21999A0710(03)Uradni list L 176 , 10/07/1999 str. 0053 - 0062


Sporazum v obliki izmenjave pisem

med Svetom Evropske unije in Republiko Islandijo ter Kraljevino Norveško o odborih, ki pomagajo Evropski komisiji pri izvajanju njenih izvršilnih pooblastil

A. Pismo Skupnosti

Spoštovani,

Svet se sklicuje na pogajanja o Sporazumu o pridružitvi Republike Islandije in Kraljevine Norveške k izvajanju, uporabi in razvoju Schengenskega pravnega reda in je pozorno upošteval predlog Islandije in Norveške, da se, v duhu njunega sodelovanja v postopku odločanja na področjih, ki jih ureja Sporazum, in z namenom, da okrepi dobro uresničevanje Sporazuma, popolno vključita v delo odborov, ki pomagajo Evropski komisiji pri izvajanju njenih izvršilnih pooblastil.

Svet ugotavlja, da bo v prihodnje, ko se bodo na področjih, ki jih ureja ta sporazum, uporabljali takšni postopki, vsekakor potrebna pridružitev Islandije in Norveške k delu omenjenih odborov, tudi zato, da se zagotovi, da se bodo postopki iz Sporazuma uporabljali za pravne akte ali ukrepe, da bi ti lahko postali zavezujoči za Islandijo in Norveško.

Zato se je Evropska skupnost pripravljena zavezati k pogajanjem, kakor hitro bo potrebno, o ustreznih dogovorih za pridružitev Islandije in Norveške k delu teh odborov.

Hvaležen bi vam bil, če mi sporočite ali vi oziroma vaša vlada soglašate z zgoraj navedenim.

Sprejmite, prosim, izraze mojega odličnega spoštovanja.

Hecho en Bruselas, el dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve.

Udfærdiget i Bruxelles den attende maj nitten hundrede og nioghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Mai neunzehnhundertneunundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Μαΐου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.

Done at Brussels on the eighteenth day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.

Fait à Bruxelles, le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.

Fatto a Bruxelles, addì diciotto maggio millenovecentonovantanove.

Gedaan te Brussel, de achttiende mei negentienhonderd negenennegentig.

Feito em Bruxelas, em dezoito de Maio de mil novecentos e noventa e nove.

Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä toukokuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.

Som skedde i Bryssel den artonde maj nittonhundranittionio.

Gjört í Brussel 18. maí 1999.

Utferdiget i Brussel, attende mai nittenhundreognittini.

Por el Consejo de la Unión EuropeaFor Rådet for Den Europæiske UnionFür den Rat der Europäischen UnionΓια το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςFor the Council of the European UnionPour le Conseil de l'Union européennePer il Consiglio dell'Unione europeaVoor de Raad van de Europese UniePelo Conselho da União EuropeiaEuroopan unionin neuvoston puolestaFör Europeiska unionens rådFyrir hönd ráðs EvrópusambandsinsFor Rådet for Den europeiske union

+++++ TIFF +++++

B. Pismo Islandije

Spoštovani,

v čast mi je, da lahko potrdim prejem vašega pisma z današnjim datumom, v katerem je zapisano:

"Svet se sklicuje na pogajanja o Sporazumu o pridružitvi Republike Islandije in Kraljevine Norveške k izvajanju, uporabi in razvoju Schengenskega pravnega reda in je pozorno upošteval predlog Islandije in Norveške, da se, v duhu njunega sodelovanja v postopku odločanja na področjih, ki jih ureja Sporazum, in z namenom, da okrepi dobro uresničevanje Sporazuma, polno vključita v delo odborov, ki pomagajo Evropski komisiji pri izvajanju njenih izvršilnih pooblastil.

Svet ugotavlja, da bo v prihodnje, ko se bodo na področjih, ki jih ureja ta sporazum, uporabljali takšni postopki, vsekakor potrebna pridružitev Islandije in Norveške k delu omenjenih odborov, tudi zato, da se zagotovi, da se bodo postopki iz Sporazuma uporabljali za pravne akte ali ukrepe, da bi lahko ti postali zavezujoči za Islandijo in Norveško.

Zato se je Evropska skupnost pripravljena zavezati k pogajanjem, kakor hitro bo potrebno, o ustreznih dogovorih za pridružitev Islandije in Norveške k delu teh odborov.

Hvaležen bi vam bil, če mi sporočite ali vi oziroma vaša vlada soglašate z zgoraj navedenim."

Lahko vam sporočim, da se moja vlada strinja z vsebino vašega pisma.

Sprejmite, prosim, izraze mojega odličnega spoštovanja.

Hecho en Bruselas, el dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve.

Udfærdiget i Bruxelles den attende maj nitten hundrede og nioghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Mai neunzehnhundertneunundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Μαΐου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.

Done at Brussels on the eighteenth day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.

Fait à Bruxelles, le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.

Fatto a Bruxelles, addì diciotto maggio millenovecentonovantanove.

Gedaan te Brussel, de achttiende mei negentienhonderd negenennegentig.

Feito em Bruxelas, em dezoito de Maio de mil novecentos e noventa e nove.

Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä toukokuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.

Som skedde i Bryssel den artonde maj nittonhundranittionio.

Gjört í Brussel 18. maí 1999.

Utferdiget i Brussel, attende mai nittenhundreognittini.

Por el Consejo de la Unión EuropeaFor Rådet for Den Europæiske UnionFür den Rat der Europäischen UnionΓια το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςFor the Council of the European UnionPour le Conseil de l'Union européennePer il Consiglio dell'Unione europeaVoor de Raad van de Europese UniePelo Conselho da União EuropeiaEuroopan unionin neuvoston puolestaFör Europeiska unionens rådFyrir hönd ráðs EvrópusambandsinsFor Rådet for Den europeiske union

+++++ TIFF +++++

A. Pismo Skupnosti

Spoštovani,

Svet se sklicuje na pogajanja o Sporazumu o pridružitvi Republike Islandije in Kraljevine Norveške k izvajanju, uporabi in razvoju Schengenskega pravnega reda in je pozorno upošteval predlog Islandije in Norveške, da se, v duhu njunega sodelovanja v postopku odločanja na področjih, ki jih ureja Sporazum, in z namenom, da okrepi dobro uresničevanje Sporazuma, polno vključita v delo odborov, ki pomagajo Evropski komisiji pri izvajanju njenih izvršnih pooblastil.

Svet ugotavlja, da bo v prihodnje, ko se bodo na področjih, ki jih ureja ta sporazum, uporabljali takšni postopki, vsekakor potrebna pridružitev Islandije in Norveške k delu omenjenih odborov, tudi zato, da se zagotovi, da se bodo postopki iz Sporazuma uporabljali za pravne akte ali ukrepe, da bi lahko ti postali zavezujoči za Islandijo in Norveško.

Zato se je Evropska skupnost pripravljena zavezati k pogajanjem, kakor hitro bo potrebno, o ustreznih dogovorih za pridružitev Islandije in Norveške k delu teh odborov.

Hvaležen bi vam bil, če mi sporočite ali vi oziroma vaša vlada soglašate z zgoraj navedenim.

Sprejmite, prosim, izraze mojega odličnega spoštovanja.

Hecho en Bruselas, el dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve.

Udfærdiget i Bruxelles den attende maj nitten hundrede og nioghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Mai neunzehnhundertneunundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Μαΐου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.

Done at Brussels on the eighteenth day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.

Fait à Bruxelles, le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.

Fatto a Bruxelles, addì diciotto maggio millenovecentonovantanove.

Gedaan te Brussel, de achttiende mei negentienhonderd negenennegentig.

Feito em Bruxelas, em dezoito de Maio de mil novecentos e noventa e nove.

Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä toukokuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.

Som skedde i Bryssel den artonde maj nittonhundranittionio.

Gjört í Brussel 18. maí 1999.

Utferdiget i Brussel, attende mai nittenhundreognittini.

Por el Reino de NoruegaFor Kongeriget NorgeFür das Königreich NorwegenΓια το Βασίλειο της ΝορβηγίαςFor the Kingdom of NorwayPour le Royaume de NorvègePer il Regno di NorvegiaVoor het Koninkrijk NoorwegenPelo Reino da NoruegaNorjan kuningaskunnan puolestaPå Konungariket Norges vägnarFyrir hönd Konungsríkisins NoregsFor Kongeriket Norge

+++++ TIFF +++++

B. Pismo Norveške

Spoštovani,

v čast mi je, da lahko potrdim prejem vašega pisma z današnjim datumom, v katerem je zapisano:

"Svet se sklicuje na pogajanja o Sporazumu o pridružitvi Republike Islandije in Kraljevine Norveške k izvajanju, uporabi in razvoju Schengenskega pravnega reda in je pozorno upošteval predlog Islandije in Norveške, da se, v duhu njunega sodelovanja v postopku odločanja na področjih, ki jih ureja Sporazum, in z namenom, da okrepi dobro uresničevanje Sporazuma, polno vključita v delo odborov, ki pomagajo Evropski komisiji pri izvajanju njenih izvršnih pooblastil.

Svet ugotavlja, da bo v prihodnje, ko se bodo na področjih, ki jih ureja ta sporazum, uporabljali takšni postopki, vsekakor potrebna pridružitev Islandije in Norveške k delu omenjenih odborov, tudi zato, da se zagotovi, da se bodo postopki iz Sporazuma uporabljali za pravne akte ali ukrepe, da bi lahko ti postali zavezujoči za Islandijo in Norveško.

Zato se je Evropska skupnost pripravljena zavezati k pogajanjem, kakor hitro bo to potrebno, o ustreznih dogovorih za pridružitev Islandije in Norveške k delu teh odborov.

Hvaležen bi vam bil, če mi sporočite ali vi oziroma vaša vlada soglašate z zgoraj navedenim."

Lahko vam sporočim, da se moja vlada strinja z vsebino vašega pisma.

Sprejmite, prosim, izraze mojega odličnega spoštovanja.

Hecho en Bruselas, el dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve

.

Udfærdiget i Bruxelles den attende maj nitten hundrede og nioghalvfems

.

Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Mai neunzehnhundertneunundneunzig

.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Μαΐου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα

.

Done at Brussels on the eighteenth day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-nine

.

Fait à Bruxelles, le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf

.

Fatto a Bruxelles, addì diciotto maggio millenovecentonovantanove

.

Gedaan te Brussel, de achttiende mei negentienhonderd negenennegentig

.

Feito em Bruxelas, em dezoito de Maio de mil novecentos e noventa e nove

.

Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä toukokuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän

.

Som skedde i Bryssel den artonde maj nittonhundranittionio

.

Gjört í Brussel

18. maí 1999

.

Utferdiget i Brussel, attende mai nittenhundreognittini

.

Por el Reino de NoruegaFor Kongeriget NorgeFür das Königreich NorwegenΓια το Βασίλειο της ΝορβηγίαςFor the Kingdom of NorwayPour le Royaume de NorvègePer il Regno di NorvegiaVoor het Koninkrijk NoorwegenPelo Reino da NoruegaNorjan kuningaskunnan puolestaPå Konungariket Norges vägnarFyrir hönd Konungsríkisins NoregsFor Kongeriket Norge

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

IZJAVE

1. Izjava Sveta, sprejeta s soglasjem njegovih članov, kakor je navedeno v členu 6(1) Schengenskega protokola

"Mnenje Sveta je, da se sklepe, ki jih sprejema mešani odbor na podlagi Sporazuma, sprejema s soglasjem predstavnikov Sveta, navedenih v členu 6(1) schengenskega protokola, in predstavnikov vlad Islandije in Norveške, razen če poslovnik ali Sporazum, ki bo sklenjen po členu 6(2) Schengenskega protokola, določa drugače."

2. Izjava Sveta in Komisije glede Direktive 95/46/ES

"Direktiva 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o zaščiti posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov in prostim pretokom takih podatkov (UL L 281, 23.11.1995, str. 31) ni bila vključena v Prilogo B k Sporazumu z Republiko Islandijo in Kraljevino Norveško o pridružitvi obeh k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda, zaradi predloga Komisije z dne 2. decembra 1998 glede sklepa skupnega odbora za EGP, da se to Direktivo vključi v Prilogo XI k Sporazumu EGP [1].

Evropska unija meni, da je ta direktiva sestavni del Schengna, kolikor je nadomestila določbe Schengenske konvencije skladno s členom 134 te konvencije.

Če Direktiva ne bi bila vključena v Prilogo XI k Sporazumu EGP, Unija sklepa, da bosta Republika Islandija in Kraljevina Norveška naredili potrebne korake, ki naj zagotovijo, da bosta uveljavljali njena določila.

Ta izjava bo objavljena skupaj z besedilom prej omenjenega Sporazuma z Republiko Islandijo in Kraljevino Norveško v Uradnem listu Evropskih skupnosti."

3. Izjava, vnesena v zapisnik Sveta ob sprejetju pogajalskih direktiv

"Svet soglaša, da se vsako zadevo v zvezi z izvajanjem Sporazuma z Islandijo in Norveško pravočasno uvrsti na dnevni red mešanega odbora. Pred zasedanjem mešanega odbora bo predsedstvo, če meni, da je to potrebno ali na zahtevo katere koli delegacije ali Komisije, sklicalo zasedanje pristojnega organa Sveta, da ugotovi ali ni treba katere od zadev posredovati mešanemu odboru in ali bi bilo katero koli drugo zadevo bolje najprej obravnavati ali o njej odločati v Uniji (denimo glede vprašanj o vizumih ali glede drugih vprašanj, za katere ne velja dosledna uporaba pridružitvenega postopka, predvidena v členu 6 schengenskega protokola).

Glede točke I na seznamu [2]: ne predlogov, o katerih se pogaja v Uniji, ne prilagoditev ali razvojnih sprememb aktov na podlagi Pogodbe o Evropski uniji ob začetku veljavnosti Amsterdamske pogodbe, se ne sme posredovati mešanemu odboru pred iztekom razumnega roka.

Dejstvo, da se nekaterih zadev ne obravnava po postopku, določenem s Sporazumom, ki bo sklenjen na podlagi člena 6 schengenskega protokola pa seveda ne izključuje možnosti rednega seznanjanja naših islandskih in norveških partnerjev z razvojnimi spremembami v Uniji, ki so povezane s takimi zadevami."

4. Izjava pogajalskih delegacij ob začetku Sporazuma

"Pogajalske delegacije se seznanijo z Izjavo 47 Medvladne konference ob podpisu Amsterdamske pogodbe.

Soglašajo, da bi bilo zaželeno, da pogodbenice Sporazuma sprejmejo potrebne pripravljalne ukrepe in s tem omogočijo začetek veljavnosti Sporazuma na dan, ko začne veljati Amsterdamska pogodba."

5. Izjava pogajalskih delegacij predsedništva Sveta, Komisije in Norveške

"Pogajalske delegacije iz predsedstva Sveta, Komisije in Norveške so mnenja, da vprašanje glede primerov, v katerih bi bila po norveški zakonodaji možna začasna uporaba, ne vpliva na uporabo odstavka 4 člena 8 Sporazuma."

[1] Dokument Sveta št. 13992/98 EEE 96 ECO 466 z dne 9. decembra 1998.

[2] Glej člen 1 osnutka sklepa Sveta o nekaterih dogovorih za uporabo Sporazuma, sklenjenega med Svetom in Republiko Islandijo ter Kraljevino Norveško o pridružitvi obeh držav z izvajanjem, uporabo in nadaljnjim razvojem schengenskega pravnega reda (dok. št. 66 11/3/99 SCHENGEN 17 Rev. 3 z dne 22. aprila 1999).

--------------------------------------------------