21.12.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 337/127


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 20. decembra 2007

o spremembi Dodatka B k Prilogi XII k Aktu o pristopu iz leta 2003 glede nekaterih obratov v sektorju mesa na Poljskem

(notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 6490)

(Besedilo velja za EGP)

(2007/864/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Akta o pristopu Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške ter zlasti odstavka (e) pododdelka I(1) oddelka B poglavja 6 Priloge XII k Aktu,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Poljski so bila odobrena prehodna obdobja za nekatere obrate iz Dodatka B (1) k Prilogi XII k Aktu o pristopu iz leta 2003. Rok za možnost odobritve prehodnih obdobij za obrate za predelavo mesa na Poljskem se izteče 31. decembra 2007.

(2)

Dodatek B k Prilogi XII k Aktu o pristopu iz leta 2003 je bil spremenjen z odločbami Komisije 2004/458/ES (2), 2004/471/ES (3), 2004/474/ES (4), 2005/271/ES (5), 2005/591/ES (6), 2005/854/ES (7), 2006/14/ES (8), 2006/196/ES (9), 2006/404/ES (10), 2006/555/ES (11), 2006/935/ES (12), 2007/202/ES (13), 2007/443/ES (14) in 2007/555/ES (15).

(3)

Glede na uradno izjavo poljskega pristojnega organa so nekateri obrati v sektorju mesa zaključili postopek posodabljanja in so zdaj v celoti usklajeni z zakonodajo Skupnosti. Nekateri obrati so prenehali opravljati dejavnosti, za katere so pridobili prehodno obdobje. Navedene obrate je zato treba črtati s seznama obratov v prehodu.

(4)

Dodatek B k Prilogi XII k Aktu o pristopu iz leta 2003 je zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali je bil obveščen o ukrepih, predvidenih s to odločbo –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Obrati, navedeni v Prilogi k tej odločbi, se črtajo iz Dodatka B k Prilogi XII k Aktu o pristopu iz leta 2003.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 20. decembra 2007

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL C 227 E, 23.9.2003, str. 1392.

(2)  UL L 156, 30.4.2004, str. 52.

(3)  UL L 160, 30.4.2004, str. 56.

(4)  UL L 160, 30.4.2004, str. 74.

(5)  UL L 86, 5.4.2005, str. 13.

(6)  UL L 200, 30.7.2005, str. 96.

(7)  UL L 316, 2.12.2005, str. 17.

(8)  UL L 10, 14.1.2006, str. 66.

(9)  UL L 70, 9.3.2006, str. 80.

(10)  UL L 156, 9.6.2006, str. 16.

(11)  UL L 218, 9.8.2006, str. 17.

(12)  UL L 355, 15.12.2006, str. 105.

(13)  UL L 90, 30.3.2007, str. 86.

(14)  UL L 166, 28.6.2007, str. 24.

(15)  UL L 212, 14.8.2007, str. 3.


PRILOGA

Seznam obratov, ki se črtajo iz Dodatka B k Prilogi XII k Aktu o pristopu iz leta 2003

Seznam obratov za rdeče meso v prehodu

Št.

Št. veterinarske odobritve obrata

Imena obratov

2

02200301

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Tarczyński” Sp. z o.o.

9

06020203

Zakłady Mięsne w Biłgoraju Czesław Sobczak

11

06020208

Zakład Mięsny „Romex” Romuald Chołota

34

12100112

P.P.H.U. „KWARTET” Ubojnia Zwierząt

52

14370201

Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski S. J. Z. Motylewski – J. Zaborowski

53

14140301

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „SZYNKO-POL” Spółka z o.o.

54

14250309

Sp. z o.o. KAMAR

60

16010301

PPHU „PIM” s.j.

67

22630302

Zakład Przetwórstwa Mięsnego M. Korganowski

68

22120303

Zakład Przetwórstwa Mięsnego M. Korganowski

74

24040211

Przetwórstwo Mięsa Andrzej Kosiński

84

26610201

Zakłady Mięsne S.A. Kielce

94

30210307

ALBAN Sp. z o.o. Jerzy Kniat

98

30270206

PPH PEKTUR s.j. Jerzy Pacholski, Marek Domeński


Seznam obratov za belo meso

109

14250604

Krzyżanowscy

113

30170401

PPHEI AWRA Sp. z o.o.


Seznam obratov za rdeče meso z nizko zmogljivostjo

116

PPHU „Elbro” Furmanek spółka jawna

ul. Kościelna 6, 76-032 Mielno, oddział Siemianice,

ul. Polna 1, 76-200 Słupsk