27.2.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 53/18


Informacija o začetku veljavnosti Sporazuma med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda  (1) ter Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o merilih in mehanizmih za določitev države, odgovorne za obravnavo prošnje za azil, vložene v državi članici ali v Švici  (2)

Ker so se postopki, potrebni za začetek veljavnosti Sporazuma med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda ter Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o merilih in mehanizmih za določitev države, odgovorne za obravnavo prošnje za azil, vložene v državi članici ali v Švici, – sporazuma sta bila podpisana 26. oktobra 2004 v Luxembourgu –, zaključili 1. februarja 2008, bosta oba začela veljati istočasno, tj. 1. marca 2008, v skladu s členom 14(1) oziroma 12(2) teh sporazumov.


(1)  Glej stran 52 tega Uradnega lista.

(2)  Glej stran 5 tega Uradnega lista.