20.10.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 277/33


Popravek Uredbe Komisije (ES) št. 1222/2007 z dne 18. oktobra 2007 o določitvi reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za jajčni albumin in o spremembah Uredbe (ES) št. 1484/95

( Uradni list Evropske unije L 275 z dne 19. oktobra 2007 )

Stran 31, tabela Priloge, tretja vrstica „Reprezentativna cena“ pri tarifni oznaki KN 0207 14 10:

besedilo:

„214,1“

se glasi:

„241,1“.