24.10.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 281/35


Popravek Odločbe Komisije 2008/97/ES z dne 30. januarja 2008 o spremembi Odločbe 93/52/EGS glede razglasitve nekaterih upravnih regij Italije kot prostih bruceloze (B. melitensis) in Odločbe 2003/467/ES glede razglasitve, da so nekatere upravne regije v Italiji uradno proste goveje tuberkuloze in goveje bruceloze ter da so nekatere upravne regije na Poljskem proste enzootske goveje levkoze

( Uradni list Evropske unije L 32 z dne 6. februarja 2008 )

Priloga I k Odločbi 2008/97/ES:

besedilo:

„V Prilogi II k Odločbi 93/52/EGS se drugi odstavek, ki zadeva Italijo, nadomesti z naslednjim:

‘V Italiji:

dežela Abruci: pokrajina Pescara,

dežela Furlanija-Julijska krajina,

dežela Lacij: pokrajini Latina, Rim,

…’ “

se glasi:

„V Prilogi II k Odločbi 93/52/EGS se drugi odstavek, ki zadeva Italijo, nadomesti z naslednjim:

‘V Italiji:

dežela Abruci: pokrajina Pescara,

dežela Furlanija-Julijska krajina,

dežela Lacij: pokrajine Latina, Rieti, Rim, Viterbo,

…’ “.