15.12.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 328/83


Popravek Uredbe Komisije (ES) št. 1205/2008 z dne 3. decembra 2008 o izvajanju Direktive 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede metapodatkov

( Uradni list Evropske unije L 326 z dne 4. decembra 2008 )

1.

Na strani 12 se črta podnaslov „(Besedilo velja za EGP)“.

2.

Stran 20, Priloga, del D, oddelek 1.3:

besedilo:

„Storitve v zvezi s prostorskimi podatki (services)“,

se glasi:

„Storitev v zvezi s prostorskimi podatki (service)“.