24.10.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 305/115


Popravek Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36/ES z dne 7. septembra 2005 o priznavanju poklicnih kvalifikacij

( Uradni list Evropske unije L 255 z dne 30. septembra 2005 )

Stran 130, Priloga V.7, tabela 5.7.1, vnos za Španijo (España), stolpec „Organ, ki podeljuje dokazila o kvalifikacijah“, sedma alinea (kakor je bil spremenjen s popravkom, objavljenim v UL L 93, 4.4.2008, str. 28):

besedilo:

„—

Universidad de Santiago de Compostela, escuela técnica superior de arquitectura de La Coruña;“

se glasi:

„—

Universidad de A Coruña, escuela técnica superior de arquitectura de La Coruña;“

.