25.7.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 197/1


Obvestilo o datumu začetka veljavnosti Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko o spremembi protokolov št. 1 in št. 4 k Evro-mediteranskemu pridružitvenemu sporazumu med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Kraljevino Maroko na drugi strani

Navedeni sporazum med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko, podpisan 25. oktobra 2018 v Bruslju, je začel veljati 19. julija 2019.