21.3.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 78/1


Obvestilo o začetku veljavnosti Okvirnega sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Filipini na drugi strani

Postopek iz člena 57(1) Okvirnega sporazuma se je zaključil 26. februarja 2018, zato je Okvirni sporazum o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Filipini na drugi strani (1) začel veljati 1. marca 2018.


(1)  UL L 343, 22.12.2017, str. 3.