19.12.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 349/2


Obvestilo o začasni uporabi Sporazuma med Evropsko unijo in vlado Ruske federacije o trgovini z deli in komponentami motornih vozil med Evropsko unijo in Rusko federacijo

Sporazum med Evropsko unijo in vlado Ruske federacije o trgovini z deli in komponentami motornih vozil med Evropsko unijo in Rusko federacijo (1), podpisan 16. decembra 2011 v Ženevi, se začasno uporablja od 22. avgusta 2012, ko je Ruska federacija pristopila k STO.


(1)  UL L 57, 29.2.2012, str. 15.