31.12.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 361/9


Obvestilo o datumu podpisa Protokola o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka, ki jih zagotavlja Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Madagaskar

Evropska unija in vlada Republike Madagaskar sta Protokol o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka, ki jih zagotavlja Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju, podpisali 6. decembra 2012 v Bruslju.

Protokol se na podlagi člena 15 Protokola temu ustrezno začasno uporablja od 1. januarja 2013.