7.11.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 289/62


Popravek Uredbe Komisije (ES) št. 1222/2007 z dne 18. oktobra 2007 o določitvi reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za jajčni albumin in o spremembah Uredbe (ES) št. 1484/95

( Uradni list Evropske unije L 275 z dne 19. oktobra 2007 )

Tabela v Prilogi na strani 31, tretji stolpec „Reprezentativna cena“ za tarifno oznako KN 0207 14 10:

besedilo:

„214,1“

se glasi:

„241,1“.