA

20198

BELAVIA AIRLINES

BELORUSIJA

31421

BELLE AIR

ALBANIJA

32891

BERJAYA AIR SDN (2)

MALEZIJA

32842

BIZ JET AIRCRAFT

ITALIJA

3245

BLOM CGR S.P.A.

ITALIJA

32734

BLUE JET

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

26015

BLUE PANORAMA LI

ITALIJA

594

BOEING – SEATTLE

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

28519

BOEING CAPITAL 2

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

33479

BOMBARDIER FINANCE

KANADA

32566

BRENZIL PTY

AVSTRALIJA

28620

BURAQ AIR

LIBIJA

28625

BUSINESS JET SERVICE

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

19019

CABLEAIR

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

5083

CAI

ITALIJA

33307

CANADIAN NORTH

KANADA

32079

CAREMARK AVIATION

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

31766

CARGOITALIA

ITALIJA

26954

CARNIVAL CORP

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

31898

CATEX USA

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

32604

CLOSE AIR

ZDRUŽENO KRALJESTVO

27899

CLUB AIR SPA

ITALIJA

24759

CNH AMERICA

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

30812

CONSOLIDATED INVESTM

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

32598

DELIA A/S

DANSKA

27358

DI AIR

ČRNA GORA

27323

DOBRO LTD

SAVDSKA ARABIJA

18428

DOLE FOODS

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

28426

DOLPHIN AIR EXPRESS

ITALIJA

9322

DOMUS

ITALIJA

32441

DOYSA VIP HAVA A.S.

TURČIJA

30245

DRAX GROUP

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

31864

DS AVIATION

IZRAEL

23676

DUDMASTON LTD

ŠVICA

33586

E+A AVIATION

ŠVICA

24555

ELILOMBARDA

ITALIJA

24307

ELITICINO SA

ŠVICA

27824

ELIWORK SRL

ITALIJA

8149

ENAV ITALIA

ITALIJA

34700

EP AVIATION

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

28552

ERS SRL

ITALIJA

1039

ETHIOPIAN AIRLINES

ETIOPIJA

18256

EURAVIATION 2

ITALIJA

11698

EUROFLY

ITALIJA

5051

EUROFLY SERVICE

ITALIJA

9861

EUROJET ITALIA

ITALIJA

32640

EUROMEDITERRANEAN

EGIPT

31744

EUROPEAN AIR CRANE

ITALIJA

29693

EUTELIA S.P.A.

ITALIJA

34436

FARFALLETTA S.P.A.

ITALIJA

31996

FIBA AIR HAVA

TURČIJA

24342

FININVEST

ITALIJA

31464

FLIGH TEST ASSOCIATE

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

21557

FLYNOR JET

ITALIJA

32161

G350 LEASINGATHER

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

23380

GAZPROMAVIA

RUSKA FEDERACIJA

23782

GEDEAM SERVICES

LUKSEMBURG

29961

GENERAL WORK GUINEA

EKVATORIALNA GVINEJA

31344

GKW UNIFIED HODLINGS

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

33783

GLOBUS LLC

RUSKA FEDERACIJA

29615

GOLDEN AIR SRL

ITALIJA

32887

GP AVIATION SVCS

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

31017

GULF AVIATION

ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI

32263

GUTMEN INC.

BRAZILIJA

32296

HANSUNG AIRLINES

REPUBLIKA KOREJA

22863

HUBBARD ENTERPRISES

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

27088

ICAR AIR

BOSNA IN HERCEGOVINA

11898

ICARO

ITALIJA

25061

INAER HELICOPTER

ITALIJA

8517

INTERJET ITALY

ITALIJA

34565

INTL GROUP LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

32796

ITALFLY 2

ITALIJA

16284

ITALI AIRLINES SPA

ITALIJA

34334

ITTAG LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

33124

JET FLIGHT CORP

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

25029

JET PLANE CORP

DANSKA

31941

JET SUPPORT GROUP

KAJMANSKI OTOKI (ZDRUŽENO KRALJESTVO)

34346

JETDIRECT AVTN INC

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

32062

JETEX FLIGHT SUPPORT

LIBIJA

30695

JETLINK EXPRESS

KENIJA

34576

JETPLANET S.R.L.

ITALIJA

32068

K & M AVIATION

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

29205

KND AIRCRAFT LEASING

ZDRUŽENO KRALJESTVO

32713

LAUTHER-PHILLIPS

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

29027

LEADING EDGE

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

30044

LEMOINE INVESTMENTS

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

31451

LENNAR

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

23188

LIBYAN AIR AMBULANCE

LIBIJA

33253

LINUS AIRWAYS

INDONEZIJA

29351

LIVINGSTON SPA

ITALIJA

28628

LUKOIL AVIA

RUSKA FEDERACIJA

22416

LVOV AIRLINES

UKRAJINA

27891

MASS MUTUAL LIFE

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

346

MERIDIANA ITALIA

ITALIJA

1105

MIL ISRAEL

IZRAEL

1121

MIL SERBIA

SRBIJA

823

MIL US NAVY

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

6978

MINILINER

ITALIJA

8487

MISTRAL AIR ROMA

ITALIJA

31311

MSC AVIATION

ŠVICA

30625

MYAIR. COM

ITALIJA

28892

N90BJ

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

33889

NAVELLIER & ASSOCS

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

28484

NEOS

ITALIJA

33201

NEWCO MANAGEMENT GRP

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

8924

NEWSFLIGHT CALIFORNI

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

26030

NEXT CENTURY AVTN

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

30457

NOBIL AIR

REPUBLIKA MOLDAVIJA

29756

NOEVIR AVIATION

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

24406

NUROL HAVACILIK

TURČIJA

27302

OAK MANAGEMENT

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

32200

PABLO AIR LINE SRL

ITALIJA

32786

PACIFIC INFORMATION

ARUBA, NIZOZEMSKI ANTILI

31079

PAFO

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

33299

PALM AVIATION

ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI

33882

PEGASUS ELITE AVTN

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

32710

PENN NATIONAL GAMING

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

24982

PEREGRINE AVIAT LTD

IRSKA

31232

PETROFF AIR

RUSKA FEDERACIJA

28946

PITTCO

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

23692

PRECISION AIR SVCS.

REPUBLIKA TANZANIJA

30442

PRECISIONAIR SVCS

REPUBLIKA TANZANIJA

23730

PRINCE AVIATION

SRBIJA

33019

REALI TAXI AEREO

BRAZILIJA

22653

RENCO USA

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

27572

RHEA VENDORS

ITALIJA

32661

ROONEY HOLDINGS INC

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

33695

ROSS AVIATION INC

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

33024

ROYAL FALCON

JORDANIJA

22656

S EGYPT

EGIPT

29524

S.K.M.

BERMUDI (ZDRUŽENO KRALJESTVO)

28993

SAO CONRADO TAXI

BRAZILIJA

28283

SCS SERVICES

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

25882

SEQUOIA MILLENNIUM

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

23243

SERVIS AIR HAVA

TURČIJA

23318

SERVIZI AEREI

ITALIJA

28179

SEVASTOPOL AVIA

UKRAJINA

8484

SIRIO

ITALIJA

31917

SIRIO EXECUTIVE

ITALIJA

31624

SKYKAR AVIATION

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

10748

SKYSERVICE AIRLINES

KANADA

28058

SLAM

ITALIJA

34027

SOPHIA AIRLINES

SLONOKOŠČENA OBALA

25237

SOREM S.R.L.

ITALIJA

34631

SORENA EXPORT LTD.

UKRAJINA

30462

SOUTHERN AIR SYSTEM

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

31505

SPRINGWAY

RUSKA FEDERACIJA

29126

STAR ACFT LEASING

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

34744

STAR UP S.A.

PERU

25832

STEPHENSON AIR SVCS

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

31740

SUNSTATE AVIATION

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

31789

SYDNEY JET CHARTER

AVSTRALIJA

22663

TAVISTOCK AVTN

BAHAMI

9255

TECHNO SKY S.R.L.

ITALIJA

23236

TRADE AIR

HRVAŠKA

31381

TRIP LINHAS AEREAS 2

BRAZILIJA

33685

TRT AERONAUTICAL INC

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

29468

U S ALPHA

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

31930

VEKTRA AVIATION

ČRNA GORA

31308

VEYEN HAVA TASIMACI

TURČIJA

29884

VIZAVI-AVIA LTD

RUSKA FEDERACIJA

32561

VK AVIATION USA

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

32987

VOLIAMO

ŠVICA

20609

VOLKSWAGEN USA

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

30275

WESTERN STONE & METAL

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

8586

WHIRLPOOL

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

26545

WIDEWORLD SRVCS

ARGENTINA

29423

WIND JET SPA

ITALIJA

33364

WINDROSE AVIATION UK

UKRAJINA

28383

YAKUTIA AIRCOMPANY J

RUSKA FEDERACIJA


CIPER

Oznaka

Operater zrakoplova

Država operaterja zrakoplova

33683

A&S WORLD AIRCRAFT

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

32393

AIR ONE CORP

ŠVICA

31844

AJET AVIATION

CIPER

33059

ALLIANCE AIR

INDIJA

31661

AL-MORRELL DEVELOPMT

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

31856

AVIATION SVCS GUAM

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

25193

AVIATORS INDIA

INDIJA

31999

BASHKORTOSTAN AIR

RUSKA FEDERACIJA

31603

BRITISH GULF INTNL

ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI

31988

BUSINESS-AERO OOO

RUSKA FEDERACIJA

34081

COMAIR (KULULA)

JUŽNA AFRIKA

20324

CSM AVIATION

CIPER

866

CYPRUS AIRWAYS

CIPER

33534

DOIYATEC COMMS LTD

NIGERIJA

27554

EDT OFFSHORE

CIPER

16417

EUROCYPRIA

CIPER

31008

FALCON EXPRESS CARGO

ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI

34679

FALLBROOK PTY LTD

AVSTRALIJA

34823

FIRST KUWAITI

KUVAJT

31112

FLAIR AVIATION GMBH

NEMČIJA

8214

FUNAIR

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

7978

GLOBE AERO (3)

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

31245

GLOBE JET

LIBANON

32491

GOAIRLINES INDIA

INDIJA

30939

GRIXONA

REPUBLIKA MOLDAVIJA

34421

GULF JET (DUBAI)

ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI

29619

HAMRA AIR

ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI

31523

INTERLINK AIRLINES

JUŽNA AFRIKA

5292

JENSON & NICHOLSON

SINGAPUR

7132

JOANNOU PARASKEVAIDE

SAVDSKA ARABIJA

30932

KINGFISHER AIRLINES

INDIJA

32955

MACAU LANDMARK MGMT

MACAO (KITAJSKA)

30973

MARSLAND AVIATION

SUDAN

31441

MEGA

KAZAHSTAN

402

MIL ARGENTINA

ARGENTINA

28348

MIL BAHRAIN

BAHRAJN

1090

MIL DENMARK

DANSKA

1102

MIL NETHERLANDS

NIZOZEMSKA

26103

NEFTEYUGANSK AVIA

RUSKA FEDERACIJA

24788

ORIENT THAI AIRLINES

TAJSKA

31143

ORION-X

RUSKA FEDERACIJA

24229

PANKH

RUSKA FEDERACIJA

32162

PARAMOUNT AIRWAYS VI

INDIJA

34063

RELIANCE TRANSPORT

INDIJA

26471

SAKAVIA SERVICE

GRUZIJA

32298

SCANDI HIST FLIGHT

NORVEŠKA

26898

SIRIUS AERO

RUSKA FEDERACIJA

29833

SKY GATE

JORDANIJA

33512

TAHMID AIR

KAZAHSTAN

29649

UB AIR PVT LTD

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

30383

UKRAINIAN HELICOPTER

UKRAJINA

26821

VERTIKAL-T COMPANY

RUSKA FEDERACIJA


LATVIJA

Oznaka

Operater zrakoplova

Država operaterja zrakoplova

28309

AEROKLUB AIST

RUSKA FEDERACIJA

31983

AIR ALMATY JSC

KAZAHSTAN

23085

AIR BALTIC

LATVIJA

28457

EXPRESSAVIA

UKRAJINA

31027

FERAFORT INVESTMENT

ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI

25851

K.S. AVIA

LATVIJA

19962

MIL LATVIA

LATVIJA

24839

RUSAIR JOINT STOCK

RUSKA FEDERACIJA

29306

RUSLINE JSC

RUSKA FEDERACIJA

33986

SELVA LTDA.

KOLUMBIJA

21470

SMARTLYNX AIRLINES

LATVIJA

29984

UNIVERSAL JET AVTN

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

25094

VIP AVIATION LATVIA

LATVIJA


LITVA

Oznaka

Operater zrakoplova

Država operaterja zrakoplova

23729

AURELA

LITVA

34582

FLYLAL CHARTERS

LITVA

15533

LITHUANIAN AIRLINES

LITVA

34813

MERIDIAN AIRWAYS

NIGERIJA

22249

MIL LITHUANIA

LITVA

31219

QANOT-SHARQ

UZBEKISTAN

25815

SCAT

KAZAHSTAN

34555

SHINO AVIATION

IZRAEL

30296

STAR UP

PERU


LUKSEMBURG

Oznaka

Operater zrakoplova

Država operaterja zrakoplova

24391

AERO-CHARTER UKRAINE

UKRAJINA

724

CARGOLUX

LUKSEMBURG

33129

CHAMPION AIR LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

26778

DUCAIR

LUKSEMBURG

26052

GLOBAL JET LUXEMBOUR

LUKSEMBURG

25247

HUSKY

KANADA

26555

HUSKY IMS

LUKSEMBURG

1781

LUXAIR

LUKSEMBURG

23415

LUXAVIATION

LUKSEMBURG

1111

MIL NORWAY

NORVEŠKA

34292

MK AIRCARGO (2)

ZDRUŽENO KRALJESTVO

29345

PHOENIX AVTN LTD

KENIJA

29553

PREMIAIR LUX

LUKSEMBURG

6051

RANGE FLYERS

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

25108

TRADEWINDS AIRLINES

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

29957

WEST AIR LUXEMBOURG

LUKSEMBURG


MADŽARSKA

Oznaka

Operater zrakoplova

Država operaterja zrakoplova

25569

ABC AIR HUNGARY

MADŽARSKA

32787

AEROLIMOUSINE RUSSIA

RUSKA FEDERACIJA

28215

AIR DOCTOR KFT.

MADŽARSKA

34786

AIR TRANSPORT SERV

MADŽARSKA

31118

AIR-INVEST KFT

MADŽARSKA

30643

ARTIC GROUP KFT.

MADŽARSKA

29545

AVIA CREW LEASING

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

31616

BALTYKA LTD.

UKRAJINA

21621

BLACKBURN INTL. HU

MADŽARSKA

30262

DEER AIR CO LTD

KITAJSKA

22993

DHMI TURKEY

TURČIJA

32389

EASTERN EXPRESS

KAZAHSTAN

20273

FARNAIR AIR HUNGARY

MADŽARSKA

32455

GREENFIELD AVIATION

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

22155

INDICATOR

MADŽARSKA

27952

ISD AVIA

UKRAJINA

24336

KRUNK AVIATION

UKRAJINA

1803

MALEV

MADŽARSKA

22325

MOLDAVIAN AIRLINES

REPUBLIKA MOLDAVIJA

25984

PANNON AIR SERVICE

MADŽARSKA

31411

PLAZA CENTERS LTD.

MADŽARSKA

34627

SWIFT JET INC.

KANADA

27948

TAM AIR JSC

GRUZIJA

34398

TOTAL AERO SVCS LTD

ZDRUŽENO KRALJESTVO

27768

TRAVEL SERVICE KFT.

MADŽARSKA

34636

UKRSPETSEXPORT

UKRAJINA

22148

VALKYRIE AVTN