32003R0866Uradni list L 124 , 20/05/2003 str. 0019 - 0022


Uredba komisije (ES) št. 866/2003

z dne 19. maja 2003

o 18. spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o nekaterih posebnih omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam in entitetam, povezanim z Osamo bin Ladnom, mrežo Al-Kaida in talibani, ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 467/2001

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 z 27. maja 2002 o nekaterih posebnih omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam in entitetam, povezanih z Osamo bin Ladnom, mrežo Al-Kaida in talibani, ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 467/2001 o prepovedi izvoza nekaterega blaga in storitev v Afganistan, krepitvi prepovedi letov in razširitvi zamrznitve sredstev in drugih finančnih virov v zvezi z afganistanskimi talibani [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 742/2003 [2], in zlasti prve alinee člena 7(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Priloga I Uredbe (ES) št. 881/2002 navaja posameznike, skupine in entitete, ki so zajeti v zamrznitev sredstev in gospodarskih virov na podlagi navedene uredbe.

(2) 10. aprila 2003 se je Sankcijski odbor odločil spremeniti seznam posameznikov, skupin in entitet, za katere bi morala veljati zamrznitev sredstev in gospodarskih virov, in je 25. aprila 2003 opravil tehnične popravke na seznamu, zato je treba prilogo I ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske Unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. maja 2003

Za Komisijo

Christopher Patten

Član Komisije

[1] UL L 139, 29.5.2002, str. 9.

[2] UL L 106, 29.4.2003, str. 16.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 se spremeni na naslednji način:

1. Vpis

"Ali, Yusaf Ahmed, Hallbybybacken 15, 70 Spanga, Švedska, datum rojstva 20. november 1974"

pod naslovom

"Posamezniki"

se nadomesti z naslednjim:

"Ali Yusaf Ahmed (tudi Ali Galoul), Krälingegränd 33, S-16362 Spånga, Švedska; datum rojstva 20. november 1974; kraj rojstva: Garbaharey, Somalija; državljanstvo: švedsko; št. potnega lista 1041635; nacionalna identifikacijska številka: 741120-1093".

2. Vpis

"Al-Kadr, Ahmad Said (tudi Al-Kanadi, Abu Abd Al-Rahman); rojen 1.3.1948, Kairo, Egipt; naj bi bil egipčanski in kanadski državljan"

pod naslovom

"Posamezniki"

se nadomesti z naslednjim:

"Ahmad Sa'id Al-Kadr; datum rojstva: 1.3.1948; kraj rojstva: Kairo, Egipt; državljanstvo: kanadsko in naj bi bil egipčanski državljan".

3. Vpis

"AOUADI, Mohamed Ben Belgacem (tudi AOUADI, Mohamed Ben Belkacem); datum rojstva 12. november 1974; kraj rojstva Tunizija; Naslov: Via A. Masina n. 7, Milan, Italija; Codice fiscale: DAOMMD74T11Z352Z"

pod naslovom

"Posamezniki"

se nadomesti z naslednjim:

"Aoudi, Mohamed Ben Belgacem BEN ABDALLAH (tudi Aouadi, Mohamed Ben Belkacem); (a) Via A. Masina n. 7, Milan, Italija, (b) Via Dopini n. 3, Gallarati, Italija; datum rojstva 12. november 1974; kraj rojstva: Tunis, Tunizija; državljanstvo: tunizijsko; št. potnega lista L 191609, izdan dne 28. februarja 1996; nacionalna identifikacijska številka: 04643632, izdana dne 18. junija 1999; Codice fiscale: DAOMMD74T11Z352Z. Drugi podatki: materino ime je Bent Ahmed Ourida".

4. Vpis

"ESSID, Sami Ben Khemais; datum rojstva 10. februar 1968; kraj rojstva Tunizija; naslov: Via Dubini št. 3, Gallarate (VA), Italija; Codice Fiscale: SSDSBN68B10Z352F"

pod naslovom

"Posamezniki"

se nadomesti z naslednjim:

"Essid Sami Ben Khemais BEN SALAH (tudi (a) Omar El Mouhajer (b) Saber); Via Dubini št. 3, Gallarate (VA), Italija; datum rojstva: 10. februar 1968; kraj rojstva: Menzel Jemil Bizerte; Tunizija; državljanstvo: tunizijsko; št. potnega lista: K/929139, izdanega dne 14. februarja 1995; dravna identifikacijska številka: 00319547, izdana dne 8. decembra 1994; Codice Fiscale: SSDSBN68B10Z352F. Drugi podatki: materino imer je Saidani Beya".

5. Vpis

"BIN MUHAMMAD, Ayadi, Chafiq (tudi AYADI SHAFIQ, Ben Muhammad; tudi AYADI CHAFIK, Ben Muhammad; tudi AJADY, Ben Muhammad), Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Muenchen, Nemčija; 129 Park Road, London NW8, Anglija; 28 Chaussée De Lille, Moscron, Belgija; Darvingasse 1/2/58-60, Dunaj, Austrija; Tunizija; rojen 21.1.1963, Safais (Sfax), Tunizija"

pod naslovom

"Posamezniki"

se nadomesti z naslednjim:

"Ayadi Shafiq Ben Mohamed BEN MOHAMED (tudi (a) Bin Muhammad, Ayadi Chafiq (b) Ayadi Chafik, Ben Muhammad; (c) Aiadi, Ben Muhammad; (d) Aiady, Ben Muhammad (e) Ayadi Shafig Ben Mohamed (f) ben Mohamed, Ayadi Chafig (g) Aboul El Baraa, (a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Muenchen, Nemčija (b) 129 Park Road, NW8 London, Anglija; (c) 28 Chaussée De Lille, Moscron, Belgija (d) Darvingasse 1/2/58-60, Dunaj, Austrija; datum rojstva: 21. marec 1963; kraj rojstva: Sfax, Tunizija; državljanstvo: tunizijsko, bosansko, avstrijsko; št. potnega lista: E 423362, izdanega v Islamabadu dne 15. maja 1988; nacionalna identifikacijska številka: 1292931; drugi podatki: materino ime je Medina Abid; dejansko se nahaja na Irskem".

6. Vpis

"BOUCHOUCHA, Mokhtar (tudi BUSHUSHA, Mokhtar); datum rojstva 13. oktober 1969; kraj rojstva Tunizija; naslov: Via Milano n. 38, Spinadesco (CR), Italija; Codice Fiscale: BCHMHT69R13Z352T"

pod naslovom

"Posamezniki"

se nadomesti z naslednjim:

"Bouchoucha Mokhtar Ben Mohamed BEN MOKHTAR (tudi Bushusha, Mokhtar), Via Milano n. 38, Spinadesco (CR), Italija; datum rojstva: 13. oktober 1969; kraj rojstva: Tunis, Tunizija; državljanstvo: tunizijsko, št. potnega lista: K/754050, izdanega dne 26. maja 1999; nacionalna identifikacijska številka: 04756904, izdana dne 14. septembra 1987; Codice Fiscale: BCHMHT69R13Z352T. Drugi podatki: materino ime je Bannour Hedia".

7. Vpis

"CHARAABI, Tarek (aka SHARAABI, Tarek); datum rojstva 31. marec 1970; kraj rojstva Tunizija; naslov: Viale Bligny n. 42, Milan, Italija; Codice Fiscale: CHRTRK70C31Z352U"

pod naslovom

"Posamezniki"

se nadomesti z naslednjim:

"Charaabi Tarek Ben Bechir BEN AMARA (tudi (a) Sharaabi, Tarek (b) Haroun, Frank), Viale Bligny n. 42, Milan, Italija; datum rojstva: 31. marec 1970; kraj rojstva: tunis, Tunizija; št. potnega lista; L 579603, izdanega v Milanu, dne 19. novembra 1997; nacionalna identifikacijska številka: 007-99090; Codice Fiscale: CHRTRK70C31Z352U. Drugi podatki: materino ime je Charaabi Hedia".

8. Vpis

"DARKAZANLI, Mamoun, Uhenhorser Weg 34, Hamburg, 2085 Nemčija; rojen 4.8.1958, Aleppo, Sirija; št. potnega lista 1310636262 (Nemčija)"

pod naslovom

"Posamezniki"

se nadomesti z naslednjim:

"Mamoun DARKAZANLI (tudi (a) Abu Ilyas (b) Abu Ilyas Al Suri (c) Abu Luz), Uhlenhorser Weg 34, Hamburg, 22085 Nemčija; datum rojstva: 4. avgust 1958; kraj rojstva: Damask, Sirija, državljanstvo: sirsko in nemško; št. potnega lista 1310636262 (Nemčija), ki velja do 29. oktobra 2005; nacionalna identifikacijska štzevilka: nemška osebna izkaznica št. 1312072688, ki velja do 20. augusta 2011".

9. Vpis

"HIJAZI, Riad Uaka HIJAZI; Raed M.; tudi AL-HAWEN, Abu-Ahmad; tudi ALMAGHRIBI, Rashid (the Moroccan); tudi AL-AMRIKI, Abu.Ahmad (the American); tudi AL-SHAHID, Abu.Ahmad); Joranija; rojen 1968, Kalifornija, ZDA; SSN: 548-91-5411"

pod naslovom

"Posamezniki"

se nadomesti z naslednjim:

"Ri'ad (Raed) Muhammad Hasan MUHAMMAD HIJAZI (tudi (a) Hijazi, Raed M. (b) Al-Hawen, Abu Ahmad (c) Al-Shadid, Abu-Ahmad (d) Al-Maghribi, Rashid (the Moroccan) (e) Al Amriki, Abu-Ahmad (the American)); datum rojstva: 30. december 1968; kraj rojstva: Kalifornija, Združene države Amerike; državljanstvo: jordanski državljan; nacionalna identifikacijska številka: SSN: 548-91-5411 nacionalna številka 9681029476; drugi podatki: izvira iz Ramlaha; kraj prebivališča v Jordaniji – al-Shumaysani (Sheisani) (območje Amana), za zgradbami sindikatov".

10. Vpis

"Himmat, Ali Ghaleb, Via Posero 2, CH-6911 Campione d'Italia, Švica, datum rojstva 16 junij 1938; kraj rojstva: Damask, Sirija, državljan Švice in Tunizije"

pod naslovom

"Posamezniki"

se nadomesti z naslednjim:

"Ali Ghaleb HIMMAT, Via Posero 2, CH-6911 Campione d'Italia, Švica, datum rojstva: 16 junij 1938; kraj rojstva: Damask, Sirija; državljanstvo: švicarsko".

11. Vpis

"Huber, Albert Friedrich Armand (tudi Huber, Ahmed), Mettmenstetten, Švica, datum rojstva 1927"

pod naslovom

"Posamezniki"

se nadomesti z naslednjim:

"Armand Albert Friedrich HUBER (tudi Huber, Ahmed), Rossimattstrasse 33, 3074 Muri b. Bern, Švica, datum rojstva 1927; državljanstvo: švicarsko".

12. Vpis

"Zain Al-Abidin Muhahhad Husain (tudi Abu Zubaida ain Abd Al-Hadi Al-Wahab). Rojen 12.3.1971, Riyadh, Saudska Arabija. Naj bi bil saudski, palestinski in jordanski državljan. Tesni sodelavec Usame bin Ladna in oseba, ki omogoča teroristična potovanja"

pod naslovom

"Posamezniki"

se nadomesti z naslednjim:

"Zayn al-Abidin Muhammad HUSAYN (tudi (a) Abu Zubaida (b) Abd Al-Hadi Al-Wahab (c) Zain Al-Abidin Muhahad husain (d) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain (e) Abu Zubaydah (f) Tariq); datum rojstva: 12. marec1971; kraj rojstva: Riyadh, Saudska Arabija; državljanstvo: naj bi bil saudski in palestinski državljan; št. potnega lista: ima egipčanski potni list št. 484824, izdan dne 18. januarja 1984 na egipčanski amasadi v Riyadhu; drugi podatki: tesni sodelavec Usame bin Ladna in oseba, ki omogoča teroristična potovanja".

13. Vpis

"NASREDDIN, Ahmed Idris (tudi NASREDDIN, Ahmad I.; tudi NASREDDIN, Hadj Ahmed; tudi NASREDDINE, Ahmed Idriss); Corso Sempione 69, 20149 Milan, Italija; 1 via delle Scuole, 6900 Lugano, Švica; Piazzale Bianchamano, Milan, Italija; Rue de Cap Spartel, Tangiers, Maroko; datum rojstva; 22. november 1929; kraj rojstva: Adi Ugri, Etiopija, italijanska davčna številka; NSRDRS29S22Z315Y"

pod naslovom

"Posamezniki"

se nadomesti z naslednjim:

"Nasreddin Ahmed IDRIS (tudi (a) Nasreddin, Ahmad I. (b) Nasreddin, Hadj Ahmed (c) Nasreddine, Ahmed Idriss (d) Ahmed Idris Nasreddin); (a) Corso Sempione 69, 20149 Milan, Italija, (b) Piazzale Biancamano, Milan, Italija, (c); Rue de Cap Spartel, Tangiers, Maroko, (d) št. 10, Rmilat, Villa Nasreddin v Tangieru, Maroko; datum rojstva; 22. november 1929; kraj rojstva: Adi Ugri, Etiopija (sedaj Eritreja); državljanstvo: italijansko, nacionalna identifikacijska številka: italijanska osebna izkaznica št: AG 2028062 (velja do 7. septembra 2005); Št. tuje osebne izkaznice: K 5249; italijanska davčna številka; NSRDRS29S22Z315Y. Drugi podatki: Leta 1994 je g. Nasreddin zapustil svoje prebivališče v 1 via delle Scuole, 6900 Lugano, Švica in se preselil v Maroko".

14. Vpis

"Mansour, Mohamed (tudi Al-Mansour, dr. Mohamed), Ob. Heslibachstrasse 20, Kusnacht, Švica, Zurich, Švica; datum rojstva 1928, kraj rojstva Egipt ali Združeni Arabski Emirati"

pod naslovom

"Posamezniki"

se nadomesti z naslednjim:

"Mansour MOHAMED (tudi Al-Mansour, dr. Mohamed), Obere Heslibachstrasse 20, 8700 Kuesnacht, ZH (Zurich) Švica; datum rojstva: 30. avgust 1928; kraj rojstva: (a) Egipt (b) Združeni Arabski Emirati; državljanstvo: švicarsko".

15. Vpis

"Nada, Youssef (tudi Nada, Youssef M.) (tudi Nada, Youssef Mustafa), Via Arogno 32, 6911 Campione d'Italia, Italija; Via per Arogno 32, CH-6911 Campione d'Italia, Švica; Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Švica; datum rojstva 17. maj 1931 ali 17. maj 1937; kraj rojstva: Aleksandrija, Egipt, državljan Tunizije"

pod naslovom

"Posamezniki"

se nadomesti z naslednjim:

"Nada Youssef MUSTAFA (tudi (a) Nada, Youssef, (b) Nada, Youssef M.), (a) Via Arogno 32, 6911 Campione d'Italia, Italija (b) Via per Arogno 32, CH-6911 Campione d'Italia, Italija (c) Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia, Italija; datum rojstva: (a) 17. maj 1931 (b) 17. maj 1937; kraj rojstva: Aleksandrija, Egipt; nacionalna identifikacijska številka: italijanksa osebna izkaznica št. AE 1111288 (velja do 21. marca 2005)".

16. Vpis

"Abdul Rahman Yasin (tudi TAHA, Abdul Rahman S.; tudi TAHER, Abdul Rahman S.; tudi YASIN, Abdul Rahman Said; tudi YASIN, Aboud); rojen 10.4.1960, Bloomington, Indiana Združene države Amerike; SSN 156-92-9858 (Združene države Amerike); št. potnega lista 27082171 (Združene države Amerike (izdan dne 21.6.1992 v Amanu, Jordanija) ali št. potnega lista MO887925 (Irak); državljan Združenih držav Amerike"

pod naslovom

"Posamezniki"

se nadomesti z naslednjim:

"Abdul Rahman YASIN (tudi (a) Taha, Abdul Rahman S. (b) Taher, Abdul Rahman S. (c) Yasin, Abdul Rahman Said (c) Yasin, Aboud); datum rojstva: 10.april1960; kraj rojstva: Bloomington, Indiana Združene države Amerike; državljanstvo: ameriško; št. potnega lista: (a) 27082171 (Združene države Amerike (izdan dne 21.6.1992 v Amanu, Jordanija) (b) MO887925 (Irak); nacionalna identifikacijska številka: SSN 156-92-9858 (Združene države Amerike); drugi podatki: Abdul Rahman Yasin je v Iraku."

17. Vpis

"Mansour-Fattouh, Zeinab, Zurich, Švica"

pod naslovom

"Posamezniki"

se nadomesti z naslednjim:

"Mansour Fattouh ZEINAB, Obere Heslibachstrasse 20, 8700 Kuesnacht, ZH, Švica; datum rojstva: 7. maj 1933".

--------------------------------------------------