1.3.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 63/17


DIREKTIVA KOMISIJE 2007/9/ES

z dne 20. februarja 2007

o spremembi prilog k Direktivi Sveta 90/642/EGS glede mejnih vrednosti ostankov aldikarba

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/642/EGS z dne 27. novembra 1990 o določitvi najvišjih dovoljenih vrednosti ostankov pesticidov v in na nekaterih proizvodih kmetijskega izvora, vključno s sadjem in zelenjavo (1), ter zlasti člena 7 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Pri žitu in živilih rastlinskega izvora, vključno s sadjem in zelenjavo, vrednosti ostankov odražajo uporabo najmanjših količin pesticidov, potrebnih za učinkovito varstvo rastlin, uporabljenih na tak način, da je vsebnost ostankov najmanjša možna in toksikološko sprejemljiva, ob upoštevanju zlasti varstva okolja in predvidenega vnosa s hrano pri potrošnikih. Mejne vrednosti ostankov (maximum residue levels – MRL) Skupnosti pomenijo zgornjo mejo vsebnosti takšnih ostankov, za katere se lahko pričakuje, da bodo ugotovljeni v živilih, kadar je upoštevana dobra kmetijska praksa.

(2)

MRL za pesticide se nenehno pregledujejo in spreminjajo, da se upoštevajo nove informacije in podatki. MRL so določene na spodnji meji analitskega določanja, kadar registrirana uporaba fitofarmacevtskih sredstev nima za posledico zaznavnih količin ostankov v ali na živilu, ali kadar ni registriranih uporab, ali kadar uporabe, ki so jih države članice registrirale, niso podprte s potrebnimi podatki, ali kadar uporabe v tretjih državah, zaradi katerih pride do ostankov v ali na živilih, ki lahko gredo v promet na trgu Skupnosti, niso bile podprte s potrebnimi podatki.

(3)

Država članica je Komisijo obvestila o svoji želji po revidiranju nacionalnih MRL v skladu s členom 8 Direktive 90/642/EGS v smislu skrbi glede vnosa s strani potrošnikov. Komisiji so bili predloženi predlogi za spremembo MRL Skupnosti.

(4)

Doživljenjska in kratkodobna izpostavljenost potrošnikov pesticidom iz te direktive z uživanjem živil je bila ponovno ocenjena in ovrednotena v skladu s postopki in praksami Skupnosti ob upoštevanju smernic, ki jih je objavila Svetovna zdravstvena organizacija (2). Za preprečevanje nesprejemljive izpostavljenosti potrošnikov je zato primerno določiti nove MRL.

(5)

Morebitna akutna izpostavljenost potrošnikov navedenim pesticidom prek živil, ki lahko vsebujejo ostanke, je bila ocenjena in ovrednotena v skladu s postopki in prakso Skupnosti, ob upoštevanju smernic, ki jih je objavila Svetovna zdravstvena organizacija. Ugotovljeno je, da prisotnost ostankov pesticidov na ali pod novimi MRL ne bo imela akutnih toksičnih učinkov.

(6)

Skupnost se je prek Svetovne trgovinske organizacije posvetovala s svojimi trgovinskimi partnerji glede novih MRL in upoštevala njihove pripombe glede teh vrednosti.

(7)

EFSA (3) je v tej direktivi na zahtevo Komisije predložila mnenje o tveganju glede MRL aldikarba.

(8)

Zato je treba priloge k Direktivi 90/642/ES ustrezno spremeniti.

(9)

Ukrepi, določeni s to direktivo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Del A Priloge II k Direktivi 90/642/EGS se spremeni v skladu s Prilogo k tej direktivi.

Člen 2

Države članice najpozneje 1. septembra 2007 sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo. Komisiji nemudoma predložijo besedila navedenih predpisov ter korelacijsko tabelo med navedenimi predpisi in to direktivo.

Države članice uporabljajo navedene predpise od 2. septembra 2007.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

Države članice Komisiji predložijo besedila temeljnih določb nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 20. februarja 2007

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 350, 14.12.1990, str. 71. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2006/92/ES (UL L 311, 10.11.2006, str. 31).

(2)  Smernice za napoved vnosa ostankov pesticidov s hrano (pregledane), ki jih je pripravil GEMS/Program za prehrano v sodelovanju z Odborom Codex za ostanke pesticidov, ki jih je objavila Svetovna zdravstvena organizacija leta 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

(3)  The EFSA Journal (2006) 409, str. 1–23.


PRILOGA

V delu A Priloge II k Direktivi 90/642/EGS se vrstice za aldikarb nadomestijo z naslednjim:

Ostanki pesticidov in mejne vrednosti ostankov (mg/kg)

Skupine in primeri posameznih živil, za katere se uporabljajo MRL

Aldikarb (vsota aldikarba, njegovega sulfoksida in njegovega sulfona, izražena kot aldikarb)

„1.

Sadje, presno, sušeno ali nekuhano, konzervirano z zamrzovanjem, brez dodanega sladkorja; lupinarji

0,02 (1)

(i)

CITRUSI

 

Grenivke

 

Limone

 

Limete

 

Mandarine (vključno s klementinami in podobnimi hibridi)

 

Pomaranče

 

Pomelo

 

Drugo

 

(ii)

LUPINARJI (oluščeni ali neoluščeni)

 

Mandeljni

 

Brazilski orehi

 

Indijski orehi

 

Kostanj

 

Kokosovi orehi

 

Lešniki

 

Makadamija

 

Pekani

 

Pinjole

 

Pistacije

 

Orehi

 

Drugo

 

(iii)

PEČKATO SADJE

 

Jabolka

 

Hruške

 

Kutine

 

Drugo

 

(iv)

KOŠČIČASTO SADJE

 

Marelice

 

Češnje

 

Breskve (vključno z nektarinami in podobnimi hibridi)

 

Slive

 

Drugo

 

(v)

JAGODIČJE IN DROBNO SADJE

 

(a)

Namizno in vinsko grozdje

 

Namizno grozdje

 

Vinsko grozdje

 

(b)

Jagode (razen gozdnih)

 

(c)

Rozgasto sadje (razen gozdnega)

 

Robide

 

Ostrožnice

 

Loganove robide

 

Maline

 

Drugo

 

(d)

Drugo drobno sadje in jagodičje (razen gozdnega)

 

Borovnice

 

Brusnice

 

Ribez (rdeči, črni in beli)

 

Kosmulje

 

Drugo

 

(e)

Gozdno jagodičevje in sadje

 

(vi)

MEŠANO SADJE

 

Avokado

 

Banane

 

Dateljni

 

Fige

 

Kivi

 

Kumkvat

 

Liči

 

Mango

 

Olive (namizne)

 

Olive (za olje)

 

Papaja

 

Pasijonka

 

Ananas

 

Granatno jabolko

 

Drugo

 

2.

Zelenjava, sveža ali nekuhana, zamrznjena ali sušena

 

(i)

ZELENJAVA – KORENOVKE IN GOMOLJNICE

0,02 (1)

Rdeča pesa

 

Korenje

 

Kasava (manioka)

 

Gomoljna zelena

 

Hren

 

Topinambur

 

Pastinak

 

Peteršilj – koren

 

Redkev

 

Beli koren

 

Sladki krompir

 

Podzemna koleraba

 

Repa

 

Jam

 

Drugo

 

(ii)

ZELENJAVA – ČEBULNICE

0,05

Česen

 

Čebula

 

Šalotka

 

Spomladanska čebula

 

Drugo

 

(iii)

ZELENJAVA – PLODOVKE

0,02 (1)

(a)

Razhudnikovke

 

Paradižnik

 

Paprika

 

Jajčevec

 

Bamija

 

Drugo

 

(b)

Bučnice z užitno lupino

 

Kumare

 

Kumarice za vlaganje

 

Bučke

 

Drugo

 

(c)

Bučnice z neužitno lupino

 

Melone

 

Buče

 

Lubenice

 

Drugo

 

(d)

Sladka koruza

 

(iv)

KAPUSNICE

0,02 (1)

(a)

Cvetoče kapusnice

 

Brokoli

 

Cvetača

 

Drugo

 

(b)

Glavnate kapusnice

 

Brstični ohrovt

 

Glavnato zelje

 

Drugo

 

(c)

Listnate kapusnice

 

Kitajski kapus

 

Listni ohrovt

 

Drugo

 

(d)

Kolerabica

 

(v)

LISTNA ZELENJAVA IN SVEŽA ZELIŠČA

0,02 (1)

(a)

Solata in podobno

 

Kreša

 

Motovilec

 

Solata

 

Endivija (eskarijolka)

 

Rukola

 

Listi in stebla kapusnic

 

Drugo

 

(b)

Špinača in podobno

 

Špinača

 

Blitva

 

Drugo

 

(c)

Vodna kreša

 

(d)

Vitlof

 

(e)

Zelišča

 

Prava krebuljica

 

Drobnjak

 

Peteršilj

 

Listi zelene

 

Drugo

 

(vi)

STROČNICE (presne)

0,02 (1)

Fižol (s stroki)

 

Fižol v zrnju (brez strokov)

 

Grah (s stroki)

 

Grah (brez strokov)

 

Drugo

 

(vii)

STEBELNA ZELENJAVA (presna)

0,02 (1)

Špargelj

 

Kardij

 

Belušna zelena

 

Koromač

 

Artičoke

 

Por

 

Rabarbara

 

Drugo

 

(viii)

GOBE

0,02 (1)

(a)

Gojene gobe

 

(b)

Gozdne gobe

 

3.

Stročnice

0,02 (1)

Fižol

 

Leča

 

Grah

 

Volčji bob

 

Drugo

 

4.

Seme oljnic

0,05 (1)

Laneno seme

 

Zemeljski oreški

 

Makovo seme

 

Sezamovo seme

 

Sončnično seme

 

Seme oljne ogrščice

 

Soja

 

Gorčično seme

 

Bombažno seme

 

Konoplja

 

Drugo

 

5.

Krompir

0,02 (1)

Zgodnji krompir

 

Pozni krompir

 

6.

Čaj (listi in stebla, sušeni, fermentirani ali drugače obdelani, Camellia sinensis)

0,05 (1)

7.

Hmelj (sušen), vključno s hmeljnim granulatom in nekoncentriranim prahom

0,05 (1)


(1)  Označuje spodnjo mejo analitskega določanja.“