23.12.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 345/28


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1328/2008

z dne 22. decembra 2008

o spremembi prilog I, II, III, V, VII in VIII k Uredbi Sveta (EGS) št. 3030/93 o skupnih pravilih za uvoz nekaterih tekstilnih izdelkov po poreklu iz tretjih držav

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 3030/93 z dne 12. oktobra 1993 o skupnih pravilih za uvoz nekaterih tekstilnih izdelkov po poreklu iz tretjih držav (1) in zlasti člena 19 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Skupna pravila za uvoz nekaterih tekstilnih izdelkov po poreklu iz tretjih držav je treba zaradi upoštevanja najnovejšega razvoja posodobiti.

(2)

Sistem dvojnega preverjanja v zvezi s Kitajsko poteče 31. decembra 2008.

(3)

Svet je s Sklepom 2008/939/ES (2) odobril podpis in začasno uporabo dvostranskega sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Belorusijo o trgovini s tekstilnimi izdelki.

(4)

Spremembe Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (3) se nanašajo tudi na nekatere oznake v Prilogi I k Uredbi (EGS) št. 3030/93.

(5)

Zato je treba Uredbo (EGS) št. 3030/93 ustrezno spremeniti.

(6)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za tekstil, ustanovljenega s členom 17 Uredbe (EGS) št. 3030/93 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloge I, II, III, V, VII in VIII k Uredbi (EGS) št. 3030/93 se spremenijo v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2009.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. decembra 2008

Za Komisijo

Catherine ASHTON

Članica Komisije


(1)  UL L 275, 8.11.1993, str. 1.

(2)  UL L 335, 13.12.2008, str. 39.

(3)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1.


PRILOGA

Priloge I, II, III, V, VII in VIII k Uredbi (EGS) št. 3030/93 se spremenijo:

(1)

Priloga I se nadomesti z naslednjim:

PRILOGA I

TEKSTILNI IZDELKI IZ ČLENA (1)

1.

Brez poseganja v pravila za razlaganje kombinirane nomenklature se šteje, da je besedilo poimenovanja blaga le okvirno, ker so izdelki v vsaki kategoriji v tej prilogi določeni z oznako KN. Če je pred oznako KN navedeno ‚ex‘, so izdelki, zajeti v posamezni kategoriji, opredeljeni z obsegom oznake KN in obsegom ustreznega poimenovanja.

2.

Kadar sestavni material izdelkov iz kategorij od 1 do 114 s poreklom iz Kitajske ni posebej naveden, se šteje, da so ti izdelki izdelani izključno iz volne ali fine živalske dlake, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken.

3.

Oblačila, ki niso prepoznavna kot oblačila za moške ali dečke ali oblačila za ženske ali deklice, so uvrščena skupaj s slednjimi.

4.

Če je uporabljen izraz ‚oblačila za dojenčke‘, ta zajema oblačila do vključno trgovske velikosti 86.

Kategorija

Poimenovanje

Oznaka KN 2009

Preglednica enakovrednosti

kosov/kg

g/kos

(1)

(2)

(3)

(4)

SKUPINA IA

1

Bombažna preja, nepripravljena za prodajo na drobno

5204 11 005204 19 005205 11 005205 12 005205 13 005205 14 005205 15 105205 15 905205 21 005205 22 005205 23 005205 24 005205 26 005205 27 005205 28 005205 31 005205 32 005205 33 005205 34 005205 35 005205 41 005205 42 005205 43 005205 44 005205 46 005205 47 005205 48 005206 11 005206 12 005206 13 005206 14 005206 15 005206 21 005206 22 005206 23 005206 24 005206 25 005206 31 005206 32 005206 33 005206 34 005206 35 005206 41 005206 42 005206 43 005206 44 005206 45 00ex 5604 90 90

 

 

2

Tkanine iz bombaža, razen gaze, frotirja, ozkih tkanin, tkanin z zankasto oz. lasasto površino, tkanin iz ženiljske preje, tila in drugih mrežastih tkanin

5208 11 105208 11 905208 12 165208 12 195208 12 965208 12 995208 13 005208 19 005208 21 105208 21 905208 22 165208 22 195208 22 965208 22 995208 23 005208 29 005208 31 005208 32 165208 32 195208 32 965208 32 995208 33 005208 39 005208 41 005208 42 005208 43 005208 49 005208 51 005208 52 005208 59 105208 59 905209 11 005209 12 005209 19 005209 21 005209 22 005209 29 005209 31 005209 32 005209 39 005209 41 005209 42 005209 43 005209 49 005209 51 005209 52 005209 59 005210 11 005210 19 005210 21 005210 29 005210 31 005210 32 005210 39 005210 41 005210 49 005210 51 005210 59 005211 11 005211 12 005211 19 005211 20 005211 31 005211 32 005211 39 005211 41 005211 42 005211 43 005211 49 105211 49 905211 51 005211 52 005211 59 005212 11 105212 11 905212 12 105212 12 905212 13 105212 13 905212 14 105212 14 905212 15 105212 15 905212 21 105212 21 905212 22 105212 22 905212 23 105212 23 905212 24 105212 24 905212 25 105212 25 90ex 5811 00 00ex 6308 00 00

 

 

2 a)

Od katerih: razen nebeljenih ali beljenih

5208 31 005208 32 165208 32 195208 32 965208 32 995208 33 005208 39 005208 41 005208 42 005208 43 005208 49 005208 51 005208 52 005208 59 105208 59 905209 31 005209 32 005209 39 005209 41 005209 42 005209 43 005209 49 005209 51 005209 52 005209 59 005210 31 005210 32 005210 39 005210 41 005210 49 005210 51 005210 59 005211 31 005211 32 005211 39 005211 41 005211 42 005211 43 005211 49 105211 49 905211 51 005211 52 005211 59 005212 13 105212 13 905212 14 105212 14 905212 15 105212 15 905212 23 105212 23 905212 24 105212 24 905212 25 105212 25 90ex 5811 00 00ex 6308 00 00

 

 

3

Tkanine iz sintetičnih vlaken (rezanih ali odpadnih), razen ozko tkanih tkanin, tkanin z zankasto oz. lasasto površino (vključno s frotirjem) in tkanin iz ženiljske preje

5512 11 005512 19 105512 19 905512 21 005512 29 105512 29 905512 91 005512 99 105512 99 905513 11 205513 11 905513 12 005513 13 005513 19 005513 21 005513 23 105513 23 905513 29 005513 31 005513 39 005513 41 005513 49 005514 11 005514 12 005514 19 105514 19 905514 21 005514 22 005514 23 005514 29 005514 30 105514 30 305514 30 505514 30 905514 41 005514 42 005514 43 005514 49 005515 11 105515 11 305515 11 905515 12 105515 12 305515 12 905515 13 115515 13 195515 13 915515 13 995515 19 105515 19 305515 19 905515 21 105515 21 305515 21 905515 22 115515 22 195515 22 915515 22 995515 29 005515 91 105515 91 305515 91 905515 99 205515 99 405515 99 80ex 5803 00 90ex 5905 00 70ex 6308 00 00

 

 

3 a)

Od katerih: razen nebeljenih ali beljenih

5512 19 105512 19 905512 29 105512 29 905512 99 105512 99 905513 21 005513 23 105513 23 905513 29 005513 31 005513 39 005513 41 005513 49 005514 21 005514 22 005514 23 005514 29 005514 30 105514 30 305514 30 505514 30 905514 41 005514 42 005514 43 005514 49 005515 11 305515 11 905515 12 305515 12 905515 13 195515 13 995515 19 305515 19 905515 21 305515 21 905515 22 195515 22 99ex 5515 29 005515 91 305515 91 905515 99 405515 99 80ex 5803 00 90ex 5905 00 70ex 6308 00 00

 

 

SKUPINA IB

4

Srajce, majice s kratkimi rokavi, lahke, fino pletene jope in puloverji, puliji s polo ovratnikom ali ravnim izrezom (razen iz volne ali fine živalske dlake), spodnje majice in podobno, pletene ali kvačkane

6105 10 006105 20 106105 20 906105 90 106109 10 006109 90 206110 20 106110 30 10

6,48

154

5

Jope, puloverji, brezrokavniki, telovniki, kompleti jopic in puloverjev, jope, domače halje in majice (razen suknjičev in blazerjev), anoraki, vetrni jopiči, bunde in podobno, pleteni ali kvačkani

ex 6101 90 806101 20 906101 30 906102 10 906102 20 906102 30 906110 11 106110 11 306110 11 906110 12 106110 12 906110 19 106110 19 906110 20 916110 20 996110 30 916110 30 99

4,53

221

6

Moške ali deške tkane jahalne hlače in kratke hlače, razen kopalk (vključno dolge hlače); ženske ali dekliške tkane hlače in dolge hlače iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken; spodnji deli podloženih trenirk, razen tistih iz kategorije 16 ali 29, iz bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken

6203 41 106203 41 906203 42 316203 42 336203 42 356203 42 906203 43 196203 43 906203 49 196203 49 506204 61 106204 62 316204 62 336204 62 396204 63 186204 69 186211 32 426211 33 426211 42 426211 43 42

1,76

568

7

Ženske ali dekliške bluze, srajce in srajčne bluze, tudi pletene ali kvačkane, iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken

6106 10 006106 20 006106 90 106206 20 006206 30 006206 40 00

5,55

180

8

Moške ali deške srajce, razen pletenih ali kvačkanih, iz volne, bombaža, umetnih ali sintetičnih vlaken

ex 6205 90 806205 20 006205 30 00

4,60

217

SKUPINA II A

9

Frotirne tkanine za brisače in podobne zankaste frotirne tkanine iz bombaža; toaletno in kuhinjsko perilo, razen pletenega ali kvačkanega, iz frotirnih tkanin za brisače ali podobne zankaste frotirne tkanine, iz bombaža

5802 11 005802 19 00ex 6302 60 00

 

 

20

Posteljno perilo, razen pletenega ali kvačkanega

6302 21 006302 22 906302 29 906302 31 006302 32 906302 39 90

 

 

22

Preja iz rezanih ali odpadnih sintetičnih vlaken, nepripravljena za prodajo na drobno

5508 10 105509 11 005509 12 005509 21 005509 22 005509 31 005509 32 005509 41 005509 42 005509 51 005509 52 005509 53 005509 59 005509 61 005509 62 005509 69 005509 91 005509 92 005509 99 00

 

 

22 a)

Od katerih akrilna

ex 5508 10 105509 31 005509 32 005509 61 005509 62 005509 69 00

 

 

23

Preja iz rezanih ali odpadnih umetnih vlaken, nepripravljena za prodajo na drobno

5508 20 105510 11 005510 12 005510 20 005510 30 005510 90 00

 

 

32

Tkanine z zankasto oz. lasasto površino in tkanine iz ženiljske preje (razen frotirja za brisače iz bombaža in ozko tkanih tkanin) in prešite tkanine iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken

5801 10 005801 21 005801 22 005801 23 005801 24 005801 25 005801 26 005801 31 005801 32 005801 33 005801 34 005801 35 005801 36 005802 20 005802 30 00

 

 

32 a)

Od katerih: bombažni rebrasti žamet

5801 22 00

 

 

39

Namizno perilo, toaletno perilo in kuhinjsko perilo, razen pletenega ali kvačkanega, razen iz frotirja za brisače ali podobnega frotirja iz bombaža

6302 51 006302 53 90ex 6302 59 906302 91 006302 93 90ex 6302 99 90

 

 

SKUPINA II B

12

Hlačne nogavice, nogavice, kratke nogavice, nogavice do gležnjev, nogavičke za stopala in podobno, pletene ali kvačkane, razen za dojenčke, vključno z nogavicami za krčne žile, razen izdelkov iz kategorije 70

6115 10 10ex 6115 10 906115 22 006115 29 006115 30 116115 30 906115 94 006115 95 006115 96 106115 96 996115 99 00

24,3 parov

41

13

Moške ali deške spodnjice in spodnjice brez hlačnic, ženske ali dekliške spodnjice in spodnjice brez hlačnic, pletene ali kvačkane, iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken

6107 11 006107 12 006107 19 006108 21 006108 22 006108 29 00ex 6212 10 10

17

59

14

Moški ali deški tkani plašči, dežni plašči in drugi plašči, pelerine iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken (razen park iz kategorije 21)

6201 11 00ex 6201 12 10ex 6201 12 90ex 6201 13 10ex 6201 13 906210 20 00

0,72

1 389

15

Moški ali deški tkani plašči, dežni plašči in drugi plašči, pelerine; jopiči in suknjiči iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken (razen park iz kategorije 21)

6202 11 00ex 6202 12 10ex 6202 12 90ex 6202 13 10ex 6202 13 906204 31 006204 32 906204 33 906204 39 196210 30 00

0,84

1 190

16

Moške ali deške obleke in kompleti, razen pletenih ali kvačkanih, iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken, razen smučarskih kompletov; moške ali deške podložene trenirke, z zunanjo površino iz ene same tkanine, iz bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken

6203 11 006203 12 006203 19 106203 19 306203 22 806203 23 806203 29 186203 29 306211 32 316211 33 31

0,80

1 250

17

Moški ali deški suknjiči ali blazerji, razen pletenih ali kvačkanih, iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken

6203 31 006203 32 906203 33 906203 39 19

1,43

700

18

Moške ali deške spodnje majice in druge majice, spodnje hlače, spalne srajce, pižame, domače halje, kopalni plašči in podobni izdelki, razen pletenih ali kvačkanih

6207 11 006207 19 006207 21 006207 22 006207 29 006207 91 006207 99 106207 99 90

Ženske ali dekliške spodnje majice in druge majice, kombineže, spodnja krila, hlačke, spodnje hlače, spalne srajce, pižame, negližeji, kopalni plašči, domače halje in podobni izdelki, razen pletenih ali kvačkanih

6208 11 006208 19 006208 21 006208 22 006208 29 006208 91 006208 92 006208 99 00ex 6212 10 10

 

 

19

Robci, razen pletenih ali kvačkanih

6213 20 00ex 6213 90 00

59

17

21

Parke; vetrovke, vetrni jopiči, bunde in podobno, razen pletenih ali kvačkanih, iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken; zgornji deli podloženih trenirk, razen iz kategorije 16 ali 29, iz bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken

ex 6201 12 10ex 6201 12 90ex 6201 13 10ex 6201 13 906201 91 006201 92 006201 93 00ex 6202 12 10ex 6202 12 90ex 6202 13 10ex 6202 13 906202 91 006202 92 006202 93 006211 32 416211 33 416211 42 416211 43 41

2,3

435

24

Moške ali deške spalne srajce, pižame, kopalni plašči, jutranje halje in podobni izdelki, pleteni ali kvačkani

6107 21 006107 22 006107 29 006107 91 00ex 6107 99 00

Ženske ali dekliške spalne srajce, pižame, negližeji, kopalni plašči, jutranje halje in podobni izdelki, pleteni ali kvačkani

6108 31 006108 32 006108 39 006108 91 006108 92 00ex 6108 99 00

3,9

257

26

Ženske ali dekliške obleke, iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken

6104 41 006104 42 006104 43 006104 44 006204 41 006204 42 006204 43 006204 44 00

3,1

323

27

Ženska ali dekliška krila, vključno s hlačnimi krili

6104 51 006104 52 006104 53 006104 59 006204 51 006204 52 006204 53 006204 59 10

2,6

385

28

Hlače, hlače z naprsnikom in naramnicami (pumparice) in kratke hlače (razen kopalk), pletene ali kvačkane, iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken

6103 41 006103 42 006103 43 00ex 6103 49 006104 61 006104 62 006104 63 00ex 6104 69 00

1,61

620

29

Ženski ali dekliški kostimi in kompleti, razen pletenih ali kvačkanih, iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken, razen smučarskih oblek; ženske ali dekliške podložene trenirke, z zunanjo plastjo iz enega identičnega blaga, iz bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken

6204 11 006204 12 006204 13 006204 19 106204 21 006204 22 806204 23 806204 29 186211 42 316211 43 31

1,37

730

31

Modrčki, tkani, pleteni ali kvačkani

ex 6212 10 106212 10 90

18,2

55

68

Oblačila in oblačilni dodatki za dojenčke, razen rokavic, palčnikov in rokavic brez prstov za dojenčke iz kategorij 10 in 87, in dolge nogavice, kratke nogavice in nogavičke za dojenčke, razen pletenih ali kvačkanih, iz kategorije 88

6111 90 196111 20 906111 30 90ex 6111 90 90ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 90

 

 

73

Trenirke iz pletene ali kvačkane tkanine, iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken

6112 11 006112 12 006112 19 00

1,67

600

76

Moška ali deška delovna ali poklicna oblačila, razen pletenih ali kvačkanih

6203 22 106203 23 106203 29 116203 32 106203 33 106203 39 116203 42 116203 42 516203 43 116203 43 316203 49 116203 49 316211 32 106211 33 10

Ženski ali dekliški predpasniki, delovni kombinezoni in druga delovna in poklicna oblačila, razen pletenih ali kvačkanih

6204 22 106204 23 106204 29 116204 32 106204 33 106204 39 116204 62 116204 62 516204 63 116204 63 316204 69 116204 69 316211 42 106211 43 10

 

 

77

Smučarske obleke, razen pletenih ali kvačkanih

ex 6211 20 00

 

 

78

Oblačila, razen pletenih ali kvačkanih, razen oblačil iz kategorij 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 in 77

6203 41 306203 42 596203 43 396203 49 396204 61 856204 62 596204 62 906204 63 396204 63 906204 69 396204 69 506210 40 006210 50 006211 32 906211 33 90ex 6211 39 006211 41 006211 42 906211 43 90

 

 

83

Plašči, suknjiči, blazerji in druga oblačila, vključno s smučarskimi oblekami, pleteni ali kvačkani, razen oblačil iz kategorij 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74, 75

ex 6101 90 206101 20 106101 30 106102 10 106102 20 106102 30 106103 31 006103 32 006103 33 00ex 6103 39 006104 31 006104 32 006104 33 00ex 6104 39 006112 20 006113 00 906114 20 006114 30 00ex 6114 90 00

 

 

SKUPINA III A

33

Tkanine iz preje iz sintetičnih filamentov, dobljene iz trakov ali podobno iz polietilena ali polipropilena, širine manj kot 3 m

5407 20 11

Vreče in vrečke za pakiranje blaga, razen pletenih ali kvačkanih, dobljene iz trakov ali podobno

6305 32 196305 33 90

 

 

34

Tkanine iz preje iz sintetičnih filamentov, dobljene iz trakov ali podobno iz polietilena ali polipropilena, širine 3 m ali več

5407 20 19

 

 

35

Tkanine iz sintetičnih vlaken (neskončnih), razen tistih za pnevmatike iz kategorije 114

5407 10 005407 20 905407 30 005407 41 005407 42 005407 43 005407 44 005407 51 005407 52 005407 53 005407 54 005407 61 105407 61 305407 61 505407 61 905407 69 105407 69 905407 71 005407 72 005407 73 005407 74 005407 81 005407 82 005407 83 005407 84 005407 91 005407 92 005407 93 005407 94 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

 

 

35 a)

Od katerih: razen nebeljenih ali beljenih

ex 5407 10 00ex 5407 20 90ex 5407 30 005407 42 005407 43 005407 44 005407 52 005407 53 005407 54 005407 61 305407 61 505407 61 905407 69 905407 72 005407 73 005407 74 005407 82 005407 83 005407 84 005407 92 005407 93 005407 94 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

 

 

36

Tkanine iz neskončnih umetnih vlaken, razen tistih za pnevmatike iz kategorije 114

5408 10 005408 21 005408 22 105408 22 905408 23 005408 24 005408 31 005408 32 005408 33 005408 34 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

 

 

36 a)

Od katerih: razen nebeljenih ali beljenih

ex 5408 10 005408 22 105408 22 905408 23 005408 24 005408 32 005408 33 005408 34 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

 

 

37

Tkanine iz rezanih umetnih vlaken

5516 11 005516 12 005516 13 005516 14 005516 21 005516 22 005516 23 105516 23 905516 24 005516 31 005516 32 005516 33 005516 34 005516 41 005516 42 005516 43 005516 44 005516 91 005516 92 005516 93 005516 94 00ex 5803 00 90ex 5905 00 70

 

 

37 a)

Od katerih: razen nebeljenih ali beljenih

5516 12 005516 13 005516 14 005516 22 005516 23 105516 23 905516 24 005516 32 005516 33 005516 34 005516 42 005516 43 005516 44 005516 92 005516 93 005516 94 00ex 5803 00 90ex 5905 00 70

 

 

38 A

Pleteni ali kvačkani sintetični materiali za zavese, vključno z mrežastim blagom za zavese

6005 31 106005 32 106005 33 106005 34 106006 31 106006 32 106006 33 106006 34 10

 

 

38 B

Mrežaste zavese, razen pletenih ali kvačkanih

ex 6303 91 00ex 6303 92 90ex 6303 99 90

 

 

40

Tkane zavese (vključno draperije, notranje platnene navojnice, volani za zavese in posteljo ter drugi izdelki za notranjo opremo), razen pletenih ali kvačkanih, iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken

ex 6303 91 00ex 6303 92 90ex 6303 99 906304 19 10ex 6304 19 906304 92 00ex 6304 93 00ex 6304 99 00

 

 

41

Preja iz sintetičnega filamenta (neskončna), nepripravljena za prodajo na drobno, razen neteksturirane enojne preje, brez zavojev ali do vključno 50 zavojev na meter

5401 10 125401 10 145401 10 165401 10 185402 11 005402 19 005402 20 005402 31 005402 32 005402 33 005402 34 005402 39 00ex 5402 44 005402 48 005402 49 005402 51 005402 52 005402 59 105402 59 905402 61 005402 62 005402 69 105402 69 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

 

 

42

Preja iz neskončnih umetnih ali sintetičnih vlaken, nepripravljena za prodajo na drobno

5401 20 10

Preja iz umetnih vlaken; preja iz umetnih filamentov, nepripravljena za prodajo na drobno, razen enojne preje iz viskoznega rajona, brez zavojev ali do vključno 250 zavojev na meter in enojna neteksturirana preja iz celuloznega acetata

5403 10 005403 31 00ex 5403 32 00ex 5403 33 005403 39 005403 41 005403 42 005403 49 00ex 5604 90 10

 

 

43

Preja iz umetnih ali sintetičnih filamentov, preja iz rezanih umetnih vlaken, bombažna preja, pripravljena za prodajo na drobno

5204 20 005207 10 005207 90 005401 10 905401 20 905406 00 005508 20 905511 30 00

 

 

46

Mikana ali česana ovčja ali jagnječja volna ali druga fina živalska dlaka

5105 10 005105 21 005105 29 005105 31 005105 39 00

 

 

47

Preja iz mikane ovčje ali jagnječje volne (volnena preja) ali iz mikane fine živalske dlake, nepripravljena za prodajo na drobno

5106 10 105106 10 905106 20 105106 20 915106 20 995108 10 105108 10 90

 

 

48

Preja iz česane ovčje ali jagnječje volne (česana preja) ali iz česane fine živalske dlake, nepripravljena za prodajo na drobno

5107 10 105107 10 905107 20 105107 20 305107 20 515107 20 595107 20 915107 20 995108 20 105108 20 90

 

 

49

Preja iz ovčje ali jagnječje volne ali iz česane fine živalske dlake, pripravljena za prodajo na drobno

5109 10 105109 10 905109 90 00

 

 

50

Tkanine iz ovčje ali jagnječje volne ali iz fine živalske dlake

5111 11 005111 19 105111 19 905111 20 005111 30 105111 30 305111 30 905111 90 105111 90 915111 90 935111 90 995112 11 005112 19 105112 19 905112 20 005112 30 105112 30 305112 30 905112 90 105112 90 915112 90 935112 90 99

 

 

51

Bombaž, mikan ali česan

5203 00 00

 

 

53

Bombažna gaza

5803 00 10

 

 

54

Umetna vlakna, rezana, vključno z odpadki, mikana, česana ali drugače pripravljena za predenje

5507 00 00

 

 

55

Sintetična vlakna, rezana, vključno z odpadki, mikana, česana ali drugače pripravljena za predenje

5506 10 005506 20 005506 30 005506 90 00

 

 

56

Preja iz rezanih sintetičnih vlaken (vključno z odpadki), pripravljena za prodajo na drobno

5508 10 905511 10 005511 20 00

 

 

58

Preproge, talna prekrivala in predposteljniki, vozlani (dokončani ali nedokončani)

5701 10 105701 10 905701 90 105701 90 90

 

 

59

Preproge in druga tekstilna talna prekrivala, razen preprog iz kategorije 58

5702 10 005702 31 105702 31 805702 32 105702 32 90ex 5702 39 005702 41 105702 41 905702 42 105702 42 90ex 5702 49 005702 50 105702 50 315702 50 39ex 5702 50 905702 91 005702 92 105702 92 90ex 5702 99 005703 10 005703 20 125703 20 185703 20 925703 20 985703 30 125703 30 185703 30 825703 30 885703 90 205703 90 805704 10 005704 90 005705 00 105705 00 30ex 5705 00 90

 

 

60

Ročno tkane tapiserije tipov Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais in podobne ter ročno izdelane tapiserije (npr. z majhnim in križnim vbodom), izdelane v obliki panelov in podobno

5805 00 00

 

 

61

Ozke tkanine in ozki materiali (bolduk), ki so sestavljeni samo iz osnove, katere niti so med seboj zlepljene, razen nalepk in podobnih izdelkov iz kategorije 62 Elastični materiali in pozamenterija iz elastičnih materialov (razen pletenih ali kvačkanih), narejeni iz tekstilnih materialov, sestavljenih iz gumijastih niti

ex 5806 10 005806 20 005806 31 005806 32 105806 32 905806 39 005806 40 00

 

 

62

Ženiljska preja (vključno kosmičena ženiljska preja), ovita preja (razen metalizirane preje in ovite preje iz konjske žime)

5606 00 915606 00 99

Til in drug mrežast material, razen tkanega, pletenega ali kvačkanega, ročno ali strojno izdelane čipke v metraži, trakovih ali motivih

5804 10 105804 10 905804 21 105804 21 905804 29 105804 29 905804 30 00

Etikete, značke in podobni izdelki iz tekstilnih materialov, nevezeni, v metraži, trakovih ali razrezani v določene oblike ali velikosti, tkani

5807 10 105807 10 90

Pletenice in okrasna pozamenterija v metraži; rese, pomponi in podobni izdelki

5808 10 005808 90 00

Vezenina v metraži, trakovih ali motivih

5810 10 105810 10 905810 91 105810 91 905810 92 105810 92 905810 99 105810 99 90

 

 

63

Pleteni ali kvačkani materiali iz sintetičnih vlaken, ki po masi vsebujejo 5 % ali več elastomerne preje, in pleteni ali kvačkani materiali, ki po masi vsebujejo 5 % ali več gumenih niti

5906 91 00ex 6002 40 006002 90 00ex 6004 10 006004 90 00

Čipka rašel in materiali z dolgolasasto površino iz sintetičnih vlaken

ex 6001 10 006003 30 106005 31 506005 32 506005 33 506005 34 50

 

 

65

Pleteni ali kvačkani materiali, razen tistih iz kategorij 38 A in 63, iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken

5606 00 10ex 6001 10 006001 21 006001 22 00ex 6001 29 006001 91 006001 92 00ex 6001 99 00ex 6002 40 006003 10 006003 20 006003 30 906003 40 00ex 6004 10 006005 90 106005 21 006005 22 006005 23 006005 24 006005 31 906005 32 906005 33 906005 34 906005 41 006005 42 006005 43 006005 44 006006 10 006006 21 006006 22 006006 23 006006 24 006006 31 906006 32 906006 33 906006 34 906006 41 006006 42 006006 43 006006 44 00

 

 

66

Potovalne odeje in odeje, razen pletenih ali kvačkanih, iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken

6301 10 006301 20 906301 30 90ex 6301 40 90ex 6301 90 90

 

 

SKUPINA III B

10

Rokavice, palčniki in rokavice brez prstov, pletene ali kvačkane

6111 90 116111 20 106111 30 10ex 6111 90 906116 10 206116 10 806116 91 006116 92 006116 93 006116 99 00

17 parov

59

67

Pleteni ali kvačkani oblačilni dodatki, razen tistih za dojenčke; gospodinjsko perilo vseh vrst, pleteno ali kvačkano; zavese (vključno draperije) in notranje platnene navojnice; volani za zavese ali posteljo in drugi izdelki za notranjo opremo, pleteni ali kvačkani; pletene ali kvačkane odeje in potovalne odeje, drugi pleteni ali kvačkani izdelki, vključno z deli oblačil ali oblačilnih dodatkov

5807 90 906113 00 106117 10 006117 80 106117 80 806117 90 006301 20 106301 30 106301 40 106301 90 106302 10 006302 40 00ex 6302 60 006303 12 006303 19 006304 11 006304 91 00ex 6305 20 006305 32 11ex 6305 32 906305 33 10ex 6305 39 00ex 6305 90 006307 10 106307 90 10

 

 

67 a)

Od katerih: vrečke in vreče za pakiranje blaga, izdelane iz polietilenskih ali polipropilenskih trakov

6305 32 116305 33 10

 

 

69

Ženske in dekliške kombineže in spodnja krila, pletena ali kvačkana

6108 11 006108 19 00

7,8

128

70

Hlačne nogavice in nogavice iz sintetičnih vlaken, številke enojne preje manj kot 67 deciteksov (6,7 teksa)

ex 6115 10 906115 21 006115 30 19

Ženske dolge nogavice iz sintetičnih vlaken

ex 6115 10 906115 96 91

30,4 parov

33

72

Kopalke iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken

6112 31 106112 31 906112 39 106112 39 906112 41 106112 41 906112 49 106112 49 906211 11 006211 12 00

9,7

103

74

Ženski ali dekliški pleteni ali kvačkani kostimi in kompleti, iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken, razen smučarskih oblek

6104 13 006104 19 20ex 6104 19 906104 22 006104 23 006104 29 10ex 6104 29 90

1,54

650

75

Moške ali deške pletene ali kvačkane obleke in kompleti iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken, razen smučarskih oblek

6103 10 106103 10 906103 22 006103 23 006103 29 00

0,80

1 250

84

Šali, ogrinjala, rute, naglavne rute, tančice in podobni izdelki, razen pletenih ali kvačkanih, iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken

6214 20 006214 30 006214 40 00ex 6214 90 00

 

 

85

Metuljčki in kravate, razen pletenih ali kvačkanih, iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken

6215 20 006215 90 00

17,9

56

86

Stezniki, pasovi za steznike, pasovi za nogavice, oporniki, naramnice, podveze in podobni izdelki ter njihovi deli, vključno s pletenimi ali kvačkanimi

6212 20 006212 30 006212 90 00

8,8

114

87

Rokavice, palčniki in rokavice brez prstov, razen pletenih ali kvačkanih

ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 906216 00 00

 

 

88

Nogavice, kratke nogavice in nogavičke, razen pletenih ali kvačkanih; drugi oblačilni dodatki, deli oblačil ali oblačilnih dodatkov, razen tistih za dojenčke in razen pletenih ali kvačkanih

ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 906217 10 006217 90 00

 

 

90

Dvonitne vrvi, vrvje, konopci in kabli iz sintetičnih vlaken, prepleteni ali ne

5607 41 005607 49 115607 49 195607 49 905607 50 115607 50 195607 50 305607 50 90

 

 

91

Šotori

6306 22 006306 29 00

 

 

93

Vrečke in vreče za pakiranje blaga iz tkanin, razen izdelanih iz polietilenskih ali polipropilenskih trakov

ex 6305 20 00ex 6305 32 90ex 6305 39 00

 

 

94

Vata iz tekstilnih materialov in izdelki iz vate; tekstilna vlakna, dolga do vključno 5 mm (kosmiči), tekstilni prah in nopki – vlaknati vozlički

5601 10 105601 10 905601 21 105601 21 905601 22 105601 22 905601 29 005601 30 00

 

 

95

Klobučevina in izdelki iz klobučevine, vključno z impregnirano ali prevlečeno, razen talnih prekrival

5602 10 195602 10 31ex 5602 10 385602 10 905602 21 00ex 5602 29 005602 90 00ex 5807 90 10ex 5905 00 706210 10 106307 90 91

 

 

96

Netkan tekstil in izdelki iz takšnega tekstila, vključno z impregniranim, prevlečenim, prekritim ali laminiranim

5603 11 105603 11 905603 12 105603 12 905603 13 105603 13 905603 14 105603 14 905603 91 105603 91 905603 92 105603 92 905603 93 105603 93 905603 94 105603 94 90ex 5807 90 10ex 5905 00 706210 10 90ex 6301 40 90ex 6301 90 906302 22 106302 32 106302 53 106302 93 106303 92 106303 99 10ex 6304 19 90ex 6304 93 00ex 6304 99 00ex 6305 32 90ex 6305 39 006307 10 30ex 6307 90 99

 

 

97

Mreže in mrežasti izdelki iz dvonitnih vrvi, vrvja, motvozov ali konopcev ter zgotovljene ribiške mreže iz preje, dvonitnih vrvi, vrvja, motvozov ali konopcev

5608 11 205608 11 805608 19 115608 19 195608 19 305608 19 905608 90 00

 

 

98

Drugi izdelki iz preje, dvonitnih vrvi, vrvja, motvozov, kablov ali konopcev, razen tekstilnih materialov, izdelkov iz takšnih materialov in izdelkov iz kategorije 97

5609 00 005905 00 10

 

 

99

Tekstilni materiali, prevlečeni z lepilom ali škrobnimi snovmi, ki se uporabljajo za zunanjo vezavo knjig in podobne namene; tkanine za kopiranje; pripravljeno slikarsko platno; toge tkanine (buckram) in podobni tekstilni materiali, ki se uporabljajo za izdelavo klobukov

5901 10 005901 90 00

Linolej, vključno rezan v oblike; talna prekrivala na tekstilni podlagi, premazani, prevlečeni ali prekriti, vključno z razrezanimi v oblike

5904 10 005904 90 00

Gumirani tekstilni materiali, razen pletenih ali kvačkanih in razen tistih za pnevmatike

5906 10 005906 99 105906 99 90

Tekstilni materiali, drugače impregnirani ali premazani; platna, slikana za odrske kulise, tkanine za ateljeje, razen tistih iz kategorije 100

5907 00 00

 

 

100

Tekstilni materiali, impregnirani, premazani, prevlečeni ali laminirani s pripravki iz celuloznih derivatov ali drugih plastičnih materialov

5903 10 105903 10 905903 20 105903 20 905903 90 105903 90 915903 90 99

 

 

101

Dvonitne vrvi, vrvje, motvozi, konopci in kabli, pleteni ali ne, razen iz sintetičnih vlaken

ex 5607 90 90

 

 

109

Ponjave, jadra, platnene strehe in zunanje platnene navojnice (tende)

6306 12 006306 19 006306 30 00

 

 

110

Tkane napihljive blazine

6306 40 00

 

 

111

Tkani izdelki za taborjenje, razen napihljivih blazin in šotorov

6306 91 006306 99 00

 

 

112

Drugi tkani gotovi tekstilni izdelki, razen tistih iz kategorij 113 in 114

6307 20 00ex 6307 90 99

 

 

113

Krpe za tla, posodo in prah, razen pletenih ali kvačkanih

6307 10 90

 

 

114

Tkanine in izdelki za tehnične namene

5902 10 105902 10 905902 20 105902 20 905902 90 105902 90 905908 00 005909 00 105909 00 905910 00 005911 10 00ex 5911 20 005911 31 115911 31 195911 31 905911 32 105911 32 905911 40 005911 90 105911 90 90

 

 

SKUPINA IV

115

Lanena preja ali preja iz ramije

5306 10 105306 10 305306 10 505306 10 905306 20 105306 20 905308 90 125308 90 19

 

 

117

Tkanine iz lanu ali ramije

5309 11 105309 11 905309 19 005309 21 005309 29 005311 00 10ex 5803 00 905905 00 30

 

 

118

Namizno perilo, toaletno perilo in kuhinjsko perilo iz lanu ali ramije, razen pletenega ali kvačkanega

6302 29 106302 39 206302 59 10ex 6302 59 906302 99 10ex 6302 99 90

 

 

120

Zavese (vključno draperije), notranje platnene navojnice, volani za zavese ali posteljo in drugi izdelki za notranjo opremo, razen pletenih ali kvačkanih, iz lanu ali ramije

ex 6303 99 906304 19 30ex 6304 99 00

 

 

121

Dvonitne vrvi, vrvje, motvozi, konopci in kabli, pleteni ali ne, iz lanu ali ramije

ex 5607 90 90

 

 

122

Vrečke in vreče za pakiranje blaga, rabljene, iz lanu, razen pletenih ali kvačkanih

ex 6305 90 00

 

 

123

Tkanine z lasasto površino in ženiljske tkanine iz lanu ali ramije, razen ozkih tkanin

5801 90 10ex 5801 90 90

Šali, ogrinjala, rute, naglavne rute, tančice in podobni izdelki, iz lanu ali ramije, razen pletenih ali kvačkanih

ex 6214 90 00

 

 

SKUPINA V

124

Rezana sintetična vlakna

5501 10 005501 20 005501 30 005501 40 005501 90 005503 11 005503 19 005503 20 005503 30 005503 40 005503 90 005505 10 105505 10 305505 10 505505 10 705505 10 90

 

 

125 A

Preja iz sintetičnih filamentov (neskončna), nepripravljena za prodajo na drobno, razen preje iz kategorije 41

ex 5402 44 005402 45 005402 46 005402 47 00

 

 

125 B

Monofilament, trak (umetna slama in podobno) ter imitacije katguta, iz sintetičnih tekstilnih materialov

5404 11 005404 12 005404 19 005404 90 105404 90 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

 

 

126

Rezana umetna vlakna

5502 00 105502 00 405502 00 805504 10 005504 90 005505 20 00

 

 

127 A

Preja iz umetnih filamentov (neskončna), nepripravljena za prodajo na drobno, razen preje iz kategorije 42

ex 5403 31 00ex 5403 32 00ex 5403 33 00

 

 

127 B

Monofilament, trak (umetna slama in podobno) ter imitacije katguta, iz umetnih tekstilnih materialov

5405 00 00ex 5604 90 90

 

 

128

Groba živalska dlaka, mikana ali česana

5105 40 00

 

 

129

Preja iz grobe živalske dlake ali konjske žime

5110 00 00

 

 

130 A

Svilena preja, razen preje, spredene iz svilenih odpadkov

5004 00 105004 00 905006 00 10

 

 

130 B

Svilena preja, razen tiste iz kategorije 130 A; svileni katgut

5005 00 105005 00 905006 00 90ex 5604 90 90

 

 

131

Preja iz drugih rastlinskih tekstilnih vlaken

5308 90 90

 

 

132

Papirnata preja

5308 90 50

 

 

133

Preja iz prave konoplje

5308 20 105308 20 90

 

 

134

Metalizirana preja

5605 00 00

 

 

135

Tkanine iz grobe živalske dlake ali konjske žime

5113 00 00

 

 

136

Tkanine iz svile ali svilenih odpadkov

5007 10 005007 20 115007 20 195007 20 215007 20 315007 20 395007 20 415007 20 515007 20 595007 20 615007 20 695007 20 715007 90 105007 90 305007 90 505007 90 905803 00 30ex 5905 00 90ex 5911 20 00

 

 

137

Tkanine z lasasto površino in ženiljske tkanine ter ozke tkanine iz svile ali svilenih odpadkov

ex 5801 90 90ex 5806 10 00

 

 

138

Tkanine iz papirne preje in druga tekstilna vlakna, razen iz ramije

5311 00 90ex 5905 00 90

 

 

139

Tkanine iz kovinskih niti ali metalizirane preje

5809 00 00

 

 

140

Pletene ali kvačkane tkanine iz tekstilnih materialov, razen volne ali fine živalske dlake, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken

ex 6001 10 00ex 6001 29 00ex 6001 99 006003 90 006005 90 906006 90 00

 

 

141

Potovalne odeje in odeje iz tekstilnih materialov, razen volne ali fine živalske dlake, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken

ex 6301 90 90

 

 

142

Preproge in druga tekstilna talna prekrivala iz sisala, drugih vlaken iz rodu agave ali manilske konoplje

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00ex 5705 00 90

 

 

144

Klobučevina iz grobe živalske dlake

ex 5602 10 38ex 5602 29 00

 

 

145

Dvonitne vrvi, vrvje, motvozi, kabli in konopci, pleteni ali ne, iz abake (manilska konoplja) ali prave konoplje

ex 5607 90 20ex 5607 90 90

 

 

146 A

Dvonitne vrvi za povezovanje ali strojno pakiranje za kmetijske stroje iz sisala ali drugih vlaken iz rodu agave

ex 5607 21 00

 

 

146 B

Dvonitne vrvi, vrvje, motvozi, konopci in kabli iz sisala ali drugih vlaken iz rodu agave, razen izdelkov iz kategorije 146 A

ex 5607 21 005607 29 00

 

 

146 C

Dvonitne vrvi, vrvje, motvozi, konopci in kabli, vključno prepleteni, iz jute ali drugih tekstilnih ličnatih vlaken iz tarifne številke 5303

ex 5607 90 20

 

 

147

Svileni odpadki (vključno zapredki, neprimerni za odvijanje), odpadki preje in razvlaknjeni tekstilni materiali, razen nemikanih ali nečesanih

ex 5003 00 00

 

 

148 A

Preja iz jute ali drugih tekstilnih ličnatih vlaken iz tarifne številke 5303

5307 10 005307 20 00

 

 

148 B

Preja iz kokosovega vlakna

5308 10 00

 

 

149

Tkanine iz jute ali drugih tekstilnih ličnatih vlaken, širine več kot 150 cm

5310 10 90ex 5310 90 00

 

 

150

Tkanine iz jute ali drugih tekstilnih ličnatih vlaken, širine do vključno 150 cm; vrečke in vreče za pakiranje blaga, iz jute ali drugih tekstilnih ličnatih vlaken, razen rabljenih

5310 10 10ex 5310 90 005905 00 506305 10 90

 

 

151 A

Talna prekrivala iz kokosovih vlaken

5702 20 00

 

 

151 B

Preproge in druga tekstilna talna prekrivala iz jute ali drugih tekstilnih ličnatih vlaken, razen taftanih ali kosmičenih

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00

 

 

152

Iglana klobučevina iz jute ali drugih tekstilnih ličnatih vlaken, ki ni impregnirana ali prevlečena, razen talnih prekrival

5602 10 11

 

 

153

Rabljene vrečke in vreče za pakiranje blaga, iz jute ali drugih tekstilnih ličnatih vlaken iz tarifne številke 5303

6305 10 10

 

 

154

Zapredki sviloprejk, primerni za odvijanje

5001 00 00

Surova svila (nepredena)

5002 00 00

Svileni odpadki (vključno zapredki, neprimerni za odvijanje), odpadki preje in razvlaknjeni tekstilni materiali, nemikani ali nečesani

ex 5003 00 00

Volna, nemikana ali nečesana

5101 11 005101 19 005101 21 005101 29 005101 30 00

Fina ali groba živalska dlaka, nemikana ali nečesana

5102 11 005102 19 105102 19 305102 19 405102 19 905102 20 00

Odpadki volne ali fine ali grobe živalske dlake, vključno z odpadki preje, toda brez razvlaknjenih tekstilnih materialov

5103 10 105103 10 905103 20 005103 30 00

Razvlaknjeni tekstilni materiali iz volne ali fine ali grobe živalske dlake

5104 00 00

Lan, surov ali predelan, toda nepreden; laneno predivo in odpadki (vključno z odpadki preje in razvlaknjenimi tekstilnimi surovinami)

5301 10 005301 21 005301 29 005301 30 00

Ramija in druga rastlinska tekstilna vlakna, surova ali predelana, toda nepredena: predivo, izčeski in odpadki, razen kokosovih vlaken in abake

5305 00 00

Bombaž, nemikan in nečesan

5201 00 105201 00 90

Bombažni odpadki (vključno z odpadki preje in razvlaknjenimi tekstilnimi surovinami)

5202 10 005202 91 005202 99 00

Prava konoplja (cannabis sativa L.), surova ali predelana, toda nepredena: predivo in odpadki prave konoplje (vključno z odpadki preje in razvlaknjenimi tekstilnimi surovinami)

5302 10 005302 90 00

Abaka (manilska konoplja ali Musa textilis Nee), surova ali predelana, toda nepredena: predivo in odpadki abake (vključno z odpadki preje in razvlaknjenimi tekstilnimi surovinami)

5305 00 00

Juta ali druga tekstilna ličnata vlakna (ne vključuje lanu, konoplje in ramije), surova ali predelana, toda nepredena; predivo in odpadki jute ali drugih tekstilnih ličnatih vlaken (vključno z odpadki preje in razvlaknjenimi tekstilnimi surovinami)

5303 10 005303 90 00

Druga rastlinska tekstilna vlakna, surova ali predelana, toda nepredena: predivo in odpadki takšnih vlaken (vključno z odpadki preje in razvlaknjenimi tekstilnimi surovinami)

5305 00 00

 

 

156

Ženske ali dekliške bluze in puloverji, pleteni ali kvačkani, iz svile ali svilenih odpadkov

6106 90 30ex 6110 90 90

 

 

157

Oblačila, pletena ali kvačkana, razen tistih iz kategorij 1 do 123 in 156

ex 6101 90 20ex 6101 90 806102 90 106102 90 90ex 6103 39 00ex 6103 49 00ex 6104 19 90ex 6104 29 90ex 6104 39 006104 49 00ex 6104 69 006105 90 906106 90 506106 90 90ex 6107 99 00ex 6108 99 006109 90 906110 90 10ex 6110 90 90ex 6111 90 90ex 6114 90 00

 

 

159

Obleke, bluze in srajčne bluze, razen pletenih ali kvačkanih, iz svile ali svilenih odpadkov

6204 49 106206 10 00

Šali, ogrinjala, rute, naglavne rute, tančice in podobni izdelki, razen pletenih ali kvačkanih, iz svile ali svilenih odpadkov

6214 10 00

Metuljčki in kravate iz svile ali svilenih odpadkov

6215 10 00

 

 

160

Robci iz svile ali svilenih odpadkov

ex 6213 90 00

 

 

161

Oblačila, razen pletenih ali kvačkanih in razen tistih iz kategorij 1 do 123 in kategorije 159

6201 19 006201 99 006202 19 006202 99 006203 19 906203 29 906203 39 906203 49 906204 19 906204 29 906204 39 906204 49 906204 59 906204 69 906205 90 10ex 6205 90 806206 90 106206 90 90ex 6211 20 00ex 6211 39 006211 49 00

 

 

PRILOGA I A

Kategorija

Poimenovanje

Oznaka KN 2009

Preglednica enakovrednosti

kosov/kg

g/kos

(1)

(2)

(3)

(4)

163 (2)

Gaza in izdelki iz gaze, pripravljeni v oblikah ali pakiranjih za prodajo na drobno

3005 90 31

 

 

PRILOGA I B

1.

Ta priloga zajema tekstilne surovine (kategoriji 128 in 154) in tekstilne izdelke, razen tistih iz volne in fine živalske dlake, bombaža in umetnih ali sintetičnih vlaken, kot tudi iz umetnih ali sintetičnih vlaken ter filamentov in preje iz kategorij 124, 125A, 125B, 126, 127A in 127B.

2.

Brez poseganja v pravila za razlaganje kombinirane nomenklature se šteje, da je besedilo poimenovanja blaga le okvirno, ker so izdelki v vsaki kategoriji v tej prilogi določeni z oznako KN. Če je pred oznako KN navedeno ‚ex‘, so izdelki, zajeti v posamezni kategoriji, opredeljeni z obsegom oznake KN in z obsegom ustreznega poimenovanja.

3.

Oblačila, ki niso prepoznavna kot oblačila za moške ali dečke ali oblačila za ženske ali deklice, so uvrščena skupaj s slednjimi.

4.

Če je uporabljen izraz ‚oblačila za dojenčke‘, to zajema oblačila do vključno trgovske velikosti 86.

Kategorija

Poimenovanje

Oznaka KN 2009

Preglednica enakovrednosti

kosov/kg

g/kos

(1)

(2)

(3)

(4)

SKUPINA I

ex 20

Posteljno perilo, razen pletenega ali kvačkanega

ex 6302 29 90ex 6302 39 90

 

 

ex 32

Tkanine z lasasto površino in ženiljske tkanine ter taftane tkanine

ex 5802 20 00ex 5802 30 00

 

 

ex 39

Namizno perilo, toaletno in kuhinjsko perilo, razen pletenega ali kvačkanega in razen tistega iz kategorije 118

ex 6302 59 90ex 6302 99 90

 

 

SKUPINA II

ex 12

Hlačne nogavice, nogavice, kratke nogavice, nogavice do gležnjev, nogavičke in podobno, pletene ali kvačkane, razen za dojenčke

ex 6115 10 90ex 6115 29 00ex 6115 30 90ex 6115 99 00

24,3

41

ex 13

Moške ali deške spodnjice in spodnjice brez hlačnic, ženske ali dekliške spodnjice in spodnjice brez hlačnic, pletene ali kvačkane

ex 6107 19 00ex 6108 29 00ex 6212 10 10

17

59

ex 14

Moški ali deški tkani plašči, dežni plašči in drugi plašči, pelerine

ex 6210 20 00

0,72

1 389

ex 15

Ženski ali dekliški tkani površniki, dežni plašči in drugi plašči, pelerine, jopiči in suknjiči, razen park

ex 6210 30 00

0,84

1 190

ex 18

Moške ali deške spodnje majice brez rokavov in druge majice, spodnjice, spodnjice brez hlačnic, spalne srajce, pižame, kopalni plašči, jutranje halje in podobni izdelki, razen pletenih ali kvačkanih

ex 6207 19 00ex 6207 29 00ex 6207 99 90

Ženske ali dekliške spodnje majice brez rokavov in druge majice, kombineže, spodnja krila, spodnjice brez hlačnic, spodnje hlačke, spalne srajce, pižame, negližeji, kopalni plašči, jutranje halje in podobni izdelki, razen pletenih ali kvačkanih

ex 6208 19 00ex 6208 29 00ex 6208 99 00ex 6212 10 10

 

 

ex 19

Robci, razen tistih iz svile ali svilenih odpadkov

ex 6213 90 00

59

17

ex 24

Moške ali deške spalne srajce, pižame, kopalni plašči, jutranje halje in podobni izdelki, pleteni ali kvačkani

ex 6107 29 00

Ženske ali dekliške spalne srajce, pižame, negližeji, kopalni plašči, jutranje halje in podobni izdelki, pleteni ali kvačkani

ex 6108 39 00

3,9

257

ex 27

Ženska ali dekliška krila, vključno s hlačnimi krili

ex 6104 59 00

2,6

385

ex 28

Hlače, hlače z naprsnikom in naramnicami (pumparice) in kratke hlače (razen kopalk), pletene ali kvačkane

ex 6103 49 00ex 6104 69 00

1,61

620

ex 31

Modrčki, tkani, pleteni ali kvačkani

ex 6212 10 10ex 6212 10 90

18,2

55

ex 68

Oblačila in oblačilni dodatki za dojenčke, razen rokavic, palčnikov in rokavic brez prstov za dojenčke iz kategorij ex 10 in ex 87, in dolge nogavice, kratke nogavice in nogavičke za dojenčke, razen pletenih ali kvačkanih, iz kategorije ex 88

ex 6209 90 90

 

 

ex 73

Trenirke iz pletene ali kvačkane tkanine

ex 6112 19 00

1,67

600

ex 78

Tkana oblačila iz materialov iz tarifne številke 5903, 5906 in 5907, razen oblačil iz kategorij ex 14 in ex 15

ex 6210 40 00ex 6210 50 00

 

 

ex 83

Oblačila iz pletenih ali kvačkanih materialov iz tarifne številke 5903 in 5907 ter smučarske obleke, pletene ali kvačkane

ex 6112 20 00ex 6113 00 90

 

 

SKUPINA III A

ex 38 B

Mrežaste zavese, razen pletenih ali kvačkanih

ex 6303 99 90

 

 

ex 40

Tkane zavese (vključno draperije, notranje platnene navojnice, volani za zavese in posteljo ter drugi izdelki za notranjo opremo), razen pletenih ali kvačkanih

ex 6303 99 90ex 6304 19 90ex 6304 99 00

 

 

ex 58

Preproge, talna prekrivala in predposteljniki, vozlani (dokončani ali nedokončani)

ex 5701 90 10ex 5701 90 90

 

 

ex 59

Preproge in druga tekstilna talna prekrivala, razen preprog iz kategorij ex 58, 142 in 151B

ex 5702 10 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00ex 5703 90 20ex 5703 90 80ex 5704 10 00ex 5704 90 00ex 5705 00 90

 

 

ex 60

Ročno tkane tapiserije tipov Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais in podobne ter ročno izdelane tapiserije (npr. z majhnim in križnim vbodom), izdelane v obliki panelov in podobno

ex 5805 00 00

 

 

ex 61

Ozke tkanine in ozki materiali (bolduk), ki so sestavljeni samo iz osnove, katere niti so med seboj zlepljene, razen nalepk in podobnih izdelkov iz kategorije ex 62 in kategorije 137 Elastični materiali in pozamenterija iz elastičnih materialov (razen pletenih ali kvačkanih), narejeni iz tekstilnih materialov, sestavljenih iz gumijastih niti

ex 5806 10 00ex 5806 20 00ex 5806 39 00ex 5806 40 00

 

 

ex 62

Ženiljska preja (vključno kosmičena ženiljska preja), ovita preja (razen metalizirane preje in ovite preje iz konjske žime)

ex 5606 00 91ex 5606 00 99

Til in drug mrežast material, razen tkanega, pletenega ali kvačkanega, ročno ali strojno izdelane čipke v metraži, trakovih ali motivih

ex 5804 10 10ex 5804 10 90ex 5804 29 10ex 5804 29 90ex 5804 30 00

Etikete, značke in podobni izdelki iz tekstilnih materialov, nevezeni, v metraži, trakovih ali razrezani v določene oblike ali velikosti, tkani

ex 5807 10 10ex 5807 10 90

Pletenice in okrasna pozamenterija v metraži; rese, pomponi in podobni izdelki

ex 5808 10 00ex 5808 90 00

Vezenina v metraži, trakovih ali motivih

ex 5810 10 10ex 5810 10 90ex 5810 99 10ex 5810 99 90

 

 

ex 63

Pleteni ali kvačkani materiali iz sintetičnih vlaken, ki po masi vsebujejo 5 % ali več elastomerne preje, in pleteni ali kvačkani materiali, ki po masi vsebujejo 5 % ali več gumenih niti

ex 5906 91 00ex 6002 40 00ex 6002 90 00ex 6004 10 00ex 6004 90 00

 

 

ex 65

Pleteni ali kvačkani materiali, razen tistih iz kategorije ex 63

ex 5606 00 10ex 6002 40 00ex 6004 10 00

 

 

ex 66

Odeje, vključno potovalne, razen pletenih ali kvačkanih

ex 6301 10 00

 

 

SKUPINA III B

ex 10

Rokavice, palčniki in rokavice brez prstov, pletene ali kvačkane

ex 6116 10 20ex 6116 10 80ex 6116 99 00

17 parov

59

ex 67

Pleteni ali kvačkani oblačilni dodatki, razen tistih za dojenčke; gospodinjsko perilo vseh vrst, pleteno ali kvačkano; zavese (vključno draperije) in notranje platnene navojnice; volani za zavese ali posteljo in drugi izdelki za notranjo opremo, pleteni ali kvačkani; pletene ali kvačkane odeje in potovalne odeje, drugi pleteni ali kvačkani izdelki, vključno z deli oblačil ali oblačilnih dodatkov

ex 5807 90 90ex 6113 00 10ex 6117 10 00ex 6117 80 10ex 6117 80 80ex 6117 90 00ex 6301 90 10ex 6302 10 00ex 6302 40 00ex 6303 19 00ex 6304 11 00ex 6304 91 00ex 6307 10 10ex 6307 90 10

 

 

ex 69

Ženske in dekliške kombineže in spodnja krila, pletena ali kvačkana

ex 6108 19 00

7,8

128

ex 72

Kopalke

ex 6112 39 10ex 6112 39 90ex 6112 49 10ex 6112 49 90ex 6211 11 00ex 6211 12 00

9,7

103

ex 75

Moške ali deške pletene ali kvačkane obleke in kompleti

ex 6103 10 90ex 6103 29 00

0,80

1 250

ex 85

Metuljčki in kravate, razen pletenih ali kvačkanih in razen tistih iz kategorije 159

ex 6215 90 00

17,9

56

ex 86

Stezniki, pasovi za steznike, pasovi za nogavice, oporniki, naramnice, podveze in podobni izdelki ter njihovi deli, vključno s pletenimi ali kvačkanimi

ex 6212 20 00ex 6212 30 00ex 6212 90 00

8,8

114

ex 87

Rokavice, palčniki in rokavice brez prstov, razen pletenih ali kvačkanih

ex 6209 90 90ex 6216 00 00

 

 

ex 88

Nogavice, kratke nogavice in nogavičke, razen pletenih ali kvačkanih; drugi oblačilni dodatki, deli oblačil ali oblačilnih dodatkov, razen tistih za dojenčke in razen pletenih ali kvačkanih

ex 6209 90 90ex 6217 10 00ex 6217 90 00

 

 

ex 91

Šotori

ex 6306 29 00

 

 

ex 94

Vata iz tekstilnih materialov in izdelki iz vate; tekstilna vlakna, dolga do vključno 5 mm (kosmiči), tekstilni prah in nopki – vlaknati vozlički

ex 5601 10 90ex 5601 29 00ex 5601 30 00

 

 

ex 95

Klobučevina in izdelki iz klobučevine, vključno z impregnirano ali prevlečeno, razen talnih prekrival

ex 5602 10 19ex 5602 10 38ex 5602 10 90ex 5602 29 00ex 5602 90 00ex 5807 90 10ex 6210 10 10ex 6307 90 91

 

 

ex 97

Mreže in mrežasti izdelki iz dvonitnih vrvi, vrvja, motvozov ali konopcev ter zgotovljene ribiške mreže iz preje, dvonitnih vrvi, vrvja, motvozov ali konopcev

ex 5608 90 00

 

 

ex 98

Drugi izdelki iz preje, dvonitnih vrvi, vrvja, motvozov, kablov ali konopcev, razen tekstilnih materialov, izdelkov iz takšnih materialov in izdelkov iz kategorije 97

ex 5609 00 00ex 5905 00 10

 

 

ex 99

Tekstilni materiali, prevlečeni z lepilom ali škrobnimi snovmi, ki se uporabljajo za zunanjo vezavo knjig in podobne namene; tkanine za kopiranje; pripravljeno slikarsko platno; toge tkanine (buckram) in podobni tekstilni materiali, ki se uporabljajo za izdelavo klobukov

ex 5901 10 00ex 5901 90 00

Linolej, vključno rezan v oblike; talna prekrivala na tekstilni podlagi, premazani, prevlečeni ali prekriti, vključno z razrezanimi v oblike

ex 5904 10 00ex 5904 90 00

Gumirani tekstilni materiali, razen pletenih ali kvačkanih in razen tistih za pnevmatike

ex 5906 10 00ex 5906 99 10ex 5906 99 90

Tekstilni materiali, drugače impregnirani ali premazani; platna, slikana za odrske kulise, tkanine za ateljeje, razen tistih iz kategorije ex 100

ex 5907 00 00

 

 

ex 100

Tekstilni materiali, impregnirani, premazani, prevlečeni ali laminirani s pripravki iz celuloznih derivatov ali drugih plastičnih materialov

ex 5903 10 10ex 5903 10 90ex 5903 20 10ex 5903 20 90ex 5903 90 10ex 5903 90 91ex 5903 90 99

 

 

ex 109

Ponjave, jadra, platnene strehe in zunanje platnene navojnice (tende)

ex 6306 19 00ex 6306 30 00

 

 

ex 110

Tkane napihljive blazine

ex 6306 40 00

 

 

ex 111

Tkani izdelki za taborjenje, razen napihljivih blazin in šotorov

ex 6306 99 00

 

 

ex 112

Drugi tkani gotovi tekstilni izdelki, razen tistih iz kategorij ex 113 in ex 114

ex 6307 20 00ex 6307 90 99

 

 

ex 113

Krpe za tla, posodo in prah, razen pletenih ali kvačkanih

ex 6307 10 90

 

 

ex 114

Tkanine in izdelki za tehnične namene, razen tistih iz kategorije 136

ex 5908 00 00ex 5909 00 90ex 5910 00 00ex 5911 10 00ex 5911 31 19ex 5911 31 90ex 5911 32 10ex 5911 32 90ex 5911 40 00ex 5911 90 10ex 5911 90 90

 

 

SKUPINA IV

115

Lanena preja ali preja iz ramije

5306 10 105306 10 305306 10 505306 10 905306 20 105306 20 905308 90 125308 90 19

 

 

117

Tkanine iz lanu ali ramije

5309 11 105309 11 905309 19 005309 21 005309 29 005311 00 10ex 5803 00 905905 00 30

 

 

118

Namizno perilo, toaletno perilo in kuhinjsko perilo iz lanu ali ramije, razen pletenega ali kvačkanega

6302 29 106302 39 206302 59 10ex 6302 59 906302 99 10ex 6302 99 90

 

 

120

Zavese (vključno draperije), notranje platnene navojnice, volani za zavese ali posteljo in drugi izdelki za notranjo opremo, razen pletenih ali kvačkanih, iz lanu ali ramije

ex 6303 99 906304 19 30ex 6304 99 00

 

 

121

Dvonitne vrvi, vrvje, motvozi, konopci in kabli, pleteni ali ne, iz lanu ali ramije

ex 5607 90 90

 

 

122

Vrečke in vreče za pakiranje blaga, rabljene, iz lanu, razen pletenih ali kvačkanih

ex 6305 90 00

 

 

123

Tkanine z lasasto površino in ženiljske tkanine iz lanu ali ramije, razen ozkih tkanin

5801 90 10ex 5801 90 90

 

 

 

Šali, ogrinjala, rute, naglavne rute, tančice in podobni izdelki, iz lanu ali ramije, razen pletenih ali kvačkanih

ex 6214 90 00

 

 

SKUPINA V

124

Rezana sintetična vlakna

5501 10 005501 20 005501 30 005501 40 005501 90 005503 11 005503 19 005503 20 005503 30 005503 40 005503 90 005505 10 105505 10 305505 10 505505 10 705505 10 90

 

 

125 A

Preja iz sintetičnih filamentov (neskončna), nepripravljena za prodajo na drobno

ex 5402 44 005402 45 005402 46 005402 47 00

 

 

125 B

Monofilament, trak (umetna slama in podobno) ter imitacije katguta, iz sintetičnih tekstilnih materialov

5404 11 005404 12 005404 19 005404 90 105404 90 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

 

 

126

Rezana umetna vlakna

5502 00 105502 00 405502 00 805504 10 005504 90 005505 20 00

 

 

127 A

Preja iz umetnih filamentov (neskončna), nepripravljena za prodajo na drobno, enojna preja iz viskoznega rajona brez zavojev ali do vključno 250 zavojev na meter in enojna neteksturirana preja iz celuloznega acetata

ex 5403 31 00ex 5403 32 00ex 5403 33 00

 

 

127 B

Monofilament, trak (umetna slama in podobno) ter imitacije katguta, iz umetnih tekstilnih materialov

5405 00 00ex 5604 90 90

 

 

128

Groba živalska dlaka, mikana ali česana

5105 40 00

 

 

129

Preja iz grobe živalske dlake ali konjske žime

5110 00 00

 

 

130 A

Svilena preja, razen preje, spredene iz svilenih odpadkov

5004 00 105004 00 905006 00 10

 

 

130 B

Svilena preja, razen tiste iz kategorije 130 A; svileni katgut

5005 00 105005 00 905006 00 90ex 5604 90 90

 

 

131

Preja iz drugih rastlinskih tekstilnih vlaken

5308 90 90

 

 

132

Papirnata preja

5308 90 50

 

 

133

Preja iz prave konoplje

5308 20 105308 20 90

 

 

134

Metalizirana preja

5605 00 00

 

 

135

Tkanine iz grobe živalske dlake ali konjske žime

5113 00 00

 

 

136 A

Tkanine iz svile ali svilenih odpadkov, razen nebeljenih, degumiranih ali beljenih

5007 20 19ex 5007 20 31ex 5007 20 39ex 5007 20 415007 20 595007 20 615007 20 695007 20 715007 90 305007 90 505007 90 90

 

 

136 B

Tkanine iz svile ali svilenih odpadkov, razen tistih iz kategorije 136 A

ex 5007 10 005007 20 115007 20 21ex 5007 20 31ex 5007 20 39ex 5007 20 415007 20 515007 90 105803 00 30ex 5905 00 90ex 5911 20 00

 

 

137

Tkanine z lasasto površino in ženiljske tkanine ter ozke tkanine iz svile ali svilenih odpadkov

ex 5801 90 90ex 5806 10 00

 

 

138

Tkanine iz papirne preje in druga tekstilna vlakna, razen iz ramije

5311 00 90ex 5905 00 90

 

 

139

Tkanine iz kovinskih niti ali metalizirane preje

5809 00 00

 

 

140

Pletene ali kvačkane tkanine iz tekstilnih materialov, razen volne ali fine živalske dlake, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken

ex 6001 10 00ex 6001 29 00ex 6001 99 006003 90 006005 90 906006 90 00

 

 

141

Potovalne odeje in odeje iz tekstilnih materialov, razen volne ali fine živalske dlake, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken

ex 6301 90 90

 

 

142

Preproge in druga tekstilna talna prekrivala iz sisala, drugih vlaken iz rodu agave ali manilske konoplje

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00ex 5705 00 90

 

 

144

Klobučevina iz grobe živalske dlake

ex 5602 10 38ex 5602 29 00

 

 

145

Dvonitne vrvi, vrvje, motvozi, kabli in konopci, pleteni ali ne, iz abake (manilska konoplja) ali prave konoplje

ex 5607 90 20ex 5607 90 90

 

 

146 A

Dvonitne vrvi za povezovanje ali strojno pakiranje za kmetijske stroje iz sisala ali drugih vlaken iz rodu agave

ex 5607 21 00

 

 

146 B

Dvonitne vrvi, vrvje, motvozi, konopci in kabli iz sisala ali drugih vlaken iz rodu agave, razen izdelkov iz kategorije 146 A

ex 5607 21 005607 29 00

 

 

146 C

Dvonitne vrvi, vrvje, motvozi, konopci in kabli, vključno prepleteni, iz jute ali drugih tekstilnih ličnatih vlaken iz tarifne številke 5303

ex 5607 90 20

 

 

147

Svileni odpadki (vključno zapredki, neprimerni za odvijanje), odpadki preje in razvlaknjeni tekstilni materiali, razen nemikanih ali nečesanih

ex 5003 00 00

 

 

148 A

Preja iz jute ali drugih tekstilnih ličnatih vlaken iz tarifne številke 5303

5307 10 005307 20 00

 

 

148 B

Preja iz kokosovega vlakna

5308 10 00

 

 

149

Tkanine iz jute ali drugih tekstilnih ličnatih vlaken, širine več kot 150 cm

5310 10 90ex 5310 90 00

 

 

150

Tkanine iz jute ali drugih tekstilnih ličnatih vlaken, širine do vključno 150 cm; vrečke in vreče za pakiranje blaga, iz jute ali drugih tekstilnih ličnatih vlaken, razen rabljenih

5310 10 10ex 5310 90 005905 00 506305 10 90

 

 

151 A

Talna prekrivala iz kokosovih vlaken

5702 20 00

 

 

151 B

Preproge in druga tekstilna talna prekrivala iz jute ali drugih tekstilnih ličnatih vlaken, razen taftanih ali kosmičenih

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00

 

 

152

Iglana klobučevina iz jute ali drugih tekstilnih ličnatih vlaken, ki ni impregnirana ali prevlečena, razen talnih prekrival

5602 10 11

 

 

153

Rabljene vrečke in vreče za pakiranje blaga, iz jute ali drugih tekstilnih ličnatih vlaken iz tarifne številke 5303

6305 10 10

 

 

154

Zapredki sviloprejk, primerni za odvijanje

5001 00 00

Surova svila (nepredena)

5002 00 00

Svileni odpadki (vključno zapredki, neprimerni za odvijanje), odpadki preje in razvlaknjeni tekstilni materiali, nemikani ali nečesani

ex 5003 00 00

Volna, nemikana ali nečesana

5101 11 005101 19 005101 21 005101 29 005101 30 00

Fina ali groba živalska dlaka, nemikana ali nečesana

5102 11 005102 19 105102 19 305102 19 405102 19 905102 20 00

Odpadki volne ali fine ali grobe živalske dlake, vključno z odpadki preje, toda brez razvlaknjenih tekstilnih materialov

5103 10 105103 10 905103 20 005103 30 00

Razvlaknjeni tekstilni materiali iz volne ali fine ali grobe živalske dlake

5104 00 00

Lan, surov ali predelan, toda nepreden; laneno predivo in odpadki (vključno z odpadki preje in razvlaknjenimi tekstilnimi surovinami)

5301 10 005301 21 005301 29 005301 30 00

Ramija in druga rastlinska tekstilna vlakna, surova ali predelana, toda nepredena: predivo, izčeski in odpadki, razen kokosovih vlaken in abake

5305 00 00

Bombaž, nemikan in nečesan

5201 00 105201 00 90

Bombažni odpadki (vključno z odpadki preje in razvlaknjenimi tekstilnimi surovinami)

5202 10 005202 91 005202 99 00

Prava konoplja (cannabis sativa), surova ali predelana, toda nepredena: predivo in odpadki prave konoplje (vključno z odpadki preje in razvlaknjenimi tekstilnimi surovinami)

5302 10 005302 90 00

Abaka (Manilska konoplja ali Musa textilis Nee), surova ali predelana, toda nepredena: predivo in odpadki abake (vključno z odpadki preje in razvlaknjenimi tekstilnimi surovinami)

5305 00 00

Juta ali druga tekstilna ličnata vlakna (ne vključuje lanu, konoplje in ramije), surova ali predelana, toda nepredena; predivo in odpadki jute ali drugih tekstilnih ličnatih vlaken (vključno z odpadki preje in razvlaknjenimi tekstilnimi surovinami)

5303 10 005303 90 00

Druga rastlinska tekstilna vlakna, surova ali predelana, toda nepredena: predivo in odpadki takšnih vlaken (vključno z odpadki preje in razvlaknjenimi tekstilnimi surovinami)

5305 00 00

 

 

156

Ženske ali dekliške bluze in puloverji, pleteni ali kvačkani, iz svile ali svilenih odpadkov

6106 90 30ex 6110 90 90

 

 

157

Pletena ali kvačkana oblačila, razen oblačil iz kategorij ex 10, ex 12, ex 13, ex 24, ex 27, ex 28, ex 67, ex 69, ex 72, ex 73, ex 75, ex 83 in 156

ex 6101 90 20ex 6101 90 806102 90 106102 90 90ex 6103 39 00ex 6103 49 00ex 6104 19 90ex 6104 29 90ex 6104 39 006104 49 00ex 6104 69 006105 90 906106 90 506106 90 90ex 6107 99 00ex 6108 99 006109 90 906110 90 10ex 6110 90 90ex 6111 90 90ex 6114 90 00

 

 

159

Obleke, bluze in srajčne bluze, razen pletenih ali kvačkanih, iz svile ali svilenih odpadkov

6204 49 106206 10 00

Šali, ogrinjala, rute, naglavne rute, tančice in podobni izdelki, razen pletenih ali kvačkanih, iz svile ali svilenih odpadkov

6214 10 00

Metuljčki in kravate iz svile ali svilenih odpadkov

6215 10 00

 

 

160

Robci iz svile ali svilenih odpadkov

ex 6213 90 00

 

 

161

Oblačila, razen pletenih ali kvačkanih in razen tistih iz kategorij ex 14, ex 15, ex 18, ex 31, ex 68, ex 72, ex 78, ex 86, ex 87, ex 88 in 159

6201 19 006201 99 006202 19 006202 99 006203 19 906203 29 906203 39 906203 49 906204 19 906204 29 906204 39 906204 49 906204 59 906204 69 906205 90 10ex 6205 90 806206 90 106206 90 90ex 6211 20 00ex 6211 39 006211 49 00

 

 

(2)

Priloga II se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA II

DRŽAVE IZVOZNICE IZ ČLENA 1

Belorusija

Rusija

Srbija

Uzbekistan“

(3)

Priloga III se spremeni:

a)

Člen 28(6) se nadomesti z naslednjim:

„6.   To številko sestavljajo naslednji elementi:

dve črki, ki označujeta državo izvoznico:

Belorusija = BY

Srbija = RS

Uzbekistan = UZ

dve črki, ki označujeta namembno državo članico ali skupino takšnih držav članic:

AT = Avstrija

BG = Bolgarija

BL = Beneluks

CY = Ciper

CZ = Češka

DE = Nemčija

DK = Danska

EE = Estonija

GR = Grčija

ES = Španija

FI = Finska

FR = Francija

GB = Združeno kraljestvo

HU = Madžarska

IE = Irska

IT = Italija

LT = Litva

LV = Latvija

MT = Malta

PL = Poljska

PT = Portugalska

RO = Romunija

SE = Švedska

SI = Slovenija

SK = Slovaška

enomestno število, ki označuje kvotno leto ali leto, v primeru izdelkov iz preglednice A te priloge, v katerem je bil izvoz evidentiran, pri čemer to število ustreza zadnji številki zadevnega leta, npr. ‚8‘ za leto 2008 in ‚9‘ za leto 2009,

dvomestna številka, ki označuje urad v državi izvoznici, ki je listino izdal,

petmestno število, ki teče zaporedno od 00001 do 99999 in je dodeljeno namembni državi članici.“

b)

Preglednica A se nadomesti z naslednjim:

„Države in kategorije, za katere velja sistem dvojnega preverjanja

Tretja država

Skupina

Kategorija

enota

Uzbekistan

I A

1

tone

3

tone

I B

4

1 000 kosov

5

1 000 kosov

6

1 000 kosov

7

1 000 kosov

8

1 000 kosov

II B

26

1 000 kosov“

c)

Preglednica B se črta.

(4)

Priloga V se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA V

KOLIČINSKE OMEJITVE SKUPNOSTI

za leto 2009

BELORUSIJA

Kategorija

Enota

Kvota od 1. januarja 2009

Skupina IA

1

tone

1 586

2

tone

6 643

3

tone

242

Skupina IB

4

T kosov

1 839

5

T kosov

1 105

6

T kosov

1 705

7

T kosov

1 377

8

T kosov

1 160

Skupina IIA

20

tone

329

22

tone

524

Skupina IIB

15

T kosov

1 726

21

T kosov

930

24

T kosov

844

26/27

T kosov

1 117

29

T kosov

468

73

T kosov

329

Skupina IIIB

67

tone

359

Skupina IV

115

tone

420

117

tone

2 312

118

tone

471

T kosov: tisoč kosov“

(5)

V Prilogi VII se preglednica nadomesti z naslednjim:

‘Preglednica

Količinske omejitve skupnosti za izdelke, ponovno uvožene s posli pasivnega oplemenitenja

za leto 2009

BELORUSIJA

Kategorija

enota

od 1. januarja 2009

Skupina IB

4

1 000 kosov

6 610

5

1 000 kosov

9 215

6

1 000 kosov

12 290

7

1 000 kosov

9 225

8

1 000 kosov

3 140

Skupina IIB

15

1 000 kosov

5 387

21

1 000 kosov

3 584

24

1 000 kosov

922

26/27

1 000 kosov

4 492

29

1 000 kosov

1 820

73

1 000 kosov

6 979’

(6)

Preglednice v Prilogi VIII se nadomestijo z naslednjim:

„1.

DRŽAVA

2.

Vnaprejšnja izraba

3.

Prenos

4.

Prenosi iz kat. 1 v kateg. člena 2 in 3

5.

2 in 3 Prenosi med kateg

6.

Prenosi med kat. 4, 5, 6, 7, 8

7.

Prenosi iz skupin I, II, III v skupine II, III, IV

8.

Največje povišanje v kateri koli kategoriji

9.

Dodatni pogoji

Belorusija

5 %

7 %

4 %

4 %

4 %

5 %

13,5 %

V zvezi s stolpcem 7 so prenosi mogoči tudi iz skupine V in v njo. Za kategorije iz skupine I je omejitev v stolpcu 8 13 %.

Srbija

5 %

10 %

12 %

12 %

12 %

12 %

17 %

V zvezi s stolpcem 7 so prenosi mogoči iz katere koli kategorije v skupinah I, II in III v skupini II in III.“


(1)  Opomba: Zajete so samo kategorije od 1 do 114, z izjemo Belorusije, Ruske federacije, Uzbekistana in Srbije, za katere so zajete kategorije od 1 do 161.

(2)  Uporablja se samo za uvoz iz Kitajske.