32004L0032Uradni list L 085 , 23/03/2004 str. 0024 - 0025


Direktiva Komisije 2004/32/ES

z dne 17. marca 2004

o spremembi Direktive 2001/32/ES glede nekaterih varovanih območij, izpostavljenih posebni nevarnosti za zdravstveno varstvo rastlin v Skupnosti

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti [1] ter zlasti prvega pododstavka člena 2(1)(h) Direktive,

ob upoštevanju zaprosila Irske, Italije, Avstrije in Švedske,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) V okviru Direktive Komisije 2001/32/ES z dne 8. maja 2001 o priznavanju varovanih območij, izpostavljenih posebni nevarnosti za zdravstveno varstvo rastlin v Skupnosti, in razveljavitvi Direktive 92/76/EGS [2] so bili Irska in nekatera območja Italije in Avstrije začasno priznani kot varovana območja glede bakterije Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. za obdobje, ki poteče 31. marca 2004.

(2) Informacije, ki sta jih predložili Irska in Avstrija na podlagi raziskav, so pokazale, da je treba začasno priznavanje varovanih območij za Irsko in Avstrijo glede bakterije Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. podaljšati za nadaljnje omejeno obdobje.

(3) Informacije, ki sta jih predložili Irska in Avstrija na podlagi sistematičnih raziskav, so pokazale, da nekatera italijanska območja ne bi smela biti več priznana kot varovana območja glede bakterije Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., medtem ko je treba druga območja priznati kot "varovana območja" glede bakterije Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. za nadaljnje omejeno obdobje.

(4) V okviru Direktive 2001/32/ES so bila nekatera območja na Švedskem priznana kot varovana območja glede virusa Beet necrotic yellow vein za obdobje, ki poteče 31. marca 2004.

(5) Informacije, ki jih je predložila Švedska na podlagi sistematičnih raziskav, so pokazale, da ta območja na Švedskem ne bi smela biti več priznana kot varovana območja glede virusa Beet necrotic yellow vein.

(6) Direktivo 2001/32/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(7) Ukrepi, predvideni s to direktivo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za zdravstveno varstvo rastlin –

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Direktiva 2001/32/ES se spremeni:

1. Člen 1 se spremeni:

(a) Drugi odstavek se nadomesti z naslednjim:

"V primeru točke (b)(2) Priloge se za Irsko, Italijo (Apulija, Emilija - Romanja: province Forli - Cesena, Parma, Piacenza in Rimini; Lombardija; Trentino - Zgornje Poadižje: avtonomne province Trento; Veneto: razen, v provinci Rovigo, občin Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arqua Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara; v provinci Padova občin Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi; v provinci Verona občin Palu, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all’Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari) in Avstrijo (Burgenland, avstrijska Koroška, Spodnja Avstrija, Tirolska (okrajna uprava Lienz), avstrijska Štajerska, Dunaj) varovana območja priznavajo do 31. marca 2006."

(b) Tretji odstavek se črta.

2. Priloga I se spremeni v skladu s Prilogo k tej direktivi.

Člen 2

1. Države članice sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 20. aprila 2004. Države članice takoj predložijo Komisiji besedilo teh določb in tabelo usklajevanja med temi določbami in to direktivo.

Države članice uporabljajo te predpise od 21. aprila 2004.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2. Države članice predložijo Komisiji besedilo temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 17. marca 2004

Za Komisijo

David Byrne

Član Komisije

[1] UL L 169, 10.7.2000, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2003/116/ES (UL L 321, 6.12.2003, str. 36).

[2] UL L 127, 9.5.2001, str. 38. Direktiva, nazadnje spremenjena z Direktivo 2003/46/ES ( UL L 138, 5.6.2003, str. 45).

--------------------------------------------------

PRILOGA

1. V točki 2 pod naslovom (b) se vpis v desnem stolpcu nadomesti z naslednjim:

"Španija, Francija (Korzika), Irska, Italija (Abruci, Apulija; Bazilikata; Kalabrija; Kampanija; Emilija - Romanja: province Forli - Cesena, Parma, Piacenza in Rimini; Furlanija - Julijska krajina; Lacij; Ligurija; Lombardija; Marche; Molise; Piemont; Sardinija; Sicilija; Trentino - Zgornje Poadižje; avtonomna provinca Trento; Toskana; Umbrija; Valle d’Aosta; Veneto: razen, v provinci Rovigo, občin Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arqua Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara; v provinci Padova občin Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi; v provinci Verona občin Palu, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all’Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), Avstrija (Burgenland, avstrijska Koroška, Spodnja Avstrija, Tirolska (okrajna uprava Lienz), avstrijska Štajerska, Dunaj), Portugalska, Finska, Združeno kraljestvo (Severna Irska, otok Man in Kanalski otoki)"

.

2. V točki 1 pod naslovom (d) se vpis v desnem stolpcu nadomesti z naslednjim:

"Danska, Francija (Bretanja), Irska, Portugalska (Azori), Finska, Združeno kraljestvo (Severna Irska)"

--------------------------------------------------