6.8.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 261/2


DIREKTIVA SVETA 2004/80/ES

z dne 29. aprila 2004

o odškodnini za žrtve kaznivih dejanj

Različica tega dokumenta v slovenskem jeziku bo objavljena v posebni izdaji Uradnega lista Evropske unije, vključno z besedili institucij in Evropske centralne banke, ki so bila sprejeta pred 1. majem 2004. Zvezki te izdaje bodo postopoma objavljeni med 1. majem in koncem leta 2004.